Przedsięwzięcia realizowane

Wybierz kategorię:
Fragment planu z lokalizacją inwestycji.
Przebudowa ul. Kujawskiej
Rozpoczęto przebudowę ul. Kujawskiej. W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni, wykonany nowy chodnik oraz wybudowana kanalizacja sanitarna. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 895.477,00 zł.
Sauna
PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI NA POTRZEBY URUCHOMIENIA SAUN I GROTY SOLNEJ
Zakres robót obejmował przebudowę pomieszczeń krytej pływalni w celu wydzielenia komnaty solnej, dwóch saun (fińskiej i solnej) i komunikacji ze strefą schładzania ciała oraz wyposażenie technologiczne nowych pomieszczeń.
Budynek świetlicy z czerwonej cegły i z nowym pokryciem dachowym.
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WE WSI PRZYŁUBIE
Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie obejmowało m.in. przebudowę i remont pomieszczeń w części zabytkowej tj. naprawę elewacji z cegły, wymianę pokrycia dachu z płyt azbestowo – cementowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, częściową przebudowę układu pomieszczeń w budynku. W przybudówce…
Utwardzony wjazd.
UTWARDZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY UL. ŚW. STANISŁAWA
Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę ciągu pieszo – jezdnego oraz budowę kanalizacji deszczowej.
Skwer Antoniego Hedy-Szarego.
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU GEN. ANTONIEGO HEDY – SZAREGO WRAZ Z BUDOWĄ TĘŻNI SOLANKOWEJ
W dniu 27 października 2023 roku została podpisała umowa z wykonawcą zadania pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej” firmą  YARDO BLUE Łukasz Okruciński. Zadanie zostanie wykonane w ramach projektu „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego…
Nowa wyasfaltowana droga i ścieżka rowerowa.
Połączenie ul. Łąkowej z drogą wojewódzką
Budowa dróg gminnych: nr 051078C (ul. Targowa) w km 0+010 do 0+123, nr 050860C od km 0+000 do 0+640 oraz nr 050859C w km 0+000 do 0+037 w Solcu Kujawskim”. W ramach zadania wykonano połączenie ul. Łąkowej, przez przejazd kolejowy z drogą wojewódzką nr 394. Zbudowana droga posiada jezdnię asfaltową…
ŚCIEŻKA ROWEROWA
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LEŚNEJ
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LEŚNEJ W kwietniu br. rozpoczną się roboty budowlane. Budowa ścieżki w ramach projektu dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie kontynuacją istniejącej trasy rowerowej. Zaprojektowany odcinek będzie przebiegał wzdłuż drogi…
Nowy pawilon przy Szkole Podstawowej nr 4.
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
W ramach zadania dobudowano do istniejącej szkoły podstawowej dwukondygnacyjny blok dydaktyczny z jednokondygnacyjnym zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz zagospodarowano teren. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.423.360 zł.
Ul. Długa po przebudowie.
PRZEBUDOWA UL. DŁUGIEJ ORAZ UL. KRÓTKIEJ
Zakończono przebudowę ul. Długiej i Krótkiej. Wykonano remont nawierzchni ul. Długiej, wymieniono nawierzchnię chodnika na odcinku Ks.P.Skargi – Krótka, przebudowano jezdnię ul. Krótkiej, wybudowano nawierzchnię chodnika oraz zjazdów, wykonano elementy odwodnienia ul. Długiej i Krótkiej (wpusty,…
Zmodernizowany pl. Jana Pawła II.
REWITALIZACJA PLACU JANA PAWŁA II I PRZYLEGŁYCH ULIC
Zakończono rewitalizację Placu Jana Pawła II. Zadanie obejmowało: przebudowę placu ze zmianą układu komunikacyjnego, przebudową infrastruktury podziemnej, wymianą nawierzchni, budową nowego oświetlenia oraz budową fontanny, a także przebudowę ul. Kościuszki i Toruńskiej, wykonanie nowej nawierzchni…