Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Zmiana przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty zmieniła krąg osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia lokalnych programów

przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Solec Kujawski,

Rada Miejska w dniu 29 listopada 2019 Uchwałą nr XIII/109/19 przyjęła Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Zgodnie z przyjętym programem podstawowymi formami wsparcia szczególnie uzdolnionych uczniów są:

📌 nagroda pieniężna o charakterze motywacyjnym pod nazwą Stypendium Gminy Solec Kujawski,

📌 indywidualna opieka naukowa, artystyczna, sportowa
 
📌 nagroda pieniężna dla najlepszego absolwenta szkoły ponadpodstawowej.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę

na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania, określone zostały w przyjętej w dniu 19 grudnia 2019

Uchwale nr XIV/119/19 oraz w uchwale nr XVIII/159/20 w sprawie zmiany uchwały

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę

na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły w terminie do 30 kwietnia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie indywidualnej formy pomocy dla ucznia może zostać złożony w innym terminie.

Stypendia oraz indywidualne formy pomocy uczniom przyznaje Burmistrz Solca Kujawskiego. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.