Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Zmiana przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty zmieniła krąg osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia lokalnych programów przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Solec Kujawski, Rada Miejska w dniu 29 listopada 2019 Uchwałą nr XIII/109/19 przyjęła Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Zgodnie z przyjętym programem podstawowymi formami wsparcia szczególnie uzdolnionych uczniów są:

  1. nagroda pieniężna o charakterze motywacyjnym pod nazwą Stypendium Gminy Solec Kujawski,
  2. indywidualna opieka naukowa, artystyczna, sportowa,
  3. nagroda pieniężna dla najlepszego absolwenta szkoły ponadpodstawowej.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania, określone zostały w przyjętej w dniu 19 grudnia 2019 Uchwale nr XIV/119/19 oraz w uchwale nr XVIII/159/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły w terminie do 30 kwietnia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie indywidualnej formy pomocy dla ucznia może zostać złożony w innym terminie.
Stypendia oraz indywidualne formy pomocy uczniom przyznaje Burmistrz Solca Kujawskiego. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.