PIESZY SZLAK „BYDGOSZCZ - SOLEC KUJAWSKI” – długość szlaku 31 km

PIESZY SZLAK „BYDGOSZCZ - SOLEC KUJAWSKI” długość szlaku 31 km

kolor szlaku – czarny

 

Szlak rozpoczyna się od dwor­ca PKP w Solcu Kujawskim. Przechodzimy przez rondo im. Burmistrza Antoniego Nawroc­kiego i przechodzimy w ulicę Długą, którą dochodzimy do cmentarza komunalnego. Idąc wzdłuż cmentarza, z lewej strony wchodzimy do lasu. Tu łączymy się ze Szlakiem „Martyrologii Solecczan”. Wychodzimy na ul. Targową. Na wysokości pose­sji nr 15 obydwa szlaki skręcają w prawo leśnym duktem. Na końcu lasu, po prawej stronie znajduje się obelisk poświęcony pamięci kilkuset Polaków z Byd­goszczy i okolic, rozstrzelanych w roku 1939. Czerwony szlak skręca w prawo, a my idziemy prosto przez pola. W miejscu, gdzie odbija czerwony szlak, znajduje się Biała Góra. Jedna z wielu piaszczystych wydm porośniętych drzewostanem sosnowym. Jest to miejsce, które chęt­nie odwiedzają mieszkańcy Solca podczas spacerów. Po krótkim marszu skręcamy w lewo, by dotrzeć do przejazdu kolejowego. Po przekroczeniu przejazdu idziemy do wsi Makowiska. Droga prowadzi na południe.
W Makowiskach opuszczamy chwilowo szlak odbijając w prawo, gdzie znajdują się prywatne stawy hodowlane. Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez miejscowych wędkarzy nie tylko ze względu na obfitość ryb, lecz także z powodu walorów przyrodniczych. Stawy te są miejscem, w którym znajduje się najciekawsze w okolicach Solca Kujawskiego siedlisko lęgowych ptaków wodno-błotnych. Gnieździ się tu kilkadziesiąt gatunków ptaków, m.in.: łabędzie nieme, kaczki (krzyżówki, głowienki, łyski), perkozy rdzawoszyje, czajki, remizy, bekasy, kszyki. Jest to również bardzo ciekawy teren obserwacji ptaków przelotnych, szczególnie siewkowatych, jak np.: batalio­ny, brodźce, biegusy (niemy, jak i przelotne mały i krzykliwy), czaple siwe i kormorany to równie często spotykane gatunki na tym terenie.
Ponownie wracamy na szlak. Po wejściu do lasu skręcamy w lewo, a po krótkim marszu w prawo, gdzie kończy się las. Przez pola dochodzimy do drogi krajowej nr 10, którą przecinamy i kierujemy się do osiedla Rudy, koło dworku skręcamy w prawo i zmierzamy na zachód. W okolicach dworku znajdują się stawy, które sprawiają, że obszar ten jest jednym z piękniejszych w naszej gminie. Ponadto można tu spotkać wiele gatunków zwierząt, dla których tereny te są znakomitym siedli­skiem. Teraz wędrujemy na południowy zachód. Stopniowo szlak zmienia kierunek na zachodni. Wchodzimy w obszar po osadzie Łażyn. Tylko fragmenty płotów i zdziczałe drzewa owocowe są świadectwem po dawnych zabudowaniach.  
Dochodzimy do skrzyżowania dróg leśnych i skręcamy w prawo, a potem w lewo, aż dociera­my do wiaduktu. Następnie skręcamy na południe i klucząc ścieżkami docieramy do plaży nad Jeziorem Jezuickim, po czym ponownie skręcamy do lasu. Po krótkim marszu wychodzimy na drogę gruntową i zmierzamy w kierunku północno-zachodnim do Stryszka. W okolicach Leśnic­twa Zielonka przecinamy obwodnicę bydgoską i pagórkowatym terenem zmierzamy w kierun­ku północnym. Znajduje się tam pomnik ku pamięci 51 mieszkańców, zamordowanych w 1939 r. przez hitlerowców. Stamtąd już niedaleko do pętli tramwajowej na bydgoskiej ul. Glinki, gdzie koń­czymy wędrówkę.

szlak

Szlak czarny

szlak czarny

szlak czarny