Zespół Folklorystyczny „Solecczanie”

W 1987 r. powstał amatorski zespół  ludowy „Solecczanki”, którego założycielkami były kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich. 

W 1988 r. do zespołu dołączył solista. Od tej chwili zespół przyjął oficjalną nazwę „Solecczanie” i został zarejestrowany przy Gminnym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Przez wszystkie lata swej  działalności,  zespół bierze czynny  udział w  uroczystościach na terenie Solca Kujawskiego oraz w licznych Przeglądach Amatorskich Zespołów Ludowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.