Pieszy szlak "Martyrologii Solecczan"

  • Długość szlaku – 8 km

  • Kolor szlaku – czerwony

Wędrówka szlakiem prowadzi do miejsc upamiętniających tragiczne wydarzenia w Solcu Kujawskim związanych głównie z okresem II wojny światowej. Na trasie zobaczyć można wiele pomników, informujących o miejscach tragedii i liczbie ofiar. Zobaczyć można m.in. pomnik Bohaterom Walki i Zwycięstwa, usytuowany na ul. 29 Listopada, mogiłę ofiar hitlerowskiej okupacji Solca Kujawskiego przy kościele p.w. Bpa i M. Świętego Stanisława, czy tablicę zamontowaną na budynku, przy zbiegu ulic pl. Jana Pawła II i 23 Stycznia – informuje ona o tym, iż w czasie wojny w tym miejscu znajdowała się siedziba Selbstschutzu której członkowie w brutalny sposób dokonywali przesłuchań swoich ofiar.

tekst