Soleckie Centrum Kultury

Soleckie Centrum Kultury

Animatorem kultury na terenie Solca Kujawskiego jest Soleckie Centrum Kultury. Na terenie SCK działają różnorodne sekcje zainteresowań m.in. zajęcia umuzykalniające, grupy taneczne, zespoły muzyczne, warsztaty dziennikarskie, sekcja plastyczna, teatr "Szlaban". Jest także wielofunkcyjna galeria i kawiarnia. SCK jest organizatorem letnich wakacji dla dzieci. Prawdziwym świętem są urodziny miasta, obchodzone corocznie jako "Dni Solca". Z tej okazji SCK organizuje bogatą ofertę imprez plenerowych, koncertów oraz szereg propozycji rekreacyjno - sportowych. Osiągnięciami SCK są zespoły i indywidualni wykonawcy biorący udział w przeglądach, festiwalach, odnoszący szereg sukcesów.