Świetlica - Przyłubie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

  1. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.: prowadzenie działalności przez świetlice jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

  2. Od dnia 29 maja 2021 r. prowadzenie działalności przez świetlice jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Adres: Przyłubie 8


 

Świetlica wiejska w Przyłubiu znajduje się w zabytkowym budynku z 1885 r.

Świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców oraz siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich

zrzeszającego członkinie z terenu sołectwa Przyłubie.

Tuż przy świetlicy znajduje się niewielki plac zabaw.