KGW Kujawska

Pierwszą, niezależną organizacją powstałą na terenie sołectwa Kujawska było Koło Gospodyń Wiejskich nr II, które zostało utworzone 25 lipca 1987 r., w domu prywatnym jednej z przyszłych członkiń. Pierwsze zebranie otworzył pracownik Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych przy udziale przedstawicielki Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego. W zebraniu założycielskim uczestniczyły 23 osoby, spośród których w trakcie głosowania jawnego, wybrano skład osobowy zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Solcu Kujawskim. Głównym zadaniem utworzonego Koła Gospodyń Wiejskich  był udział kobiet wiejskich w życiu społecznym, kulturalnym oraz rodzinnym. Aktywne gospodynie zajęły się rozprowadzaniem  piskląt, organizacją pokazów i szkoleń dotyczących upraw i płodów rolnych, sadzeniem drzew owocowych, uprawą  mało znanych warzyw. 

Jedną z pierwszych zrealizowanych prac, podjętych z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich było wybudowanie wiaty dla dzieci dojeżdżających do szkół z ul. Kujawskiej oraz przyległych ulic. Z inicjatywy koła powołano również Komitet Budowy Sklepu Spożywczego oraz Świetlicy Wiejskiej, który przy pomocy uzyskanej ze strony Władz Miasta, soleckich zakładów pracy oraz pracy  społecznej  członkiń koła i ich rodzin, w roku 1987 rozpoczął budowę inwestycji. Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich zrzesza kilkadziesiąt członkiń , które aktywnie uczestniczą w życiu sołectwa. W nowoczesnej świetlicy organizowane są imprezy związane z Dniem  Matki, Dniem Dziecka i Seniora, Mikołajki oraz zabawy okolicznościowe dla mieszkańców i dzieci.