Jednolity System Segregacji Odpadów 2020

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Solec Kujawski odpady komunalne zbierane są w podziale na pięć frakcji:

  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor worka/pojemnika żółty)
  • PAPIER (kolor worka/pojemnika niebieski)
  • SZKŁO (kolor worka/pojemnika zielony)
  • BIO (kolor worka/pojemnika brązowy)
  • ODPADY ZMIESZANE (kolor worka/pojemnika kolor szary)

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.
Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.


 


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Solec Kujawski

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Targowej 3.

Odebrane odpady komunalne przekazywane są do zagospodarowania do następujących instalacji:

- odpady niesegregowane (zmieszane): Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ProNatura z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22;

- odpady ulegające biodegradacji: REMONDIS Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 45;

- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych segregowanych przeznaczonych do składowania: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Stradzewie, Choszczno.


PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., przy ul. Targowej 3 działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą dostarczać odpady komunalne segregowane (w ramach uiszczanej opłaty za odpady komunalne).

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 oraz w soboty w godz. 9.00 – 14.00.

 


Grafika