Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

ZAINWESTUJ NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Zwolnienie z podatku dochodowego CIT/PIT na nowe inwestycje

 

Cała Polska Strefą.  Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT wpływa na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększył się również potencjał mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie muszą przenosić swoich zakładów na tereny obecnie objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Nowe zasady eliminują także konieczność stosowania długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury rozszerzenia granic specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli teren inwestycyjny znajdował się poza jej granicami. Warunkiem korzystania z pomocy publicznej (dla wszystkich przedsiębiorstw) jest uzyskanie decyzji o wsparciu na podstawie kryteriów jakościowych (zrównoważonego rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego) oraz ilościowych (minimalnych kosztów nowej inwestycji).

Więcej na temat pomocy publicznej udzielanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną:  KLIKNIJ TUTAJ

 

Mapka z podziałem na regiony wraz z ich opiekunami.


Od 30 grudnia 2016 r. 15 hektarów drugiego etapu Parku Przemysłowego jest objętych Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Rozporządzenie w tej sprawie podpisała premier Beata Szydło. To dobra wiadomość zarówno dla gminy, jak i dla inwestorów chcących wybudować swoje firmy w soleckim Parku Przemysłowym. Jest już ośmiu potencjalnych zainteresowanych, z którymi w najbliższych dniach będą prowadzone rozmowy finalizujące decyzję o wejściu do soleckiej podstrefy PSSE. Inwestujący w strefie mogą liczyć na ulgi w podatku dochodowym. Ich wielkość zależy od określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia. W naszym województwie dla dużej firmy ulga może wynieść do 35 proc., średniej do 45 proc., małej i mikro do 55 proc. (na zdjęciu cały obszar Parku Przemysłowego).

Zwolnienie z podatku dochodowego

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z podmiotów Polskiej Strefy Inwestycji, mającej systemowo wspierać przedsiębiorców. - Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego przyznawana jest z tytułu wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję, badania i rozwój lub 2-letnich kosztów pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji - wyjaśnia Joanna Gasek Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych. Dzięki wsparciu przedsiębiorcy mogą odzyskać koszty inwestycji poprzez niepłacenie podatku dochodowego w maksymalnej wysokości 35% dla dużych przedsiębiorców, 45% dla średnich oraz 55% dla mikro i małych. O ulgę podatkową można ubiegać się na terenie całego województwa, niezależnie od wielkości firmy. Warunki wsparcia dostosowane są do możliwości zarówno małych rodzinnych firm, jak i dużych korporacji, czytamy w tekście zamieszczonym na stronie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Więcej na ten temat w linkach.

LINK DO FILMU

LINK DO ARTYKUŁU