Swietlice

Świetlica - Chrośna
Świetlica - Chrośna
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.: prowadzenie działalności…
Świetlica - Makowiska
Świetlica - Makowiska
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.: prowadzenie działalności…
Świetlica - Kujawska
Świetlica - Kujawska
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.: prowadzenie działalności…
Świetlica - Przyłubie
Świetlica - Przyłubie
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.: prowadzenie działalności…
KGW Chrośna
KGW Chrośna
KGW Otorowo - Makowiska
KGW Otorowo - Makowiska
KGW Kujawska
KGW Kujawska
KGW Przyłubie
KGW Przyłubie
Zespół Folklorystyczny „Solecczanie”
Klub Seniora „Niezapominajka”