Świetlica - Makowiska

Adres: Makowiska 14

Miejscem spotkań mieszkańców wsi Makowiska i Otorowo jest świetlica położona na granicy obu wsi. Świetlica stanowi odrębny budynek parterowy, w skład którego wchodzą sale oraz zaplecze kuchenne i sanitarne. Animatorem zachowania bogatych tradycji regionu jest działające od 1962 r. Koło Gospodyń Wiejskich, zrzeszające członkinie z terenu wsi Otorowo i Makowiska.