Szlaki piesze

SZLAK IM. JERZEGO SZAFKOWSKIEGO
SZLAK IM. JERZEGO SZAFKOWSKIEGO – długość szlaku ok. 11 km
SZLAK IM. JERZEGO SZAFKOWSKIEGO – długość szlaku ok. 11 km

kolor szlaku – czarny


Szlak upamiętnia Jerzego Szaf¬kowskiego – wieloletniego pra¬cownika Nadleśnictwa Solec Kujawski, wielkiego miłośnika Puszczy Bydgoskiej oraz przyja¬ciela turystów. Uroczyste otwar…
szlak
PIESZY SZLAK NOWA WIEŚ WIELKA–CHROŚNA – długość szlaku 12 km
PIESZY SZLAK NOWA WIEŚ WIELKA–CHROŚNA – długość szlaku 12 km
PIESZY SZLAK „ZIELONEJ STRUGI”  – długość szlaku 31 km
PIESZY SZLAK „BYDGOSZCZ - SOLEC KUJAWSKI” – długość szlaku 31 km
PIESZY SZLAK „BYDGOSZCZ - SOLEC KUJAWSKI” – długość szlaku 31 km
PIESZY SZLAK „ZIELONEJ STRUGI”  – długość szlaku 31 km
SZLAK PIESZY IM. TADEUSZA DOLCZEWSKIEGO – długość szlaku ok. 18 km
SZLAK PIESZY IM. TADEUSZA DOLCZEWSKIEGO – długość szlaku ok. 18 km
PIESZY SZLAK „ZIELONEJ STRUGI”  – długość szlaku 31 km
PIESZY SZLAK IM. MARIANA PRZYBYLSKIEGO – długość szlaku 20 km
PIESZY SZLAK IM. MARIANA PRZYBYLSKIEGO – długość szlaku 20 km
PIESZY SZLAK „ZIELONEJ STRUGI”  – długość szlaku 31 km
PIESZY SZLAK „ZIELONEJ STRUGI” – długość szlaku 31 km
kolor szlaku – czerwony
podziwiamy panoramę rozlewiskowych jeziorek. Trasa szlaku zaczyna oddalać się od Wisły. Napotykamy na Szlak Rowerowy „Doliną Dolnej Wisły” (czarny). Ponownie przecinamy drogę krajową nr 10 i leśną drogą docieramy do wiaduktu nad torami kolejowymi w Kąkolu. Na¬stępnie…
szklaki piesze - Ku źródliskom
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Ku źródliskom”
Długość – 3,5 km
tekst
Pieszy szlak "Puszczański"
Długość szlaku – 41 km
Kolor szlaku – żółty
szlak
Pieszy szlak "Martyrologii Solecczan"
Długość szlaku – 8 km
Kolor szlaku – czerwony