Klub Seniora „Niezapominajka”

Klub Seniora „Niezapominajka” został zarejestrowany w 2003 r. Do zadań klubu należy rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno- oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie, organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej, organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno- oświatowych, pogadanek, kółek zainteresowań, wycieczek do teatrów, kin, urządzanie wieczorów związanych z obchodami świąt okolicznościowych oraz urodzin i imienin.