Muzeum Solca im. Księcia Przemysła

Muzeum

O stworzeniu muzeum w Solcu Kujawskim mówiło się od dawna. Był to m.in. jeden z celów działania Towarzystwa Miłośników Solca Kujawskiego. Jednak realizacja tego pomysłu cały czas się odwlekała. Sprzyjające okoliczności pojawiły się dopiero na pocz. XXI w. gdy ważyły się losy Villi Anna, pięknego choć bardzo zaniedbanego budynku w centrum miasta – wcześniej siedziby ośrodka zdrowia i pogotowia. Pomysł by właśnie tu stworzyć muzeum wyszedł od burmistrza Antoniego Nawrockiego, który mimo trudności, konsekwentnie zaczął wprowadzać go w życie. Po kilku latach starań, 1 października 2008 r. Rada Miejska w Solcu Kujawskim podjęła uchwałę o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2009 r. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. W dniu 12 marca 2009 r., w obecności ok. 130 zaproszonych gości burmistrz Antoni Nawrocki uroczyście otworzył Muzeum Solca dla zwiedzających, którzy mogli obejrzeć dwie wystawy czasowe: Wizyty Prymasa i 650 lat Przyłubia oraz częściowo ukończoną wystawę stałą Dzieje Solca Kujawskiego i okolic.