Świetlica - Kujawska

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

  1. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.: prowadzenie działalności przez świetlice jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

  2. Od dnia 29 maja 2021 r. prowadzenie działalności przez świetlice jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Adres: Solec Kujawski, ul. Kujawska 17A


 

Świetlica wiejska została oddana do użytku  7 września 1991 r. wraz  ze sklepem spożywczym, który znajdował się w części budynku. Obecnie świetlica wiejska  została przebudowana, teren wokół budynku zagospodarowany i przystosowany do potrzeb mieszkańców. W budynku znajduje się bogate zaplecze kuchenne, sanitariaty, sala główna, scena oraz garderoba, wykorzystywana przez prężnie działający zespół "Solecczanie". Tuż przy świetlicy znajduje się siłownia plenerowa oraz nowoczesny plac zabaw dla dzieci.

Świetlica jest miejscem spotkań i integracji wielu pokoleń mieszkańców. Dzięki aktywnej pracy i zaangażowaniu ze strony członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, zespołu "Solecczanie" oraz Klubu Seniora "Niezapominajka", mieszkańcy sołectwa mogą uczestniczyć w warsztatach, imprezach okolicznościowych, kulturalnych oraz sportowych.