PRZEBUDOWA UL. DŁUGIEJ ORAZ UL. KRÓTKIEJ

Ul. Długa po przebudowie.

Zakończono przebudowę ul. Długiej i Krótkiej. Wykonano remont nawierzchni ul. Długiej, wymieniono nawierzchnię chodnika na odcinku Ks.P.Skargi – Krótka, przebudowano jezdnię ul. Krótkiej, wybudowano nawierzchnię chodnika oraz zjazdów, wykonano elementy odwodnienia ul. Długiej i Krótkiej (wpusty, podejścia, odgałęzienia).

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 334.601 zł.

Informacja o dofinansowaniu.

Do pobrania