Jednostki organizacyjne Gminy

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki
Przedszkole nr 1 "Promyczek"
Muzeum
Muzeum Solca im. Księcia Przemysła
O stworzeniu muzeum w Solcu Kujawskim mówiło się od dawna. Był to m.in. jeden z celów działania Towarzystwa Miłośników Solca Kujawskiego. Jednak realizacja tego pomysłu cały czas się odwlekała. Sprzyjające okoliczności pojawiły się dopiero na pocz. XXI w. gdy ważyły się losy Villi Anna, pięknego…
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Środowiskowy Dom Samopomocy
Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim
Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim
Samorządowa Instytucja Kultury podległa Urzędowi Miejskiemu. Działa w obszarze szeroko rozumianej kultury. Zajmuje się udostępnianiem książek i czasopism. Bogata działalność społeczno-kulturalno-edukacyjna prowadzona jest na wielu polach. Przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim działa…
Soleckie Centrum Kultury
Soleckie Centrum Kultury
Animatorem kultury na terenie Solca Kujawskiego jest Soleckie Centrum Kultury. Na terenie SCK działają różnorodne sekcje zainteresowań m.in. zajęcia umuzykalniające, grupy taneczne, zespoły muzyczne, warsztaty dziennikarskie, sekcja plastyczna, teatr "Szlaban". Jest także wielofunkcyjna galeria i…
Siedzxiba Centrum usług Społecznych przy ul. Kościuszki 12
Centrum Usług Społecznych
Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim (dawniej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) jest instytucją, której głównym celem jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki,…
Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Solcu Kujawskim
Szkoła Muzyczna
Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Solcu Kujawskim wyróżnia się na kulturalnej mapie miasta. Misja szkoły skoncentrowana jest na szeroko pojmowanej edukacji muzycznej oraz integralnym wychowaniu dzieci i młodzieży. Kadra pedagogiczna kształci wychowanków w zakresie gry na skrzypcach,…