Programy Współpracy

Program Współpracy na rok 2024 - dostępność

POBIERZ PLIK

Program Współpracy na rok 2024

POBIERZ PLIK


INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY  SOLEC KUJAWSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023

 

Burmistrz Solca Kujawskiego przygotował i przedstawił do konsultacji społecznych projekt Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi  w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2023.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2023” było włączenie w prace na dokumencie, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach pozwala na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby uwzględniały one interesy wszystkich stron.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 19.09.2022 r. Zarządzeniem nr V/97/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 19 września 2022 roku. Termin trwania konsultacji wyznaczono od 19.09.2022 do 19.10.2022 r. Zgodnie z Zarządzeniem, informacja o konsultacjach została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (zakładka Urząd - organizacje pozarządowe) oraz na stronie internetowej www.stacja-konsultacja.pl. Opinie i uwagi należało przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: a [dot] pioterekatsoleckujawski [dot] pl (), w formie papierowej bezpośrednio do Referatu Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, w godzinach pracy urzędu (pokój nr 30), bądź droga pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim , ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.

Konsultacje w/w dokumentu zostały przeprowadzone również na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się 18 października 2022 roku w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. W spotkaniu uczestniczyło 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, stronę Gminy reprezentowała Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Justyna Żebrowska – Dudek, oraz Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  Anna Pioterek.

Do projektu Programu współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2023 NIE ZGŁOSZONO UWAG.

Burmistrz Solca Kujawskiego informuję, że projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim w niezmienionym brzmieniu.

Z upoważnienia Burmistrza-

(-) Justyna Żebrowska Dudek

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich


INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY  SOLEC KUJAWSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, WYMIENIONYMI  W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022

 

Burmistrz Solca Kujawskiego przygotował i przedstawił do konsultacji społecznych projekt Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi  w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2022.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2022” było włączenie w prace na dokumencie, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach pozwala na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby uwzględniały one interesy wszystkich stron.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 8.09.2021 r. Zarządzeniem nr V/85/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 8 września 2021 roku. Termin trwania konsultacji wyznaczono od 08.09.2019 do  11.10.2011 r. Zgodnie z Zarządzeniem, informacja o konsultacjach została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (zakładka Urząd -organizacje pozarządowe) oraz na stronie internetowej www.stacja-konsultacja.pl. Opinie i uwagi należało przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: a [dot] pioterekatsoleckujawski [dot] pl (), w formie papierowej bezpośrednio do Referatu Spraw Obywatelskich  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, w godzinach pracy urzędu (pokój nr 30), bądź droga pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim , ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.

Konsultacje w/w dokumentu zostały przeprowadzone również na  spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się 11 października 2021 roku               w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Na spotkanie przybyło 15 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, a stronę Gminy reprezentowała Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Justyna Żebrowska –Dudek, oraz Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, obrony cywilnej   i spraw obronnych Anna Pioterek.

Do projektu Programu współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2022 NIE ZGŁOSZONO UWAG.

Burmistrz Solca Kujawskiego informuję, że projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim w niezmienionym brzmieniu.

 

Z upoważnienia Burmistrza-

(-) Justyna Żebrowska Dudek

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich


Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotycząca projektu programu współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Burmistrz Solca Kujawskiego przygotował i przedstawił do konsultacji społecznych projekt „Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi  w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2021”.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi  w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2021” było włączenie w prace na dokumencie , możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach pozwala na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby uwzględniały one interesy wszystkich stron.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 16.09.2020 r. Zarządzeniem nr V/134/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 września 2020 roku. Termin trwania konsultacji wyznaczono od 16.09.2020 do 16.10.2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem, informacja o konsultacjach została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ( zakładka Urząd ----organizacje pozarządowe) oraz na stronie internetowej www.stacja-konsultacja.pl

Opinie i uwagi należało przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: jpopatsoleckujawski [dot] pl, w formie papierowej bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, w godzinach pracy urzędu (pokój nr 1), bądź droga pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7,
86-050 Solec Kujawski.

Do projektu „Programu współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2021” NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG.

Burmistrz Solca Kujawskiego informuje, że projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim w niezmienionym brzmieniu.

Z upoważnienia Burmistrza-

(-) Justyna Żebrowska Dudek

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich