Budżet obywatelski

 

Zasady ogólne

Tryb i zasady wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Solca Kujawskiego wraz z niezbędnymi dokumentami znajdziesz TUTAJ.

 

 

Projekty zrealizowane w 2021 roku

Bez smartfona, więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada.

Wykonawcą robót było Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z Bydgoszczy. 

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego i kory sosnowej, nawodnienie kropelkowe ogródków kieszeniowych, nasadzenie roślin, zamontowano elementy małej architektury oraz namalowano na chodniku gry i zabawy dla dzieci.

Ścieżka w parku.

Ścieżka w parku.

Ścieżka w parku.

Projekty zrealizowane w 2020 roku

Utworzenie strefy wypoczynku i zabawy – plac zabaw przy ul. A.Mickiewicza

Wykonawcą robót było Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z Bydgoszczy. 

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z piasku płukanego, zamontowano urządzenia zabawowe oraz urządzenia uzupełniające w tym: ławki, kosze na śmieci i tablice regulaminowe.

Plac zabaw.

Plac zabaw.

Plac zabaw.