PIESZY SZLAK NOWA WIEŚ WIELKA–CHROŚNA – długość szlaku 12 km

PIESZY SZLAK NOWA WIEŚ WIELKA–CHROŚNA – długość szlaku 12 km

kolor szlaku – zielony
Wędrówkę zaczynamy przy kościele parafialnym w Nowej Wsi Wielkiej.

Tam zaczyna się również szlak czerwony do Bydgoszczy. Obydwa szla­ki początkowo przebiegają wspólnie asfaltową szosą w kierunku wschodnim.
Po przekroczeniu przejazdu kolejowego, szlak czerwony skręca w kierunku północnym, a my idziemy dalej na wschód. Przekraczamy bocznicę ko­lejową i po przejściu ok. 500 m skręcamy w lewo na północ. Idziemy brzegiem lasu (z prawej strony), po czym na najbliższym rozwidleniu skrę­camy w prawo. Po krótkiej wę­drówce wchodzimy na ścieżkę dydaktyczną „Buczyna”, która wytyczona i wykonana została przez Nadleśnictwo Solec Ku­jawski. Przez jakiś czas szlak i ścieżka dydaktyczna prowa­dzą razem. Wkraczamy na sta­rą drogę do Leszyc. Pomnikowe lipy i strzeliste świerki oraz modrzewie budzą zachwyt wędrowców. Po wyjściu z lasu dochodzimy do skrzyżowania dróg, na którym widnieją znaki szlaku rowerowe­go „Świadkowie historii”. Przekraczamy skrzyżowanie i po około 600 m mijamy Leśnictwo Dębinka. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, na północ.
Na pierwszym rozwidleniu dróg, w niskim drzewostanie, skręcamy ukośnie w prawo. Po krótkiej wędrówce wchodzimy w wysoki las. Szlak po około 1200 m zmienia kierunek i wychodzimy na dużą polanę ze zbiornikiem pożarowym. Tu możemy chwilę odpocząć, szczególnie w upalny dzień. Na najbliższym skrzyżowaniu dróg ponownie dostrzegamy niebieskie znaki szlaku rowerowego. Po przejściu około 600 m szlak, którym idziemy, łączy się z niebieskim Pieszym Szlakiem im. Mariana Przybylskiego. Wkrótce dochodzimy do miejscowości Chrośna.
Na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w prawo i mijamy pierwsze zabudowania. Po ukośnym skręcie w lewo droga doprowadza nas do kapliczki przy asfaltowej szosie. Tam obydwa szlaki, którymi zmierzamy, dołączają do żółtego Szlaku „Puszczańskiego”. Mijamy budynek dawnej szkoły, a następnie świetlicę wiejską. W zasadzie w tym miejscu szlak się kończy.

 

 

 

szlak