Pieszy szlak "Puszczański"

  • Długość szlaku – 41 km

  • Kolor szlaku – żółty

Uczestnicy szlaku zaczynają podróż od pętli tramwajowej Łęgnowo w Bydgoszczy i udają się w kierunku Wypalenisk, przechodząc przez Siedmiogóry, nieopodal których znajdują się linie okopów po bitwie wojsk polskich i radzieckich z Niemcami w 1945 r. Można tam również napotkać leje po pociskach artyleryjskich. Trasa wiedzie przez tereny Puszczy Bydgoskiej, na terenie której żyje wiele gatunków zwierząt i ptaków, których odgłosów nasłuchiwać można podczas wędrówki. W głębi trasy znajduje się wąwóz a nieopodal Szwedzka Góra, która nazwę zawdzięcza stacjonującemu w tym miejscu posterunkowi wojsk szwedzkich podczas „potopu”. Szlak kończy się w Gniewkowie.

Szlak rozpoczyna się przy pętli tramwajowej Łęgnowo w Bydgoszczy. Początkowo omija tereny Zakładów Chemicznych. Równolegle do szosy (ul.Nowotoruńska) prowadzi przez Siedmiogóry do Makowisk. Następnie skręca na południe i przecina drogę krajową nr 10 w kierunku Wypalenisk. Widok tej umierającej wsi jest przygnębiający. Ruiny opuszczonych gospodarstw w cieniu wysypiska śmieci. Wchodzimy w las. Idziemy leśną drogą na wschód. Przed drogą do wsi Rudy napotykamy czarny szlak „Komputerków „. Towarzyszy nam przez około 1km, po czym skręca w prawo. Szlak puszczański prowadzi dalej na wschód. Dochodzimy do dużej polany, na której jeszcze niedawno stała leśniczówka Trzcianka. Po przekazaniu ówczesnym władzom znana była pod nazwą Ułanka. Obecnie po budynku nie ma śladu. Po odpoczynku ruszamy dalej. Szlak skręca w prawo. Po dojściu do szosy podchodzimy głębokim wąwozem pod Szwedzką Górę. Nazwa pochodzi od występującego w tym miejscu posterunku wojsk szwedzkich w czasach tzw. „potopu”. Wychodzimy z lasu i wkraczamy do Chrośny. Asfaltową drogą mijamy kolejne zabudowania. Na końcu wsi, za sklepem napotykamy leśne skrzyżowanie. Drogą w lewo wchodzimy w las. Przechodzimy przez dwa leśne skrzyżowania, po czym skręcamy w lewo. Z prawej polana ze starymi dębami. Dochodzimy do drogi, na której skręcamy w lewo. Szlak wychodzi z lasu i prowadzi w rozległą dolinę Kanału Chrośniańskiego. Mijamy dom i kapilczkę z 1946 roku. Potem jeszcze dwa gospodarstwa po lewej i wchodzimy w las. Natychmiast skręcamy w prawo. Szlak wije się pomiędzy ścianą lasu a leśnymi szkółkami. Po dojściu do utwardzonej drogi skręcamy w prawo, po czym na najbliższym rozwidleniu w lewo. Mijamy szpaler modrzewi. Leśny dukt stopniowo przeistacza się we wiejską drogę i wchodzimy do Osieka Wielkiego. Po lewej stronie widzimy maszt telefonii komórkowej, z prawej mijamy Szkołę Podstawową. Na końcu wsi, przed lasem droga skręca w prawo. Dochodzimy do dużego, kolistego skrzyżowania z przystankiem PKS. Szlak prowadzi prosto w las. Po jego przejściu przekraczamy mostek przez rzekę Zieloną i wychodzimy na odkryty teren. Szlak prowadzi wiejską drogą. Przecinamy skrzyżowanie i na krótko wchodzimy w las, za którym wychodzimy w pierwsze zabudowania Glinna Wielkiego. Po lewej stronie duży staw, który powstał po dawnym żwirowisku. Za małym laskiem napotykamy krzyż. Tutaj skręcamy w lewo. Po dojściu do ściany lasu skręcamy w prawo a następnie w lewo w głąb. Po ok. 700m szlak skręca w prawo. Dochodzimy do leśnej drogi, którą przecinamy i wchodzimy w przecinkę. Następnie przecinamy drogę i przechodzimy przez wzgórza Góry Toruńskiej. Ponownie skrzyżowanie. Tym razem szlak prowadzi na skos w prawo a po 500 m w lewo. Wychodzimy na dużą polanę. Przez zagajnik idziemy dużym łukiem w prawo i wchodzimy w młody las. Po dojściu do poprzecznej drogi napotykamy szlak Zielonej Strugi(czerwony). Skręcamy w lewo i idziemy w kierunku wschodnim. Obydwa szlaki prowadzą jakiś czas razem. Po wyjściu na dużą polanę czerwony szlak odbija w lewo, a my przechodząc koło kilku zabudowań ponownie wchodzimy w las. Po lewej stronie kolejne zabudowania, po czym na łuku drogi, szlak prowadzi prosto. W oddali, po lewej stronie widać zabudowania leśnictwa. W Dąblinie wychodzimy na bitą drogę w prawo, po czym koło krzyża skręcamy w lewo. Następnie docieramy do asfaltowej drogi Gniewkowo – Kąkol i skręcamy w prawo. Po 200m docieramy do miejsca martyrologii mieszkańców powiatu inowrocławskiego z okresu II wojny światowej. Do Gniewkowa docieramy asfaltową szosą po ok. 2,5 km. Szlak kończymy na stacji PKP w Gniewkowie.

szlaki