Świetlica - Makowiska

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

  1. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.: prowadzenie działalności przez świetlice jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

  2. Od dnia 29 maja 2021 r. prowadzenie działalności przez świetlice jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Adres: Makowiska 14


 

Miejscem spotkań mieszkańców wsi Makowiska i Otorowo jest świetlica położona na granicy obu wsi.

Świetlica stanowi odrębny budynek parterowy, w skład którego wchodzą sale oraz zaplecze kuchenne i sanitarne. 

Animatorem zachowania bogatych tradycji regionu jest działające od 1962 r. Koło Gospodyń Wiejskich,

zrzeszające członkinie z terenu wsi Otorowo i Makowiska.