REWITALIZACJA PLACU JANA PAWŁA II I PRZYLEGŁYCH ULIC

Modernizowany pl. jana Pawła II.

Roboty realizowane są przez firmę BETPOL S.A. z Bydgoszczy.

Do końca b.r. zostanie zakończona rewitalizacja Placu Jana Pawła II. Zadanie obejmuje: 1) przebudowę Placu ze zmianą układu komunikacyjnego, przebudową infrastruktury podziemnej, wymianą nawierzchni, budową nowego oświetlenia oraz budową fontanny, 2) przebudowę ul. Kościuszki i Toruńskiej, 3) wykonanie nowej nawierzchni ul. Bydgoskiej, 4) naprawę nawierzchni ul. Wolności.

Modernizowany pl. Jana Pawła II.

W ramach zadania wykonano również parking u zbiegu ulic Wolności i Toruńskiej.

Nowy parking.

W 2022 r. planowana jest rozbudowa ul. Ułańskiej. Termin zakończenia inwestycji – listopad  2022 r.

Logo programu.

Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.619.035,01 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 504.949,09 zł.