Jednostki organizacyjne Gminy

Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim
Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim
Samorządowa Instytucja Kultury podległa Urzędowi Miejskiemu. Działa w obszarze szeroko rozumianej kultury. Zajmuje się udostępnianiem książek i czasopism. Bogata działalność społeczno-kulturalno-edukacyjna prowadzona jest na wielu polach. Przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim działa…
Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej
Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej
Bogata historia działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta Solca Kujawskiego sięgająca 1886r. przyczyniła się do dużej ilości zgromadzonych dokumentów, zdjęć i innych pamiątek. Brak pomieszczenia do ich eksponowania i przechowywania zmobilizowała działaczy OSP do poczynania starań…
Soleckie Centrum Kultury
Soleckie Centrum Kultury
Animatorem kultury na terenie Solca Kujawskiego jest Soleckie Centrum Kultury. Na terenie SCK działają różnorodne sekcje zainteresowań m.in. zajęcia umuzykalniające, grupy taneczne, zespoły muzyczne, warsztaty dziennikarskie, sekcja plastyczna, teatr "Szlaban". Jest także wielofunkcyjna galeria i…
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim jest instytucją, której głównym celem jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Udzielana pomoc…
Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Solcu Kujawskim
Szkoła Muzyczna
Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Solcu Kujawskim wyróżnia się na kulturalnej mapie miasta. Misja szkoły skoncentrowana jest na szeroko pojmowanej edukacji muzycznej oraz integralnym wychowaniu dzieci i młodzieży. Kadra pedagogiczna kształci wychowanków w zakresie gry na skrzypcach,…