Przedsięwzięcia realizowane

Wybierz kategorię:
ścieżka drogowa
Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski
Dobiega końca realizacja projektu dofinansowanego ze środków unii europejskiej  pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, która prowadzi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 oraz wzdłuż dróg gminnych ul. Piotra Skargi i ul. Długiej, wybudowano 3060 m nowej ścieżki rowerowej.  Istniejąca…
kościuszki 12
” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek przy ul. Kościuszki 12, segment A,B i C”
Dobiega końca projekt realizowany przez Gminę Solec Kujawski pn. ” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek przy ul. Kościuszki 12, segment A,B i C” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 …
PRZEBUDOWA UL. DŁUGIEJ ORAZ UL. KRÓTKIEJ
PRZEBUDOWA UL. DŁUGIEJ ORAZ UL. KRÓTKIEJ
W czerwcu br. podpisana została umowa z wykonawcą, BETPOL SA z Bydgoszczy na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Długiej (droga gminna nr 051001C) oraz ul. Krótkiej (droga gminna nr 051036DC) w Solcu Kujawskim" Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni i wymianę chodnika w ul. Długiej…
park
Projekt obywatelski pn.: „Bez smartfona, więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada”
    Budżet obywatelski   Projekt obywatelski pn.: „Bez smartfona, więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada” Zadanie realizowane jest na terenie Parku Miejskiego przez Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z Bydgoszczy. Zakończono montaż elementów małej architektury. Aktualnie wykonywana jest…
REWITALIZACJA PLACU JANA PAWŁA II I PRZYLEGŁYCH ULIC
REWITALIZACJA PLACU JANA PAWŁA II I PRZYLEGŁYCH ULIC W kwietniu b.r. zostanie podpisana umowa z firmą BETPOL S.A. z Bydgoszczy na rewitalizację Placu Jana Pawła II i przyległych ulic. Zadanie podzielone jest na dwa etapy. I etap obejmuje budowę parkingu na 23 stanowiska u zbiegu ulic Wolności i…
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LEŚNEJ
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LEŚNEJ Zostało wydane pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej wraz z kanałem technologicznym oraz przebudową oświetlenia ulicznego.
Budowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza
BUDŻET OBYWATELSKI: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. A.MICKIEWICZA
W październiku b.r. zakończono zadanie związane z utworzeniem strefy wypoczynku i zabawy przy ul. A. Mickiewicza. Wykonawcą robót było Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z Bydgoszczy. 
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ   Roboty realizowane są przez firmę WIMAR sp. z o.o. z Koronowa. W ramach zadania wykonano włączenie kanalizacji deszczowej do Strugi Młyńskiej oraz odcinek kanalizacji od drogi wojewódzkiej do zbiornika, wykonano odcinek drogi gminnej nr 050859C wraz ze…
Budowa kanalizacji deszczowej od przejazdu kolejowego przy ul. Łąkowej w kierunku „Białej Góry”
Budowa kanalizacji deszczowej od przejazdu kolejowego przy ul. Łąkowej w kierunku „Białej Góry”
Budowa kanalizacji deszczowej od przejazdu kolejowego przy ul. Łąkowej w kierunku „Białej Góry” W marcu b.r. odbył się końcowy odbiór robót budowlanych. W ramach zadania wykonano 0,7 km kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w drogach gminnych nr 050859C oraz 050860C (od przejazdu kolejowego przy…
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA NA OS. LEŚNYM
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA NA OS. LEŚNYM   Roboty realizowane będą przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ze Szczecina. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów na terenie os. Leśnego.