PRZEBUDOWA UL. DŁUGIEJ ORAZ UL. KRÓTKIEJ

Ul. Długa w trakvie modernizacji.

Roboty realizowane są przez firmę BETPOL S.A. z Bydgoszczy.

Do końca b.r. zostanie zakończona przebudowa ul. Długiej i Krótkiej. Zadanie obejmuje: 1) remont nawierzchni ul. Długiej, 2) wymianę nawierzchni chodnika na odcinku Ks.P.Skargi – Krótka, 3) przebudowę jezdni ul. Krótkiej, 4) budowę nawierzchni chodnika oraz zjazdów, 5) budowę elementów odwodnienia ul. Długiej i Krótkiej (wpusty, podejścia, odgałęzienia).

Ul. Krótka w czasie modernizacji.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 334.601 zł.

Informacja o dofinansowaniu.

Do pobrania