Konsultacje społeczne

Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza

do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+.

 

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu Strategii, a także włączenie ich w proces tworzenia Strategii.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+, opracowany w modelu partycypacyjno-eksperckim, z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych badań społecznych, warsztatów strategicznych, otwartego naboru propozycji projektów kluczowych oraz w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą.

Konsultacje prowadzone są w dniach od 7 maja 2024 r. do 14 czerwca  2024 r.

ZARZĄDZENIE

OGŁOSZENIE

PROJEKT STRATEGII

FORMULARZ KONSULTACYJNY


Na zlecenie Centrum Usług Społecznych powstały RAMOWE ZAŁOŻENIA DIAGNOZY POTRZEB I POTENCJAŁU GMINY SOLEC KUJAWSKI W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH. Dokument ten poddany jest konsultacjom społecznym, które potrwają od 20 do 27 maja 2024 r. Swoje uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu. Poniżej znajduje się także cała treść dokumentu.
 
RAMOWE ZAŁOŻENIA
FORMULARZ KONSULTACYJNY