SZLAK IM. JERZEGO SZAFKOWSKIEGO – długość szlaku ok. 11 km

SZLAK IM. JERZEGO SZAFKOWSKIEGO – długość szlaku ok. 11 km

 

kolor szlaku – czarny

 

 

Szlak upamiętnia Jerzego Szaf­kowskiego – wieloletniego pra­cownika Nadleśnictwa Solec Kujawski, wielkiego miłośnika Puszczy Bydgoskiej oraz przyja­ciela turystów. Uroczyste otwar­cie szlaku miało miejsce w dniu 13 września 2014 r.

Szlak ma swój początek na sta­cji PKP w Przyłubiu. Od prze­jazdu kolejowego wchodzimy w las i kierujemy się na połu­dnie, początkowo razem z nie­bieskim Szlakiem im. Mariana Przybylskiego. Wkrótce szlak odbija w prawo, by po niedługim odcinku ponownie spotkać się z niebieskim. Od tego momentu szlak prowadzi nas na wschód. Po niedługim czasie niebieski szlak odbije na południe, my zaś nadal idziemy prosto. Pew­nym urozmaiceniem na trasie jest wzniesienie, na które należy wejść. Wkrótce przekraczamy asfaltową drogę prowadzącą w stronę Radiowego Centrum Nadawczego. Kiedy spojrzymy w lewo (idąc od Przyłubia!) to przy dobrej pogodzie zobaczymy dwa maszty RCN liczące od­powiednio 289 i 330 metrów. Wprawne oko piechura dostrzeże fakt, iż dwukrotnie szlak czarny krzyżuje się z zielonym szlakiem im. Tadeusza Dolczewskiego. Kiedy po raz drugi podczas naszej wędrówki trafimy na asfaltową drogę, będzie to znak, że przekraczamy tzw. chrośniankę. Niedale­ko od drogi znajduje się pamiątkowy kamień poświęcony patronowi szlaku. Tuż obok znajduje się tablica z krótkim życiorysem p. Jerzego Szafkowskiego. Kilkaset metrów dalej z uwagą rozglądaj­my się na lewą stronę. Łatwo bowiem przeoczyć pozostałość strzelnicy Towarzystwa Powstańców i Wojaków, postawionej w dwudziestoleciu międzywojennym. Wkrótce, zgodnie ze znakami szlaku, skręcamy w prawo i kierujemy się w stronę drogi krajowej nr 10. Po przekroczeniu „dziesiątki” idzie­my w stronę Nadleśnictwa Solec Kujawski, przy którym znajduje się koniec szlaku.

 

SZLAK IM. JERZEGO SZAFKOWSKIEGO – długość szlaku ok. 11 km