Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży[0]

Zmiana przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty zmieniła krąg osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia lokalnych programów

przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Solec Kujawski,

Rada Miejska w dniu 29 listopada 2019 Uchwałą nr XIII/109/19 przyjęła Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Zgodnie z przyjętym programem podstawowymi formami wsparcia szczególnie uzdolnionych uczniów są:

📌[3][2][1] nagroda pieniężna o charakterze motywacyjnym pod nazwą Stypendium Gminy Solec Kujawski,

📌[3][2][1] indywidualna opieka naukowa, artystyczna, sportowa
 
📌[3][2][1] nagroda pieniężna dla najlepszego absolwenta szkoły ponadpodstawowej.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę

na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania, określone zostały w przyjętej w dniu 19 grudnia 2019

Uchwale nr XIV/119/19 oraz w uchwale nr XVIII/159/20 w sprawie zmiany uchwały

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę

na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły w terminie do 30 kwietnia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie indywidualnej formy pomocy dla ucznia może zostać złożony w innym terminie.

Stypendia oraz indywidualne formy pomocy uczniom przyznaje Burmistrz Solca Kujawskiego. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.


Adres źródłowy: https://soleckujawski.pl/node/999

Załączniki
  • [0] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_slider_1170x589/public/2022-04/szko%C5%82a.jpg?itok=ulIGkXiY
  • [1] https://soleckujawski.plhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png
  • [2] https://soleckujawski.plhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png
  • [3] https://soleckujawski.plhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png