REWITALIZACJA PLACU JANA PAWŁA II I PRZYLEGŁYCH ULIC

Zmodernizowany pl. Jana Pawła II.

Zakończono rewitalizację Placu Jana Pawła II. Zadanie obejmowało: przebudowę placu ze zmianą układu komunikacyjnego, przebudową infrastruktury podziemnej, wymianą nawierzchni, budową nowego oświetlenia oraz budową fontanny, a także przebudowę ul. Kościuszki i Toruńskiej, wykonanie nowej nawierzchni ul. Bydgoskiej, naprawę nawierzchni ul. Wolności. W ramach zadania wykonano również parking u zbiegu ulic Wolności i Toruńskiej, rozbudowano także ul. Ułańską.

Plansza informacyjna.

Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.619.035,01 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 504.949,09 zł.