MUKS TIE BREAK Solec Kujawski

ul. Długa 28
86 - 050 Solec Kujawski
Tel.: 608 491 137
A. Michalak - tel.: 608 491 137,
amichalak76 at wp [dot] pl

Klub w swojej działalności realizuje min. organizacje aktywnego spędzania czasu, zajęcia sportowe, różnorodne formy współzawodnictwa sportowego, a także zajmuje się realizacją turniejów, festynów oraz innych masowych imprez w sferze kultury fizycznej. Celem klubu jest między innymi rozwój różnych form kultury fizycznej, oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w różnych środowiskach.