Przedsięwzięcia realizowane

Wybierz kategorię:
REWITALIZACJA PLACU JANA PAWŁA II I PRZYLEGŁYCH ULIC
REWITALIZACJA PLACU JANA PAWŁA II I PRZYLEGŁYCH ULIC Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert – 23.02.2021 r.
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LEŚNEJ
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LEŚNEJ Zostało wydane pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej wraz z kanałem technologicznym oraz przebudową oświetlenia ulicznego.
Budowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza
BUDŻET OBYWATELSKI: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. A.MICKIEWICZA
W październiku b.r. zakończono zadanie związane z utworzeniem strefy wypoczynku i zabawy przy ul. A. Mickiewicza. Wykonawcą robót było Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z Bydgoszczy. 
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Budowa zbiornika retencyjnego rozsączająco – odparowującego oraz kanalizacji deszczowej w rejonie „Białej Góry” Roboty realizowane są przez firmę WIMAR sp. z o.o. z Koronowa. W ramach zadania wykonano włączenie kanalizacji deszczowej do Strugi Młyńskiej oraz odcinek kanalizacji od drogi…
Budowa kanalizacji deszczowej od przejazdu kolejowego przy ul. Łąkowej w kierunku „Białej Góry”
Budowa kanalizacji deszczowej od przejazdu kolejowego przy ul. Łąkowej w kierunku „Białej Góry”   Roboty realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z Solca Kujawskiego. Wykonano ok. 0,4 km kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zlokalizowanej w drogach gminnych nr 050859C oraz…
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA NA OS. LEŚNYM
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA NA OS. LEŚNYM   Roboty realizowane będą przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ze Szczecina. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów na terenie os. Leśnego.
REWITALIZACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA – PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA
REWITALIZACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA – PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 12 (SEGMENT C)
REWITALIZACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA – PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 12 (SEGMENT C) Roboty realizowane są przez firmę LOGBUD sp. z o.o. z Głogowa. W ramach zadania wykonano m.in. ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, pokrycie dachu, elewację budynku, szacht…
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA
TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA PRZY UL. POWSTAŃCÓW 7A
TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA PRZY UL. POWSTAŃCÓW 7A   Roboty realizowane są przez firmę BYDGOSTA sp. z o.o. z Bydgoszczy.  W ramach zadania przebudowano pomieszczenie fizjoterapii, które uzyskało pozwolenie na użytkowanie. Trwają prace związane z przebudową…
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI PRZYŁUBIE
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI PRZYŁUBIE Zostało wydane pozwolenie na przebudowę oraz remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynków o nr ewid. 21 i 22 przeznaczonych m.in. na cele kultury (świetlica wiejska) – odtworzenie detali architektonicznych pierwotnego układu historycznego (…
BUDOWA ODCINKÓW DRÓG NA OS. LEŚNYM
BUDOWA ODCINKÓW DRÓG NA OS. LEŚNYM
UL. PROSTA, ZBOŻOWA, ŁĄKOWA (odc. od ul. Zbożowej do przejazdu kolejowego) Roboty realizowane są przez konsorcjum firm: WIMAR sp. z o.o. z Koronowa oraz DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy. W ramach I etapu budowy dróg zrealizowano ok. 0,6 km nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej ul…