ZUS informuje

ROK 2024

Do ZUS-u wpłynęło ponad 5 tys. wniosków w konkursie na poprawę BHP

27 marca minął termin zgłaszania wniosków  do konkursu o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy. Do ZUS-u wpłynęło ponad 5 tys. wniosków, w tym 263 z województwa kujawsko-pomorskiego. Do podziału jest 120 mln zł.

Zainteresowanie konkursem dotyczącym utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej jest duże. Za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl wpłynęło ponad 5 tys. wniosków. Ich liczba jest bardzo podobna do ubiegłorocznej. Jeśli natomiast porównamy liczbę złożonych wniosków w 2024 r. do ilości wniosków złożonych w 2022 r., to widoczny jest wzrost o 27 proc. (1074 wnioski). Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej wniosków na poprawę BHP wpłynęło w województwie wielkopolskim (705), mazowieckim (624) i śląskim (586), najmniej województwie lubuskim (92). Województwo kujawsko-pomorskie z liczbą wniosków 263 znalazło się na ósmej pozycji. Natomiast największy spadek procentowy liczby złożonych wniosków odnotowano w województwie dolnośląskim (23,5 proc.) - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na trzy lata. Musi jednak spełnić wszystkie wymagania określone w regulaminie konkursu. Przede wszystkim nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Pula środków wynosi 120 mln zł

Każdy przedsiębiorca może uzyskać wsparcie do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł. ZUS przeznaczył na ten cel w tym roku 120 mln zł. Pieniądze pochodzą z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom.

ZUS wspólnie z ekspertami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wybiorą projekty, które poprawią bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi czy zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Lista rankingowa  projektów ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana na stronie www.zus.pl  oraz na stronie BIP nie później niż do 31 grudnia br.

Seniorzy, którzy odkładają moment przejścia na emeryturę mogą wiele zyskać

Nie każdy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) przechodzi od razu na emeryturę. Wielu seniorów odkłada ten moment, wiedząc, że dłuższa aktywność zawodowa przekłada się na wyższe świadczenie. Są też i dodatkowe korzyści z dłuższej pracy w postaci ulgi zwalniającej z podatku.

Emerytura to prawo i przywilej, a nie obowiązek. Żaden przepis nie nakazuje przechodzenia na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Kobiety, które po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia nie pobierają emerytury, a nadal pracują, mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów i nie płacić podatku od przychodów do kwoty 85 528 zł brutto, a rozliczający się według skali podatkowej do 115 528 zł brutto- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby skorzystać z ulgi i nie płacić podatku dochodowego, trzeba też podlegać ubezpieczeniom społecznym np. z tytułu pracy na etacie, umowy zlecenia, czy z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwolnienie z podatku dotyczy także przychodów z tytułu zasiłku macierzyńskiego.

Ulga zwalniająca z podatku dotyczy zarówno seniorów, którzy nie mają jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej,  a osiągnęli powszechny wiek emerytalny, jak i również tych, którzy mają ustalone prawo do tych świadczeń, lecz ich nie pobierają. Z ulgi nie skorzystają osoby, które po ukończeniu 60 /65 lat pobierają emeryturę i dorabiają.

Seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej będą płacić podatek od przychodów z tytułu umowy o pracę, zlecenia lub działalności gospodarczej dopiero po przekroczeniu 115 528 zł brutto, ponieważ  do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł brutto ma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie.

Zaświadczenie do pracodawcy, zleceniodawcy

By skorzystać z preferencji podatkowej, seniorzy, którzy pracują na umowę o pracę, umowę zlecenia muszą złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Co ważne, jeśli zaczną pobierać emeryturę czy rentę rodzinną, to mają obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

Dłuższa praca się opłaca

Dłuższa aktywność zawodowa przekłada się na wyższą emeryturę. Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższe świadczenie. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń. Przekonała się
o tym emerytka z naszego województwa, która na emeryturę przeszła w wieku 81 lat
i 6 m-cy, mając ponad 61 lat stażu pracy. Dziś otrzymuje najwyższą emeryturę wypłacaną dla kobiety w Polsce, która wynosi 37,4 tys. zł. Przed podjęciem decyzji, kiedy najlepiej przejść na świadczenie, warto udać się do doradcy emerytalnego, który w kalkulatorze emerytalnym pokażą różne warianty, jak opóźnienie zakończenia aktywności zawodowej o rok, dwa czy pięć lat wpłynie na wysokość emerytury.

Kwietniowe dyżury telefoniczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza klientów na dyżury telefoniczne, które odbędą się jeszcze w kwietniu. W poniedziałek, 22 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 96  specjaliści wyjaśnią kto i kiedy może ubiegać się o świadczenie wspierające, a pod nr tel. 54 282 83 23 jak założyć konto na PUE ZUS i z niego korzystać- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

We wtorek, 23 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04 będzie można zapytać ekspertów o nowe tablice średniego trwania życia i ich wpływ na wysokość emerytury, a także kto może z nich skorzystać. Z kolei tego samego dnia w godz. 11-13.00 pod nr tel. 56 610 93 59 pracownicy ZUS-u będą udzielać informacji w sprawie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.

Dyżur dla lekarzy i asystentów medycznych w zakresie certyfikatów i wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich poprzez PUE ZUS zaplanowano na 24 kwietnia. Dzwonić można w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 26. Dzień później, 25 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 610 94 42 i pod nr tel. 52 386 68 45 eksperci ZUS-u udzielać będą porad dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. W trakcie tego dyżuru będzie można zapytać np. o ulgi w opłacaniu składek.

Natomiast 26 kwietnia w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 70 odbędzie się dyżur zasiłkowy, a w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 46 na temat świadczenia wspierającego.

Ostatnie dwa dyżury kwietniowe zaplanowano na 29 i 30 kwietnia. 29 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 71 będzie można zapytać o świadczenie wychowawcze 800+, a 30 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 82 78 o delegowanie pracowników do pracy za granicą.

W tym tygodniu kolejne wypłaty trzynastek

Do 19 kwietnia ZUS wypłaci emerytom i rencistom kolejną transzę tzw. trzynastek. Otrzymają je osoby, które swoje świadczenie pobierają 20 dnia miesiąca. W tym terminie trzynastą emeryturę otrzyma 1,7 mln osób w tym niemal 92 tys. emerytów i rencistów z województwa kujawsko-pomorskiego. Suma wypłat w kraju to 3 mld zł, w regionie 163,6 mln zł.

Jeszcze przed Wielkanocą ZUS rozpoczął wypłaty trzynastych emerytur. Dodatkowe świadczenie do tej pory otrzymało 5 mln osób na łączną kwotę blisko 8,8 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim trzynastki z ZUS-u trafiły do ponad 286,2 tys. osób, a kwota wypłat przekroczyła 509,8 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przekazywane jest razem z emeryturą lub rentą za kwiecień. W tym tygodniu trzynastka trafi do osób, których termin płatności świadczenia podstawowego przypada na 20 kwietnia. Z uwagi na to, że jest to sobota, to uprawnieni pieniądze otrzymają wcześniej tj. do 19 kwietnia. W tym terminie trzynastą emeryturę otrzyma 1,7 mln osób na łączną kwotę 3 mld zł,  na Kujawach i Pomorzu niemal 92 tys. emerytów i rencistów na kwotę 163,6 mln zł. W kolejnym terminie płatności- 25 kwietnia w regionie dodatkową gratyfikację z ZUS-u otrzyma 86,2 tys. uprawnionych  na kwotę ponad 153,5 mln zł. Ostanie trzynastki ZUS wypłaci pod koniec kwietnia osobom pobierającym zasiłki i świadczenia przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada na 1 maja – dodaje rzeczniczka.

Trzynastki wypłacane są z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Otrzymają je osoby, które na 31 marca mają ustalone prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych i pobierają to świadczenie np. emeryturę, rentę, świadczenie czy zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy świadczenie rodzicielskie Mama 4 plus. Trzynastej emerytury nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń było zawieszone np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń z ZUS-u, będzie przysługiwała jedna trzynasta emerytura. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli uprawniony pobiera świadczenia emerytalno-rentowe z dwóch instytucji, na przykład z ZUS-u i KRUS-u. W tej sytuacji dodatkowe świadczenie wypłaci ZUS.

159 tys. wniosków o 800 plus w kujawsko-pomorskim

Niemal 159 tys. wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 złożyli już rodzice i opiekunowie z województwa kujawsko-pomorskiego, w kraju 2,9 mln. By uniknąć przerwy w wypłacie wsparcia przysługującego na dzieci, wniosek o świadczenie należy złożyć do końca kwietnia. Pierwsze wypłaty na kolejny okres ruszą w czerwcu.

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej po 400 zł.  Aktualnie ZUS wypłaca świadczenia wychowawcze  przyznane na bieżący okres świadczeniowy, który potrwa do końca maja br. Tylko w tym roku rodzice i opiekunowie z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach 800 plus otrzymali ponad 858,4 mln zł, a w całym kraju ponad 16,7 mld zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli uprawniony rodzic czy opiekun chce kontynuować wypłatę świadczenia od czerwca, musi złożyć wniosek na nowy okres. Rodzice nowo narodzonych dzieci mogą złożyć od razu dwa formularze, na bieżący i kolejny okres świadczeniowy.  Do wyboru jest kilka kanałów, za pomocą których można przekazać do ZUS-u wniosek  o świadczenie wychowawcze: aplikacja mobilna mZUS, Platforma Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczna, czy portal Emp@tia. Nie należy jednak zwlekać ze złożeniem wniosku. Od daty złożenia wymaganych dokumentów zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia.

Wniosek o 800 plus najlepiej złożyć do 30 kwietnia

Jeżeli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie 800 plus, powinni prawidłowo wypełniony wniosek złożyć do końca kwietnia. Wówczas świadczenie zostanie wypłacone jeszcze w czerwcu. Jeśli dokument wpłynie w maju, to przelew z ZUS-u trafi na konto do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. A jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca- dodaje rzeczniczka.

Warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia. Jeśli rodzice czy opiekunowie spóźnią się i wniosek na nowy okres złożą po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania od czerwca. Prawo do świadczenia będzie już tylko  przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, z wyjątkiem rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają 3 miesiące od narodzenia dziecka. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów o dzieło o prawie 5 proc.

Choć w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, to odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

Już od ponad 3 lat obowiązek zawiadomienia ZUS-u o zawarciu umowy o dzieło ma każdy płatnik składek lub osoba fizyczna, jeżeli zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Tylko w 2023 r. w całej Polsce do ZUS-u przekazano 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. I choć w 2023 r. złożono do Zakładu więcej formularzy RUD (o 50,5 tys.) niż w 2022 r., to zgłoszono na nich mniej umów o dzieło (o 81,5 tys.) - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. umowy o dzieło na formularzu RUD zgłosiło 75,8 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS-ie – to 97,14 proc. wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS-u umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1,4 tys.  Stanowią oni 1,79 proc. ogółu zgłaszających.

Formularze RUD – gdzie najwięcej

Najwięcej formularzy RUD na 10 tys. płatników składek złożono w województwie mazowieckim – 11 933 oraz w województwie dolnośląskim – 10 508, najmniej  w województwie warmińsko-mazurskim – 1614.  W województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. płatników składek złożono 2430 formularzy RUD.

Najczęściej podmioty zobowiązane do przekazania informacji składają zgłoszenie umowy o dzieło za pośrednictwem kanału PUE (prawie 90 proc.), co świadczy na znaczny stopień elektronizacji kontaktów płatników składek z ZUS.

Gdzie najwięcej umów o dzieło

Najwięcej umów o dzieło w przeliczeniu na 10 tys. płatników składek zgłoszono w województwie mazowieckim – 15 430 oraz w województwie śląskim – 12 638. Najmniej umów o dzieło zgłoszono w województwie warmińsko-mazurskim – 1800 na 10 tys. płatników składek. W województwie kujawsko-pomorskim było ich 2569 na 10 tys. płatników składek. Takie umowy zgłosiło 318 na 10 tys. aktywnych płatników w regionie.

Wykonawcy umów o dzieło

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w formularzach RUD zgłoszono 344,7 tys. wykonawców umów o dzieło. W odniesieniu do liczby ubezpieczonych, która wynosi 16,2 mln, oznacza to, że na 10 tys. ubezpieczonych przypadało 213 osób zgłoszonych jako wykonujący umowy o dzieło w formularzu RUD, w województwie kujawsko-pomorskim -159. Najwięcej wykonawców umów o dzieło było z województwa mazowieckiego. Mieszkało tam 26,25 proc. zgłoszonych wykonawców. W województwie kujawsko-pomorskim 3,61 proc. Z danych ZUS wynika, że częściej umowy o dzieło podejmują mężczyźni niż kobiety,  a największą grupę wykonawców stanowią osoby w wieku 30 – 39 lat.

W 2023 r. umowy o dzieło zawierano najczęściej na jeden i osiem dni. Zgłaszane były one przede wszystkim przez płatników składek. W przeważającej większości są to podmioty prowadzące działalność naukową i techniczną, w zakresie informacji i komunikacji oraz przetwórstwa przemysłowego, zgłaszające do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, a ich siedziba mieści się w województwie mazowieckim. W województwie kujawsko-pomorskim dominujące sekcje PKD płatnika składek to:

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna -15,21 proc. C – Przetwórstwo przemysłowe- 12,32 proc. R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją -9,50 proc.

 

Umowy o dzieło z cudzoziemcami

Umowy o dzieło zawierano w ubiegłym roku również z cudzoziemcami. Liczba cudzoziemców wykazanych w formularzach RUD wyniosła prawie 23,1 tys., co stanowi 6,69 proc. wszystkich wykonujących umowy o dzieło. Najczęściej podpisywano umowy z obywatelami Ukrainy – 39,56 proc. Dalej znaleźli się obywatele Białorusi – 21,31 proc., Niemiec – 3,87 proc., Wielkiej Brytanii – 2,65, Rosji – 2,57 proc., Hiszpanii – 2,06 proc, Włoch – 1,98 proc., Francji – 1,96 proc.

 • G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle -9 proc.
 • S – Pozostała działalność usługowa -7,85 proc.
Darmowe szkolenia w ZUS-ie

Bydgoski i toruński oddział ZUS zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach online, które odbędą się w kwietniu.  Zaplanowano cztery webinaria:

16 kwietnia o godz. 9.00 „Elektroniczne formy kontaktów: PUE, e-wizyty, e-ZLA -wyjaśnienie zalet korzystania z PUE” – zapisy na szkolenie do 15 kwietnia pod adresem sylwia [dot] bratkowska-gburekatzus [dot] pl (). 16 kwietnia o godz. 10.00 „Zasady poprawnego wypełniania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych” – zapisy na szkolenie do 14 kwietnia pod adresem szkolenia_bydgoszczatzus [dot] pl () 18 kwietnia o godz. 9.00 „Zasiłek macierzyński” – zapisy na szkolenie do 17 kwietnia pod adresem sylwia [dot] bratkowska-gburekatzus [dot] pl (). 24 kwietnia o godz. 10.00 „Zasady dokumentowania prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa” – zapisy na szkolenie do 22 kwietnia pod adresem szkolenia_bydgoszczatzus [dot] pl ()

ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne

Dyżury telefoniczne organizowane przez ZUS cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego regionu. W kwietniu odbędzie się ich jeszcze kilkanaście. Tematyka telefonicznych konsultacji jest różnorodna. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego zachęcamy do kontaktu telefonicznego – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy dyżur odbędzie się 15 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 67 i dotyczyć będzie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat. Dzień później, 16 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04 eksperci ZUS-u udzielać będą informacji w sprawie zasad  potrącenia z zasiłku. Będzie można dowiedzieć się, w jakich przypadkach mogą być dokonywane potracenia i w jakich wysokościach.

Z kolei 17 kwietnia odbędą się cztery dyżury telefoniczne.  W godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 494 70 41

pracownicy ZUS-u będą odpowiadać na pytania związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, jakie obowiązki ma przedsiębiorca wobec ZUS-u, a pod nr tel. 56 450 67 21 będzie można zapytać o przeliczanie emerytur i rent. Natomiast o kwestie zasiłkowe będzie można zapytać w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 610 93 24 i pod nr tel. 52 341 87 20.

Dyżur dotyczący dziedziczenia środków z subkonta w ZUS-ie zaplanowano na 18 kwietnia. Dzwonić można w godz. 10.00-12.00 pod nr tel. 56 610  95 43. Z kolei dzwoniąc 18 kwietnia w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 będzie można uzyskać informacje na temat dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych, a pod nr tel. 52 389 40 23  w zakresie świadczenia przedemerytalnego.

Na pytania dotyczące przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych będzie można zapytać ekspertów 19 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31.

Ponadto bydgoski oddział ZUS organizuje w kwietniu specjalne dyżury telefoniczne dla nauczycieli dotyczące projektów edukacyjnych realizowanych przez Zakład. 15, 24 i 29 kwietnia w godz. 13-14.00  eksperci będą dyżurować pod nr tel.  52 341 81 40.

E-wizyta w ZUS-to takie proste!

Wiele spraw w ZUS-ie można załatwić bez wychodzenia z domu. Wystarczy wcześniej umówić się z konsultantem na wideorozmowę. Tylko w 2023 roku w województwie kujawsko-pomorskim eksperci ZUS-u udzielili porad online ponad 5,4 tys. klientom, a w bieżącym roku 1,4 tys.

E-wizyta to nic innego jak spotkanie z pracownikiem ZUS-u online. Poprzez połączenie wideo na przykład ze swojego smartfonu można porozmawiać z konsultantem Zakładu, nie wychodząc wcale z domu lub przebywając poza miejscem swojego zamieszkania. Zainteresowani mogą w ten sposób uzyskać informacje m.in. z zakresu emerytur i rent krajowych oraz międzynarodowych, świadczenia wspierającego, zasiłków i zwolnień lekarskich, PUE ZUS, ulg i umorzeń, ubezpieczeń i składek, czy świadczeń rodzinnych- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Usługa ta dostępna jest również w języku migowym i ukraińskim. Mogą z niej także skorzystać osoby z niepełnosprawnością słuchową, a także niewidzące i niedowidzące. Na konsultacje online można umówić się w dni robocze w godzinach 9.00-14.00 samodzielnie albo z opiekunem faktycznym lub prawnym, a także z udziałem tłumacza języka obcego.

Jak umówić e-wizytę

Aby skorzystać z e-wizyty, nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Wystarczy mieć dostęp do internetu oraz  urządzenie wyposażone w kamerkę i mikrofon np. smartfon, tablet czy komputer. Rozmowę online można zarezerwować na dwa sposoby- poprzez stronę internetową zus.pl/e-wizyta  lub przez aplikację mObywatel wchodząc w zakładkę „Usługi” i wybierając kafelek „e-wizyta w ZUS”.  Następnie należy wybrać temat rozmowy, wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby swojej firmy i wybrać dogodny dzień i godzinę spotkania. Jeśli dostępne terminy nie pasują, można umówić się na spotkanie z ekspertem z innego oddziału. Rezerwując wizytę przez stronę internetową, trzeba uzupełnić jeszcze swoje dane takie jak: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail. Na koniec, pozostaje nam tylko potwierdzenie rezerwacji – wyjaśnia rzeczniczka.

Jak połączyć się z ekspertem ZUS

Po umówieniu e-wizyty klient otrzyma maila z potwierdzeniem wideorozmowy i linkiem do spotkania. ZUS przypomni mu o tej wizycie mailem dzień przed konsultacją, a także w dniu e-wizyty sms-em, jeśli na etapie rezerwacji podał numer telefonu. Aby połączyć się z pracownikiem ZUS-u, należy w wybranym dniu i godzinie spotkania online otworzyć link otrzymany w mailu. Osoby, które rezerwowały  taką wizytę w aplikacji mObywatel mogą połączyć się z konsultantem bezpośrednio z aplikacji poprzez dotknięcie przycisku „Dołącz do spotkania”. Jeśli w czasie spotykania chcemy uzyskać dane ze swojego konta, musimy pokazać do kamery dokument tożsamości – tłumaczy rzeczniczka.

Nie możesz skorzystać z e-wizyty – odwołaj

ZUS przypomina, że w każdej chwili można odwołać umówioną e-wizytę. Wystarczy kliknąć link „Zrezygnuj z e-wizyty”, który znajduje się w wiadomości potwierdzającej rejestrację. Dzięki temu na taką rozmowę będzie mógł umówić się ktoś inny, kto potrzebuje informacji czy porady eksperta ZUS-u. W województwie kujawsko-pomorskim tylko w 2023 roku na 8,5 tys. umówionych e-wizyt 5,4 tys. klientów skorzystało z rozmowy wideo z konsultantem ZUS-u. 1350 osób, które zrezygnowały z takiej formy kontaktu, pamiętało, aby swoją wizytę anulować, ale niestety aż 1,8 tys. klientów już nie wykonało tej czynności i w konsekwencji nikt nie skorzystał z e-wizyty. Na 5,4 tys. zdalnych połączeń wideo, które odbyły się w regionie w ubiegłym roku, najwięcej dotyczyło spraw związanych z ubezpieczeniami i składkami,  a także emeryturami, rentami, świadczeniem wspierającym, czy zasiłkami.

Znamy już nową wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Od 1 kwietnia obowiązują nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Ustalane są one dla poszczególnych grup działalności w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres jednego roku składkowego, który trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. W przypadku firm zatrudniających nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników składek, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, składka wypadkowa od 1 kwietnia 2024 r. w dalszym ciągu wynosi 1,67%, czyli 50% najwyższej stopy procentowej 3,33% - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale nie mieli obowiązku przekazania informacji ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, samodzielnie ustalają wysokość składki wypadkowej na dany rok składkowy. W ich przypadku składka ta jest uzależniona od PKD działalności przeważającej. Zasada ta ma również zastosowanie do płatników, którzy w poprzednim roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.  najniższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 0,67%. Natomiast najwyższa stopa - 3,33%, ustalona jest dla wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu), a także  dla działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie. 

Ważne!

Płatników, którzy mieli obowiązek i przekazali do Zakładu ZUS IWA  za 3 ostatnie lata kalendarzowe (2021, 2022, 2023), w ustaleniu wysokości składki wypadkowej wyręczył ZUS. Zawiadomienia o wyliczonej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zostały dostarczone elektroniczne i są już dostępne na kontach płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki zostały przedstawione w poradniku „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe” (pdf 1,2 mb).

Student czy uczeń też mogą dorobić do renty rodzinnej

Od 1 marca uczniowie i studenci,  którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS-u, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do końca maja.

Wielu młodych ludzi łączy naukę z pracą. Wśród nich są także uczniowie i studenci pobierający rentę rodzinną z ZUS-u, którzy muszą uważać, by dodatkowe zarobki nie spowodowały zmniejszenia, czy zawieszenia wypłaty świadczenia. Dobra wiadomość jest taka, że od marca obowiązują wyższe limity dorabiania dla pracujących rencistów- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zarobki do kwoty 5278,30 zł brutto miesięcznie, czyli do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie wpłyną na zmniejszenie renty rodzinnej. Jeśli będą wyższe niż 9802,50 zł brutto, czyli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie ZUS może zawiesić. Uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 5278,30 zł do 9802,50 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby  jest to kwota 757,08 zł – wyjaśnia rzeczniczka.

Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia granicznych kwot przychodu zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko ta część świadczenia, która przysługuje osobie  osiągającej dodatkowe przychody.

Na zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej przez ZUS, ma wpływ przede wszystkim przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą. Wyjątek stanowi umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, która nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że przychody osiągane z takiej  umowy co do zasady nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej. Przychód ten będzie miał znaczenie, jeśli uczeń, student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem.

Do 31 lipca można zdecydować o przyszłej emeryturze. Tylko ZUS czy ZUS i OFE?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił 1 kwietnia 2024 roku kolejne okno transferowe. Osoby urodzone po 1968 roku do końca lipca mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część ich składki emerytalnej- do OFE i ZUS czy tylko do ZUS-u.

Składka emerytalna to 19,52 proc. podstawy wymiaru, np. otrzymywanego wynagrodzenia z czego 12,22 proc. trafia na indywidualne konto w ZUS-ie (tzw. I filar), a 7,3 proc. na II filar. W ramach II filaru ubezpieczony może sam zdecydować, gdzie składka będzie przekazywana: czy do OFE (2,92 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne) i na subkonto (4,38 proc. podstawy wymiaru składki), czy w całości na subkonto w ZUS-ie (7,3 proc. podstawy wymiaru składki) - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby, które chcą zmienić swoją wcześniejszą decyzję o sposobie podziału składki emerytalnej, mogą do 31 lipca br. złożyć w ZUS-ie oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS. Druki oświadczeń (ZUS-US-OFE-03) dostępne są w każdej placówce Zakładu oraz na stronie internetowej zus.pl. Oświadczenie można także przesłać pocztą na adres dowolnego oddziału ZUS lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – dodaje rzeczniczka.

Kto nie składa oświadczenia

Oświadczenia nie składają osoby, które nie chcą zmieniać wcześniejszej decyzji o sposobie podziału składki emerytalnej, a także osoby, które osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej. W ich przypadku uruchomiony został tzw. „suwak bezpieczeństwa”, który chroni środki ubezpieczonych zgromadzone w OFE przed ewentualną utratą ich wartości. Dlatego na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego ZUS nie przekazuje składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS-u, które zapisywane są na subkoncie.

Jeśli ubezpieczony do tej pory nie był członkiem żadnego OFE, a chce, aby część jego składki była  przekazywana na rachunek do wybranego OFE, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia powinien zawrzeć umowę pierwszorazową z otwartym funduszem emerytalnym, który wybierze.

Warto pamiętać, że oświadczenie, które ubezpieczony będzie składać, dotyczy przyszłych składek, które dopiero będą przekazywane. Te, które zostały rozdysponowane zgodnie z decyzją podjętą w poprzednim oknie transferowym, pozostają tam, gdzie wówczas zdecydowaliśmy o ich  odprowadzeniu. Ostatnie okienko transferowe otwarte było w 2016 r. W 2020 r. nie było uruchamiane z powodu pandemii. Kolejne otwarcie za 4 lata w 2028 r.

Dyżury telefoniczne ZUS dla mieszkańców Kujaw i Pomorza

Pracownicy bydgoskiego i toruńskiego oddziału ZUS-u organizują w kwietniu dyżury telefoniczne. Będzie można dopytać o dziedziczenie środków z subkonta w ZUS-ie, umawianie e-wizyt, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, świadczenie wspierające, emerytury i renty, a także świadczenia dla rodzin – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowy harmonogram dyżurów:

9 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel.  54 230 73 80 i pod nr tel. 56 610 93 32 będzie można uzyskać informacje w sprawie dziedziczenia środków z subkonta w ZUS-ie i wypłaty gwarantowanej. Kolejny dyżur w tym zakresie odbędzie się 18 kwietnia  w godz. 10-12.00 pod nr tel. 56 610 95 43. 9 kwietnia w godz. 8-10.00 pod nr tel.  56 450 67 21 oraz 12 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31 specjaliści będą udzielać informacji w zakresie elektronicznych form kontaktu z ZUS-em jak e-wizyty, czy PUE ZUS. 9 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04 oraz 12 kwietnia w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 60 mogą dzwonić osoby zainteresowane tematem ustalania uprawnień do emerytury i renty dla osób pracujących/zamieszkałych za granicą. W trakcie dyżuru można będzie zapytać o zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA, kompletowanie dokumentacji, czy można pobierać emeryturę i pracować za granicą, a także czy można pobierać dwie renty - polską i zagraniczną. 10 kwietnia w godz. 8-10.00 pod nr tel.  56 450 67 21 i w godz. 8-10.30 pod nr tel. 502 008 688 będzie można uzyskać informacje na temat świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. 10 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 43 eksperci będą udzielać porad dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. 11 kwietnia w godz. 9-11.00 pod nr tel.  56 610 93 32 dyżur dotyczyć będzie waloryzacji emerytur i rent. 11 kwietnia w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 i w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 24  rodzice i opiekunowie będą mogli zapytać o świadczenia dla rodzin jak: 800+, rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe.

Wniosek o dalsze 800+ warto złożyć jeszcze w kwietniu

Blisko 148 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres wypłat uprawnieni  przekazali  do ZUS-u w regionie, w kraju niemal 2,7 mln. By nie mieć przerwy w wypłacie 800+ warto złożyć wniosek do końca kwietnia.

Od 1 lutego 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 800+” na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca maja 2025 r.  Rodzice i opiekunowie z województwa kujawsko-pomorskiego tylko do 28 marca złożyli blisko 148 tys. takich wniosków, w całym kraju niemal 2,7 mln. Wypłata świadczeń na nowy okres rozpocznie od czerwca- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeśli rodzic chce zachować ciągłość wypłaty świadczenia od czerwca, poprawnie wypełniony wniosek o 800+ powinien złożyć do końca kwietnia. Wówczas pierwsza wypłata z nowego okresu świadczeniowego trafi do niego do 30 czerwca.

Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca, jeśli wpłynie w czerwcu- do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Natomiast jeśli rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, to pieniądze na koncie pojawią się później i to już bez wyrównania za czerwiec.  Świadczenie ZUS wypłaci już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem – dodaje rzeczniczka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje, na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 400 zł. Wniosek o wsparcie można złożyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Rodzice wniosek mogą również przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Już 695 tys. emerytów i rencistów pobrało mLegitymację

Z elektronicznych legitymacji emeryta-rencisty korzysta już prawie 695 tys. klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można ją pobrać z bezpłatnej aplikacji mObywatel. Dzięki niej można m.in. potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych i skorzystać z przysługujących ulg i zniżek.

Od stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty są wydawane przez ZUS w formie elektronicznej. Nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Każda uprawniona osoba może pobrać cyfrowy dokument w aplikacji mObywatel.  Z tej możliwości w ubiegłym roku skorzystało ponad 611 tys. świadczeniobiorców ZUS, a w tym roku - 83,5 tys., co łącznie daje liczbę 694,5 tys.- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak korzystać z mLegitymacji

Wystarczy na swoim smartfonie zainstalować aplikację mObywatel, wybrać opcję "Dodaj dokument" i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać legitymację emeryta-rencisty. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. Co ważne jeśli wcześniej nie dodaliśmy w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, czyli dołączyć dowód osobisty, a następnie dodać legitymację emeryta-rencisty.

Elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty jest równoważnym odpowiednikiem tradycyjnej, plastikowej karty. Poprzez okazanie mLegitymacji na ekranie smartfonu można m.in. potwierdzić statut emeryta lub rencisty, prawo do świadczeń zdrowotnych, czy skorzystać z przysługujących ulg i zniżek, na przykład na bilety komunikacji miejskiej, czy zniżki w ośrodkach uzdrowiskowych i placówkach kultury. Dzięki mLegitymacji osoby uprawnione mogą także otrzymać zwolnienie z części opłat za rehabilitację, czy skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV. Z elektronicznej legitymacji można korzystać bez względu na dostęp do internetu.

Plastikowa legitymacja tylko na wniosek

Od stycznia ubiegłego roku ZUS wydaje plastikową legitymację emeryta – rencisty tylko na wniosek. Jeśli emeryt lub rencista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie (formularz o symbolu ERL). Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli plastikowej, jak i elektronicznej. Każda legitymacja w formie tradycyjnej karty, jak i wersji cyfrowej jest aktualna zgodnie z terminem ważności. Podlega również aktualizacji w przypadku zmiany: imienia, nazwiska, numeru PESEL, rodzaju świadczenia, numeru oddziału NFZ emeryta lub rencisty, czy po upływie terminu ważności dokumentu.

ZUS wypłaca kolejne trzynastki

Ponad 66 tys. świadczeniobiorców w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało już z ZUS-u tzw. trzynastą emeryturę na łączną kwotę 118 mln zł. W całym kraju dodatkowe świadczenie trafiło do blisko 913 tys. emerytów i rencistów w łącznej kwocie ponad 1,6 mld zł.  Kolejne terminy wypłat to 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych trzynastą emeryturę wypłaca z urzędu razem ze świadczeniem za kwiecień.  Aby ją otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku. Jeśli termin płatności świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Dlatego część emerytów i rencistów, których termin płatności świadczenia przypadał 1 kwietnia, otrzymała dodatkową gratyfikację przed Wielkanocą- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłacił 66,3 tys. trzynastek, na łączną kwotę ponad 118 mln zł. Do piątku trzynastkę otrzyma kolejne 57 tys. osób na kwotę 101,6 mln zł. W sumie do 15 kwietnia w województwie kujawsko-pomorskim dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma ponad 286,2 tys.  osób na łączną kwotę przeszło 509,8 mln zł – dodaje rzecznika.

W tym roku trzynasta emerytura to 1780,96 zł brutto. Z dodatkowego świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki jest uzależniona od wysokości pobieranego świadczenia podstawowego. Na przykład przy emeryturze  1 tys. zł brutto, emeryt otrzyma na „rękę” 1 586,67 zł, a przy świadczeniu wynoszącym minimum 2,5 tys. zł brutto i więcej - 1 406,67 zł.

Aby otrzymać trzynastkę, należy mieć ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na dzień 31 marca tego roku i pobierać to świadczenie. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby otrzymujące m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Od marca wyższa matczyna emerytura

W całym kraju „matczyną emeryturę” z ZUS-u otrzymuje ponad 58 tys. osób. Maksymalna kwota świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1780,96 zł brutto.

Mamy, które nie wypracowały nawet minimalnej emerytury, bo zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci, mogą ubiegać się po osiągnięciu 60 lat o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli „matczyną emeryturę” - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

O świadczenie to mogą ubiegać się nie tylko kobiety, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czworo dzieci, osiągnęły 60 lat i nie mają niezbędnych środków utrzymania, ale po spełnieniu określonych warunków również mężczyźni. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane ojcom po 65 roku życia w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowania dzieci- dodaje rzeczniczka.

Maksymalna kwota „matczynej emerytury” wynosi tyle,  co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1780,96 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura minimalna, świadczenie uzupełniające stanowi dopełnienie pobieranej renty lub emerytury do kwoty najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą (1780,96 zł brutto) a wysokością pobieranej emerytury albo renty. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy rentę w wysokości 1000 zł brutto, to świadczenie uzupełniające  zostanie przyznane w kwocie 780,96 zł brutto.

Świadczenie na wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS. Do wniosku (w ZUS formularz ERSU) należy dołączyć m.in. oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (w ZUS druk ERU), zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz  inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie prawa do świadczenia. Zanim Prezes ZUS lub Prezes KRUS podejmie decyzję o przyznaniu świadczenia, ustali, czy spełniony jest warunek nieposiadania dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Niezbędne środki utrzymanie ocenia się na tle wysokości najniższej emerytury. Przy ocenie prawa do świadczenia brane są pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega.

Ważne

Osoba, która pobiera rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów, czy też prawie do innego świadczenia.

Od 1 marca wyższe świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat

Osoby, które ukończyły 100 lat, mogą liczyć na specjalny dodatek za wiek. Od 1 marca br. dla nowych stulatków wynosi on 6 246,13 zł brutto. Świadczenie wypłacane jest dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury lub renty.

Każdy stulatek może liczyć na specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Przyznawane jest ono wszystkim bez względu na staż pracy czy pobieraną emeryturę lub rentę. Jedynym warunkiem, aby je otrzymać, jest ukończenie 100 lat. Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS-u, nie muszą składać żadnego wniosku, aby dostać dodatkowo premię za wiek. ZUS sam dokona wszelkich formalności związanych z przyznaniem dodatku. Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty z żadnej instytucji. W ich przypadku świadczenie honorowe przyznawane jest na wniosek.  Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Ile wynosi świadczenie honorowe

Wysokość świadczenia honorowego jest równa kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora. Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dla osób, które ukończyły sto lat po 29 lutego 2024 r.,  świadczenie honorowe wynosi 6 246,13 zł brutto.

Świadczenie honorowe nie jest waloryzowane, co oznacza, że raz przyznane będzie już do końca życia wypłacane w tej samej wysokości. Każdy stulatek może otrzymywać świadczenie w różnej wysokości. Na przykład osoby, które ukończyły 100 lat między 1 marca 2023 r. a 29 lutego 2024 r., dodatkową premię za wiek otrzymują w wysokości 5540,25 zł brutto – wyjaśnia rzeczniczka.

Najstarsi seniorzy w regionie

W województwie kujawsko-pomorskim gratyfikację za wiek otrzymują z ZUS-u 202 osoby. Bydgoski oddział ZUS-u wypłaca 106 świadczeń dla stulatków, a toruński oddział ZUS-u - 96. Najstarsza seniorka z naszego województwa, która otrzymuje świadczenie honorowe z Zakładu w kwocie 3 308,33 zł brutto, ma obecnie 108 lat i mieszka w Toruniu, a najstarszy mężczyzna ma 103 lata i mieszka w Bydgoszczy. Jego świadczenie honorowe wynosi 4 294,67 zł brutto.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Kolejne oszustwa na pracownika ZUS-u w kujawsko-pomorskim

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarły niepokojące sygnały o kolejnych próbach oszustwa „na pracownika ZUS-u”. Oszuści  przekazują informację seniorom o możliwości otrzymania dodatkowych środków i oferują pomoc w uzyskaniu 300 zł z Brukseli. Prawdopodobnie w ten sposób próbują wyłudzić dane osobowe.

Do takiej próby oszustwa doszło w Bydgoszczy. Do drzwi emerytki zapukała kobieta, która podała się za pracownika ZUS-u.  Poinformowała ją o możliwości uzyskania dzięki premierowi pieniędzy z Unii Europejskiej. Oszustka oferowała swoją pomoc w uzyskaniu tych środków. Seniorka musiałaby jedynie okazać legitymację emeryta-rencisty i dowód osobisty. Emerytka była czujna i poprosiła o wylegitymowanie się przez rzekomą pracownicę ZUS-u. Oszustka oznajmiła, że legitymacje zostawiła w samochodzie i odjechała. Seniorka o całym zdarzeniu poinformowała policję i ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

To nie pierwszy taki przypadek, gdy oszust podawał się za pracownika ZUS-u, by zdobyć zaufanie starszej osoby. Dlatego prosimy naszych klientów o zachowanie szczególnej ostrożności. Jeśli mamy wątpliwości, czy faktycznie odwiedza nas pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, warto skontaktować się z najbliższą placówką ZUS-u lub zadzwonić pod numer 22 560 16 00. O każdej próbie oszustwa należy niezwłocznie powiadomić policję – apeluje Krystyna Michałek.

ZUS przypomina, w jakich okolicznościach może odwiedzić seniora w domu

Kontakt naszych klientów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odbywa się przede wszystkim drogą pocztową, podczas wizyt w placówkach Zakładu, e-wizyt, a także przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Osobiste odwiedzenie seniora przez pracowników ZUS-u w jego domu jest wyjątkowo rzadkie i dotyczy ściśle określonych sytuacji.

Emeryci i renciści takiej wizyty mogą spodziewać się tylko w dwóch sytuacjach, ale zawsze wcześniej są o nich informowani. W pierwszym przypadku z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin, gdzie pracownicy Zakładu osobiście składają gratulacje. Druga okoliczność, gdy klient ubiega się  np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny, czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a stan jego zdrowia nie pozwala dotrzeć na badanie do placówki ZUS-u. W takiej sytuacji lekarz orzecznik po wcześniejszym zawiadomieniu o terminie badania przyjeżdża do wnioskodawcy do domu.

O wizycie z wyprzedzeniem informowane są również osoby prowadzące działalność gospodarczą, zakłady pracy, u których ma być przeprowadzona kontrola płatników składek. Polega ona m.in. na sprawdzeniu, czy przedsiębiorca prawidłowo zgłasza do ubezpieczeń społecznych siebie i swoich pracowników, prawidłowo oblicza i opłaca składki, a także czy prawidłowo wypłaca świadczenia. Na wizytę uprawnieni pracownicy Zakładu umawiają się z wyprzedzeniem. Inspektor ZUS rozpoczyna kontrolę od doręczenia płatnikowi składek (lub osobie, która jest upoważniona do reprezentowania płatnika składek) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazania legitymacji służbowej.

Jedyną sytuacją, gdy pracownik ZUS-u może zapukać do naszych drzwi bez zapowiedzi, jest kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Osoba kontrolująca musi mieć jednak przy sobie dokument ze zdjęciem i upoważnienie do przeprowadzenia takich czynności.

Świadczenie rehabilitacyjne, gdy choroba się przedłuża

Po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, jeśli ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. 

Zasiłek chorobowy można otrzymywać przez okres trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużnej niż przez 182 dni, albo 270 dni – gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży. Natomiast po ustaniu ubezpieczenia na zwolnieniu lekarskim można przebywać maksymalnie 91 dni.  Gdy choroba się przedłuża, można ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie rehabilitacyjne stanowi pewnego rodzaju kontynuację zasiłku chorobowego. Możemy je otrzymać wtedy, gdy wykorzystaliśmy już cały okres zasiłkowy,  jesteśmy w  dalszym ciągu niezdolni do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja dają nam szanse na odzyskanie aktywności zawodowej. Ta sama zasada dotyczy także osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym – jeżeli przyczyną niezdolności do pracy był wypadek przy pracy lub choroba zawodowa- dodaje rzeczniczka.

ZUS nie wypłaca świadczenia rehabilitacyjnego z urzędu, potrzebny jest wniosek

Płatnikiem świadczenia rehabilitacyjnego tak jak w przypadku zasiłku chorobowego może być albo pracodawca, albo ZUS. Aby otrzymać świadczenie z ZUS-u, potrzebny jest wniosek (ZNp-7). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełnia lekarz oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10). Pracodawca/zleceniodawca, który nie wypłaca sam zasiłków cały komplet dokumentów wraz z zaświadczeniem  płatnika składek Z-3 albo Z-3a przekazuje do ZUS-u. Natomiast osoby prowadzące własną firmę i po ustaniu tytułu ubezpieczenia same składają dokumenty w ZUS-ie. Druk OL-10 nie jest konieczny, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia lub gdy składany jest wniosek o przedłużenie  świadczenia rehabilitacyjnego. Formularza tego nie składają również osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Złożony wniosek  i co dalej?

Po złożeniu dokumentów oceny stanu zdrowia dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Jeśli ubezpieczony nie zgadza się z orzeczeniem, to może w ciągu 14 dni od jego doręczenia wnieść sprzeciw. W ciągu 14 dni od wydania orzeczenia prezes ZUS może również zgłosić zarzut wadliwości tego orzeczenia. Zarówno sprzeciw, jak i zarzut wadliwości rozpatrywane są przez komisję lekarską ZUS. Na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo komisji lekarskiej, ZUS wydaje decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne – jak długo, ile wynosi?

Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Wynosi ono: 90 proc. podstawy wymiaru świadczenia (podstawy wymiaru zasiłku chorobowego) przez pierwsze 90 dni, a w pozostałym okresie  75 proc. Natomiast, jeśli  niezdolność do pracy  przypada w czasie ciąży albo jest związana z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to wynosi 100 proc. podstawy.

Komu nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Osoba, która pobiera świadczenie rehabilitacyjne, nie może pracować ani w inny sposób dorabiać. Jakiekolwiek zajęcie zarobkowe pozbawi ją prawa do świadczenia.

Ponad 2 mln wniosków o 800+

W przypadku zmiany rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie wychowawcze 800+,  rodzic musi złożyć nowy wniosek. Dotyczy to zarówno obecnego okresu 2023/2024, jak i nowego 2024/2025.

Od 1 lutego 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2024/2025. Tylko do 7 marca do ZUS-u wpłynęło ponad 2 mln 348 tys. wniosków o 800+. W województwie kujawsko-pomorskim uprawnieni przekazali do ZUS-u ponad 130,7 tys. wniosków- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze mogą składać nie tylko rodzice, ale i opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Wypełniony formularz można przesłać do ZUS-u tylko drogą elektroniczną przez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala prawo do świadczenia wychowawczego na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Jeśli rodzic chce kontynuować wypłatę świadczenia od czerwca, musi złożyć elektronicznie wniosek do ZUS-u na nowy okres. Jeśli formularz będzie prawidłowo wypełniony i złożony do 30 kwietnia, to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Dzięki temu w przelewach nie będzie przerwy. Rodzice, którzy składają wniosek na nowo narodzone dziecko w marcu mogą złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2024 r. i na okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa  do 31 maja 2025 r.- wyjaśnia rzeczniczka.

Zmieniasz konto? Musisz złożyć nowy wniosek o 800+

Rodzic, który chce, aby ZUS wypłacał świadczenie na inny numer rachunku bankowego, musi złożyć nowy wniosek o 800+. We wniosku należy podać wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer konta. Wówczas ZUS zmieni dane do wypłaty, a o zmianie rachunku bankowego poinformuje klienta na jego profilu  PUE ZUS.

Dyżury telefoniczne dla klientów ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje kolejne telefoniczne dyżury eksperckie. Będzie można dopytać m.in. o świadczenie przedemerytalne, zwrot nadpłaconych składek, zasiłki, zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych, waloryzację emerytur i rent, świadczenie wspierające, czy rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W poniedziałek, 18 marca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 42 specjaliści udzielać będą informacji w zakresie świadczenia przedemerytalnego. We wtorek, 19 marca odbędą się dwa dyżury telefoniczne.  W godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 83 64 będzie można zapytać ekspertów o to, kto i kiedy może złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek, a pod nr tel. 56 610 93 32 o zasiłek opiekuńczy.

Na 20 marca zaplanowano kilka dyżurów telefonicznych:

w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 494 70 28 odbędzie się dyżur dla osób, które planują założyć własną firmę. Ekspertów będzie można zapytać m.in. o ulgi w opłacaniu składek, czy zasady sporządzania i składania dokumentów ubezpieczeniowych. w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 610 93 24  dyżurować będą eksperci od zasiłków, a pod nr tel.  52 389 40 26 i 54 282 83 33 specjaliści od emerytur, których będzie można zapytać o przeliczanie świadczeń emerytalno-rentowych oraz jak dokonać zmiany sposobu wypłaty świadczenia, w godz. 10-12.00 pod nr tel. 56 450 68 58  będzie można zapytać o waloryzację emerytur i rent w godz. 11-13.00 pod nr tel. 56 610 93 59 specjaliści będą udzielać informacji jak skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, czyli jak wyjechać do sanatorium z ZUS-em

Na pytanie, jak udzielić pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS-ie będzie można uzyskać odpowiedź 21 marca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 46. Natomiast o świadczenie rehabilitacyjne, kto ma do niego prawo, jakie dokumenty należy złożyć, ubiegając się o nie, będzie można zapytać 22 marca w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 59.

Osoby zainteresowane świadczeniem wspierającym dla osób z niepełnosprawnością mogą dzwonić 22 marca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 96.

ZUS przyjmuje wnioski o żłobkowe

Już od kwietnia 2022 r. rodzice maluchów mogą składać do ZUS-u wniosek o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wysokość dopłaty wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie.

Tylko w 2023 roku z niższej opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna skorzystało przeszło 156 tys. dzieci. Kwota przekazana na ten cel wyniosła ponad 429 mln zł. W województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku wypłacono ponad 7 tys. dofinansowań na łączną kwotę niemal 20 mln zł. Najwięcej dofinansowań wypłacono w województwie mazowieckim na kwotę 57 mln 770 tys. zł, dolnośląskim – 46 mln 867 tys. zł, śląskim – 46 mln 793 tys. zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata za pobyt to kwota po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Nie wlicza się do niej kosztów za wyżywienie. Aby skorzystać z dopłaty, dziecko musi uczęszczać do placówki, która jest wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu  dziennych opiekunów.

Dofinansowanie dotyczy dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. gdy dziecko uczęszcza do żłobka przed 12 miesiącem życia lub po ukończeniu 36. miesiąca życia). Ze wsparcia można korzystać nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia- dodaje rzeczniczka.

„Żłobkowe”  nie trafia bezpośrednio na konto rodziców, tak jak to jest w przypadku np. 800+, czy rodzinnego kapitału opiekuńczego. Wypłaty świadczeń są przekazywane bezpośrednio na konto placówek opieki w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jednak aby ZUS mógł przekazać dofinansowanie, placówka powinna wprowadzić do rejestru żłobków/klubów albo wykazu dziennych opiekunów kwotę faktycznie poniesionej opłaty za dziecko za dany miesiąc w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca. Jeśli placówka uzupełni dane z opóźnieniem lub pojawią się nieścisłości, to może to wydłużyć czas oczekiwania  na wypłatę dofinansowania. O kwocie środków przekazanej przez ZUS na rachunek placówki Zakład poinformuje rodziców poprzez umieszczenie informacji na ich profilu PUE ZUS.

Dofinansowanie na wniosek

Wniosek o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy mają numer PESEL mogą taki wniosek złożyć również przez aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Do 27 marca można złożyć wniosek na poprawę bezpieczeństwa pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jeszcze do 27 marca przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Do podziału jest 120 mln zł. 

Od 10 tys. nawet do 300 tys. złotych dofinansowania mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w konkursie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Najlepsze projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Pula środków, którą w tym roku ZUS przeznaczy na ten cel, wynosi 120 mln zł-  informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Za uzyskane środki przedsiębiorca może zakupić m.in. maszyny, urządzenia i sprzęt, które poprawią warunki i bezpieczeństwo pracy np. podnośniki, wózki jezdniowe, środki ochrony indywidualnej, oświetlenie, czy filtrowentylację. Lista możliwości jest długa.

Wnioski tylko do 27 marca

Firmy zainteresowane uzyskaniem dofinansowania projektów muszą się pospieszyć. Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją mogą złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl  do 27 marca 2023 r.

Udział w konkursie mogą wziąć firmy, które m.in. nie korzystały z takiego wsparcia w ciągu ostatnich 3 lat lub nie zostały w tym czasie zobowiązane do jego zwrotu. Nie mogą również zalegać z opłatą składek i podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: konkursatzus [dot] pl ().

Tylko w 2023 roku do konkursu przystąpiło prawie 5,2 tys. płatników składek, w tym 284 z województwa kujawsko-pomorskiego.

Dyżury telefoniczne- zasiłki, świadczenie wspierające, 500+ dla niesamodzielnych

Placówki ZUS z regionu zapraszają na kolejne dyżury telefoniczne.

13 marca zaplanowano trzy dyżury telefoniczne. W godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 eksperci udzielać będą informacji na temat zasad przeliczania emerytur i rent, pod nr tel. 56 494 70 43 na temat zasiłków, a w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31 na temat korekt dokumentów rozliczeniowych.

Dzwoniąc 14 marca w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 będzie można zapytać o dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych, a w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 80 84 o świadczenie wspierające, rentę socjalną oraz 500+ dla niesamodzielnych. O 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie można również zapytać ekspertów 15 marca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 41.

Czy staż pracy liczy się do emerytury?

Długość stażu pracy w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. zgodnie ze zreformowanymi zasadami emerytalnymi nie wpływa na prawo do świadczenia. Ma jednak bardzo istotne znaczenie przy ustalaniu jego wysokości i ewentualnej dopłacie do minimalnej gwarantowanej emerytury.

Prawo do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.  zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia. Długość okresu pozostawania w ubezpieczeniu nie ma znaczenia przy ustalaniu prawa do tej emerytury, ale ma wpływ na jej wysokość, szczególnie wtedy, gdy wyliczone świadczenie jest niższe od minimalnej gwarantowanej emerytury, która od marca wynosi 1780,96 zł brutto. Aby ZUS podwyższył je do wysokości minimalnej emerytury, konieczne jest udowodnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego 20 lat dla kobiety, 25 lat dla mężczyzny. Przy czym okres nieskładkowy może stanowić 1/3 okresu składkowego. Osoby, które nie mają wymaganego okresu ubezpieczenia, otrzymają wyliczoną przez ZUS emeryturę bez dopłaty do minimum-  informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na wysokość emerytury ma również wpływ kapitał początkowy, czyli składki  opłacane przed 1999 r. na ubezpieczenia społeczne zarówno przez samego ubezpieczonego, jak i płatników składek u których był zatrudniony. Kapitał początkowy stanowi znaczącą część przyszłej emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Emerytura zależy bowiem od zwaloryzowanego kapitału początkowego, zwaloryzowanych składek zebranych na koncie emerytalnym (od stycznia 1999 r.) oraz średniej dalszej długości życia. Jeśli więc przyszły emeryt ma długi okres zatrudnienia przed 1999 rokiem, to brak kapitału początkowego znacząco zmniejszy wysokość emerytury.

Od 1999 r. każda osoba ubezpieczona ma indywidualne konto w ZUS-ie, na którym zapisywane są wszystkie składki należne (w przypadku osób, za które pracodawca miał obowiązek opłacenia składek) lub opłacone za dana osobę po 1998 r. (w przypadku osób prowadzących działalność). Wcześniej ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia indywidualnych kont  dla ubezpieczonych. Dlatego wiele osób, aby ustalić kapitał początkowy, musi dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia przed 1999 rokiem. Z zakładów pracy zatrudniających powyżej 20 osób świadectwa pracy i dokumenty o wynagrodzeniu są konieczne, ponieważ składki były odprowadzane bezimiennie za wszystkich pracowników łącznie. 

Jak można udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe?

Dokumentem potwierdzającym staż ubezpieczeniowy przed 1999 r., są  np.: świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców. W przypadku braku tych dokumentów do ZUS-u można dostarczyć dowody szczątkowe,   które zostaną przez Zakład przeanalizowane. Są nimi:

legitymacje ubezpieczeniowe (gdy jest w nich wpis o okresach zatrudnienia), umowy o pracę, opinie o pracy, wpisy w „książeczkowym” dowodzie osobistym (np. wpisy o zatrudnieniu, wpisy dotyczące dzieci) legitymacje służbowe, legitymacje związków zawodowych, pisma od pracodawcy (np. o powołaniu, mianowaniu, zmianie angażu, przyznaniu nagrody),  uwierzytelnione kopie dokumentów lub ich odpisy wydane przez archiwum lub jednostkę, która przechowuje dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy, zeznania świadków (najlepiej byłych współpracowników).

 

Osobom, które były zatrudnione u małych przedsiębiorców (zatrudniających do 20 pracowników), ZUS sam poświadczy ubezpieczenie. By tak się stało, należy podać w Informacji o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6) okres zatrudnienia, nazwę zakładu pracy lub imię i nazwisko pracodawcy, adres zakładu pracy, numer konta płatnika (NKP) – pracodawcy – jeśli go znamy. Numer NKP był nadawany przez ZUS przed 1999 r. Można sprawdzić w legitymacji ubezpieczeniowej, czy pracodawca go podał.

Osoby, które indywidualnie opłacały składkę na ubezpieczenie społeczne jako prowadzący działalność  gospodarczą albo współpracujący z taką osobą, w formularzu ZUS EKP podają:

okres, w którym prowadzili działalność lub współpracowali przy jej prowadzeniu, adres miejsca, w którym była prowadzona działalność, numer konta płatnika składek (NKP), adres ZUS-u, do którego opłacane były z tego tytułu składki przed 1999 r. 

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych można udokumentować zaświadczeniem z urzędu pracy, a okres pobierania stałego zasiłku z opieki społecznej, od którego były opłacone składki na ubezpieczenia społeczne — zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej.

Okresy zasadniczej służby wojskowej lub zastępczych form tej służby, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub odbywania ćwiczeń wojskowych można udowodnić na podstawie książeczki wojskowej albo zaświadczeniem wojskowej komendy uzupełnień. Żeby ZUS zaliczył okresy służby zawodowej, potrzebne będzie zaświadczenie organów, w których pełniona była służba.

Natomiast okres niewykonywania zatrudnienia z powodu opieki nad dzieckiem lub dziećmi można udowodnić na podstawie odpisu aktu urodzenia dziecka lub odpisów aktów urodzenia dzieci.

Osoby, które studiowały przed 1999 r. i studia ukończyły, okres nauki mogą potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem z uczelni (musi być w nim okres trwania i programowy wymiar studiów), dyplomem czy indeksem, o ile jest w nim zawarty programowy wymiar studiów.

Natomiast dokumenty, które potwierdzą wysokość wynagrodzenia przed 1999 r., to np.:

zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawione przez pracodawcę lub jego następcę prawnego (mogą być na formularzu ERP-7), legitymację ubezpieczeniową z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Od kwietnia wyższe stawki odszkodowań z ZUS-u za wypadek w pracy

Od kwietnia zmieniają się kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Będą wyższe. Za jeden procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaci 1431 zł. To o 162 zł więcej niż obecnie.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Tylko w 2023 roku ZUS wypłacił 42,7 tys. jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę ponad 355 mln zł, w tym województwie kujawsko-pomorskim niemal 2,8 tys. odszkodowań na kwotę 20 mln zł. Przeciętna wysokość odszkodowania w ubiegłym roku wyniosła w kraju 8,3 tys. zł, w regionie około 7,2 tys. zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla kogo jednorazowe odszkodowanie

O jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały uszczerbku na zdrowiu. W niektórych przypadkach mogą otrzymać odszkodowanie nawet  dwa razy, gdy stan zdrowia pogorszył się o co najmniej 10 proc. i jest następstwem wcześniejszego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Prawo do odszkodowania mają także uprawnieni członkowie rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Zdarzają się także wyjątkowe sytuacje, gdzie ZUS wypłaci odszkodowanie osobom, za które nie jest odprowadzana składka wypadkowa. Dotyczy to np. ucznia, który uległ wypadkowi na lekcji wychowania fizycznego. Jednak w takiej sytuacji wypłata odszkodowania zależy od tego, czy z tytułu tego wypadku zostanie orzeczona całkowita niezdolność do pracy. Jeżeli lekarz orzecznik ZUS ustali tylko sam uszczerbek na zdrowiu bez całkowitej niezdolności do pracy, to odszkodowania ZUS nie wypłaci. Wypadki w szczególnych okolicznościach dotyczą nie tylko uczniów, ale i na przykład ławnika w sądzie, czy wolontariusza. To mogą być też wypadki, gdy ratujemy czyjeś życie i zdrowie od grożącego niebezpieczeństwa jak powódź, pożar itp. – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie?

Wysokość jednorazowego odszkodowania  jest aktualizowana  co roku i zależy  od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który określa lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS. Każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzyma 1431 zł. Na przykład, gdy lekarz orzecznik ustali 5-procentowy uszczerbek na zdrowiu, to odszkodowanie wyniesie 7155 zł.

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania od kwietnia będzie wynosić 25 044 zł. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 128 799 zł. Natomiast jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy odszkodowanie wyniesie 64 399 zł.  Zaś w sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 128 799 zł, które ulega zwiększeniu o kwotę 25 044 zł na każde z tych dzieci. Odszkodowanie ustalone w łącznej kwocie dzieli się wówczas w równych częściach między uprawnionych.

Natomiast 25 044 zł przyznawane jest w sytuacji, gdy obok małżonka lub dzieci, uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego. Mogą to być między innymi  rodzice, macocha czy ojczym, jeżeli w dniu śmierci osoby, po której należne jest odszkodowanie prowadzili z nią wspólne gospodarstwo domowe lub jeśli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania. Każdy z nich może otrzymać tę kwotę, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom.

Renta z tytułu niezdolności do pracy w górę. O ile?

Od 1 marca wzrosły nie tylko emerytury, ale i renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Są wyższe o 12,12 proc. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy teraz wynosi 1780,96 zł brutto, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1335,72 zł brutto.

Osoby, które utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu pogorszenia stanu zdrowia, mogą starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Muszą jednak spełnić określone warunki, by móc ją pobierać- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przede wszystkim ubiegający się o rentę musi być uznany przez lekarza orzecznika ZUS-u lub komisję lekarską ZUS przynajmniej za częściowo niezdolnego do pracy i posiadać wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy- okres składkowy i nieskładkowy. Kolejnym warunkiem nabycia prawa do renty jest powstanie niezdolności do pracy w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów – dodaje rzeczniczka.

Wymagany staż pracy

Wymagany staż ubezpieczenia wynosi od 1 roku – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20.  roku życia – do 5 lat – gdy niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Warunek wymaganego stażu (od 1 roku do 5 lat) uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole i do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał jakikolwiek staż bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy.

Jeśli natomiast niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30. roku życia, to pięcioletni staż ubezpieczeniowy musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Warunek ten nie dotyczy osób, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i udowodniły 25 lat okresów składkowych- w przypadku kobiety, a w przypadku mężczyzny 30 lat okresów składkowych. Do ostatnich 10 lat nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.

Warunek stażu nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy miała związek z wypadkiem przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy.

Ważna jest data powstania niezdolności do pracy

Oprócz wymaganego stażu ważna jest również data powstania niezdolności. Musi ona powstać w okresach składkowych lub nieskładkowych ściśle określonych w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Spełnienie warunku powstania  niezdolności do pracy w określonym czasie nie jest wymagane, jeśli osoba została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i  udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące dla kobiety co najmniej 20 lat, a dla mężczyzny co najmniej 25 lat– wyjaśnia Krystyna Michałek.

Renta tylko na wniosek

ZUS nie wypłaca renty z urzędu. Przyznawana jest na wniosek, po spełnieniu określonych warunków. Do wniosku o rentę należy dołączyć niezbędne dokumenty m.in. informację o okresach składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie, zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9), dokumentację medyczną, wywiad zawodowy, jeśli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu. Nie ma potrzeby dołączania do wniosku o rentę tych dokumentów, które są już w posiadaniu ZUS-u, np. były złożone przy wniosku o ustalenie kapitału początkowego.

Renta przyznawana jest na podstawie orzeczenia

Oceny stanu zdrowia dokonuje lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS (jeśli ubiegający się o rentę złoży sprzeciw wobec orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika lub prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości). Lekarz orzecznik może wydać orzeczenie o:

całkowitej niezdolności do pracy – jeśli ubiegający się o rentę utraci zdolność do tego, by wykonywać jakąkolwiek pracę;  częściowej niezdolności do pracy – jeśli utraci w znacznym stopniu zdolność do tego, by wykonywać pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami.

 

W całym kraju rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS-u pobiera 544,6 tys. osób, w województwie kujawsko-pomorskim ponad 38,2 tys.

Jeśli lekarz orzecznik stwierdzi, że naruszenie sprawności organizmu powoduje konieczność opieki i pomocy innej osoby przy codziennych potrzebach życiowych, wówczas orzeka niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Zwykle lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS-u orzeka niezdolność do pracy maksymalnie na 5 lat. Może wydać orzeczenie na dłuższy czas, jeśli według wiedzy medycznej ubiegający się o świadczenie nie rokuje odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Dopiero na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej ZUS wydaje decyzję w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje przez okres, na jaki lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS wyda orzeczenie o niezdolności do pracy. Może być stała, gdy lekarz orzecznik stwierdził trwałą niezdolność do pracy lub okresowa, gdy niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Renta nie przysługuje, jeśli ubezpieczony ma ustalone prawo do emerytury lub spełnia warunki do jej przyznania.

 

W całym kraju rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS-u pobiera 544,6 tys. osób, w województwie kujawsko-pomorskim ponad 38,2 tys.

12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko

Już od 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Do tej pory świadczenie przyznano dla niemal 801 tys. dzieci. Na konta rodziców trafiło w sumie ponad 5 mld 868 mln zł.

Rodzice i opiekunowie cały czas mogą ubiegać się o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie wypłacane jest po 1000 zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł przez dwa lata, w zależności od wyboru rodzica. W czasie pobierania tego świadczenia istnieje możliwość jednokrotnej zmiany jego wysokości. Jest nieopodatkowane i przysługuje bez względu na dochód rodziny. W województwie kujawsko-pomorskim do tej pory RKO przyznano na ponad 41 tys. dzieci. Na konta rodziców ZUS przekazał 299 mln 633 tys. zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Tylko w styczniu br. rodzice i opiekunowie w całym kraju złożyli ponad 17,5 tys. takich wniosków dotyczących 17,8 tys. dzieci. W województwie kujawsko-pomorskim do ZUS-u wpłynęło 869 wniosków o RKO na 883 dzieci.

Aby otrzymać rodzinny kapitał opiekuńczy w maksymalnej kwocie, tj. 12 tys. zł, rodzic powinien złożyć  wniosek w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesięcy. Jeśli rodzic się spóźni i złoży wniosek po ukończeniu przez dziecko 13. miesiąca życia, to wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 tys. na dziecko) będzie pomniejszana o 500 zł za każdy miniony miesiąc, licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.

Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

Od marca więcej osób skorzysta z 500 plus dla niesamodzielnych

Od 1 marca wzrośnie próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Będzie wynosił 2 419,33 zł brutto. Oznacza to, że może być więcej uprawnionych do tego świadczenia.

Od marca więcej osób będzie mogło uzyskać uprawnienia do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych. Tegoroczna marcowa waloryzacja podnosi kwotę graniczną, na podstawie której ustalane jest prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji o ponad 261 zł. Próg uprawniający do świadczenia wzrośnie z kwoty 2157,80 zł do 2 419,33 zł brutto. Natomiast maksymalna kwota świadczenia pozostanie bez zmian i wynosi- 500 zł „na rękę” -  informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające 500 plus dla niesamodzielnych muszą od nowa ubiegać się o to świadczenie. Wniosek należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie było prawa.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 500 plus?

Świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych mogą otrzymać osoby mieszkające w Polsce, które ukończyły 18 lat, są niezdolne do samodzielnej egzystencji i nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza od 1 marca br. 2 419,33 zł brutto – dodaje rzeczniczka.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Do dochodu uwzględniane są również świadczenia otrzymywane z zagranicznych instytucji właściwych do spraw emerytalno-rentowych.  Nie jest natomiast wliczany np. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny. Nie są ujmowane także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Pod uwagę nie jest brane świadczenie wspierające, czy renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia. Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych mających wpływ na prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dostępny jest na stronie www.zus.pl oraz na sali obsługi klienta w każdej placówce ZUS.

Można dostać nawet 500 zł co miesiąc

Świadczenie w pełnej kwocie, czyli 500 zł mogą otrzymać osoby, które nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1919,33 zł brutto (od 1 marca br.). Jeśli suma tych świadczeń wynosi więcej niż 1919,33 zł, a nie przekracza 2 419,33 zł brutto, to stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”.  Na przykład, jeżeli w marcu suma pobieranych świadczeń wynosi 2000 zł brutto, to świadczenie uzupełniające będzie przyznane w kwocie 419,33 zł.  

Konieczny wniosek

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie jest wypłacane z urzędu. Potrzebny jest wniosek. Jeśli pobieramy już emeryturę lub rentę, to wniosek należy złożyć w instytucji, która wypłaca to świadczenie np. w ZUS-ie, KRUS-ie lub innych zakładach emerytalno-rentowych.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, a w przypadku braku takiego orzeczenia albo gdy upłynął okres, na który zostało ono wydane zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza POZ ważne jest miesiąc, a  wydane przez lekarza specjalistę 3 miesiące przed zgłoszeniem wniosku. Warto również do wniosku o świadczenie dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji: np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

ZUS zaprasza na marcowe dyżury telefoniczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w marcu eksperckie dyżury telefoniczne. Tematyka dyżurów dotyczyć będzie m.in. ulg w opłacaniu składek, świadczenia wspierającego, elektronicznych form kontaktu z ZUS-em, e-Płatnika, świadczenia 500+ dla niesamodzielnych, zasiłków, waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, korygowania dokumentów rozliczeniowych czy świadczeń dla rodzin – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowy harmonogram dyżurów telefonicznych:

Temat: ABC działalności gospodarczej, ulgi w opłacaniu składek- porady dla osób rozpoczynających prowadzenie własnej firmy

1 marca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 25

 

Temat: Zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne

8 marca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 53

Temat: Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych

8 marca w godz. 8-10.00 pod nr tel. 54 230 73 75

Temat: Świadczenie wychowawcze, rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe

7 marca w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21

Temat: 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnych egzystencji

7 marca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31

Temat: Aplikacja e-Płatnik

6 marca w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688

Temat: Platforma Usług Elektronicznych ZUS, e-wizyty, zasady udzielania pełnomocnictw

5 marca  w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 6 marca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 18 8 marca w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 57

Temat: Korygowanie dokumentów rozliczeniowych po 1 stycznia 2024 r.

5 marca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 38

Temat: Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych

4 marca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 25 6 marca  w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21

Od marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS. W wyniku waloryzacji wzrosną o 12,12 proc. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 330,07 zł.

Nie tylko świadczenia emerytalno-rentowe co roku są waloryzowane. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane przez ZUS. Od 1 marca wzrosną procentowo o wskaźnik waloryzacji 112,12 proc. Najczęściej wypłacany przez Zakład — dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z kwoty 294,39 zł do kwoty 330,07 zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę, lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus. Świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, mogą otrzymać dodatek na wniosek, o ile zostaną uznani przez lekarza orzecznika ZUS-u lub komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji -dodaje rzeczniczka.

Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, które pobierają z ZUS-u rentę socjalną lub świadczenie Mama 4 plus albo nie pobierają żadnego świadczenia długoterminowego, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Inne kwoty dodatków i świadczeń od marca wynosić będą:

dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł,  dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji –  495,11 zł, dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł,

 

Ryczałt energetyczny – 299,82 zł.

dodatek kompensacyjny – 49,51 zł, dodatek do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł, świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 330,07 zł, świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 16,55 zł do 313,61 zł. dodatek kombatancki –  330,07 zł,

Wkrótce upływa ważny termin dla wcześniejszych emerytów i rencistów

Do 29 lutego osoby, które w 2023 roku dorabiały do renty lub wcześniejszej emerytury, mają czas na dostarczenie do ZUS-u zaświadczenia o osiągniętych przychodach. Informacja potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia z uwagi na to, że wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity w dorabianiu.

Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, mogą dodatkowo pracować, ale muszą uważać na graniczne kwoty przychodu m.in. z umowy  o pracę, umowy-zlecenia, z prowadzenia działalności gospodarczej, z pracy za granicą, czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacane świadczenie- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2023 roku dopuszczalna roczna kwota przychodu wyniosła 57 923,30 zł brutto,  a graniczna roczna kwota przychodu 107 571,40 zł brutto, co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70 i 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w ubiegłym roku.

Do końca lutego osoby, które w 2023 roku dorabiały do renty lub wcześniejszej emerytury, muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za ubiegły rok, najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, składają własne oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS porówna przychód z granicznymi kwotami przychodu dla 2023 r. albo kwotami przychodu dla poszczególnych miesięcy. Jeśli nawet w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, rozliczenie w skali roku może nie rodzić żadnych skutków finansowych – dodaje rzeczniczka.

Kto nie musi rozliczać przychodu

Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o dodatkowych zarobkach. Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2023 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS-ie z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną,  która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej. Wyjątek stanowią uczniowie pobierający renty socjalne.

Od marca emerytury i renty będą wyższe o 12,12 proc.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. W tym roku waloryzacja będzie tylko procentowa, a nie procentowo-kwotowa.  Od 1 marca świadczenia wzrosną
o 12,12  procent.  Podwyżka  przeprowadzona zostanie z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać
w tej sprawie żadnego wniosku.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w tym roku wyniesie 112,12 procent, czyli na przykład: jeśli w lutym 2024 roku emerytura wynosiła 2500 zł brutto, to w marcu wzrośnie o 303 zł brutto  (bo: 2500 zł x 112,12% = 2 803,00 zł brutto) - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W wyniku waloryzacji najniższa gwarantowana minimalna emerytura będzie wynosiła 1 780,96 zł brutto, czyli o 192,52 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Do 1 780,96 zł brutto wzrosną również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła  1 335,72 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1 794,70 zł brutto.

Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich- dodatek pielęgnacyjny wyniesie 330,07 zł.

Od 1 marca wzrośnie też próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z kwoty 2157,80 zł do 2 419,33 zł brutto. Wzrośnie też wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutym br. I tak od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6 246,13 zł brutto -  dodaje rzeczniczka.

Waloryzacja bez wniosku

Świadczenia podlegają waloryzacji z urzędu. Nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie. Każdy emeryt i rencista pobierający świadczenie na dzień 29 lutego br. otrzyma z ZUS-u decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wzorem ubiegłych lat decyzja waloryzacyjna zostanie przekazana wraz z decyzją o przyznaniu tzw. „trzynastki” w jednej przesyłce pocztowej. Wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu.

Tegorocznej waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2024 roku.  Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

Trzynastki w kwietniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku to kwota 1 780,96 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Tzw. „trzynastkę”, świadczeniobiorcy dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci dodatkową emeryturę razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew w swoim terminie płatności, który będzie sumą obu świadczeń.

Uwaga na oszustów oferujących wcześniejszą emeryturę!

Zakład Ubezpieczeń  Społecznych przestrzega przed fałszywym profilem ZUS-u na Facebooku. Oszuści oferują na nim emeryturę w wieku 50 lat, po zainwestowaniu 1000 zł. W ten sposób próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze.

Nie po raz pierwszy zdarzyło się, że oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W swoich poczynaniach stają się coraz bardziej kreatywni. W tym przypadku, aby uwiarygodnić informację, posłużyli się sztuczną inteligencją, wykorzystując spreparowany wizerunek byłej prezes ZUS-u – prof. Gertrudy Uścińskiej. Prawdopodobnie w ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

- Pamiętajmy, że ZUS tak nie działa. Aby otrzymać emeryturę, nie trzeba wpłacać pieniędzy. Prawo do świadczenia dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia- mówi rzeczniczka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w przypadku otrzymania wiadomości o podejrzanej treści, zwłaszcza informacji zawierających linki  warto być ostrożnym. Zanim otworzymy jakikolwiek załącznik lub klikniemy link, warto dwa razy się nad tym zastanowić. Konsekwencje mogą być bardzo nieprzyjemne. Dlatego nie odpowiadajmy na podejrzane maile, które rzekomo pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie podawajmy także swoich danych przez telefon. Jeśli rozmówca lub adresat maila wzbudza nasze wątpliwości, możemy go zweryfikować w najbliższej placówce ZUS-u bądź telefonicznie pod numerem: 22 560 16 00-dodaje Krystyna Michałek.

Od marca renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli więcej dorobić

Już niebawem, bo 1 marca zmienią się progi zarobkowe dla rencistów i  wcześniejszych emerytów. Będą wyższe. Niższy, bezpieczny próg osiąganych dodatkowych zarobków zwiększa się o niemal 242 zł brutto, a wyższy o 449 zł brutto.

Nowe graniczne kwoty przychodu będą obowiązywać od marca do maja. Powinni je kontrolować pracujący renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat). Jeśli przychód przekroczy określone progi - 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to ZUS może zmniejszyć albo zawiesić wypłacane świadczenie- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Od marca do maja 2024 r. niższym, bezpiecznym progiem dorabiania jest kwota 5278,30 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie wpłyną na zmniejszenie emerytury lub renty.  Jeśli będą wyższe niż 9802,50 zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia. Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie między 70 proc. a 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli od marca od 5278,30 zł do 9802,50 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń.  Od marca 2024 r. do końca lutego 2025 r. wynosi:

890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 757,08 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

 

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą osiągać dodatkowe przychody bez ograniczeń. Wyjątek stanowią seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1780,96 zł brutto).  Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Granicznymi kwotami przychodu  nie muszą przejmować się osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez ograniczeń mogą również dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej  emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Kto może dorabiać bez ograniczeń

25 proc. beneficjentów 800 plus złożyło już wniosek na nowy okres

Już od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się w czerwcu.  Do 8 lutego do ZUS-u wpłynęło 1 mln 251 tys. wniosków, w województwie kujawsko-pomorskim niemal 74 tys.

Aktualnie ZUS wypłaca świadczenia wychowawcze przyznane na bieżący okres świadczeniowy, który potrwa jeszcze do 31 maja br. O wsparcie na okres 2023/2024 w województwie kujawsko-pomorskim zawnioskowało 260,5 tys. rodziców i opiekunów, w kraju ponad 5 mln. Jeśli uprawniony chce kontynuować wypłatę świadczenia od czerwca, musi złożyć wniosek do ZUS-u na nowy okres 2024/2025. Ma na to czas do 30 czerwca- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Już od 1 lutego przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres wypłat. Wielu rodziców złożyło już dokumenty- w kraju 25 proc. beneficjentów 800 plus, w regionie 28 proc. Do 8 lutego do ZUS-u wpłynęło 1 mln 251 tys. wniosków, w województwie kujawsko-pomorskim niemal 74 tys. W regionie najwięcej formularzy od początku tego miesiąca przekazali uprawnieni rodzice i opiekunowie w Bydgoszczy – ok. 12 tys., Toruniu – 7,2 tys. i powiecie bydgoskim – 5,5 tys. Najmniej w powiecie radziejowskim – 1,1 tys. wniosków.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać je w czerwcu, wniosek trzeba złożyć do 30 kwietnia. Jeśli wniosek zostanie złożony w maju, wówczas świadczenie zostanie wypłacone do końca lipca, z wyrównaniem od czerwca. Składając wniosek w czerwcu, świadczenie z wyrównaniem od tego miesiąca otrzyma do końca sierpnia. Natomiast, jeśli rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca tego roku świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają 3 miesiące na złożenie wniosku od dnia narodzin pociechy, aby dostać 800 plus z wyrównaniem. Dlatego nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Im szybciej wypełnimy dokument i przekażemy go do ZUS-u, tym szybciej otrzymamy przelew na konto- wyjaśnia rzeczniczka.

Co ważne rodzice dzieci urodzonych do 31 maja 2024 roku składają dwa wnioski:

pierwszy na okres świadczeniowy 2023/2024, który zakończy się 31 maja, drugi na okres świadczeniowy 2024/2025, który rozpocznie się 1 czerwca.

 

Wnioski o wypłatę 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS, PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wszystkie informacje na temat świadczenia 800 plus, ewentualnie o brakujących dokumentach rodzic znajdzie na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, nawet jeśli wniosek był składany przez bankowość elektroniczną czy portal Emp@tia.

Niektórzy emeryci i renciści muszą sami rozliczyć się z urzędem skarbowym

Emeryci i renciści, którzy otrzymali z ZUS-u PIT-40 A muszą złożyć zeznanie podatkowe za 2023 r., tylko wtedy, gdy chcą skorzystać z odliczeń. Natomiast świadczeniobiorcy, którym ZUS wysłał PIT-11 lub PIT-11 A mogą rozliczyć się sami lub poczekać do 30 kwietnia, gdy zrobi to za nich urząd skarbowy.

Do końca lutego ZUS zakończy wysyłkę formularzy PIT: 40 A, 11 A i 11 za 2023 r. Deklaracje podatkowe trafią do osób, które w ubiegłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS-u, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. List trafi także do osób, które w 2023 r. pobrały niezrealizowane świadczenie po zmarłym członku rodziny. W całej Polsce deklaracje podatkowe PIT z ZUS-u otrzyma ponad 10 mln osób, w województwie kujawsko-pomorskim niemal 534 tys. osób- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Nie wszyscy otrzymają taki sam formularz. Inny dokument trafi do emerytów i rencistów, którzy mają niedopłatę podatku lub zerowe saldo, inny do tych z nadpłatą podatku czy osób pobierających zasiłki z ZUS-u, a jeszcze inny do klientów, którzy pobrali świadczenie po osobie zmarłej.

Nie wszystkich emerytów i rencistów ZUS rozliczył z urzędem skarbowym

- Warto sprawdzić jaki PIT z ZUS-u otrzymaliśmy, by mieć pewność, czy Zakład dokonał za nas rozliczenia podatkowego, czy też musimy samodzielnie złożyć deklarację w urzędzie skarbowym. ZUS od kilku lat nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Jeśli otrzymaliśmy PIT 40-A, to oznacza, że zostaliśmy rozliczeni z urzędem skarbowym i nie musimy podejmować żadnych dodatkowych czynności, o ile nie posiadamy innych dochodów i nie korzystamy z odliczeń. Natomiast, jeśli chcemy skorzystać z ulg i odliczeń albo rozliczyć swoje dochody wspólnie z małżonkiem, to należy samodzielnie wypełnić PIT-37 lub PIT-36 i złożyć go w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia – wyjaśnia rzeczniczka.

Świadczeniobiorcy, którym ZUS wysłał PIT-11 lub PIT-11 A mogą rozliczyć się sami lub poczekać do
30 kwietnia, gdy zrobi to za nich urząd skarbowy.

W 2023 r. od dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli 13. i 14. emerytury została pobrana zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 12 proc. Te pieniądze zostaną zwrócone świadczeniobiorcom ZUS-u w postaci zwrotu podatku dochodowego. Otrzymają go osoby, których emerytura czy renta nie przekroczyła 2500 zł brutto, a osiągnięte w roku 2023 dochody nie przekroczyły 30 000 zł. Tym świadczeniobiorcom ZUS wyśle PIT 11 A.

ZUS przypomina, że nie wysyła z urzędu deklaracji PIT po zmarłym małżonku/małżonce. Jeżeli chcemy wspólnie rozliczyć się ze zmarłym, to należy pisemnie lub osobiście wystąpić do Zakładu o wydanie  PIT-u.

1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Nie wszyscy emeryci i renciści mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń, czy przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nie mają takiej możliwości świadczeniobiorcy, którzy pobierają  świadczenia nieprzekraczające rocznie kwoty 30 tys. zł (miesięcznie 2500 zł brutto),

z uwagi na to, że nie zapłacili w ubiegłym roku podatku dochodowego.

Ci, którzy mogą i chcą przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz tej samej organizacji pożytku publicznego (OPP) co w roku ubiegłym,  nie muszą składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jednak wskazana w 2023 r. OPP musi być w aktualnym wykazie OPP. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Emerycie i rencisto,  czas na coroczne rozliczenia z ZUS

Do końca lutego wcześniejsi emeryci i renciści, którzy w ubiegłym roku dorabiali do swoich świadczeń, mają czas by poinformować ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2023 r. Chodzi między innymi o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia czy też przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacja o przychodach potrzebna jest, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości. Rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna) obowiązują limity w dorabianiu do świadczeń. Dlatego są zobowiązani do końca lutego poinformować ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2023 r.- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Przychody rozliczane są na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy emeryta lub rencisty. Z kolei osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, składają własne oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Co ważne rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą, czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

Aby ZUS mógł rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Na podstawie tych dokumentów Zakład porówna przychód z granicznymi kwotami przychodu dla 2023 r. albo kwotami przychodu dla poszczególnych miesięcy. Jeśli nawet w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, rozliczenie w skali roku może nie rodzić żadnych skutków finansowych – dodaje rzeczniczka.

Kto nie musi rozliczać przychodu

Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o zarobkach. Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2023 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS-ie z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną,  która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej. Wyjątek stanowią uczniowie pobierający renty socjalne.

Ile mogliśmy zarobić w ubiegłym roku

Okres

Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Kwoty równe 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

  1-2/2023

4 536,50 zł

8 424,90 zł

  3-5/2023

4 713,50 zł

8 753,60 zł

  6-8/2023

4 987,00 zł

9 261,60 zł

9-11/2023

4 904,10 zł

9 107,50 zł

   12/2023

5 036,50 zł

9353,50  zł

Graniczne kwoty przychodu dla 2023 r.

57 923,30 zł

107 571,40 zł

Rekordowe i groszowe emerytury. Ile wynoszą?

W Polsce jest ponad 6,5 mln emerytów.  Chociaż coraz więcej z nich otrzymuje wysokie świadczenia, to są i tacy, których emerytura wynosi zaledwie kilka groszy. Najwyższa emerytura w kraju wynosi ponad 43 tys. zł brutto, najniższa 2 grosze. W regionie najwyższe świadczenie przekracza 33,3 tys. zł brutto, najniższe wynosi 5 groszy.

Choć znacząco wzrosła liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 tys. zł brutto
(z 108 tys. do 258,8 tys.), to największy odsetek emerytur – 13,8% stanowią emerytury w przedziale wysokości od 2 200,01 zł do 2 600 zł brutto. Są też i emerytury niższe od gwarantowanej kwoty minimalnej, która do 29 lutego br. wynosi 1588,44 zł brutto. Ich liczba systematycznie rośnie-
w marcu 2022 r. było to 341,3 tys. a w marcu 2023 r. już 368,5 tys. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przeciętna emerytura w kraju wynosi obecnie 3 479 zł brutto, jednak nie wszyscy otrzymują taką kwotę. Są emeryci, którzy mają powody do zadowolenia, bo ich  świadczenie przekracza kilkanaście,
a nawet kilkadziesiąt tysięcy zł. Są również i takie osoby, które otrzymują emerytury groszowe. Najwyższa emerytura w kraju wynosi ponad 43 tys. zł brutto, a otrzymuje ją mieszkaniec województwa śląskiego z oddziału ZUS w Zabrzu. Na swoje świadczenie pracował ponad 62 lata
i 5 miesięcy, przechodząc na emeryturę dopiero w wieku 86 lat- dodaje rzeczniczka.

Kolejnymi rekordzistami z wysokimi emeryturami są panowie z województwa mazowieckiego
i wielkopolskiego. Ich świadczenia wynoszą odpowiednio ponad 36 tys. zł i 32 tys. zł brutto. Tuż za nimi jest emerytka z Bydgoszczy, która otrzymuje najwyższą w Polsce przyznaną kobiecie emeryturę
w wysokości ponad 33,3 tys. zł brutto. Na swoje świadczenie pracowała 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat.

Drugą najwyższą emeryturę wypłacaną w województwie kujawsko-pomorskim przez oddział ZUS
w Bydgoszczy pobiera 77-letni mężczyzna i jest to kwota 22,7 tys. zł brutto.
W swoim życiu przepracował 58 lat, a na emeryturę przeszedł w wieku 76 lat, czyli o 11 lat później niż powszechny wiek emerytalny. Trzecie co do wysokości świadczenie w regionie – 20,2 tys. zł brutto wypłaca toruński oddział ZUS. Otrzymuje je 83-letni mężczyzna, który na emeryturę przeszedł w wieku 78 lat, mając 45 lat stażu pracy.

Groszowe emerytury

Najniższa emerytura w Polsce, którą wypłaca oddział ZUS we Wrocławiu, wynosi zaledwie
2 grosze. Pobiera ją mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat, a  jego cała kariera zawodowa to 1 miesiąc działalności gospodarczej. W naszym regionie najniższą emeryturę
w wysokości 5 groszy pobiera kobieta. Na świadczenie przeszła w wieku 60 lat.  Jej staż pracy to 6 lat z czego tylko przez 3 miesiące była odprowadzana składka emerytalna. 

Tak niskie emerytury wciąż wywołują ogromne zdziwienie, bo wiele mówi się o gwarantowanym minimalnym świadczeniu emerytalnym, które do końca lutego br. wynosi 1588,44 zł brutto, a od marca będzie zwaloryzowane. Trzeba jednak pamiętać o tym, że prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury mają osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny  (60/65 lat)
i udowodniły wymagany staż pracy. Żeby ZUS podwyższył wysokość emerytury do minimalnej, trzeba legitymować się 20-letnim okresem ubezpieczenia przez kobiety i 25 letnim stażem w przypadku mężczyzny.
Przy czym okres nieskładkowy może stanowić 1/3 okresu składkowego.

Zanim złożysz wniosek o emeryturę - porozmawiaj z doradcą emerytalny

Przejście na emeryturę to jedna z ważniejszych decyzji w życiu każdego człowieka. Wielu seniorów zastanawia się, w jakim miesiącu najkorzystniej złożyć wniosek o emeryturę, by była ona jak najwyższa. Warto w przypadku wątpliwości, porozmawiać z doradcą emerytalnym, który nie tylko wyliczy w kalkulatorze emerytalnym przewidywaną wysokość emerytury, ale również po przeprowadzeniu symulacji  poinformuje, o ile będzie ona wyższa, jeśli będziemy dalej pracować. Doradzi także, kiedy najkorzystniej przejść na świadczenie.

Prawo do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia. Natomiast wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego oraz średniego dalszego trwania życia. Wpływ na wysokość świadczenia ma również moment przejścia na emeryturę. Nie bez znaczenia są również zarobki. Im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura.  Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższe świadczenie. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia przyjętej do obliczeń.

O tym, w jakim terminie przejść na emeryturę, każdy powinien zdecydować sam, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty za i przeciw. Zanim zdecydujemy się zakończyć naszą aktywność zawodową, warto przeanalizować, jak długo były odprowadzane składki emerytalne i w jakiej wysokości. Czy staż ubezpieczeniowy pozwoli na podniesienie emerytury do wysokości gwarantowanej minimalnej emerytury? Warto też zwrócić uwagę na swoją sytuację pracowniczą, czy nie czekają nas
w najbliższym czasie np. nagrody jubileuszowe, świadczenia wypłacane przez ZUS np. trzynasta, czternasta emerytura. Ważny jest również aspekt związany z waloryzacją świadczeń, która przeprowadzana jest co roku 1 marca. Dlatego warto przed podjęciem decyzji o przejściu na świadczenie skonsultować się z doradcą emerytalnym w ZUS-ie lub podczas e-wizyty, czyli wideorozmowy.
Pełna wiedza na temat naszego przyszłego świadczenia pozwoli w przemyślany sposób zdecydować o właściwym momencie skorzystania z uprawnień emerytalnych.

Telefoniczne dyżury eksperckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na najbliższe telefoniczne dyżury eksperckie, które dotyczyć będą m.in. elektronicznych form kontaktu z ZUS-em, przeliczania emerytur i rent, zasiłków, świadczenia wspierającego, czy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy dyżur dotyczyć będzie zasad udzielania pełnomocnictwa i elektronicznych form kontaktu z ZUS-em jak: e-wizyty, czy PUE ZUS. Eksperci dostępni będą 12 lutego w godz. 8-10.00 pod nr tel.  56 494 70 41, w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 45 i 14 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 46.

We wtorek, 13 lutego tematem dyżuru telefonicznego będzie rozliczenie nadpłaty ze składki zdrowotnej rocznej i wpływ na saldo na koncie płatnika. Eksperci dyżurować będą w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24.

Z kolei 14 lutego w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 będzie można zapytać ekspertów o zasady przeliczania emerytur i rent a w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688 o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.

15 lutego odbędą się trzy dyżury telefoniczne:

w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 i w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 610 93 32 eksperci będą odpowiadać na pytania dotyczące dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych, w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 26 będzie można zapytać o świadczenie 800+,

 

Natomiast o zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne będzie można zapytać ekspertów  16 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31.

 • w godz. 11-13.00 pod nr tel. 56 610 93 59 eksperci udzielać będą informacji na temat rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, czyli jak wyjechać do sanatorium z ZUS-em.
Efekty kontroli zwolnień lekarskich na Kujawach i Pomorzu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych  w 2023 roku. Wskutek tego do ZUS-u wróciło niemal 177 mln zł, z czego 8,8 mln zł z województwa kujawsko-pomorskiego.

Tylko w ubiegłym roku w całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował 461,2 tys. zwolnień lekarskich. To wzrost o 7,3 proc. w stosunku do 2022 roku. W ich następstwie zakwestionował 28,9 tys. świadczeń chorobowych na kwotę 29 mln 273 tys. zł – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Były to zarówno kontrole prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy, czyli weryfikacja przez lekarza orzecznika ZUS-u czy osoba na zwolnieniu jest nadal chora, a zwolnienie zasadne, jak i kontrole ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem. Taką kontrolę wykorzystywania zwolnień mogą również przeprowadzić pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych – dodaje rzeczniczka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Z tego powodu w ubiegłym roku obniżono wypłaty o 147 mln 677 tys. zł. Niższe świadczenie otrzymało 96,5 tys. osób. Skutki finansowe kontroli w 2023 roku wyniosły łącznie 176 mln 953 tys. zł. Dla porównania w 2022 roku była to kwota 153 mln 362 tys. zł.

Wyniki kontroli zwolnień w Kujawsko-Pomorskiem

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku dwa oddziały ZUS-u (bydgoski i toruński) przeprowadziły blisko 33,9 tys. kontroli zwolnień, czyli o 1,4 tys. więcej niż w 2022 roku. W efekcie wydano 1,5 tys. decyzji, a kwota wstrzymanych z tego tytułu świadczeń chorobowych wyniosła 1 mln 467 tys. zł. ZUS obniżył także wysokość świadczeń po ustaniu zatrudnienia na kwotę 7 mln 415 tys. zł. Dotyczyło to 3,2 tys. osób. W sumie na Kujawach i Pomorzu w ubiegłym roku wstrzymano lub obniżono świadczenia chorobowe na kwotę 8 mln 883 tys. zł. W 2022 roku łączna kwota cofniętych lub obniżonych świadczeń w regionie przekroczyła 8,1 mln zł.

Osoby, które niewłaściwie korzystają ze zwolnienia lekarskiego, muszą liczyć się z tym, że stracą prawo do świadczenia chorobowego za cały okres kontrolowanego zwolnienia. W takich sytuacjach ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot. Natomiast przy kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jeśli okaże się, że osoba sprawdzana przez lekarza orzecznika ZUS-u jest już zdrowa, to dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji ubezpieczony zachowuje prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania.

Na czym inspektorzy ZUS przyłapali osoby „chore” na zwolnieniu?

Pewien pan w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego wykonywał prace remontowe budynku wielorodzinnego. Świadczenie było przyznane w związku ze schorzeniem kręgosłupa. Ubezpieczony, mimo, że był widziany przez osoby kontrolujące przy remontowanym budynku, zaprzeczał, że pracuje. ZUS nie dał wiary wyjaśnieniom i odmówił prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Inny pan w czasie zwolnienia lekarskiego wyjechał na jednodniową wycieczkę do Pragi i wstawił zdjęcia na portalu społecznościowym. Jeden z mieszkańców naszego regionu na zwolnieniu pomagał osobom trzecim w pracach budowlanych, inny przy organizacji imprez kulturalnych np. koncertów, festynów. Kolejny ubezpieczony, zamiast na zwolnieniu się leczyć, pracował jako DJ w klubie. Z kolei lekarz przebywający na zwolnieniu lekarskim z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, wystawił zwolnienie lekarskie „na telefon” na prośbę członka rodziny dla osoby trzeciej.

Ruszył nabór wniosków o 800 plus na okres świadczeniowy 2024/2025

Pierwsze wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca, wpłynęły już do ZUS-u. Rodzice składają je m.in. za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS czy Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem- 400 zł. Prawo do 800 plus ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jednak aby świadczenie było wypłacone od początku, czyli od czerwca 2024 r. rodzic wniosek musi złożyć do końca czerwca 2024 r. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

By nie mieć przerwy w wypłacie 800 plus poprawny i kompletny wniosek o świadczenie warto złożyć do końca kwietnia. Wówczas pierwsze świadczenie z nowego okresu zostanie wypłacone jeszcze w czerwcu. Jeśli rodzic złoży wniosek w maju, czy czerwcu, to wypłata pojawi się na koncie odpowiednio później.

Jak złożyć wniosek?

Rodzice mają do wyboru kilka kanałów elektronicznych, za pomocą których mogą złożyć wniosek o 800 plus: aplikację mobilną mZUS, PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. ZUS zachęca do składania wniosków o świadczenie 800 plus przez aplikację mobilną mZUS. Po zainstalowaniu jej na swoim smartfonie czy tablecie, złożenie wniosku potrwa zaledwie kilka minut

tym bardziej  że można utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego, jeśli taki był składany czy to przez aplikację, czy PUE ZUS. Większość danych uzupełni się automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie. Jeśli coś się zmieniło, zawsze można edytować wniosek przed wysłaniem. W aplikacji mobilnej mZUS można również złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe.

800 plus dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE i cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w naszym kraju na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym formularzu SW-U, który jest dostępny w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Dyżury telefoniczne ZUS

Placówki ZUS w regionie organizują kolejne dyżury eksperckie. Tematyka dyżurów dotyczyć będzie zasiłków, świadczenia wspierającego, zasad udzielania pełnomocnictwa, renty socjalnej, elektronicznych form kontaktu z ZUS-em, czy świadczeń dla rodzin wypłacanych przez ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

1 lutego w godz. 9-12.00 pod nr tel. 56 610 94 93 będzie można zapytać ekspertów o PIT za 2023 rok z tytułu wypłaconych przez ZUS zasiłków. Z kolei 2 lutego dzwoniąc w godz. 8-10.00 pod nr tel. 54 230 73 35 będzie można dowiedzieć się na temat świadczeń w razie choroby i macierzyństwa objętych koordynacją. Eksperci wyjaśnią m.in. jakie świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa objęte są koordynacją, a także gdzie można uzyskać informacje o świadczeniach pieniężnych przysługujących w innym państwie członkowskim w przypadku choroby lub macierzyństwa.

Dyżur dotyczący świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, zaplanowano:

1 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 24, 2 lutego w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 494 70 45, a w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 19, 7 lutego w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 i w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 96, 8 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 27. Tego dnia ekspertów będzie można także zapytać o rentę socjalną i świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych.

 

Z kolei dzwoniąc 6 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04 będzie można dowiedzieć się na temat zasad ustalania okresu zasiłkowego, a 8 lutego w godz. 8-10.00 pod nr tel.  56 450 67 21 o świadczenie wychowawcze, rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe.

O elektroniczne formy kontaktu z ZUS-em jak Platforma Usług Elektronicznych, e-wizyty, zasady udzielania pełnomocnictw będzie można zapytać ekspertów:

5 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 67, 6 lutego w godz. 8-10.00  pod nr tel. 56 450 67 21, 7 lutego w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688, 9 lutego w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 58, w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 18, w godz. 10-12.00 pod nr tel. 54 280 95 88.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2024 roku

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jest zróżnicowana. Oblicza się ją w zależności od formy opodatkowania. Inaczej podstawę ustalają przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym), inaczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,  czy opodatkowani w formie karty podatkowej a w jeszcze inny sposób pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

W przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych składka zdrowotna obliczana jest od dochodu za poprzedni miesiąc. Przy czym stopa procentowa składki dla przedsiębiorców stosujących skalę podatkową wynosi 9 proc., a dla podatku liniowego – 4,9 proc. Co ważne minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Rok składkowy trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. A zatem składka zdrowotna za styczeń 2024 r. nie może być niższa niż 314,10 zł (tj. 9 proc. składki obliczonej od podstawy wymiaru 3490 zł), a za miesiące od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r. nie może być niższa niż 381,78 zł (tj. 9 proc. od podstawy wymiaru 4242 zł). W ubiegłym roku minimalna składka za styczeń wynosiła 270,90 zł a za m-ce luty-grudzień 314,10 zł – dodaje rzeczniczka.

Składka zdrowotna przy ryczałcie

Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od przychodu i przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku. Jeśli przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły od początku roku 60 tys. zł,  to podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie liczona od 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku. W przypadku uzyskania przychodów powyżej 60 tys. zł, ale nie więcej niż 300 tys. zł  do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej zostanie przyjęte 100  proc. przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast jeżeli przychody przekraczają 300 tys. zł, to podstawa zostanie wyliczona od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2023 r. w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło 7 767,85 zł. A zatem składka zdrowotna dla ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 r. wynosi:

419,46 zł do  60 tys. zł przychodu (w 2023 r. było 376,16 zł), 699,11 zł – w przedziale 60 tys. zł a 300 tys. zł przychodu (w 2023 r. było 626,93 zł), 1258,39 zł – powyżej 300 tys. zł przychodu (w 2023 r. było 1128,48 zł). 

 

Z kolei dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start wskaźnik procentowy składki zdrowotnej wynosi 9 proc., a składka zdrowotna w 2024 r. wynosi 524,33 zł. Liczona jest od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku. A zatem podstawę stanowi kwota 5 825,89 zł (7767,85 zł × 75 proc.= 5 825,89 zł). W 2023 r. składka wynosiła 470,20 zł.

Osoby uzyskujące przychody z działalności gospodarczej, które stosują opodatkowanie na zasadach ogólnych lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, muszą pamiętać o rozliczeniu rocznym, które należy złożyć wraz z dokumentami rozliczeniowymi za kwiecień 2024 r. Co do zasady przedsiębiorca oblicza składki co miesiąc od miesięcznej podstawy wymiaru, ale po zakończeniu roku ustala dodatkowo wysokość składki rocznej od rocznej podstawy jej wymiaru. Tak obliczona składka roczna może być wyższa lub niższa od sumy składek opłaconych miesięcznie. W tej sytuacji przedsiębiorca będzie musiał dopłacić powstałą różnicę albo będzie mógł wystąpić o zwrot nadpłaty.

Co ważne, przedsiębiorca, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą i przychody z tej działalności były opodatkowane na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może przy określaniu wysokości miesięcznej podstawy wymiaru zadeklarować chęć opłacania składki na podstawie kwoty przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Deklarację tą składa w dokumentach rozliczeniowych za styczeń danego roku. I tak: jeżeli w poprzednim roku jego przychody przekroczyły 300 tys. zł oraz zadeklarował opłacanie na podstawie przychodów z poprzedniego roku, to przez cały rok 2024 będzie opłacał składkę w wysokości 1258,39 zł.

Karta podatkowa

Dla przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową, podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje 1 stycznia danego roku. Stopa procentowa składki wynosi  9 proc. To oznacza, że dla tej grupy przedsiębiorców składka na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc 2024 r. wynosi 381,78 (4242 zł × 9 proc.= 381,78 zł).

Składka zdrowotna dla pozostałych osób prowadzących działalność (np. wspólników spółek, twórców, artystów)

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej np. wspólnicy określonych spółek, składkę zdrowotną będą opłacać od 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku (w 2024 r. - 7767,85 zł). Dla tej grupy osób, składka zdrowotna w 2024 r. wyniesie  699,11 zł (7767,85 zł × 9 proc.= 699,11 zł). Taką składkę zapłacą również twórcy, artyści, o ile nie jest to ich przedmiotem działalności. W 2023 r. składka wynosiła 626,93 zł.

To ostatni dzwonek. Zostały 2 dni na zgłoszenie się do małego ZUS plus

Na zgłoszenie do małego ZUS plus zostało niewiele czasu. Ostateczny termin upływa 31 stycznia.

Do tej daty należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia 

i zgłosić się z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92.

Osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie do małego ZUS plus. Mogą nadal w 2024 r. opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu.  Z ulgi można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności. Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z małego ZUS-u plus. Oni od sierpnia 2023 roku mogą kontynuować ulgę przez dodatkowe 12 miesięcy, o ile nadal spełniają pozostałe warunki ustawowe- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Każdy korzystający w styczniu z małego ZUS-u plus musi do 20 lutego przekazać dokumenty rozliczeniowe z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek.

Mały ZUS plus to ulga nie dla wszystkich

Jest kilka warunków, które należy spełnić, by móc korzystać z małego ZUS-u plus. Jednym z nich jest prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni i nieprzekroczenie rocznego przychodu w poprzednim roku w wysokości 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej niż rok, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy – dodaje rzeczniczka. 

Z małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” liczonych od kwoty co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Kto może zgłosić się do ulgi po 31 stycznia

Termin na zgłoszenie do małego ZUS plus mija 31 stycznia. Po tej dacie, skorzystanie z ulgi nie będzie możliwe. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy rozpoczną lub wznowią prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 25 stycznia 2024 r. (przez co do końca miesiąca zostanie mniej niż 7 dni). Oni mogą zgłosić się do małego ZUS-u plus w terminie 7 dni liczonymi od daty rozpoczęcia bądź wznowienia działalności. Zgłoszenia do małego ZUS plus przedsiębiorca można dokonać także w innym miesiącu  niż styczeń, jeśli korzystał z „preferencyjnych składek” przez 24 miesiące i okres wyliczania składek  od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia kończy się w innym terminie niż styczeń. Taki płatnik składek może zgłosić się do małego ZUS w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Wnioski o 800 plus na nowy okres będzie można składać od 1 lutego

Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przyjmować wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Nabór wniosków potrwa do 30 czerwca.

Świadczenia wychowawcze przyznane na bieżący okres świadczeniowy, trwający do 31 maja br. będą wypłacane przez ZUS do końca maja. Jeśli uprawniony chce kontynuować wypłatę świadczenia od czerwca, musi złożyć elektronicznie wniosek do ZUS-u na nowy okres. Nabór formularzy rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 30 czerwca. Natomiast wypłaty tych świadczeń rozpoczną się od czerwca- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co ważne rodzice i opiekunowie, którzy aktualnie pobierają świadczenie wychowawcze, powinni jeszcze przez 3 dni wstrzymać się ze składaniem wniosku. W tej chwili w systemach elektronicznych dostępny jest wniosek na aktualny okres, który kończy się wraz z końcem maja. Dopiero od 1 lutego ZUS udostępni formularz  na okres świadczeniowy, który zacznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r.

By nie mieć przerwy w pobieraniu świadczenia wychowawczego, wniosek o 800 plus na dalszy okres należy złożyć do 30 kwietnia. Jeśli wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony, to rodzic pierwszą wypłatę za nowy okres świadczeniowy otrzyma jeszcze w czerwcu- dodaje rzeczniczka.

Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca, a jeśli wpłynie w czerwcu, do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, to świadczenie ZUS wypłaci już tylko od miesiąca złożenia wniosku.  Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

Świadczenie wychowawcze przysługuje, na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 400 zł. Wnioski o świadczenie można przesyłać do ZUS-u tylko drogą elektroniczną, przez aplikację mobilną mZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Renta socjalna nie zależy od stażu pracy

Renta socjalna jest świadczeniem, którego przyznanie nie zależy od stażu pracy, czy przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba jednak spełnić określone warunki, by móc ją pobierać.

W całym kraju rentę socjalną z ZUS-u pobiera 293 tys. osób, w województwie kujawsko-pomorskim
ponad 18,5 tys. Finansowana jest z budżetu państwa, a nie z FUS. Obecnie renta socjalna wynosi 1588,44 zł brutto.  Świadczenie podlega corocznej waloryzacji od 1 marca. Przyznawana jest na wniosek, po spełnieniu określonych warunków- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej − przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

 

Renta socjalna nie będzie przysługiwać osobie, która ma ustalone prawo między innymi do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy pobiera świadczenia
o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych. Renta nie będzie przysługiwać także osobie, która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Renta socjalna nie będzie przysługiwać także w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o rentę socjalną i jednocześnie jest uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to przysługuje mu prawo do obydwu tych świadczeń.  Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekraczać 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest to aktualnie kwota 3176,88 zł brutto (do 29 lutego br.). Jeśli łączna kwota obu świadczeń przekroczy 3176,88 zł brutto, ZUS obniży rentę socjalną.  Obniżona  renta socjalna nie może być jednak niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli 158,44 zł brutto. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna nie będzie przysługiwać-  wyjaśnia rzeczniczka.

Za osobę pełnoletnią uważa się nie tylko osobę, która ukończyła 18 lat, ale również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat.

Świadczenie może być przyznane na stałe, gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała.
Rentę socjalną można też otrzymać na czas określony, gdy niezdolność do pracy jest okresowa.
Przyznanie i pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od spełnienia warunku przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Renta przysługuje m.in. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które przebywają czasowo za granicą na przykład w celu nauki lub odwiedzin rodziny.

Czy na rencie socjalnej można pracować?

Osoby, które pobierają rentę socjalną, mogą podejmować pracę zarobkową. Muszą jedynie pamiętać o obowiązujących progach przychodu, które powodują zmniejszenie bądź zawieszenie wypłaty świadczenia. Limity zarobkowe zmieniają się co 3 miesiące. Od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r. granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 5036,50 zł brutto. Zarobki do tej kwoty miesięcznie
nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód nie powinien być wyższy niż 9353,50 zł brutto.

Kiedy nie przysługuje renta socjalna:

Trwają wypłaty 800 plus. Co zrobić, gdy na konto wpłynie 500 zł?

ZUS automatycznie podnosi kwotę świadczenia wychowawczego do 800 zł. Jeśli rodzic w styczniu otrzyma  jeszcze starą kwotę, czyli 500 zł, to nie powinien składać kolejnego wniosku do ZUS-u.

Zgodnie z przepisami Zakład na podwyższenie świadczenia z wyrównaniem od stycznia ma czas do końca lutego br.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pierwsze świadczenia wychowawcze w nowej wysokości tj. 800 zł przekazał pod koniec grudnia. Wypłaty 800 plus są realizowane na bieżąco z urzędu w 10 terminach płatności. Jeżeli rodzic lub opiekun otrzymał w styczniu niższe świadczenie, to oznacza, że w jego sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, bo np. wpłynął wniosek drugiego rodzica o świadczenie wychowawcze na to samo dziecko- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Może więc się zdarzyć, że na jedno dziecko rodzic dostał 800 zł a na drugie, w którego sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające 500 zł. W takiej sytuacji nie należy składać dodatkowego wniosku do ZUS-u. Zakład po zakończeniu wyjaśnienia sprawy wypłaci wyrównanie od stycznia, jeśli świadczenie należy się danemu opiekunowi. Dotyczy to bardzo niewielkiej grupy osób- dodaje rzeczniczka.

Na PUE ZUS klientów wysyłane są informacje o zmianie wysokości świadczenia z 500 zł na 800 zł. Jeśli świadczenie nie zostało dotychczas zwaloryzowane, to nie została przekazana również informacja o jego podwyższeniu.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2024 r. do końca maja 2025 r. będzie można składać już od 1 lutego za pośrednictwem PUE, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia i aplikacji mZUS.

ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów dla świadczeniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad dziesięciu milionów deklaracji podatkowych za 2023 rok. PIT otrzymają m.in. emeryci, renciści, osoby, które pobrały zasiłki lub inne opodatkowane świadczenie z ZUS-u w ubiegłym roku.  W województwie kujawsko-pomorskim PIT-y trafią do blisko 534 tys. osób.

Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS-u, otrzymają należną im deklarację podatkową. Z prawie 534 tys. wysyłanych deklaracji w naszym województwie 472,7 tys. PIT-ów otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze. Nie trzeba czekać na papierowy PIT z ZUS-u. Można go pobrać samodzielnie przez internet, logując się na swoje konto na PUE ZUS. Jest on dostępny w zakładce ”Świadczeniobiorca”– informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nie każdy świadczeniobiorca otrzyma taki sam dokument PIT z organu rentowego. ZUS wysyła deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. - W zależności od tego, jaki PIT otrzymaliśmy, będziemy wiedzieć, czy Zakład dokonał za nas rozliczenia podatkowego, czy też musimy samodzielnie złożyć deklarację w urzędzie skarbowym. Tylko osoby, które otrzymały PIT-40A zostały rozliczone przez ZUS z urzędem skarbowym i nie muszą podejmować żadnych dodatkowych czynności, o ile nie posiadają innych dochodów i nie korzystają z odliczeń. Jeśli mogą i chcą skorzystać z przysługujących odliczeń, to powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia- mówi Krystyna Michałek

Kogo ZUS nie rozliczy z fiskusem

ZUS nie rozliczy z urzędem skarbowym osób, które otrzymają PIT-11A lub PIT-11. Takie osoby zwrot z tytułu nadpłaty podatku otrzymają bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie uzyskał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36. W takiej sytuacji, gdy do 30 kwietnia nie rozliczy się z urzędem skarbowym, to roczne rozliczenie podatku zostanie przyjęte w takiej formie, w jakiej zostało przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS-u przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także osób pobierających świadczenie lub zasiłek przedemerytalny nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy rentę socjalne. Dotyczy to również emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. PIT-11A otrzymają również świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo wniosek o obliczanie i  pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A. PIT-11A otrzymają także osoby, które mają nadpłatę podatku.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

1,5 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co  w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

ZUS przypomina:

PIT po zmarłym małżonku, małżonce wysyłany jest tylko na wniosek. Jeżeli chcemy wspólnie rozliczyć się ze zmarłym, to należy pisemnie lub osobiście wystąpić do ZUS-u o PIT.

W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Świadczenie wspierające czy  świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna? Co wybrać?

Prawo i wysokość świadczenia wspierającego ustalane są przez ZUS na podstawie decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Świadczenie przyznawane jest

bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, a nie jak to było w przypadku świadczeń wypłacanych przez organ gminy – dla jej opiekuna. Co ważne obu tych świadczeń
nie wolno łączyć. Trzeba zdecydować się na jedno z nich.

Zanim złożymy wniosek do ZUS-u o świadczenie wspierające, warto przemyśleć, która pomoc  będzie finansowo korzystniejsza, czy nowe wsparcie z ZUS-u, czy do tej pory wypłacane przez organ gminy świadczenie dla opiekuna osoby  niepełnosprawnej. Nie można łączyć obu tych świadczeń. Trzeba się zdecydować albo świadczenie wspierające, albo świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek, zasiłek dla opiekuna – mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Samo złożenie wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do WZON-u
nie wstrzymuje wypłaty świadczenia dla opiekuna. Można złożyć wniosek, poczekać na wydanie decyzji i wtedy zastanowić się co będzie korzystniejsze. Należy przy tym pamiętać, że decyzja
WZON-u wydawana jest na okres, na który dana osoba ma ustaloną niepełnosprawność (tj. określony w orzeczeniu o niepełnosprawności, nie dłuższy niż 7 lat)- dodaje rzeczniczka.

Wysokość świadczenia wspierającego

Aby poznać kwotę świadczenia wspierającego, trzeba spojrzeć na liczbę punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności (WZON). Maksymalną kwotę świadczenia tj. 220 proc. renty socjalnej  – aktualnie to 3495 zł otrzymają osoby, którym WZON w decyzji określił potrzebę wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów.  Minimalną kwotę świadczenia tj. 40 % renty socjalnej, aktualnie 635 zł otrzymają osoby, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 74 punktów – wyjaśnia Krystyna Michałek.

W zależności od  liczby przyznanych punktów w skali potrzeby wsparcia świadczenie wspierające będzie wynosić:

od 95 do 100 punktów - 220 % renty socjalnej (do 29 lutego br. jest to kwota 3495 zł), od 90 do 94 punktów - 180 % renty socjalnej (do 29 lutego br. jest to kwota 2859 zł), od 85 do 89 punktów -  120 % renty socjalnej (do 29 lutego br. jest to kwota 1906 zł), od 80 do 84 punktów - 80 % renty socjalnej (do 29 lutego br. jest to kwota 1271 zł), od 75 do 79 punktów - 60 % renty socjalnej (do 29 lutego br. jest to kwota 953 zł), od 70 do 74 punktów  - 40 % renty socjalnej  (do 29 lutego br. jest to kwota 635 zł).

 

Znamy kwotę świadczenia wspierającego, co dalej

Osoby, którym Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) wydał decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na uprawniającym poziomie, mogą złożyć elektronicznie wniosek do ZUS-u o świadczenie wspierające (druk SWN). Co ważne jeśli taki wniosek zostanie złożony przez osobę z niepełnosprawnością lub osobę upoważnioną do jej reprezentowania,
a opiekun osoby z niepełnosprawnością jest uprawniony do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, to wypłata świadczenia przez organ gminy, zostanie wstrzymana z mocy prawa.

Jeśli pokrywa się okres, za który opiekun osoby z niepełnosprawnością pobierał z organu gminy świadczenie albo zasiłek należny opiekunowi, z okresem, za który ZUS przyzna osobie
z niepełnosprawnością świadczenie wspierające, to opiekun, który pobrał zasiłek z gminy, będzie musiał zwrócić to świadczenie do gminy wraz z odsetkami.
By uniknąć takich sytuacji, we wniosku
o świadczenie wspierające (formularz SWN) można wskazać datę, od której osoba chce uzyskać prawo do wsparcia, tak aby okresy pobierania obu świadczeń się nie pokrywały. W ten sposób można uniknąć konieczności zwracania nienależnie pobranych środków.

Wycofanie wniosku o świadczenie wspierające

Wnioskodawca może również wycofać wniosek o świadczenie wspierające także po przyznaniu świadczenia. W takim przypadku przyznane prawo do świadczenia wspierającego zostanie uchylone, a jeżeli doszło do wypłaty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu pobranego świadczenia wspierającego.

Świadczenie będzie podwyższane z urzędu wraz z waloryzacją renty socjalnej.

31 stycznia mija termin na złożenie ZUS IWA

Do końca stycznia część płatników składek powinna złożyć druk ZUS IWA za rok 2023.  Dane
z formularza posłużą do ustalenia indywidualnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, trwający od  kwietnia 2024 roku do końca marca następnego roku.

Nie wszystkie firmy mają obowiązek złożenia formularza ZUS IWA za 2023 r. Taką informację muszą przekazać płatnicy, którzy łącznie spełniają kilka warunków:

byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2024 r., zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku średnio co najmniej 10 osób
w miesiącu,
31 grudnia 2023 r. byli wpisani do rejestru REGON.

 

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, w jakiej przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe). Jeśli więc przedsiębiorca składa dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA należy wysłać  przez internet. Gdy przekazuje dokumenty
w formie papierowej, IWA powinna być również złożona w wersji papierowej. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na kopercie powinien być umieszczony napis "ZUS IWA".

Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/skladanie-zus-iwa, pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce Zakładu.

W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych, liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Należy także umieścić
w nim dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, jakie miały miejsce w roku, za który jest składana IWA, czyli w 2023 roku.
Na podstawie tych danych ustalana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą płatnik będzie opłacał przez kolejny rok składkowy tj. od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku
– informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Kto i jak ustala wysokość składki

Płatników, którzy przekazali do Zakładu informację ZUS IWA trzy razy z rzędu, czyli za trzy ostatnie lata kalendarzowe, w ustaleniu wysokości składki wypadkowej wyręczy ZUS. Do 20 kwietnia otrzymają oni na swoje konto na PUE ZUS zawiadomienie o wyliczonej wysokości stopy procentowej składki.

Pozostali płatnicy samodzielnie, zgodnie z przypisanym im kodem PKD ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka, uzależnionego od rodzaju prowadzonej przez nich działalności. Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Od 1 kwietnia 2024 roku zmieni się ponownie wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego. Nowe wartości   stóp procentowych dla grup działalności znane będą w marcu 2024 r.

Jak IWA dostarczyć do ZUS?

ZUS o 500+ dla niesamodzielnych

Jeszcze do końca lutego próg uprawniający do świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi 2157,80 zł brutto. Od 1 marca próg ten wzrośnie. Maksymalna kwota świadczenia pozostaje jednak bez zmian - 500 zł „na rękę”.

Już od września 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwanym 500+ dla niesamodzielnych. Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest wiek, który wynosi minimum 18 lat. Trzeba też mieszkać w Polsce i mieć orzeczoną przez lekarza orzecznika ZUS niezdolność do samodzielnej egzystencji lub wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Prawo do świadczenia 500+ dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 2157,80 zł. Od 1 marca, po waloryzacji kwota ta zostanie podniesiona. Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych mających wpływ na prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dostępny jest na stronie https://www.zus.pl/-/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji  – dodaje rzeczniczka.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Do dochodu brane są również pod uwagę świadczenia otrzymywane z zagranicznych instytucji właściwych do spraw emerytalno-rentowych.  Nie jest natomiast wliczany np. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny. Nie są wliczane także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Pod uwagę nie jest brane świadczenie wspierające, czy renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

 

Wysokość świadczenia. Nie zawsze będzie to 500 zł

Świadczenie w pełnej kwocie, czyli 500 zł na rękę mogą otrzymać osoby, które nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1657,80 zł brutto (do 29 lutego br.). Jeśli suma tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł brutto, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Będzie to różnica między kwotą 2157,80 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń. Na przykład, jeżeli suma pobieranych świadczeń w styczniu wynosi 1800 zł brutto, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 357,80 zł.

Konieczny wniosek

ZUS nie wypłaca świadczenia uzupełniającego z urzędu, potrzebny jest wniosek (formularz ESUN). Jeśli nie posiadamy orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub ważnego orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów (wydanego przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia), to do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

O czym należy powiadomić ZUS

Osoby, które otrzymują świadczenie 500+ dla niesamodzielnych mają obowiązek powiadomić ZUS

o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego lub na jego wysokość.  W szczególności dotyczy to sytuacji:

uzyskania prawa do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym także do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, które przyzna KRUS lub inny organ emerytalny oraz pobierania takiego świadczenia, zwiększenia się kwoty świadczenia finansowanego ze środków publicznych, które wypłaca podmiot inny niż ZUS (np. KRUS czy ośrodek pomocy społecznej), tymczasowego aresztowania albo odbywania kary pozbawienia wolności (nie dotyczy odbywania tej kary w systemie dozoru elektronicznego). utracenia obywatelstwa czy też prawa do legalnego pobytu stałego w Polsce, zmiany miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapytaj eksperta o świadczenie wspierające

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na dyżury telefoniczne z ekspertami w sprawie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in.: jak uzyskać świadczenie wspierające, czy przy świadczeniu wspierającym można pobierać inne świadczenia z ZUS-u, jaka będzie wysokość świadczenia, jak i kiedy złożyć wniosek do ZUS-u- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zapraszamy Państwa do telefonicznego kontaktu z naszymi ekspertami:

17 stycznia  w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 i w godz. 10-12.00 pod nr tel. 56 610 93 32, 22 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 96 i pod nr tel. 54 282 83 32, 23 stycznia w godz. 8-10.00 pod nr tel. 54 230 73 82, 26 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 42, 29 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31, 30 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 34 18 704 i pod nr tel. 54 280 95 88, a w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 60.

Dyżur telefoniczny. Projekty edukacyjne ZUS

Bydgoski Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i średnich do skorzystania z dyżurów telefonicznych dotyczących projektów edukacyjnych realizowanych przez ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych. Na pytania będą odpowiadać koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji. Dzwonić można w poniedziałek 15, 22 i 29 stycznia w godz. 13-14.00 pod numer telefonu 52 341 81 24- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Niektórzy w styczniu zamiast 800 plus dostaną 500 plus

Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy regulujące wysokość świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wzrosło z kwoty 500 zł do 800 zł. Nieliczna grupa rodziców może jednak w styczniu otrzymać jeszcze starą kwotę bez podwyżki. 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 stycznia wysokość świadczenia wychowawczego wzrosła o 300 zł. Aby otrzymać świadczenie w nowej wysokości nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. Zmiana wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego jest dokonywana przez ZUS z urzędu, a wypłata w nowej wysokości, tj. 800 zł miesięcznie  powinna nastąpić do 29 lutego 2024 r., z wyrównaniem od 1 stycznia 2024  r. - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w trakcie realizacji akcji podwyższania kwoty świadczenia wychowawczego, która będzie trwała do końca lutego. Co do zasady, wypłaty świadczenia w nowej wysokości tj. 800 zł na dziecko należy spodziewać się w dotychczasowym terminie comiesięcznej płatności świadczenia. Może się jednak zdarzyć, że rodzic otrzyma w styczniu jeszcze 500 zł. Dotyczy to sytuacji, w których świadczenie wychowawcze zostało już przyznane i jest wypłacane, jednak w sprawie zaistniała konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego- dodaje rzeczniczka.

Chodzi tutaj przede wszystkim o przypadki, w których do ZUS-u wpłynął wniosek innego wnioskodawcy o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko, jak również spraw, w których zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli zachodzi jakaś przyczyna, dla której ZUS zajmuje się aktualnie sprawą, coś wyjaśnia lub weryfikuje.

Jeśli rodzic nie otrzyma w styczniu w swoim terminie płatności świadczenia wychowawczego w nowej wysokości nie powinien składać kolejnego wniosku do ZUS-u. Zakład po zakończeniu wyjaśnienia sprawy wypłaci wyrównanie od stycznia, jeśli świadczenie należy się danemu opiekunowi. 

31 stycznia mija termin na zgłoszenie do Małego ZUS plus. Nie każdy skorzysta z ulgi w 2024 roku

Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z „Małego ZUS plus” i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, powinni zgłosić się do ulgi maksymalnie do 31 stycznia. Ci, którzy korzystali
z tej ulgi w 2023 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku nie korzystały z małego ZUS plus, a chcą w tym roku zacząć korzystać i spełniają warunki, powinny najpóźniej do 31 stycznia zgłosić się do ulgi. Zrobią to, dokonując wyrejestrowania z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłaszając się z kodem właściwym dla małego ZUS plus tj. rozpoczynającym się od
05 90 albo od 05 92. Osoby, które korzystały z ulgi w 2023 roku i nadal spełniają warunki w 2024 roku, nie muszą zgłaszać się ponownie -informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli płatnik składek spełni warunki do małego ZUS plus w innym miesiącu niż styczeń 2024 r. np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne, to zgłoszenia do małego ZUS plus dokonuje w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Co ważne, każdy korzystający w styczniu z małego ZUS-u plus musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II) informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego.

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na mniejszą skalę już od 2019 roku mogą korzystać
z małego ZUS, a od 2020 roku z małego ZUS plus. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne mogą opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.
Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z małego ZUS-u plus. Oni od sierpnia 2023 roku mogą kontynuować ulgę przez dodatkowe 12 miesięcy, o ile nadal spełniają pozostałe warunki ustawowe.

Nie każdy skorzysta z ulgi w 2024 roku

Płatnicy składek, którzy korzystali z możliwości opłacania niższych składek od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. czyli przez 36 miesięcy, a w latach 2022 i 2023 opłacali składki bez ulg, czyli wyliczone od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
z małego ZUS plus będą mogli dopiero skorzystać w 2025 roku. Dlaczego nie w 2024 ?
W styczniu 2024 r. należy zweryfikować okresy wykorzystanych 36 miesięcy prawa do tzw. małej działalności gospodarczej. Okres 60 miesięcy kalendarzowych trwał od stycznia 2019 r. do grudnia 2023 r., jeśli przysługujących 36 miesięcy zawiera się w tych ramach, oznacza to, że w styczniu 2024 r. przedsiębiorca  nie może korzystać z małej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie ma prawa do ulgi w całym 2024 r. Dopiero po opłaceniu pełnych składek za 2024 r. będzie mógł skorzystać
z małego ZUS-u plus w 2025 roku po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków.

Dla kogo mały ZUS plus

Z małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. To oznacza, że mały ZUS plus nie przysługuje osobom dopiero rozpoczynającym prowadzenie firmy. Z małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek liczonych od o kwoty co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Ile wynosi mały ZUS plus

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli od stycznia do czerwca 2024 roku będzie musiała się ona mieścić między 1272,60 zł a 4 694,40 zł, a od lipca do grudnia między 1290 zł a 4 694,40 zł. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Ulga, ale nie dla wszystkich

Z małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej
z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Dyżury ZUS pod telefonem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na dyżury telefoniczne z ekspertami. Dyżury dotyczyć będą m.in. świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami, małego ZUS plus, zasiłków, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych, 500+ dla niesamodzielnych, czy świadczenia wychowawczego 800+.

Na pytania dotyczące świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami eksperci ZUS-u będą odpowiadać 15 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 71, 17 stycznia  w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 i w godz. 10-12.00 pod nr tel. 56 610 93 32 - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

16 stycznia w godz. 11-13.00 pod nr tel. 56 610 93 59 będzie można dowiedzieć się, kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. W trakcie dyżuru ekspert wyjaśni m.in. od czego zacząć starania o wyjazd do sanatorium z ZUS-em, na jakie schorzenia można wyjechać, a także jak uzyskać skierowanie.

Dokumentowanie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, to temat kolejnego dyżuru eksperckiego. Eksperci dyżurować będą 16 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04
i 17 stycznia  w godz. 9-11.00 pod nr tel.
56 610 93 24.

ZUS organizuje również specjalny dyżur telefoniczny dla przedsiębiorców i biur rachunkowych zainteresowanych tematem małego ZUS plus. 17 stycznia w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 494 70 28 podczas rozmowy ze specjalistami będzie można dowiedzieć się, co trzeba zrobić, aby z niego skorzystać. Eksperci wyjaśnią także, po jakiej przerwie można ponownie do niego przystąpić.

Na pytania dotyczące przeliczania emerytur i rent, kiedy najlepiej złożyć wniosek o doliczenie składek eksperci będą odpowiadać 17 stycznia  w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688, a w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 46 udzielać będą informacji jak wypełnić i złożyć pełnomocnictwo w ZUS.

Z kolei dyżur dotyczący świadczenia wychowawczego 800+ odbędzie się 18 stycznia  w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 26, a dyżur dotyczący świadczenia 500+ dla niesamodzielnych 19 stycznia  
w godz. 9-11.00 pod nr tel.
52 386 68 13.

Serdecznie  zapraszamy do skorzystania z porad.

Styczniowe dyżury telefoniczne ZUS

Mieszkańcy województwa mogą skorzystać z eksperckich dyżurów telefonicznych, które organizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 4 stycznia w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 będzie można zapytać ekspertów o elektroniczne formy kontaktu z ZUS-em jak e-wizyty, czy Platforma Usług Elektronicznych ZUS, a pod nr tel. 56 494 70 45 o zasady dorabiania do emerytur i rent. Eksperci wyjaśnią m.in. kto, w jaki sposób i kiedy musi rozliczyć się z dodatkowych przychodów- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

O zasady sporządzania i składania korekt dokumentów rozliczeniowych będzie można zapytać ekspertów 5 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 54 230 73 81. Natomiast dyżur dotyczący świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz żłobkowego odbędzie
się 5 stycznia w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 oraz 8 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel.  52 303 06 18.

9 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24 eksperci będą udzielać informacji na temat ulg
w opłacaniu składek. Z kolei dzwoniąc 10 stycznia w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688 i w godz.
9-11.00 pod nr tel.
52 303 06 25 będzie można dowiedzieć się na temat zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Dyżur dotyczący zasad przeliczania emerytur i rent odbędzie się 10 stycznia w godz. 8-10.00 pod
nr tel. 56 450 67 21 i 11 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 52. Natomiast  11 stycznia
w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 eksperci odpowiadać będą na pytania dotyczące dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych, a 12 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr. tel. 52 389 40 23  na temat renty socjalnej.

O ulgę na start i zmiany dokumentów dla prowadzących działalność gospodarczą będzie można zapytać 12 stycznia w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 57.  

Ważna jest kolejność składania dokumentów o świadczenie wspierające

Nie masz jeszcze decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), wstrzymaj się ze złożeniem wniosku do ZUS-u o świadczenie wspierające. Bez decyzji WZON-u, ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia.

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do osób
z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat.
Aby otrzymać świadczenie, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), by uzyskać decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia, a dopiero potem złożyć w ZUS-ie wniosek o świadczenie wspierające- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Kolejność składania dokumentów jest bardzo ważna. Jeśli osoba z niepełnosprawnością najpierw złoży do ZUS-u wniosek o świadczenie wspierające i nie będzie miała wydanej decyzji  przez WZON
o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, to ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia- dodaje rzeczniczka.

Niestety do ZUS-u wpływają pierwsze wnioski o świadczenie wspierające, choć wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) nie wydały jeszcze decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Jeśli WZON nie wydał decyzji, to ZUS pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia.
By uniknąć takich sytuacji, ważne jest, żeby zachować właściwą kolejność składania wniosków, czyli
w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności o wydanie decyzji, w której zostanie ustalona liczba punktów określająca poziom potrzeby wsparcia, a dopiero po wydaniu decyzji złożyć wniosek do ZUS-u
o przyznanie świadczenia wspierającego. Składając elektroniczny wniosek o świadczenie wspierające (SWN) obowiązkowo należy wpisać numer decyzji wydanej przez WZON- wyjaśnia Krystyna Michałek.

WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Świadczenie wspierające zostanie przez ZUS przyznane osobom, którym WZON przyznał uprawniającą liczbę punktów potrzeby wsparcia od dnia, od którego WZON przyznał punkty. Wniosek do ZUS-u należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna.
Jeśli osoba z niepełnosprawnością złoży do ZUS-u wniosek w ciągu tych 3 miesięcy, to Zakład  przyzna świadczenie wspierające z wyrównaniem od dnia, od którego WZON przyznał uprawniające punkty. Co ważne nie każdy będzie miał prawo do świadczenia od 2024 r.

 

Kiedy można składać wniosek do ZUS

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Osoby z liczbą 87–100 pkt mogą ubiegać się o nie od 2024 r., osoby z ilością 78–86 pkt – od 2025 r., a osoby, które otrzymały
70–77 pkt – od 2026 r. Są jednak osoby, które mają co najmniej 70 pkt i będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie wspierające (SWN) można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wniosek do ZUS może również zostać złożony przez pełnomocnika. Do wniosku o świadczenie wspierające
nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON, wystarczy wpisać numer decyzji.

ZUS będzie wypłacał świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością poda we wniosku. Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez komornika.

Ile wynosi wsparcie

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1588,44 zł brutto). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r.

Wraz  ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku zmieniają się wysokości składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą. Są wyższe niż w 2023 roku.

Przedsiębiorca, który nie jest uprawniony do ulg w opłacaniu składek, opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei, gdy korzysta z preferencyjnych składek, to przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku wynosi 7 824 zł, a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą,  które nie korzystają z żadnych ulg, nie może być niższa niż 4 694,40 zł. Oznacza to, że składka na ubezpieczenia społeczne, jaką przedsiębiorca będzie musiał zapłacić w 2024 r. razem ze składką na Fundusz Pracy, wyniesie 1600,32 zł, czyli o 181,84 zł więcej niż 2023 r. Do tej kwoty trzeba doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, której wysokość zależy od formy opodatkowania- dodaje rzeczniczka.

Deklarując minimalną podstawę wymiaru  składki ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń-grudzień 2024 r. będą kształtowały się następująco:

916,35 zł -na ubezpieczenie emerytalne (19,52%), 375,55 zł -na ubezpieczenie rentowe (8%), 115,01 zł -na ubezpieczenie chorobowe (2,45%), 115,01 zł -na Fundusz Pracy (2,45%), 78,40 zł -na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

 

Łącznie 408,16 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Mały ZUS plus

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę i korzystają z ulgi „mały ZUS plus” opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli od stycznia do czerwca 2024 roku będzie musiała się ona mieścić między 1272,60 zł a 4 694,40 zł, a od lipca do grudnia między 1290 zł a 4 694,40 zł.

Ulga na start

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie firmy, mogą skorzystać z „ulgi na start” i opłacać przez 6 miesięcy tylko składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od formy opodatkowania i nie może być niższa niż 381,78 zł.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 wynosi 234 720 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne za okres lipiec-grudzień 2024 r.  nie mogą być niższe od kwoty:

251,81 zł -na ubezpieczenie emerytalne (19,52%), 103,20 zł -na ubezpieczenie rentowe (8%), 31,61 zł -na ubezpieczenie chorobowe (2,45%), 21,54 zł -na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

Preferencyjne składki

Przedsiębiorca, który korzysta z  preferencyjnych składek, opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 242 zł, a od lipca do grudnia 2024 r. 4300 zł. To oznacza, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do czerwca 2024 r. nie może być niższa niż 1272,60 zł, a od lipca do grudnia nie możne być niższa niż 1 290 zł. Dla przykładu przedsiębiorca, deklarujący minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2024 r., zapłaci 402,65 zł. Jest to więcej o 60,93 zł niż dotychczas.

Składki na ubezpieczenia społeczne za okres styczeń-czerwiec 2024 r.   nie mogą być niższe od kwoty:

248,41 zł -na ubezpieczenie emerytalne (19,52%), 101,81 zł -na ubezpieczenie rentowe (8%), 31,18 zł -na ubezpieczenie chorobowe (2,45%), 21,25 zł -na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

ROK 2023

ZUS: 966 firm otrzyma miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa pracy

W tym roku prawie 5,2 tys. przedsiębiorców złożyło do ZUS-u wnioski o dofinansowanie do projektów, które poprawią warunki pracy. Do uzyskania dopłaty zakwalifikowało się 966 płatników składek.
W województwie kujawsko-pomorskim finansowe wsparcie otrzyma 48 firm.

Znamy już wyniki tegorocznego konkursu na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Pozytywną i formalną ocenę merytoryczną uzyskało 2,7 tys. przedsiębiorców.

Spośród nich do otrzymania dotacji zakwalifikowało się 966 płatników składek, w tym
48 z województwa kujawsko-pomorskiego. Łączna kwota przyznanych środków wyniosła niemal
100 mln zł, w regionie 6,3 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. O dofinansowanie ubiegało się niemal 5,2 tys. płatników składek, w tym 283 z województwa kujawsko-pomorskiego. Eksperci Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy wybrali najbardziej obiecujące projekty,
które poprawią warunki pracy.
Lista rankingowa  projektów ocenionych pozytywnie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS (
https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301).

Na liście rankingowej z informacją „zakwalifikowany” znajdują się również firmy z województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród płatników z naszego regionu, którzy otrzymali pozytywną ocenę projektu, znalazł się między innymi  Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego, Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o., czy Bydgoskie Zakłady Sklejek "Sklejka-Multi" Spółka Akcyjna.

Na konkurs przeznaczono łącznie 100 mln zł. Płatnik składek może otrzymać z ZUS-u nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł.

Świadczenie wspierające. Najpierw decyzja wojewódzkiego zespołu, potem wypłata

Od 1 stycznia 2024 r.  osoby z niepełnosprawnością, którym wojewódzki zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności wyda decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, będą mogły ubiegać się
o świadczenie wspierające. Będzie je przyznawać i wypłacać ZUS.

Starania o świadczenie wspierające należy zacząć od złożenia wniosku do wojewódzkiego zespołu
ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Jednak aby osoba z niepełnosprawnością mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony odpowiednim orzeczeniem
- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Status osoby niepełnosprawnej potwierdza:

orzeczenie o niepełnosprawności i jej stopniu – wydane przez zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności,
orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane przez lekarzy orzekających w ZUS, orzeczenie o inwalidztwie – wydane przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

 

Kwota świadczenia wspierającego będzie podwyższana z urzędu w związku z podwyższeniem ustawowym wysokości renty socjalnej.

Jak złożyć wniosek do ZUS

Wniosek do ZUS-u o wypłatę świadczenia będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS otrzyma z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN). System ten prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).

Wypłata świadczenia

ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające wyłącznie na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego w Polsce. Świadczenie wspierające będzie wypłacane niezależnie od innych świadczeń przysługujących osobie  z niepełnosprawnością wypłacanych przez  ZUS np. renty socjalnej czy 500+ dla osób niesamodzielnych.

 • 80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,
 • 75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,
 • 70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

Natomiast osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Komu przysługuje świadczenie

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które m.in.: ukończyły 18 lat, mieszkają
w Polsce, otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.
Świadczenie będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez komornika.

Wysokość świadczenia

Prawo i wysokość świadczenia ZUS będzie ustalał na podstawie decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w której będzie określony okres oraz liczba przysługujących punktów wsparcia. Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (w grudniu 2023 r., wynosi ona 1588,44 zł). Oznacza to, że na początku kwota świadczenia wyniesie od ok. 635 zł do blisko 3495 zł brutto, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej, 90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej, 85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,

Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia będzie można składać do wojewódzkiego zespołu  ds. orzekania o niepełnosprawności od 1 stycznia 2024 r. Dopiero po wydaniu decyzji przez WZON będzie można złożyć wniosek do ZUS-u o świadczenie wspierające.
Nie każdy jednak będzie miał prawo do świadczenia od 2024 r.  Wszystko będzie zależeć od liczby punktów w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie- wyjaśnia rzeczniczka.

Kiedy można złożyć wniosek do ZUS

Osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r. Osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r. Osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

ZUS przypomina, w jakich okolicznościach może odwiedzić seniora w domu

Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, gdy pracownicy ZUS-u odwiedzają emerytów i rencistów w ich domach. Seniorzy mogą spodziewać się takiej wizyty tylko w dwóch przypadkach, ale zawsze wcześniej są o niej informowani.

Kontakt naszych klientów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odbywa się przede wszystkim drogą pocztową, podczas wizyt w placówkach Zakładu, e-wizyt, a także przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Osobiste odwiedzenie seniora przez pracowników ZUS-u w jego domu jest wyjątkowo rzadkie i dotyczy ściśle określonych sytuacji- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Emeryci i renciści takiej wizyty mogą spodziewać się tylko w dwóch sytuacjach, ale zawsze wcześniej są o nich informowani. W pierwszym przypadku z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin, gdzie pracownicy Zakładu osobiście składają gratulacje. Druga okoliczność, gdy klient ubiega się  np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny, czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a stan jego zdrowia nie pozwala dotrzeć na badanie do placówki ZUS-u. W takiej sytuacji lekarz orzecznik po wcześniejszym zawiadomieniu o terminie badania przyjeżdża do domu.

O wizycie z wyprzedzeniem informowane są również osoby prowadzące działalność gospodarczą, zakłady pracy, u których ma być przeprowadzona kontrola płatników składek. Polega ona m.in. na sprawdzeniu, czy przedsiębiorca prawidłowo zgłasza do ubezpieczeń społecznych siebie i swoich pracowników, prawidłowo oblicza i opłaca składki, a także czy prawidłowo wypłaca świadczenia.
Na wizytę uprawnieni pracownicy Zakładu umawiają się z wyprzedzeniem. Inspektor ZUS rozpoczyna kontrolę od doręczenia płatnikowi składek (lub osobie, która jest upoważniona do reprezentowania płatnika składek) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazania legitymacji służbowej.

Jedyną sytuacją, gdy pracownik ZUS-u może zapukać do naszych drzwi bez zapowiedzi, jest kontrola zwolnień lekarskich. Osoba kontrolująca musi mieć jednak przy sobie dokument ze zdjęciem
i upoważnienie do przeprowadzenia takiej kontroli.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość co do autentyczności urzędnika podającego się za pracownika naszej instytucji, za każdym razem może sprawdzić jego wiarygodność, kontaktując się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00- przypomina Krystyna Michałek.

ZUS będzie zamknięty 22 grudnia

W piątek, 22 grudnia wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte.
Tego dnia nie skontaktujemy się również z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej. 22 grudnia
jest dniem wolnym dla pracowników ZUS-u, za dzień świąteczny – sobotę 11 listopada 2023 r.

Jeśli mamy jakieś sprawy do załatwienia w ZUS-ie przed świętami, nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę. Warto wcześniej umówić spotkanie z ekspertem na konkretny dzień i godzinę. W ten sposób nie będziemy musieli czekać w kolejce  na obsługę-  informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Są dwa sposoby rezerwacji takiej wizyty: elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub telefonicznie. Telefony do umawiania wizyt:

52 34 18 126 - dla umawiania wizyt w placówkach ZUS w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Nakle, Świeciu, Tucholi, Żninie oraz Sępólnie Krajeńskim, 54 230 73 76 - dla umawiania wizyt w placówkach ZUS w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Rypinie oraz Golubiu-Dobrzyniu.

 

Za utrudnienia związane z zamknięciem placówek  ZUS-u z góry przepraszamy.

Z pracownikiem ZUS-u możemy także porozmawiać przez internet w godzinach urzędowania Zakładu  w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy. Więcej informacji na temat umawiania e-wizyt można znaleźć pod adresem https://www.zus.pl/e-wizyta.

ZUS przypomina, że  sprawy urzędowe można także załatwić bez wychodzenia z domu, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Przez 7 dni w tygodniu o dowolnej porze nasi klienci mogą  poprzez PUE wysłać wnioski czy dokumenty do Zakładu.

Kończy się czas na składanie korekt

Zostały niespełna trzy tygodnie na składanie korekt dokumentów rozliczeniowych za lata 1999 – 2021. Termin mija 1 stycznia 2024 r.

Warto jak najszybciej zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które zostały złożone do ZUS-u za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Poprawienie błędów i przekazanie do Zakładu skorygowanych deklaracji i raportów  będzie możliwe  tylko do 1 stycznia 2024 r.  Natomiast usunięcie nieprawidłowości w  dokumentach rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) za okresy od stycznia 2022 r. można składać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy- przypomina Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Po upływie tych terminów korekty lub pierwszorazowe dokumenty rozliczeniowe mogą być sporządzane tylko przez ZUS wyłącznie na podstawie prawomocnej decyzji, lub wyroku sądu.
Jeśli  jednak minęło już 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek zawartych w danej deklaracji i raporcie, to informacje umieszczone w dokumentach rozliczeniowych ewidencjonowane będą wyłącznie na kontach ubezpieczonych i nie będą miały wpływu na stan rozliczeń z płatnikiem składek. Dlatego zachęcamy płatników składek do przeanalizowania dokumentów rozliczeniowych za lata 1999 – 2021, gdyż zostało już niewiele czasu, żeby ewentualnie je jeszcze poprawić – dodaje rzeczniczka.

Każdy płatnik, który ma wątpliwości i będzie potrzebował pomocy w weryfikacji rozliczeń oraz wyjaśnienia zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych może umówić się na  e-wizytę,  skontaktować telefonicznie  pod nr tel.  22 560 16 00, lub  odwiedzić dowolną placówkę ZUS-u.
Jeśli dokumenty przedsiębiorca składa przez program Płatnik lub e-Płatnik, to może także zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych – dodaje rzeczniczka.

Seniorze, zmieniasz konto lub adres? Poinformuj z wyprzedzeniem o tym ZUS

Nie warto zwlekać z powiadomieniem ZUS-u o zmianie adresu czy konta bankowego, jeśli nie chcemy, aby świadczenie wróciło do Zakładu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy pobierający inne świadczenie wypłacane przez ZUS powinien zgłosić do Zakładu minimum 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia. Jeśli zrobi to w ostatniej chwili, to może zdarzyć się, że świadczenie wróci do ZUS-u ze względu na nieczynne już konto bankowe czy nieaktualny adres- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli nowa dyspozycja przekazywania emerytury czy renty wpłynie do Zakładu z odpowiednim wyprzedzeniem, to ZUS zdąży dokonać zmiany od najbliższej wypłaty. W przeciwnym razie zmiana danych dotyczących przekazywania pieniędzy nastąpi od następnej wypłaty. Dlatego, zanim emeryt czy rencista zdecyduje się zamknąć dotychczasowy rachunek bankowy i otworzyć nowy powinien upewnić się, czy ZUS zdąży dokonać aktualizacji od najbliższej wypłaty. W przeciwnym razie jego świadczenie trafi na nieczynne konto, bank zwróci je do ZUS-u, a  senior będzie musiał dłużej poczekać na wypłatę świadczenia -wyjaśnia rzeczniczka.

Aby uniknąć takich sytuacji i opóźnienia w wypłacie świadczenia,  informację o zmianie rachunku czy adresu należy złożyć w ZUS-ie minimum 12 dni roboczych przed terminem płatności świadczenia. Osoby mieszkające w Polsce zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego mogą złożyć na druku EZP. Formularz można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS wypłaci emerytury i renty przed świętami

Jak co roku emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 25 grudnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze przed świętami. Do końca grudnia pieniądze przekazane zostaną także osobom, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca w kilku terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20., i 25 dnia miesiąca. Jeśli termin płatności świadczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Dlatego osoby, które powinny otrzymać swoje świadczenie 25 grudnia otrzymają pieniądze jak co roku
z wyprzedzeniem. Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 19 grudnia,
a świadczenia przekazywane na konto 21 grudnia- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Niektórzy emeryci i renciści dostaną w tym miesiącu dwa świadczenia- grudniowe i styczniowe. Chodzi o osoby, których termin płatności  przypada w Nowy Rok, 1 stycznia.  Emerytury i renty za styczeń trafią do nich do 29 grudnia. Dotyczy to zarówno świadczeń, które przynosi listonosz, jak
i tych, które trafiają na rachunki bankowe-  dodaje rzeczniczka.

Seniorów, którzy wciąż otrzymują swoje świadczenia za pośrednictwem poczty, ZUS zachęca, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów. Konto w banku to swobodny dostęp do pieniędzy. Otrzymując wypłatę emerytury czy renty na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi. W województwie kujawsko-pomorskim coraz
więcej osób otrzymuje świadczenia przekazem bankowym. Poziom ubankowienia świadczeń długoterminowych w naszym regionie wynosi niemal 80 proc.

Pierwsze wypłaty 800+ już 2 stycznia

W  styczniu rodzice i opiekunowie, którzy otrzymują świadczenie wychowawcze, mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. Świadczenie wychowawcze wypłacane w kwocie 500 zł zostanie podwyższone do 800 zł. Nie trzeba składać żadnego wniosku.

"2 stycznia ZUS zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną kwotą. Do rodziców trafi 547 mln zł, co obejmie 684 tys. dzieci. Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia. W tych dniach ZUS przekaże rodzicom łącznie ponad 1,6 mld zł" - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Aby otrzymać świadczenie w nowej wysokości, nie trzeba składać wniosku – ZUS sam podniesie wysokość świadczenia z 500 zł do kwoty 800 zł i wypłaci pieniądze z urzędu. Podwyżkę świadczenia otrzymają te osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do wsparcia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Po Nowym Roku osoby uprawnione zostaną o zmianie kwoty poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na wypłatę wyrównania od 1 stycznia 2024 r. ZUS ma czas do 29 lutego 2024 r.

ZUS zaprasza do telefonicznego kontaktu z ekspertami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych, w trakcie których będzie można zapytać np. o świadczenie wychowawcze 500+, skrócony okres przekazywania korekt dokumentów rozliczeniowych, zasiłki, rentę socjalną, świadczenie przedemerytalne, czy emeryturę kapitałową- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy dyżur dotyczyć będzie zasad składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Dzwonić można w tej sprawie 11 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 26  oraz 21 grudnia
w godz. 9-11.00 pod nr tel.
52 356 10 71. Z kolei o projektach edukacyjnych realizowanych przez ZUS jak  „Lekcje z ZUS" dla szkół średnich, czy „Projekt z ZUS" dla szkół podstawowych będzie można porozmawiać z koordynatorkami ds. komunikacji społecznej i edukacji 11 i 18 grudnia w godz.
13-14.00 pod nr tel. 52 341 81 24.

Kolejny dyżur telefoniczny zaplanowano na 12 grudnia. W godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24  będzie można uzyskać informacje w sprawie zasad wypełniania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Eksperci wyjaśnią, kto ma obowiązek przekazywać deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Podpowiedzą, jak ją przekazać "bez wychodzenia z domu". Przypomną również o obowiązujących terminach do korygowania dokumentów rozliczeniowych za lata 1999-2021 oraz za okres od stycznia 2022 r. Dzwonić w tej sprawie można także 15 grudnia w godz.
9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31.

O rentę socjalną i zasady dorabiania do świadczenia będzie można zapytać ekspertów 13 grudnia
w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 41 oraz 18 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel.
52 333 08 31.
Z kolei dzwoniąc 14 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel.
52 336 61 42 będzie można dowiedzieć się na temat świadczenia przedemerytalnego.

Na pytania  o emeryturę kapitałową, komu i w jakim okresie przysługuje, eksperci będą odpowiadać 19 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04. Natomiast 20 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 23 będzie można zapytać o zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne.

Weź udział w szkoleniu

Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenie online dotyczące zasad poprawnego wypełniania
i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Szkolenie odbędzie się 12 grudnia 
o godz. 10.00. Zapisy na szkolenie trwają do 10 grudnia pod adresem:
szkolenia_bydgoszczatzus [dot] pl ().  

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy nie tylko w trakcie zatrudnienia, lecz także w czasie wypowiedzenia, a nawet po rozwiązaniu umowy o pracę. Jednak
w tym przypadku muszą być spełnione określone warunki.

Prawo do zasiłku chorobowego nie wygasa wraz z rozwiązaniem stosunku pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie  ubezpieczenia chorobowego, również za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu ubezpieczenia. Zasiłek chorobowy przysługuje także, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej
30 dni i powstała po ustaniu zatrudnienia:

nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego albo nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego- w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym "E").

 

- wystąpi wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru składek. Podstawa obliczana jest co do zasady z wynagrodzenia/przychodu z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Co ważne Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego ograniczona jest wówczas  do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

- wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

- wystąpi w czasie ciąży,

Jak długo można być na zwolnieniu

Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego można pobierać do 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży. W tych przypadkach zasiłek chorobowy można otrzymywać przez okres trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużnej niż przez 182 albo 270 dni – gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży-  informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeżeli po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. O okolicznościach przyznania świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.

Kto wypłaca chorobowe

Jeśli zwolnienie lekarskie wystąpi zarówno podczas zatrudnienia jak i obejmie okres po ustaniu ubezpieczenia, wówczas zasiłek chorobowy do zakończenia umowy wypłaca pracodawca lub zleceniodawca,  o ile zgłasza do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 osób. Potem wypłatę zasiłku przejmuje ZUS. Aby ZUS mógł wypłacić zasiłek chorobowy pracodawca, zleceniodawca powinien przekazać do ZUS-u zaświadczenie płatnika składek Z-3 albo Z-3a.  Przy kolejnym zwolnieniu, które zostało wydane po ustaniu zatrudnienia, były pracownik wnioskuje o wypłatę chorobowego bezpośrednio do ZUS-u (druk ZAS-53). Niezbędnym dokumentem do przyznania zasiłku po ustaniu zatrudnienia jest oświadczenie byłego pracownika, które składa na druku Z-10. Wypełnione formularze może również przesłać elektronicznie przez PUE ZUS.

Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące oraz osoby duchowne wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS na druku Z-3b lub ZAS-53.

Nie należy zwlekać ze złożeniem dokumentów. Roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po
6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Wysokość zasiłku

Miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości:

 

80 proc. podstawy wymiaru, w tym również za okres pobytu w szpitalu,
100 proc. podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeśli niezdolność do pracy będzie spowodowana m.in.:

 

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru składek. Podstawa obliczana jest co do zasady z wynagrodzenia/przychodu z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Co ważne Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego ograniczona jest wówczas  do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

- wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

- wystąpi w czasie ciąży,

- wystąpi wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

 

Na Kujawach Pomorzu ZUS wypłacił 300 plus dla blisko 245 tys. dzieci

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił blisko 1,4 mld zł w ramach programu „Dobry Start”. Wsparciem objęto 4,8 mln dzieci. W województwie kujawsko-pomorskim na konta rodziców i opiekunów trafiło 73,4 mln zł na niemal 245 tys. dzieci.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył przyjmowanie wniosków o świadczenie 300 plus. Wnioski były przyjmowane od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia. W tej chwili złożenie dokumentów jest możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Środki z programu „Dobry Start” przysługują raz w roku na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.

W województwie kujawsko-pomorskim o jednorazowe wsparcie rodzice i opiekunowie złożyli
177,7 tys. wniosków na ponad 249,5 tys. dzieci. Na ich konta do 30 listopada trafiło 73,4 mln zł.
W naszym regionie najwięcej wyprawek wypłacono w Bydgoszczy – 35,2 tys.; następnie w Toruniu – 21,3 tys.; w powiecie bydgoskim 19 tys.; inowrocławskim – 17,3 tys.; toruńskim – 16,5 tys.;
świeckim – 12,3 tys., nakielskim - 10,9 tys.;  brodnickim- 10,7 tys.; włocławskim – 10,5 tys.;
w Grudziądzu-10,1 tys.; i we Włocławku-9,7 tys. W całym kraju do rodziców w ramach programu „Dobry Start”  trafił 1,4 mld zł. Wsparciem objęto 4,8 mln dzieci – dodaje rzeczniczka.

Rodzice, którzy składali wnioski w listopadzie, wypłaty świadczenia mogą spodziewać się w ciągu dwóch miesięcy od wysłania elektronicznego dokumentu, zatem może to być w styczniu 2024 r. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS
(w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu).

Już ponad 588 tys. emerytów i rencistów korzysta z mLegitymacji

Od 2023 roku dostępna jest elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty, czyli mLegitymacja.

Można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie. Wystarczy na swoim smartfonie zainstalować aplikację mObywatel  i dodać dokument. Z tej możliwości skorzystało już ponad 588 tys. świadczeniobiorców ZUS.

Elektroniczna legitymacja emeryta i rencisty to znakomite rozwiązanie dla świadczeniobiorców ze smartfonem. Jest to duże ułatwienia w codziennym życiu, senior nie musi mieć przy sobie plastikowej karty, by potwierdzić swój status emeryta-rencisty. Okazując mLegitymację na ekranie smartfonu potwierdza, że jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych i przysługujących mu ulg oraz zniżek np. na bilety komunikacyjne- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawia mLegitymację automatycznie wszystkim klientom, którzy nabywają prawo do emerytury lub renty. Z elektronicznej wersji legitymacji mogą skorzystać także ci, którzy mają tradycyjną plastikową legitymację.

Najpierw aplikacja mObywatel, potem mLegitymacja

Każdy emeryt i rencista może samodzielnie zainstalować elektroniczną wersję legitymacji. Wystarczy pobrać  aplikację mObywatel ze sklepów Google Play i App Store i zainstalować na swoim smartfonie. Po zalogowaniu należy kliknąć opcje „dodaj dokument” i wybrać z listy dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. Co ważne, jeśli wcześniej nie dodaliśmy w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, czyli dołączyć dowód osobisty, a następnie dodać legitymację emeryta-rencisty.

Można korzystać z obu form legitymacji

Jeśli emeryt lub rencista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie (na formularzu o symbolu ERL). Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli plastikowej, jak i z jej wersji elektronicznej. Dotychczasowa legitymacja w formie plastikowej karty jest aktualna  zgodnie z terminem jej ważności.

ZUS zaprasza na grudniowe dyżury telefoniczne

Placówki ZUS w regionie zapraszają na grudniowe eksperckie dyżury telefoniczne. Tym razem tematyka dyżurów dotyczyć będzie elektronicznych form kontaktu z ZUS-em, emerytur, rent, zasiłków, czy świadczeń dla rodziny- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowy harmonogram dyżurów telefonicznych:

Temat: Elektroniczne formy kontaktu z ZUS-em (e-wizyty, PUE, e-PUAP), zasady udzielania pełnomocnictw do załatwiania spraw w ZUS

4 i 5 grudnia w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21
6 grudnia w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 494 70 28
8 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 46

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z porad.

Temat: Świadczenia dla rodziny: 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe

7 grudnia w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21
6 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 20

Temat: Zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne

Temat: Zasiłek opiekuńczy

5 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04

Temat: Emerytury i renty, przeliczanie świadczeń

5 grudnia w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688
6 grudnia w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21
7 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 610 93 32 i pod nr tel. 52 303 06 12

 

Masz pytanie w sprawie korekt dokumentów? Zadzwoń do ZUS-u
Kończy się czas na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych za lata 1999-2021. Termin mija już 1 stycznia 2024 r.  Pytań i wątpliwości jest wiele, dlatego ZUS uruchamia specjalne dyżury telefoniczne. Eksperci ZUS-u dostępni będą:

1 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 24

4 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 19,

5 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 610 94 42,

12 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24,

15 grudnia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31.

Od grudnia wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorobić więcej

Od 1 grudnia emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli jeszcze więcej dorobić do swojego świadczenia niż dotychczas. Bezpieczny limit przychodu wynosi ponad 5 tys. zł brutto.

Wiele osób pracuje na emeryturze czy rencie. Część z nich musi jednak uważać na graniczne kwoty przychodu- 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dobra wiadomość dla wcześniejszych emerytów i rencistów jest taka, że od grudnia limity będą wyższe. A to oznacza, że będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia. Bez żadnych konsekwencji będą mogli miesięcznie dorobić do kwoty 5036,50 zł brutto, czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest to o ponad 132 zł miesięcznie więcej niż dotychczas. Jeśli jednak miesięczny przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwotę 9353,50 zł brutto, to wypłata świadczenia może zostać zawieszona – wyjaśnia rzeczniczka.

Natomiast jeśli miesięczny przychód przekroczy 5036,50 zł brutto, ale nie będzie wyższy aniżeli 9353,50 zł brutto, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 794,35 zł- dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 595,80 zł- dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, oraz 675,24 zł- dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Kogo nie obowiązują limity

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)
mogą osiągać dodatkowe przychody bez ograniczeń. Nie  muszą obawiać się, że ich świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone, nawet jeśli przychód przekracza określone progi - 70 proc.
i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest jeden wyjątek od tej reguły, gdy ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, wynoszącego od marca tego roku 1588,44 zł brutto. Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Zarobkować bez ograniczeń mogą również niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Limitami przychodów nie muszą przejmować się także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Zostały 3 dni na złożenie wniosku 300 plus

Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o dofinansowanie wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start”,  mają na to czas tylko do 30 listopada. To ostatni dzwonek na złożenie wniosku, potem pieniądze przepadną – przypomina ZUS.

Kończy się czas na złożenie wniosku o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. 30 listopada jest ostatnim dniem, w którym rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat.
300 plus nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia- informuje
Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

W ostatnim czasie ZUS często przypomina o zbliżającym się terminie zakończenia przyjmowania wniosków o 300 plus. W ubiegłym roku zdarzało się, że rodzic przeoczył ten termin i świadczenia już
nie otrzymał. Chcemy, żeby takich sytuacji było jak najmniej. Zachęcamy więc, by złożyć taki wniosek, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił – dodaje rzeczniczka.

Na wnioski 300 plus ZUS czeka tylko do 30 listopada. Wniosek można wysłać elektronicznie za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia. Złożenie dokumentów po tej dacie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Fake news o wyrównaniu świadczenia 500+ do kwoty 800 zł

Wyrównanie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r.  to fałszywa informacja, która krąży w internecie – wskazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W ostatnim czasie w internecie pojawiły się fałszywe doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania  świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do końca tego roku. Do ZUS-u zgłaszają się klienci, którzy chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek (druk WYR.8P). ZUS wyjaśnia: zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 r. to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500+ zmieni się w 800+. Nastąpi to automatycznie bez konieczności składania wniosku. Po nowym roku uprawnieni otrzymają wypłaty w nowej wysokości, a o tym fakcie zostaną poinformowani na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Prawo do 500+ ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jednak aby świadczenie było wypłacone od początku, rodzic musiał złożyć wniosek do końca czerwca 2023 r. Jeśli spóźnił się i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci. Oni mają 3 miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca będzie można składać od lutego za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS,  Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia, czy bankowości elektronicznej banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Ponad 57 tysięcy firm w regionie ma dług w ZUS-ie. Warto zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, być może zaległość się zmniejszy.

W województwie kujawsko-pomorskim 57,2 tys.  płatników składek ma zaległości w opłacaniu składek. Są to zarówno przedsiębiorcy, którzy aktualnie prowadzą działalność, jak i ci, którzy dawno ją zamknęli, ale nadal mają dług w ZUS-ie. Najbardziej zadłużony płatnik w regionie zalega na kwotę
19,5 mln zł. Łączna kwota zaległości przekracza 1 mld 590 mln zł.

Co prawda zmniejszyła się liczba firm w regionie, która zalega z płatnościami składek, ale wzrosła kwota zadłużenia. Porównując październik 2023 r. do października 2022 r., możemy zaobserwować
w regionie spadek liczby płatników z zaległościami o 1,6 tys. i wzrost kwoty zadłużenia o 40,5 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

ZUS przypomina, że niewielkie zaległości na koncie można spłacić przez zwiększenie bieżącej wpłaty, pamiętając o doliczeniu ewentualnych odsetek za zwłokę. Aby je wyliczyć, można skorzystać
z kalkulatora odsetkowego dla płatników składek. Gdy zadłużenie jest większe i przedsiębiorca
nie jest w stanie jednorazowo go spłacić, warto pomyśleć o rozłożeniu zaległości na raty. Przedsiębiorca w tej sprawie może liczyć na pomoc doradcy ds. ulg i umorzeń, który dostępny jest
w wybranych placówkach ZUS. Pomogą mu również pracownicy sali obsługi klientów. Zawarcie ugody z ZUS-em niesie wiele korzyści, dzięki którym płatnik składek zyskuje czas na wyjście z trudnej sytuacji – dodaje rzeczniczka.

Czasami dług na koncie może wynikać z błędnych dokumentów rozliczeniowych złożonych do ZUS-u. Warto przejrzeć je i uporządkować, bo już za chwilę nie będzie można dokonać w nich żadnych poprawek. Zakład przypomina o tym płatnikom za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od 2022 roku obowiązują nowe, krótsze terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). Korektę dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r.  będzie można przekazać tylko do 1 stycznia 2024 r. Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. Po upływie tych terminów poprawki mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. Korekty takie ZUS wykona na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. Natomiast w wyniku tych korekt nie nastąpią już żadne zmiany w rozliczeniach
z płatnikiem składek.

W regionie ZUS wypłaca ponad 4,1 tys. matczynych emerytur

Kolejne roczniki kobiet składają wnioski o tzw. świadczenie Mama 4 plus, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Tylko w tym roku do oddziałów ZUS w województwie kujawsko-pomorskim wpłynęło ponad 1,1 tys. wniosków. Obecnie w regionie świadczenie Mama 4 plus
z ZUS-u otrzymuje ponad 4,1 tys. osób.

Kobiety, które nie wypracowały nawet minimalnej emerytury, a urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czworo dzieci, mogą ubiegać o świadczenie Mama 4 plus, o ile osiągnęły
60 lat, mieszkają w Polsce i nie mają niezbędnych środków utrzymania. Świadczenie przyznawane jest przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS-
informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Maksymalna kwota świadczenia Mama 4 plus wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1588,44 zł brutto. Pełną kwotę świadczenia otrzymują osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie Mama 4 plus stanowi dopełnienie do kwoty 1588,44 zł. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 1000 zł brutto i nie osiągamy innych dochodów, to świadczenie Mama 4 plus  zostanie przyznane w kwocie 588,44 zł brutto- wyjaśnia rzeczniczka.

Z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego korzystają głównie mamy, ale wyjątkowych sytuacjach świadczenie mogą otrzymać także ojcowie po 65 roku życia. Dotyczy to sytuacji śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowania dzieci.
W województwie kujawsko-pomorskim świadczenie Mama 4 plus  z ZUS-u otrzymuje ponad 4,1 tys. osób, w tym 1,5 tys. osób otrzymuje pełną wysokość świadczenia, a 2,6 tys. osób otrzymuje uzupełnienie do kwoty gwarantowanej emerytury minimalnej.

Świadczenie tylko na wniosek

Świadczenie Mama 4 plus przyznawane jest na wniosek (formularz ERSU). Należy do niego dołączyć m.in. oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz  inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie prawa do świadczenia.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest dożywotnio, ale pod warunkiem, że
nie zmienią się okoliczności mające wpływ na prawo lub wysokość świadczenia.  Osoba, która je otrzymuje, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczenia Mama 4 plus i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów, zaprzestaniu zamieszkania w Polsce, czy też prawie do innego świadczenia.

Od grudnia wyższe limity zarobkowe dla wcześniejszych emerytów i rencistów

Emeryci i renciści mogą pracować i dorabiać, ale niektórych z nich obowiązują limity zarobkowe. Gdy je przekroczą, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie. Od 1 grudnia limity będą wyższe.

Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury, czy renty muszą pamiętać o tym, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na wysokość pobieranego świadczenia. Jeśli przychód przekroczy określone progi – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie.

Limity zarobkowe zmieniają się co 3 miesiące. Od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r. granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 5036,50 zł brutto. To o ponad 132 zł miesięcznie więcej niż dotychczas. Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w grudniu, styczniu i lutym nie powinien być wyższy niż 9353,50 zł brutto- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Przychód wyższy niż 70 proc. (5036,50 zł brutto), ale niższy niż 130 proc. (9353,50 zł brutto) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowoduje zmniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 794,35 zł- dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
595,80 zł- dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, oraz 675,24 zł- dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Kto może dorabiać bez ograniczeń

Limity zarobkowe nie obowiązują emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60/65 lat). Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1588,44 zł brutto).  Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – dodaje rzeczniczka.

Zarobkować bez ograniczeń mogą również niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Limitami przychodów nie muszą przejmować się także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej  emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Zakładasz firmę? Pamiętaj o obowiązkowym PUE ZUS.

Osoby, które dopiero co zakładają swoją firmę, muszą pamiętać, aby samodzielnie zarejestrować swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, lub kogoś do niego upoważnić.
Od 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadać profil na PUE ZUS.

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Osoby rozpoczynające prowadzenie własnej firmy na założenie konta na PUE ZUS mają 14 dni od daty powstania obowiązku opłacanie składek.
Jeśli w tym terminie nie założą konta na PUE ZUS lub kogoś do niego nie upoważnią, to ZUS zrobi to za nich. Warto jednak pamiętać o tym, że profil utworzony przez ZUS nie jest aktywny do czasu dokończenia przez płatnika procesu rejestracji. W tym celu płatnik składek musi uzyskać dane do logowania- login PUE oraz jednorazowe hasło. Następnie powinien zalogować do PUE ZUS, uzupełnić brakujące dane i ustawić nowe hasło-
informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak samodzielnie założyć profil na PUE ZUS

Przedsiębiorca może szybko i sprawnie sam założyć konto na PUE ZUS. Po wejściu na stronę www.zus.pl wystarczy kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE], który znajduje się na górze strony.
Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, trzeba wpisać NIP i wybrać sposób rejestracji, np. za pomocą portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna), kwalifikowanego podpisu elektronicznego, czy bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS. Profil PUE można też założyć, korzystając z formularza rejestracji-dodaje rzeczniczka.

Przy rejestracji za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty
w ZUS. Przy rejestracji za pomocą formularza rejestracji trzeba wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Dlaczego warto korzystać z PUE ZUS

Na PUE ZUS przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu przydatnych funkcji w zakresie rozliczeń z ZUS, spraw pracowniczych czy niezbędnych zaświadczeń. Mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą składać elektroniczne wnioski do ZUS np. o wydanie zaświadczenia
o niezaleganiu z opłacaniem składek, rozliczenie konta, kontrolę, czy zaświadczenie lekarskie dla pracownika zostało wystawione prawidłowo. Mogą też samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).
Przedsiębiorcy mogą także korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto mieć swój profil na PUE ZUS.

ZUS radzi przez telefon i szkoli online

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na kolejne dyżury telefoniczne, w trakcie których będzie można zapytać ekspertów o zasiłki, świadczenie przedemerytalne, rentę socjalną, czy o zasady udzielania pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na pytania o zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy czy świadczenie rehabilitacyjne  eksperci ZUS będą odpowiadać:

20 listopada w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 42, 21 listopada w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688 i w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04, 22 listopada w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 494 70 44.

 

23 listopada w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 45. Z kolei 24 listopada w godz. 9-11.00 pod
nr tel. 52 333 08 31 eksperci będą udzielać informacji na temat renty socjalnej.

ZUS prowadzi także zapisy na dwa bezpłatne szkolenia online.  Szkolenie pod nazwą „Zasiłek macierzyński – ustalanie prawa oraz okresu jego wypłaty” odbędzie się 21 listopada o godz. 10.00. Zapisy przyjmowane są do 19 listopada pod adresem szkolenia_bydgoszczatzus [dot] pl (). Z kolei
22 listopada o godz. 9.00 odbędzie się webinarium „Renta socjalna”. Zapisy na to szkolenie przyjmowane są do 21 listopada pod adresem
sylwia [dot] bratkowska-gburekatzus [dot] pl ().

Dyżur dotyczący świadczenia przedemerytalnego odbędzie się 22 listopada. W godz. 9-11.00 pod
nr tel. 52 389 40 26 będzie można dowiedzieć się jakie dokumenty należy złożyć, ubiegając się o to świadczenie, a także czy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może pracować i ile może zarobić, aby nie stracić świadczenia.

 zasady udzielania pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS będzie można zapytać ekspertów

Mniej czasu na korekty dokumentów rozliczeniowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina płatnikom składek, że mają krótszy czas na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u. Pierwszy termin mija już 1 stycznia 2024 r. 

Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnik składek może skorygować dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) za lata 1999-2021, natomiast za okresy od stycznia 2022 r.  w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. Po upływie tych terminów korekty mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. Będą one wprowadzane wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. Natomiast w ich wyniku nie nastąpią już żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nie należy zwlekać z analizą złożonych dokumentów rozliczeniowych za lata 1999-2021, ponieważ na skorygowanie ich zostało coraz mniej czasu. 1 stycznia 2024 r. mija termin na złożenie korekt dokumentów rozliczeniowych za te lata – dodaje rzeczniczka.

ZUS przypomina o krótszym czasie na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W grudniu komunikat będzie wyświetlany także w programie Płatnik.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS-u przy weryfikacji dokumentów. Takie wsparcie  dostępne jest w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560 16 00, podczas
e-wizyty w ZUS, a także w dowolnej placówce Zakładu.
Płatnicy, którzy składają dokumenty przez program Płatnik lub e-Płatnik mogą także zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU
z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które mają w swojej bazie danych.

Wypadek przy pracy i co dalej? Wspólny dyżur telefoniczny ZUS i PIP

W czwartek, 16 listopada podczas dyżuru telefonicznego w Gazecie Pomorskiej będzie można zapytać ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy o wypadki przy pracy i związane z tym świadczenia z ZUS. Eksperci wyjaśnią krok po kroku co zrobić, gdy w pracy wydarzy się wypadek, jak sporządzić dokumentację powypadkową i uzyskać odszkodowanie
z ZUS-u. W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in., o jakie świadczenia może ubiegać się członek rodziny ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy, od czego uzależniona jest wysokość odszkodowania, a także czy można ubiegać się o odszkodowanie z ZUS-u za wypadek przy pracy zdalnej –
informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzwonić można w  godz. od 12.00 do 14.00 pod numer bezpłatnej infolinii 800 170 755.

Kończy się czas na składanie wniosków o wyprawkę szkolną

Zostały niecałe 3 tygodnie na wysłanie wniosku o 300 plus z programu „Dobry Start”. Termin mija 30 listopada.

Większość rodziców i opiekunów złożyła już wnioski o wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start". Na konta rodziców i opiekunów trafiło 1 mld 357 mln zł. Osoby, które jeszcze
nie złożyły wniosku o świadczenie 300 plus, mają czas tylko do końca listopada.
Po tej dacie złożenie dokumentu będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie
o niepełnosprawności po 30 listopada
. W innym przypadku, gdy rodzic przeoczy termin i wniosek wyśle później, to niestety nie otrzyma już świadczenia- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wnioski o świadczenie 300 plus można złożyć wyłącznie online przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS,  bankowość elektroniczną, czy portal Emp@tia. ZUS zachęca do składania wniosków przez aplikację mZUS, gdzie większość danych jest już z automatu uzupełniona, dzięki czemu występuje mniejsze ryzyko popełnienia błędu.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start", także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS. Jest tam widoczny status obsługi wniosku, jak również szczegółowe informacje o świadczeniu. Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejść do zakładki „Dobry start”.

Dla kogo wyprawka

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje raz w roku  na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność- do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach, ani dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.

Dyżury eksperckie ZUS

Placówki ZUS w regionie zapraszają do wzięcia udziału w telefonicznych dyżurach eksperckich, które odbędą się w dniach od  13 do 17  listopada.  Pierwszy dyżur zaplanowano na 13 listopada. W godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 41 eksperci będą odpowiadać na pytania dotyczące renty socjalnej,  komu przysługuje, a także jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku. Wyjaśnią również, czy na rencie socjalnej można pracować i ile można dorobić- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

14 listopada odbędzie się specjalny dyżur telefoniczny dla osób, które prowadzą własną firmę
i korzystają  z „małego ZUS plus”. W godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24  będzie można dowiedzieć się, pod jakimi warunkami można nadal korzystać z ulgi, a także jakie dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe należy złożyć w ZUS oraz w jakim terminie. 

14 listopada będzie można również zapytać ekspertów o elektroniczne formy kontaktu z ZUS jak:
e-wizyty, Platforma Usług Elektronicznych ZUS, czy E-PUAP. Dzwonić można w godz. 9-10.30 pod
nr tel.  502 008 688

Na pytania o świadczenie wychowawcze 500 plus, 300 plus z programu „Dobry Start” eksperci będą odpowiadać 15 listopada w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 26. Z kolei dzwoniąc 15 listopada
w godz. 8-10.00 pod nr tel.  56 450 67 21 będzie można zapytać o dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych, a w godz. 9-11.00  pod nr tel.
56 610 93 24 o zasiłki.

15 listopada ZUS organizuje specjalny dyżur telefoniczny dla osób z niepełnosprawnością.
W godz. 10-12.00 pod nr tel. 56 610 93 32 będzie można zapytać eksperta o świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych, rentę socjalną, rentę inwalidzką, dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek 500+ dla niesamodzielnych.

Dyżur dotyczący zakładania konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz zasad udzielania pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS odbędzie się 16 listopada. W godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 46 będzie można dowiedzieć się m.in. w jaki sposób potwierdzić swoje dane zakładając konto na PUE, jak udzielić innej osobie pełnomocnictwa do reprezentowania nas przed ZUS, a także jakie wnioski można składać za pośrednictwem PUE.

Z kolei dzwoniąc 17 listopada w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52  341 87 34 będzie można zapytać
o emerytury i renty.

Efekty kontroli zwolnień lekarskich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych od stycznia do września tego roku. Kwota obniżonych i cofniętych świadczeń po kontroli zwolnień wyniosła 129 mln 377 tys. zł, w kujawsko-pomorskim ponad 6 mln 700 tys. zł.

W ramach przysługujących uprawnień Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich. Pierwsza dotyczy ich wykorzystywania, druga orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Przy kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy pracownicy ZUS-u sprawdzają, czy chory nie pracuje podczas niedyspozycji, albo nie wykonuje innych aktywności, które mogłyby wydłużyć jego powrót do zdrowia jak np. remont mieszkania. Taką kontrolę mogą również przeprowadzić pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników-  informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Natomiast przy kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS-u sprawdzają, czy osoba korzystająca z e-ZLA nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy je skrócić. Kontrola ta może odbyć się także w oparciu
o dokumentację medyczną, na podstawie której lekarz wystawił zwolnienie- dodaje rzeczniczka.

Skuteczność kontroli jest coraz większa m.in. za sprawą pomocnych wskazówek, które trafiają do ZUS. Coraz częściej powodem kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy są anonimowe zgłoszenia. 

Tylko w tym roku od stycznia do września w całym kraju ZUS przeprowadził 336,9 tys. kontroli zwolnień lekarskich. W konsekwencji wydano 20,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 19,4 mln zł.
W regionie bydgoski i toruński oddział ZUS przeprowadził 23,5 tys. takich kontroli, ponad tysiąc osób zostało pozbawionych prawa do zasiłku, a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła ponad 898 tys.– mówi Krystyna Michałek

Kontrole to nie wszystko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. Zasiłek czy świadczenie rehabilitacyjne nie może być wtedy wyższe niż przeciętne wynagrodzenie krajowe. W całym kraju
z tego powodu obniżono wypłaty o 109,9 mln zł, w regionie o 5,8 mln zł.

Łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych od stycznia do września 2023 r.
w kraju wyniosła 129 mln 377 tys. zł, w kujawsko-pomorskim ponad 6 mln 700 tys. zł.

Jakie konsekwencje czekają na tych, co kombinują?

Wiele osób nadużywa zwolnień lekarskich, wykorzystując je niezgodnie z zaleceniem lekarskim, 
np. remontując mieszkanie, wykonując pracę zarobkową czy traktując zwolnienie jak dodatkowy urlop i wyjeżdżając na odpoczynek.
Osoby, które niewłaściwie korzystają ze zwolnienia lekarskiego, muszą liczyć się z tym, że stracą prawo do świadczenia chorobowego za cały okres kontrolowanego zwolnienia. W takich sytuacjach ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot. Natomiast przy kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jeśli okaże się, że osoba sprawdzana przez lekarza orzecznika ZUS jest już zdrowa, to dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji pacjent zachowuje prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania.

Jak oszukiwali na zwolnieniu lekarskim w regionie?

Sposobów nadużywania zwolnień jest mnóstwo. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą osób, które na zwolnieniu lekarskim, zamiast regenerować się- pracują. Wśród osób, które w tym roku musiały zwrócić zasiłek chorobowy, był mężczyzna, który w trakcie zwolnienia lekarskiego wykonywał prace remontowe związane z naprawą dachu. Inny ubezpieczony pomagał przy budowie kurnika. 
Był również pan, który w trakcie niezdolności do pracy pracował jako DJ dyskotekowy,
a inny zbierał plony uprawne z własnego pola.
Jeden z przyłapanych podczas niedyspozycji zdrowotnej  prowadził samochód za kolegę, który pracuje w firmie kurierskiej. Zasiłek chorobowy musiał również zwrócić ubezpieczony, który wykonywał usługę na rzecz pracodawcy, z którym ma zawartą umowę o pracę jako kierowca TIR-a. Pewna pani w trakcie zwolnienia poleciała na wakacje do Turcji i z tego powodu straciła zasiłek za cały okres zwolnienia. Przykładem nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego był także udział w regatach, pikiecie w urzędzie, czy praca
w komisji wyborczej.

Przybywa cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce

Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym w naszym kraju przekroczyła już 1 mln 111 tys. osób. Największą grupę nadal stanowią obywatele Ukrainy.

Na koniec września br. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS zgłoszonych było ponad 1,111 mln cudzoziemców. Od początku roku ich liczba wzrosła o ponad 48,4 tys. Już od lat zdecydowaną większość pracujących w Polsce cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy.
Na koniec września było ich ponad 753 tys.
Poza nimi najliczniejsze narodowości, które legalnie świadczą pracę w naszym kraju to Białorusini – 126,3 tys. osób i Gruzini – 27 tys. osób- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

W województwie kujawsko-pomorskim odnotowaliśmy ponad 39,5 tys. obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS. W dalszym ciągu dominującą grupą w naszym regionie są obywatele Ukrainy, których jest blisko 28,3 tys. Kolejną liczną grupą cudzoziemców w ubezpieczeniu społecznym są Białorusini. Na koniec września br. było ich niemal 2,7 tys. Tuż za nimi są obywatele Indii -940 osób i Gruzji -805 osób. Legalną pracę w naszym województwie podejmują także obywatele Mołdawii, Rosji, Bułgarii, Turcji, czy Wietnamu. Do ubezpieczeń zgłoszeni są również obcokrajowcy z bardziej odległych, często egzotycznych krajów. To osoby pochodzące m.in.
z Meksyku, Tajlandii, czy Filipin – dodaje rzeczniczka.

Większość cudzoziemców, bo aż 59,4 proc., którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, to osoby zatrudnione na umowę o pracę, pozostali albo prowadzą własną firmę, albo pracują na umowie zleceniu czy też na podstawie innych umów cywilnoprawnych, od których istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Co ciekawe od początku roku przybyło cudzoziemców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą o 54,9 proc. Ich liczba na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 29,7 tys., by wzrosnąć do 46 tys. na koniec września 2023 r.

Na Kujawach i Pomorzu również największą grupę spośród ubezpieczonych cudzoziemców stanowią pracownicy. Jest ich 16,5 tys. Na zarejestrowanie działalności gospodarczej zdecydowało się 1,5 tys. przedsiębiorców.

ZUS zaprasza na wydarzenie „Bezpieczny Senior”

13 listopada w godz. 11-14.00 w Auli Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, przy
ul. Naruszewicza 11, budynek K1, odbędzie się kolejne spotkanie dedykowane Seniorom, pod nazwą „Bezpieczny Senior”.
Organizatorem wydarzenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Tego dnia Seniorzy będą mogli  uczestniczyć w ciekawych prelekcjach i pogadankach, które będą dotyczyły między innymi tematu bezpieczeństwa Seniorów w Internecie i codziennym otoczeniu. Wśród wykładowców będą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura ds. Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Miejskiej Policji, czy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na scenie pojawi się także Kabaret „Nasza Klasa” - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Uczestnicy wydarzenia będą mogli także skorzystać z indywidualnych konsultacji eksperckich np. z doradcą dietetycznym, czy doradcą emerytalnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będą także punkty konsultacyjno- informacyjne Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Centralnego Biura ds. Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Miejskiej Policji
w Bydgoszczy.

Zapraszamy serdecznie wszystkich Seniorów!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Podczas wydarzenia organizatorzy zaplanowali następujące spotkania:

„Znaczenie e-usług dla bezpieczeństwa”   prelekcja prowadzona przez przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Cyberhigiena” – wykład przedstawicieli Centralnego Biura ds. Zwalczania Cyberprzestępczości, Wydział w Bydgoszczy „Senior w ruchu drogowym” – wystąpienie przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji
w Bydgoszczy
„Bezpieczny Senior” – wypowiedź przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji
w Bydgoszczy
„E-biblioteka bez tajemnic” – warsztat prowadzony przez przedstawiciela Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
Kabaret „Nasza klasa” działający przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Wystawa prac Seniorów działających przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

 

w godz. 13.00-14.00

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

w godz. 11.40-13.00

Centralne Biuro ds. Zwalczania Cyberprzestępczości

Na naszych gości będą czekały punkty konsultacyjno-informacyjne:

w godz. 11.00-14.00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych -doradca emerytalny, doradca PUE Doradca dietetyczny Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Biuro Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczyw godz. 11.40-13.00

 

w godz. 13.00-14.00
Centralne Biuro ds. Zwalczania Cyberprzestępczości

w godz. 11.40-13.00
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

 

E-wizyta w ZUS możliwa także poprzez aplikację mObywatel

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić swoje sprawy w ZUS. Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać twarzą w twarz także online w trakcie e-wizyty. Taką wideorozmowę można zarezerwować nie tylko poprzez stronę zus.pl, ale i przez aplikację mObywatel.

Za pośrednictwem aplikacji mObywatel klienci mogą już umawiać się na wideorozmowę
z pracownikiem ZUS.
Rezerwacja e-wizyty w aplikacji jest bardzo prosta. Wystarczy wejść w zakładkę „Usługi” i wybrać  kafelek „e-wizyta w ZUS”. Podczas rezerwacji należy wybrać temat e-wizyty, wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania, a  przypadku płatników składek- kod pocztowy siedziby swojej firmy. Następnie należy wybrać dogodny dla siebie termin, podać swój adres e-mail
i zarezerwować e-wizytę- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim.

Rezerwując spotkanie online z pracownikiem ZUS poprzez aplikację mObywatel klient nie musi podawać swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, tak jak to jest w przypadku rezerwacji poprzez stronę zus.pl, ponieważ dane te zostaną przekazane automatycznie do naszego systemu
z mObywatela- dodaje rzeczniczka.

Po rezerwacji e-wizyty klient standardowo otrzyma maila z informacją o rezerwacji wideorozmowy
i linkiem do spotkania z konsultantem. Na podany adres poczty elektronicznej  otrzyma także maila z przypomnieniem o e-wizycie oraz sms
przypominający, jeśli na etapie rezerwacji podał numer telefonu. Dodatkowym usprawnieniem jest możliwość połączenia się z konsultantem ZUS bezpośrednio z aplikacji mObywatel poprzez kliknięcie klawiszem „Dołącz do spotkania”. Dzięki nowej usłudze klient będzie widział listę e-wizyt umówionych i zakończonych, których rezerwacja odbyła się w mObywatelu.

Obecnie w aplikacji mObywatel  można zarezerwować e-wizyty we wszystkich obszarach merytorycznych także PJM, z wyjątkiem e-wizyt w sprawie emerytur i rent międzynarodowych.
Ta usługa  będzie dostępna w terminie późniejszym.

Aktualizacja aplikacji dostępna jest w sklepach Google Play i App Store.

Komu ZUS wypłaci emeryturę lub rentę szybciej?

Wielu seniorów z niecierpliwością oczekuje na swoją emeryturę lub rentę. Niektórzy z nich listopadowe świadczenie otrzymają nieco wcześniej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca w kilku terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20., i 25 dnia miesiąca. Jeśli termin płatności świadczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 1 listopada, otrzymają emerytury i renty do 31 października. Dotyczy to zarówno świadczeń, które przynosi listonosz, jak
i tych, które trafiają na rachunki bankowe. Do 3 listopada swoje emerytury i renty otrzymają osoby, których termin płatności świadczenia przypada na 5 listopada. Listopadowe wypłaty, które powinny trafić do uprawnionych 25 dnia miesiąca, również zostaną przekazane wcześniej, gdyż ten dzień przypada na sobotę – dodaje rzeczniczka.

Coraz więcej osób otrzymuje świadczenia przelewem i nie musi czekać na wizytę listonosza. 
W województwie kujawsko-pomorskim poziom ubankowienia świadczeń długoterminowych wynosi niemal 80 proc. Seniorów, którzy jeszcze nie mają konta w banku, ZUS zachęca, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów.
Konto w banku to swobodny dostęp do pieniędzy. Otrzymując wypłatę emerytury czy renty na rachunek bankowy,
nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi.

Zasiłek pogrzebowy. Komu przysługuje?

O zasiłek pogrzebowy może ubiegać się nie tylko rodzina zmarłego, ale również sąsiad, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, czy powiat, o ile udokumentują poniesione koszty pogrzebu. Tylko w tym roku w całym kraju od stycznia do września ZUS wypłacił niemal 269,3 tys. zasiłków pogrzebowych, w regionie 14,5 tys.

Zasiłek pogrzebowy to jedno ze świadczeń wypłacanych z systemu ubezpieczeń społecznych. Przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu po zmarłym, który był ubezpieczony (np. pracowniku) lub który pobierał wypłacane przez ZUS świadczenie (np. emeryturę). Zasiłek przysługuje także po członku rodziny ubezpieczonego albo emeryta lub rencisty. Zwrot kosztów pogrzebu należy się nie tylko rodzinie, ale każdej osobie lub instytucji, która te koszty udokumentuje- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku pogrzebowego określają przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 marca 2011 r. kwota zasiłku pogrzebowego nie zmieniła się i przysługuje w maksymalnej wysokości 4 tys. zł.

Na pełną kwotę zasiłku - 4 tys. zł może liczyć członek rodziny, który organizuje pogrzeb bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Jeżeli pogrzeb organizuje ktokolwiek inny (np. sąsiad, ciotka, wujek osoby zmarłej, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego), zasiłek jest wypłacany w wysokości  poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, nie więcej niż 4 tys. zł. Jeśli koszty pogrzebu pokryło kilka osób albo kilka podmiotów, to zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty- proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Natomiast w sytuacji, gdy pogrzeb był organizowany na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie 4 tys. zł.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12). Odpis skrócony aktu zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Dokumentem do wypłaty zasiłku pogrzebowego może być wystawiony za granicą oryginał aktu zgonu. Natomiast nie może to być tymczasowy akt zgonu wystawiony za granicą – wtedy powinien być wystawiony w Polsce odpis skrócony aktu zgonu. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały został
złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność
z oryginałem. Wnioskodawca może przedłożyć również kopie rachunków, ale ich zgodność
z oryginałem musi być poświadczona przez notariusza.
Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek
z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego, dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej).
Zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zaświadczenie nie jest wymagane, jeśli zasiłek jest przyznawany z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę prowadzącą działalność, osobę z nią współpracującą, duchownego lub przez członka rodziny takiej osoby.

 

Wypłata zasiłku

ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej  do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Jeśli rodzina zmarłego lub osoba, która pokryła koszty pogrzebu, do złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy i jego odbioru upoważniła zakład pogrzebowy, który organizował pochówek, to ZUS przekazuje zasiłek bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego.

Przedawnienie roszczeń

Zasiłek pogrzebowy  przysługuje tylko raz po tej samej osobie zmarłej. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku o zasiłek pogrzebowy. Prawo do zasiłku wygasa, jeśli wniosek o to świadczenie nie trafi do ZUS-u w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługiwał. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te okoliczności jest zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający przyczyny uniemożliwiające zgłoszenie wniosku.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji o pokryciu kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

 

Renta socjalna- ile wynosi, komu przysługuje?

Renta socjalna jest świadczeniem szczególnym, wypłacanym przez ZUS. Jest finansowana z budżetu Państwa, a nie z FUS. Jej przyznanie nie zależy od stażu pracy. Tylko w tym roku w regionie o rentę socjalną wnioskowało ponad 1,1 tys. osób, w kraju 16,1 tys.

W województwie kujawsko-pomorskim, rentę socjalną z ZUS-u otrzymuje niemal 18,5 tys. osób, w kraju 295 tys. Świadczenie mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które musi zaistnieć w ściśle określonym czasie- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Naruszenie sprawności organizmu musi powstać  przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej- przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej- rzeczniczka.

Wysokość renty socjalnej jest równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Co roku świadczenie jest waloryzowane. Obecnie wynosi 1588,44 zł brutto.

Konieczny wniosek

Renta socjalna przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności.

Za osobę pełnoletnią uważa się nie tylko osobę, która ukończyła 18 lat, ale również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat.

Do wniosku o rentę socjalną  należy dołączyć:

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9  wystawione przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, inną dokumentację medyczną, która potwierdzi stan zdrowia np. wyniki badań albo karty z leczenia szpitalnego, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres nauki- jeśli naruszenie sprawności organizmu powstało przed 25. urodzinami lub w trakcie studiów doktoranckich albo aspirantury naukowej, oświadczenie, czy osoba ubiegająca się o rentę socjalną jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów.

Osoby, które są zatrudnione dodatkowo składają dokumenty przygotowane przez pracodawcę tj.:

wywiad zawodowy (druk OL-10) zaświadczenie płatnika składek o terminie zawartej umowy i kwocie osiąganego  przychodu.

Świadczenie może być przyznane na stałe, gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała. Rentę socjalną można też otrzymać na czas określony, gdy niezdolność do pracy jest okresowa. Przyznanie i pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od spełnienia warunku przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Renta przysługuje m.in. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które przebywają czasowo za granicą na przykład w celu nauki lub odwiedzin rodziny.

Kiedy nie przysługuje renta socjalna

Renty socjalnej nie otrzymają osoby, które mają ustalone prawo m.in. do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty strukturalnej, świadczenia czy zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji. Renta nie będzie przysługiwać także osobie, która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. ZUS nie wypłaci  jej również w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Renta socjalna może być obniżona, jeżeli osobie uprawnionej do niej przysługuje także renta rodzinna. Łączna kwota obu świadczeń nie może przekraczać 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest to aktualnie kwota 3176,88 zł brutto. Jeśli łączna kwota obu świadczeń przekroczy 3176,88 zł brutto, ZUS obniży rentę socjalną do maksymalnie 10 proc. kwoty najniższej renty, czyli 158,44 zł brutto. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, wówczas renta socjalna nie będzie przysługiwać.

Od 2022 r. obowiązują korzystniejsze zmiany dla osób, które pobierają  rentę socjalną i jednocześnie pracują. Mogą one dorobić do swojego świadczenia na takich samych zasadach jak pozostali renciści. Wypłacana przez ZUS renta zostanie zawieszona dopiero po  przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie jak było wcześniej, gdy przychód przekroczył 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ile można dorobić do świadczenia przedemerytalnego?

Pobierając świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, można dodatkowo pracować, ale trzeba uważać na graniczne kwoty przychodu. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacane świadczenie. Limity kwot, które można dorobić, są niższe niż dla wcześniejszych emerytów i rencistów.

ZUS może zmniejszyć świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, gdy przychód przekroczy 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia  w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, a zawiesić po przekroczeniu 70 proc. Aktualne graniczne kwoty przychodu obowiązują od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Aby pobierać świadczenie lub zasiłek przedemerytalny w pełnej wysokości, miesięczna kwota osiąganego przychodu nie może przekraczać 1586,60 zł brutto. Jeśli miesięczne zarobki będą wyższe niż 4442,40 zł brutto, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r., to świadczenie ZUS może zawiesić. Uzyskanie przychodów miesięcznych w granicach od kwoty 1586,60 zł brutto do 4442,40 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia.
Przy czym po zmniejszeniu świadczenie nie może być niższe niż  gwarantowana wysokość, czyli 800,35 zł brutto. Dopuszczalna roczna kwota przychodu wynosi 19 039,20 zł  brutto, a graniczna roczna kwota przychodu 53 308,80 zł brutto- dodaje rzeczniczka.

Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przez ZUS, ma wpływ przede wszystkim przychód
z działalności, od której są  odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.
Za działalność taką uważa się przede wszystkim zatrudnienie, służbę, pozarolniczą działalność gospodarczą lub inną pracę zarobkową. Przychodem są także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego.

Kto dorabia do świadczenia musi rozliczyć się z ZUS

Co roku, do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za dany rok rozliczeniowy, najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące. W zależności od tego, co będzie korzystniejsze dla klienta, ZUS może zastosować  rozliczenie za poszczególne miesiące lub w skali całego okresu rozliczeniowego. Termin na złożenie dokumentów za obecnie obowiązujący okres rozliczeniowy od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. mija 30 maja 2024 r.

Coraz mniej czasu na złożenie korekt dokumentów rozliczeniowych

Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Warto jak najszybciej zweryfikować dokumenty rozliczeniowe złożone do ZUS-u za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. bo jeśli okaże się, że trzeba je skorygować, to płatnik składek ma na to czas tylko do 1 stycznia 2024 r.  Po tej dacie ZUS nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych za ten okres, ponieważ nie będzie już możliwa zmiana stanu rozliczenia na koncie płatnika składek.

Będzie to możliwe jedynie na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji ZUS i wyłącznie na koncie ubezpieczonego- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) złożonych za okres od stycznia 2022 r. będzie można przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Płatnicy składek mogą skorzystać ze wsparcia ZUS-u przy weryfikacji dokumentów. Taką pomoc mogą uzyskać telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00, podczas
e-wizyty w ZUS, a także w dowolnej placówce ZUS. Płatnicy, którzy składają dokumenty przez program Płatnik lub e-Płatnik mogą także zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU
z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które mają w swojej bazie danych.

Jak długo można być na chorobowym?

Jesienne warunki pogodowe osłabiają odporność naszego organizmu, a nawet prowadzą do sezonowych  zaburzeń nastroju. Gdy stan zdrowia pogarsza się, osoby ubezpieczone mogą liczyć na zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy potwierdzony zwolnieniem lekarskim.
Co do zasady maksymalny okres wypłaty zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, a w przypadku ciąży i gruźlicy 270 dni.

Osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, mogą otrzymać zasiłek chorobowy przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku ciąży i gruźlicy
270 dni. Natomiast zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia np. po rozwiązaniu umowy o pracę będzie przysługiwał do 91 dni. Nie dotyczy to osób chorych na gruźlicę lub niezdolnych do pracy
w okresie ciąży. Nie ulega on skróceniu również w przypadku niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości:

80% podstawy wymiaru, w tym również za okres pobytu w szpitalu, 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeśli niezdolność do pracy będzie spowodowana m.in.:

 

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni), a w pozostałym okresie 75 proc. Natomiast, jeśli  niezdolność do pracy  przypada w czasie ciąży albo jest związana z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to 100 proc. podstawy (średniej pensji z 12 miesięcy). Płatnikiem świadczenia tak jak w przypadku zasiłku chorobowego może być albo pracodawca, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

- wystąpi w czasie ciąży,

- wystąpi wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru składek. Podstawa obliczana jest na podstawie średniego wynagrodzenia/przychodu z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Im wynagrodzenie/przychód jest wyższe, tym wyższe są odprowadzone składki, a to przekłada się na wyższy zasiłek chorobowy.

W województwie kujawsko-pomorskim najwyższy zasiłek chorobowy we wrześniu wypłacił oddział ZUS w Toruniu. Kobieta za 43 dni chorobowego otrzymała 22,1 tys. zł, a mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą za 28 dni zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego otrzymał niemal 13,7 tys. zł.

Oddział ZUS w Bydgoszczy we wrześniu za 21 dni chorobowego wypłacił ubezpieczonemu
13,1 tys. zł, a ubezpieczonej prowadzącej działalność gospodarczą, która na zwolnieniu była 25 dni blisko 13,4 tys. zł.

Okres zasiłkowy został wyczerpany- co dalej?

Jeśli chory wykorzystał  cały okres zasiłku i nie wystarczył on na zakończenie leczenia i powrót do zdrowia, warto zapytać lekarza, czy może kontynuować terapię w ramach świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne na wniosek. Najlepiej złożyć go co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Taki termin złożenia wniosku gwarantuje ciągłość wypłaty. Wówczas świadczenie rehabilitacyjne zostanie przekazane od razu po zakończeniu zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Kierując się wiedzą medyczną, stwierdza, czy dalsze leczenie lub rehabilitacja umożliwi w tym czasie odzyskanie zdolności do pracy. W przypadku, gdy lekarz zadecyduje, że powrót do zdrowia będzie trwał dłużej, zamiast świadczenia może przyznać rentę
z tytułu niezdolności.

Rośnie liczba stulatków, którym ZUS wypłaca specjalną premię za wiek

Na Kujawach i Pomorzu świadczenie honorowe z ZUS-u otrzymują 184 osoby, które mają 100 lat
i więcej. Rok temu było ich 150.  Zdecydowanie częściej premię za wiek otrzymują kobiety. Stanowią ponad 90 proc. wszystkich stulatków.

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują dodatkowe, comiesięczne świadczenie honorowe. Specjalny dodatek jest wypłacany bez względu na to, czy stulatek otrzymuje już emeryturę, rentę lub inne świadczenie. To świadczenie może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA oraz MON.

W regionie honorową gratyfikację z ZUS-u dostaje 184 osób. Bydgoski oddział ZUS wypłaca 95 takich świadczeń, a toruńska placówka - 89. Wśród stulatków przeważają kobiety. Jest ich 166, panów jest jedynie 18. Najstarsza seniorka z naszego województwa, która otrzymuje świadczenie honorowe
z ZUS-u ma obecnie 108 lat i mieszka w Toruniu, a najstarszy mężczyzna ma 103 lata i mieszka
w Bydgoszczy- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Każdy stulatek może liczyć na specjalny dodatek za wiek. Wysokość tej „dodatkowej premii za wiek” może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta zmienia się zawsze wraz z waloryzacją i obowiązuje od  1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dla osób, które od 1 marca br. do końca lutego przyszłego roku ukończą 100 lat, świadczenie honorowe wynosi 5540,25 zł brutto – dodaje rzeczniczka.

Świadczenie honorowe nie podlega waloryzacji, co oznacza, że raz przyznane będzie już do końca życia wypłacane w tej samej wysokości wraz ze świadczeniem podstawowym tj. emeryturą czy rentą. Najstarszy mężczyzna mieszkający w naszym regionie, który ukończył 100 lat w 2020 r., otrzymuje świadczenie z ZUS-u w wysokości ok. 4,3 tys. zł brutto, a najstarsza kobieta, która setne urodziny obchodziła w 2015 r., otrzymuje 3,3 tys. zł brutto.

Kto musi złożyć wniosek o emeryturę honorową?

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, aby dostać dodatkowo świadczenie honorowe, nie muszą składać żadnego wniosku. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności, czyli przyzna dodatkową kwotę z urzędu. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego. Oni, aby otrzymać świadczenie honorowe, muszą złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia.

Zobacz jakie dyżury telefoniczne organizuje ZUS

23 października odbędzie się kolejny dyżur telefoniczny z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W godz. od 9 do 11.00 pod nr tel. 52 333 08 31 będzie można zapytać o zasiłek opiekuńczy, a pod nr tel. 52 341 87 04 o zasiłek pogrzebowy. Dyżur zasiłkowy odbędzie się również

25 października w godz. od 9 do 10.30 pod nr tel. 54 288 61 59- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Na pytania o aplikację mobilną mZUS dla Lekarza do wystawiania zwolnień lekarskich eksperci będą odpowiadać 25 października  w godz. od 9 do 11.00 pod nr tel. 52 389 40 24 i 30 października
w godz. od 9 do 11.00 pod nr tel.  52 356 10 71. Z kolei osoby zainteresowane tematem świadczenia 500+ dla osób niesamodzielnych mogą skorzystać z dyżuru telefonicznego, który odbędzie się 
26 października w godz. od 9 do 11.00 pod nr tel. 52 341 87 25. Natomiast dzwoniąc
26 października w godz. od 9 do 11.00 pod nr tel. 54 282 83 33 będzie można zapytać o świadczenia emerytalno-rentowe.

Dyżur dotyczący przeliczania emerytur i rent odbędzie się 27 października  w godz. od 9 do 11.00 pod nr tel. 52 386 68 13. ZUS zaplanował także specjalny dyżur telefoniczny dotyczący zasad przyznawania emerytury dla osób pracujących/zamieszkałych za granicą. Odbędzie się on
31 października  w godz. od 9 do 11.00 pod nr tel. 52 341 87 04.

Pozostało 6 tygodni na wysłanie wniosku o 300 plus

Nabór wniosków o świadczenie z 300 plus z programu „Dobry Start” wciąż trwa. Termin składania dokumentów upływa 30 listopada.

Większość rodziców i opiekunów złożyła już wniosek o świadczenie 300 plus i otrzymała pieniądze na konto. Do ZUS-u trafiło 3,2 mln wniosków, w regonie 170,7 tys. W ramach programu „Dobry Start” ZUS wypłacił ponad 1,3 mld zł, w województwie kujawsko-pomorskim 70,7 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Rodzice, którzy zwlekają ze złożeniem wniosku, powinni się pospieszyć. Termin składania dokumentów upływa 30 listopada. Złożenie wniosku po tej dacie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada – wyjaśnia rzeczniczka.

Wniosek o 300 zł dla ucznia w wieku do 20 lat lub 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością można złożyć wyłącznie elektronicznie. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i kompletny, to pieniądze zostaną wypłacone w ciągu 2 miesięcy od jego wpływu.

Świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów.

Jak złożyć wniosek

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku o 300 plus jest aplikacja mZUS lub Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Wniosek o świadczenie można również złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na swoim profilu na PUE ZUS, również wtedy, gdy złożył wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Znajdzie tam szczegółowe informacje o świadczeniu, korespondencję z ZUS w sprawie wniosku np. wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu świadczenia, czy decyzję odmawiająca przyznania świadczenia.

500+ dla niesamodzielnych. Ile wniosków o świadczenie wpłynęło w regionie?

Już od września 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się
o tzw. 500+ dla niesamodzielnych. Nowe wnioski cały czas wpływają do ZUS-u. Tylko w tym roku od stycznia do września wpłynęło ich w całym kraju ponad 90,6 tys., w województwie kujawsko-pomorskim 5,6 tys.

W okresie od stycznia do września 2023 r. najwięcej wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do oddziałów ZUS w Rzeszowie – 6747, Gdańsku – 4003 i Lublinie – 3959, najmniej do oddziału ZUS w Gorzowie Wielkopolskim – 854. Z kolei na Kujawach i Pomorzu wnioski do ZUS-u o tzw. 500+ dla niesamodzielnych złożyło 5633 osób.
W bydgoskiej placówce złożono 3026 wniosków, a w toruńskiej ponad  2607 - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dla kogo 500+

Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli potrzebują pomocy innej osoby
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich jak przygotowywanie posiłków, mycie itd. Prawo do świadczenia 500+ dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 2157,80 zł brutto – wyjaśnia rzeczniczka.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej
o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy.

Przy badaniu wysokości kwoty świadczenia uzupełniającego nie są uwzględniane dodatki
i świadczenia wypłacane na podstawie przepisów szczególnych. Jest to np. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny.
Nie są wliczane także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłek socjalny lub zasiłek pogrzebowy. Do dochodu nie jest wliczana również renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Nie zawsze będzie to 500 zł

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w kwocie 500 zł mogą otrzymać osoby, które nie są uprawnione do emerytury ani renty i nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub mają takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1657,80 zł. Natomiast jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych
i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, ale nie przekracza 2157,80 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład, jeżeli suma pobieranych świadczeń w październiku wynosi 1800 zł brutto, to świadczenie uzupełniające będzie przyznane w kwocie 357,80 zł brutto. Jest to różnica między kwotą 2157,80 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń, czyli w tym przypadku 1800 zł.

Konieczny wniosek

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek – formularz ESUN. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

 

Więcej informacji na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Ostatni dzwonek na zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie ZUS

Zostało już niewiele czasu na zgłoszenie uczniów szkół ponadpodstawowych do Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Termin mija 20 października.  Warto pospieszyć się i zgłosić  do konkursu, bo jest o co walczyć. Na laureatów olimpiady czekają nagrody rzeczowe, indeksy na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele dobrych uczelni w kraju.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych już od 10 lat biorą udział w „Lekcjach z ZUS”, a zdobytą wiedzę o zasiłkach, ubezpieczeniach, emeryturach i prowadzeniu własnej firmy sprawdzają
w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na Kujawach i Pomorzu są szkoły, które regularnie biorą udział w tym projekcie. Tylko w ubiegłym roku z naszego regionu do olimpiady przystąpiło niemal 2,5 tys. uczniów z 59 szkół. Województwo kujawsko-pomorskie
w finale ogólnopolskim reprezentowały uczennice z Zespołu Szkół w Mogilnie - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

W tym roku zgłoszenia uczniów do olimpiady przyjmowane są do 20 października. Pierwszy etap rywalizacji odbędzie się już 28 listopada, kolejny -5 marca 2024 r. a finał -18 kwietnia 2024 r. 
Jest o co walczyć. Na zwycięzców etapu centralnego czekają
indeksy na studia, dodatkowe punkty

w rekrutacji na wiele dobrych polskich uczelni oraz cenne nagrody rzeczowe dla siebie i dla swoich szkół. Ponadto laureaci i finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości.

Zgłoszenia szkół do udziału w olimpiadzie przyjmują:

Bydgoszcz: Joanna Karsznia tel. 502 007 721, mail: joanna [dot] karszniaatzus [dot] pl (),

Toruń: Sylwia Bratkowska-Gburek tel. 502 009 961, mail: sylwia [dot] bratkowska-gburekatzus [dot] pl ().

Ważne dla studentów z rentą rodzinną

ZUS przypomina: tylko do końca października studenci mają czas, aby złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej razem z zaświadczeniem z uczelni, że dalej się uczą. W przeciwnym razie stracą świadczenie.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25 roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. Edukację studenta potwierdza zaświadczenie z uczelni.

Jeśli student chce nadal otrzymywać rentę rodzinną, to powinien do końca października złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia razem z zaświadczeniem z uczelni, że kontynuuje naukę.
Nie warto zwlekać z dopełnieniem formalności, by nie stracić październikowego świadczenia. Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem.
Jeśli student spóźni się i dokumenty złoży dopiero w listopadzie wtedy rentę rodzinną za październik straci
– informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zaświadczenie z uczelni powinny dostarczyć osoby, które w październiku rozpoczęły studia oraz studenci, których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok (do września). Jeśli natomiast zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia wydała je na cały okres studiów, to nie trzeba dostarczać do ZUS-u nowego zaświadczenia – dodaje rzeczniczka.

Osoby pobierające rentę rodzinną muszą także pamiętać, aby na bieżąco informować ZUS
o przerwaniu nauki. Jeśli tego nie zrobią, to ZUS będzie nadal wypłacał rentę, którą trzeba będzie później zwrócić z odsetkami.

PUE to wygodny kontakt z ZUS-em. Swój profil ma już ponad 12 mln osób.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jest już ponad 12 mln zarejestrowanych kont. Z PUE ZUS korzystają nie tylko przedsiębiorcy, lekarze, czy osoby pracujące, ale i także emeryci i renciści.
Przez PUE ZUS można wysyłać wnioski także o świadczenia dla rodzin.

Dzięki Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. Możemy np. uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, składkach czy zwolnieniach lekarskich. Na PUE sprawdzimy także, czy członkowie rodziny zostali prawidłowo zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, a także obliczymy w kalkulatorze emerytalnym prognozowaną emeryturę. Każda grupa klientów ma na PUE specjalną zakładkę, rolę (np. jako ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek, lekarz), która ułatwia obsługę spraw- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim.

O każdej porze przez 7 dni w tygodniu poprzez PUE można wysłać wniosek czy dokument do Zakładu. Seniorzy tą drogą mogą złożyć np. wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia z adresu na rachunek bankowy, a rodzice wnioski o świadczenia dla rodzin jak: 500+, 300+, rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe. Płatnicy składek mogą natomiast dokonać rozliczeń z ZUS przez bezpłatną, internetową aplikację ePłatnik, czy wnioskować o zaświadczenie o niezaleganiu- dodaje rzeczniczka.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest cały czas rozwijana i unowocześniana, aby lepiej służyć klientom. Za jej pomocą można na przykład umówić wizytę w placówce ZUS na konkretny dzień
i godzinę, by nie czekać w kolejce.

PUE to wygodny kontakt z ZUS-em, dlatego warto mieć na nim swój profil. Założenie  profilu trwa tylko kilka minut. Można to zrobić przez internet- za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej. Konto na PUE ZUS założymy także w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS lub tradycyjnie w placówce ZUS. Na stronie internetowej ZUS można znaleźć instrukcje jak krok po kroku zarejestrować konto na PUE ZUS. 

ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje telefoniczne dyżury eksperckie, które odbędą się w dniach od 16 do 20 października. Ekspertów będzie można zapytać m.in.  o emerytury i renty,  świadczenie przedemerytalne, zasiłki, świadczenie rehabilitacyjne, ulgi w opłacaniu składek, czy odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty- informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Temat dyżuru: Świadczenie przedemerytalne

16 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31

Temat dyżuru: Projekty edukacyjne ZUS

16 października w godz. 13-14.00 pod nr tel. 52 341 81 24

Temat dyżuru:  Świadczenie rehabilitacyjne

17 października w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 498 35 81

Temat dyżuru: Odroczenie terminu płatności składek, rozłożenie ich na raty

17 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 58

Temat dyżuru:  Praktyczne informacje o Platformie Usług Elektronicznych  ZUS, pełnomocnictwo ZUS PEL

17 października w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688 18  października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 46

Temat dyżuru: Zasiłki

18 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 610 93 24
18 października w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 59

Temat dyżuru: ABC działalności gospodarczej - porady dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, ulgi w opłacaniu składek

19  października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 25

Temat dyżuru: Emerytury i renty

20  października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 29

Ważne! Numery telefonów są aktywne tylko w godzinach dyżurów.

ZUS wysyła listy z decyzją o czternastce

Ponad 432 tys. emerytów i rencistów w województwie kujawsko-pomorskim otrzyma z ZUS-u list z informacją o przyznaniu 14 emerytury.  W skali całego kraju takich decyzji ZUS wyśle 7,8 mln.

Pod koniec ubiegłego tygodnia ZUS rozpoczął wysyłkę decyzji o przyznaniu czternastki. Do tej pory korespondencję z ZUS-u otrzymało 2,7 mln osób, a w województwie kujawsko-pomorskim 207 tys. osób. Wkrótce list trafi do każdego, kto otrzymał czternastkę. W kraju przesyłkę z ZUS-u otrzyma
w sumie blisko 7,8 mln osób, w regionie ponad 432 tys. osób.- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Każdy uprawniony otrzymał już czternastą emeryturę. Świadczenie było przyznawane „z urzędu”, bez konieczności składania wniosku. We wrześniu do emerytów i rencistów trafiło łącznie blisko 17,5 mld zł, w województwie kujawsko-pomorskim niemal 998 mln zł.

Dodatkowe świadczenie otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS-u. Pełną kwotę wsparcia, czyli 2650 zł brutto otrzymały osoby, których wysokość emerytury czy renty nie przekroczyła 2 900 zł brutto. W przypadku osób, które miały przyznane świadczenie powyżej tej kwoty, czternastka została zmniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", przy czym, aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastki nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta była wyższa niż 5500 zł brutto – wyjaśnia rzeczniczka.

Czternastki nie otrzymały także osoby, których główne świadczenie było zawieszone na dzień 31 sierpnia np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Przyznanie dodatkowego wsparcia nastąpi dopiero po wznowieniu wypłaty zawieszonego świadczenia.

Bydgoski Dzień Seniora już 20 i 21 października. Na seniorów czekają darmowe bilety na galę.

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Seniora, który w tym roku w Bydgoszczy będzie obchodzony przez dwa dni 20 i 21 października. W programie wiele atrakcji – ciekawe prelekcje, warsztaty, występy kabaretu, czy koncert z utworami Anny Jantar. Na wydarzenie zapraszają Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszcz, Polski Związek Emerytów i Rencistów oraz Bydgoska Rada Seniorów- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim.

Pierwszego dnia, tj. 20 października w godz. 10-14.30 organizatorzy zapraszają do siedziby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW), przy ul. Gdańskiej 5, gdzie seniorzy będą mogli wysłuchać kilku prelekcji. Tematami wykładów będą: „Usługi elektroniczne w ZUS oraz zmiany w przepisach ubezpieczeniowych”, „Bydgoszcz Seniorom”, „Bezpieczny Senior i e-Senior”, czy „Dietetyczne sposoby na cukrzycę i cholesterol”. Na scenie pojawi się także Kabaret „Nasza Klasa”. Przybyli goście będą mieli również okazję wziąć udział
w warsztatach z przedmedycznej pomocy, samoobrony, czy warsztatach fotograficznych.  Przez cały czas trwania wydarzenia uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji
z dietetykiem, ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Dostępny będzie także punkt Biura Aktywności Społecznej i Organizacji Pozarządowych. 

Liczba miejsc na piątkową konferencję i warsztaty jest ograniczona. Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 52 341 81 00, w godz. od 8 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

Z kolei w  sobotę, 21 października w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostaną przyznane wyróżnienia dla szczególnie zasłużonych nestorów. Zaproszeni seniorzy będą mogli także wysłuchać koncertu piosenek Anny Jantar w wykonaniu Katarzyny Kłaczek, aktorki Teatru Kameralnego. Liczba miejsc na galę jest ograniczona. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie można odbierać od 16 października, od godziny 9.00, w siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. 

ZUS nie wypłaca chorobowego z urzędu. Potrzebny jest wniosek

Nie wystarczy samo zwolnienie lekarskie, aby ZUS wypłacił zasiłek chorobowy. Potrzebny jest wniosek. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni,
a także osoby po ustaniu zatrudnienia wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS-u.

Wniosek o zasiłek chorobowy można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać go pocztą lub przesłać  elektronicznie przez PUE ZUS. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby
z nimi współpracujące oraz osoby duchowne wniosek o chorobowe składają do ZUS-u na druku Z-3b lub ZAS-53. Natomiast osoby, które są uprawnione do zasiłku po ustaniu zatrudnienia składają wniosek na druku ZAS-53. Dodatkowo przy pierwszym e-ZLA, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, do wniosku muszą dołączyć oświadczenie na druku Z-10 - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

W przypadku pracowników, zleceniobiorców, którym ZUS, a nie płatnik składek wypłaca zasiłek, wniosek o chorobowe do ZUS-u składa pracodawca lub zleceniodawca. Dotyczy to ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20  osób.  Aby ZUS mógł wypłacić zasiłek chorobowy pracodawca, zleceniodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku. W przypadku pracownika jest to druk Z-3, a w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownik, np.  zleceniobiorców – druk Z-3a. W przypadku kolejnego e-ZLA za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, zaświadczenie płatnika składek na formularzu Z-3/Z-3a pracodawca bądź zleceniodawca wypełnia w ograniczonym zakresie. Może też w tym celu skorzystać z zaświadczenia ZAS-12.

Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku o chorobowe. Roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Zapytaj o dziedziczenie środków z subkonta w ZUS

Temat dziedziczenia środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS i OFE budzi wiele pytań
i wątpliwości.
Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje po raz kolejny dyżur telefoniczny, którego tematem będzie wypłata środków z subkonta w ZUS. Dyżur odbędzie się w czwartek,
12 października w godz. 10-12.00 pod nr tel.  56 610 95 43- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas dyżuru  będzie można zapytać eksperta m.in.:

kto, kiedy i w jaki sposób może dziedziczyć środki z subkonta w ZUS, czy po wszystkich osobach ubezpieczonych przysługuje wypłata środków, gdzie można dowiedzieć się, do jakiego OFE należała bliska osoba zmarła, co należy zrobić w przypadku rozwodu, czy można wypłacić środki ze swojego subkonta, czy w sytuacji odziedziczenia spadku po osobie zmarłej otrzyma się  również środki z OFE
i subkonta,
czy jeśli osoba zmarła przestała odprowadzać składki do OFE, to również przysługuje wypłata środków.

ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne i szkolenie

Aplikacja mobilna mZUS dla lekarzy to temat jednego z wielu dyżurów telefonicznych organizowanych przez ZUS w październiku.  Dyżur przeznaczony jest dla lekarzy oraz asystentów medycznych upoważnionych przez lekarzy do wystawiania zwolnień lekarskich w ich imieniu. Dzwonić można 9 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 19 oraz 11 października
w godz. 9-11.00 pod nr tel.
52 389 40 24- informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Osoby zainteresowane tematem emerytur mogą skorzystać z dyżuru eksperckiego, który odbędzie się 10 października w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 498 35 81. Z kolei dzwoniąc 10 października
w godz. 9-10.30 pod nr tel.
502 008 688  osoby rozpoczynające prowadzenie własnej firmy będą mogły dowiedzieć się m.in. z jakich ulg w opłacaniu składek mogą skorzystać. 10 października odbędzie się także specjalny dyżur telefoniczny dotyczący renty rodzinnej dla ucznia i studenta.
W godz. 9-11.00 pod nr tel.
52 341 87 04 eksperci odpowiedzą na pytania, jakie dokumenty należy złożyć, ubiegając się o świadczenie i jego przedłużenie, w jakim terminie i gdzie złożyć wniosek, bądź zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Osoby z rentą rodzinną będą mogły dowiedzieć się także, ile mogą dorobić do swojego świadczenia, aby go nie stracić – dodaje rzeczniczka.

O emerytury i renty oraz dodatki do tych świadczeń będzie można zapytać ekspertów
11 października w godz. 8-10.00 pod nr tel.
56 450 68 55 i 12 października w godz. 9-11.00 
pod nr tel. 56 610 93 32. Z kolei na pytania o warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, eksperci odpowiadać będą 12 października w godz. 9-11.00 pod
nr tel.
52 336 61 41 oraz 16 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31. Natomiast dyżur dotyczący renty socjalnej odbędzie się 13 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 42.

Zapisz się na szkolenie

Trwają również na zapisy na bezpłatne szkolenie onlineElektroniczne formy kontaktu z ZUS, PUE,
e-wizyty, e-ZLA”. Szkolenie odbędzie się 9 października o godz. 9.00
 Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 8 października pod adresem sylwia [dot] bratkowska-gburekatzus [dot] pl ().   

 

Umowy o dzieło w statystykach ZUS. Jak wypadł nasz region?

W I półroczu 2023 roku ponad 51 tys.  podmiotów zgłosiło do ZUS-u umowy o dzieło. Przekazano 610,4 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło. W województwie kujawsko-pomorskim w przeliczeniu na 10 tys. płatników składek złożono 1213 formularzy RUD, które dotyczyły 1281 umów o dzieło. Zgłosiło je 218 na 10 tys. aktywnych płatników z regionu.

Już od ponad dwóch lat płatnik składek lub osoba fizyczna o zawarciu umowy o dzieło musi poinformować ZUS. Nie każdą jednak umowę trzeba zgłaszać. Do ZUS-u nie należy przekazywać zgłoszeń umów o dzieło zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, a także zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Jak zgłosić umowę o dzieło

Zobowiązani przekazują informację na formularzu RUD. Wpisują do niego swoje dane oraz wykonawcy umowy o dzieło, a także datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania tej umowy oraz jej przedmiot. Formularz można wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) lub w formie papierowej. ZUS zapisuje formularze RUD
w rejestrze umów o dzieło.

Rejestr umów o dzieło pozwala oszacować ich liczbę w Polsce, pokazać, w których branżach te umowy najczęściej występują. Umożliwia prowadzenie wielu analiz, począwszy od oceny dynamiki dokonywanych zgłoszeń w ciągu roku, rodzaju podmiotów dokonujących zgłoszeń, przedmiotu ich działalności, czy też wielkości. Uwzględnia cechy takie jak wiek wykonawców, czy okres zawieranych umów. Zgromadzone w rejestrze informacje mogą być pomocne w budowaniu polityki gospodarczej zwłaszcza tej związanej z rynkiem pracy.

Jak wynika z zebranych przez ZUS danych największa liczba zgłoszeń dokonywana jest za pośrednictwem kanału PUE, co świadczy o znacznym stopniu elektronizacji kontaktów płatników składek z Zakładem. Umowy zgłaszane są do ZUS-u przede wszystkim przez płatników składek. Najczęściej są to podmioty prowadzące działalność naukową i techniczną oraz w zakresie informacji i komunikacji, zgłaszające do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż
9 ubezpieczonych, a ich siedziba mieści się w województwie mazowieckim. Umowy o dzieło
w większości przypadków zawierane są na okresy nie dłuższe niż 9 dni.

Więcej umów o dzieło

W I półroczu 2023 r. można zauważyć wyraźny wzrost zgłoszonych umów o dzieło w stosunku  lat 2021-2022.  Wzrost liczby formularzy ZUS RUD w 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 56 tys., a w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 152 tys. Natomiast liczba umów o dzieło, która została zgłoszona po dwóch kwartałach 2023 r., jest wyższa o 11,2 tys. niż w 2022 r. i 143,6 tys. niż 2021 r.

Liczba podmiotów, które złożyły formularz RUD od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., wynosiła
51,3 tys. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS – 98 proc. wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS-u umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 630. Jest to 1,23 proc. ogółu zgłaszających.

Najwięcej płatników składek, którzy zgłaszali umowę o dzieło, miało nie więcej niż
9 ubezpieczonych. Takich płatników było 26 884. Stanowi to 57,37 proc. ogółu płatników składek zgłaszających umowy o dzieło w analizowanym okresie.
Najmniejsza grupa płatników składek zgłaszających umowy o dzieło miała więcej niż 250 ubezpieczonych. Takich płatników było 1817. Stanowi to 3,88 proc. ogółu.

 

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. przekazano łącznie 610,4 tys. formularzy RUD, co daje średnio na miesiąc – 101,7 tys. zgłoszeń. Złożone formularze RUD w badanym okresie zawierały natomiast informacje o ponad 850,7 tys. umów. W ujęciu miesięcznym można stwierdzić, że przeciętnie liczba zgłaszanych umów o dzieło wynosiła 141,8 tys. Analiza zgłoszeń wykazuje również, że formularze RUD przekazywały także podmioty, które nie miały takiego obowiązku m.in. wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia.

Jakie branże korzystają z umów o dzieło

Najwięcej płatników składek, którzy zgłaszali umowy o dzieło, było z sekcji M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Było ich 10 961 (21,79 proc. ogółu). Wykonawców zgłoszonych
w tej branży było 50 335. W województwie kujawsko-pomorskim dominujące sekcje PKD płatnika składek to:

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna -15,17 proc. C – Przetwórstwo przemysłowe- 11,66 proc. R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją -9,50 proc. G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle -8,22 proc. S – Pozostała działalność usługowa -7,47 proc.

 

Wykonawcy – gdzie najwięcej

Najczęściej osoby wykonujące umowę o dzieło zamieszkują w województwie mazowieckim. Mieszkało tam 27,21% zgłoszonych wykonawców. W województwie kujawsko-pomorskim mieszkało tam 3,59% zgłoszonych wykonawców. Poszczególne województwa różnią się również liczbą wykonawców umów o dzieło w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych. Najwięcej wykonawców zgłoszono w województwie mazowieckim, było ich 240 na 10 tys. ubezpieczonych. Najmniej wykonawców zgłoszono w województwie lubuskim. Było ich tam 74 na 10 tys. ubezpieczonych.
W województwie kujawsko-pomorskim było ich 99 na 10 tys. ubezpieczonych.

Co czwarty wykonawca to osoba w wieku 30-39 lat

Największą grupę wykonawców stanowią osoby w wieku 30–39 lat. Jednocześnie umowy o dzieło zawierane są częściej z mężczyznami. W przypadku cudzoziemców wykazywanych w formularzach RUD największą grupę stanowią obywatele Ukrainy- 43,64 proc. Dalej znaleźli się obywatele Białorusi – 21,96 proc., Niemiec – 3,08 proc., Rosji – 2,84 proc., Wielkiej Brytanii – 2,33 proc., USA – 1,99 proc., Francji – 1,89 proc., Włoch – 1,82 proc. czy Hiszpanii – 1,49 proc. Liczba cudzoziemców wykazanych w formularzach RUD w I półroczu 2023 r. wyniosła prawie 13 tys., co stanowi 5,73 proc. wszystkich wykonujących umowy o dzieło.

Zgłaszający- gdzie najwięcej

Najwięcej podmiotów, które w I półroczu 2023 roku zgłosiły do ZUS-u umowy o dzieło, miało siedzibę w województwie mazowieckim- (26,18 proc.), natomiast najmniej w województwie opolskim (1,62 proc.). Województwo kujawsko-pomorskie z wynikiem 4,32 proc. znalazło się na ósmej pozycji.

ZUS przeprowadził także analizę zgłoszeń umów o dzieło w podziale na oddziały ZUS na podstawie danych płatników składek, którzy zgłosili takie umowy. Najwięcej ich było z obszaru, który obsługuje
I Oddział ZUS w Warszawie (10,82 proc.), a najmniej z terenu Oddziału ZUS w Pile (0,57 proc.).
W oddziale ZUS Toruń było to 2,24 proc.,  a w oddziale ZUS Bydgoszcz 2,08 proc.

Formularze RUD – gdzie najwięcej

Najwięcej formularzy RUD na 10 tys. płatników składek złożono w województwie dolnośląskim – 6137 formularzy oraz w województwie mazowieckim – 5977. Najmniej formularzy RUD złożono
w województwie warmińsko-mazurskim – 778 na 10 tys. płatników składek.
W województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. płatników składek złożono 1213 formularzy RUD.

Najwięcej umów o dzieło w przeliczeniu na 10 tys. płatników składek zgłoszono w województwie śląskim – 8150 oraz w województwie mazowieckim – 7927. Najmniej umów o dzieło zgłoszono
w województwie warmińsko-mazurskim – 855 na 10 tys. płatników składek.
W województwie kujawsko-pomorskim było ich 1281. Takie umowy zgłosiło 218 na 10 tys. aktywnych płatników
w regionie.

Wykonawcy – gdzie najwięcej

Najczęściej osoby wykonujące umowę o dzieło zamieszkują w województwie mazowieckim. Mieszkało tam 27,21% zgłoszonych wykonawców. W województwie kujawsko-pomorskim mieszkało tam 3,59% zgłoszonych wykonawców. Poszczególne województwa różnią się również liczbą wykonawców umów o dzieło w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych. Najwięcej wykonawców zgłoszono w województwie mazowieckim, było ich 240 na 10 tys. ubezpieczonych. Najmniej wykonawców zgłoszono w województwie lubuskim. Było ich tam 74 na 10 tys. ubezpieczonych.
W województwie kujawsko-pomorskim było ich 99 na 10 tys. ubezpieczonych.

Co czwarty wykonawca to osoba w wieku 30-39 lat

Największą grupę wykonawców stanowią osoby w wieku 30–39 lat. Jednocześnie umowy o dzieło zawierane są częściej z mężczyznami. W przypadku cudzoziemców wykazywanych w formularzach RUD największą grupę stanowią obywatele Ukrainy- 43,64 proc. Dalej znaleźli się obywatele Białorusi – 21,96 proc., Niemiec – 3,08 proc., Rosji – 2,84 proc., Wielkiej Brytanii – 2,33 proc., USA – 1,99 proc., Francji – 1,89 proc., Włoch – 1,82 proc. czy Hiszpanii – 1,49 proc. Liczba cudzoziemców wykazanych w formularzach RUD w I półroczu 2023 r. wyniosła prawie 13 tys., co stanowi 5,73 proc. wszystkich wykonujących umowy o dzieło.

 

Accordion title 2

Accordion content 2.

 

ZUS na bieżąco wypłaca 500 plus, które od stycznia zmieni się w 800 plus

Rodzice i opiekunowie złożyli już 4,8 mln wniosków o świadczenie 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się w czerwcu. ZUS na bieżąco przekazuje pieniądze na wskazane przez wnioskujących konta bankowe.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł do ukończenia przez dziecko
18. roku życia. Od stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wzrośnie do kwoty 800 zł. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych, którzy złożyli wnioski o 500 plus w obecnym okresie świadczeniowym. Po 1 stycznia rodzice i opiekunowie otrzymają wypłaty w nowej wysokości, a o tym fakcie zostaną poinformowani elektronicznie- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Do tej pory rodzice i opiekunowie w całym kraju złożyli ponad 4,8 mln wniosków o 500 plus
na obecny okres wypłat, w województwie kujawsko-pomorskim 249 tys.
Najwięcej wniosków
złożyli mieszkańcy województwa mazowieckiego- 766,4 tys., śląskiego- 537 tys. i wielkopolskiego- 475,4 tys. Najmniej wniosków wpłynęło w województwie opolskim- 106,6 tys. – wylicza Krystyna Michałek.

Prawo do 500 plus ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jednak aby świadczenie było wypłacone od początku, rodzic wniosek musiał złożyć do końca czerwca 2023 r. Jeśli spóźnił się i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci. Oni mają 3 miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

Konieczny wniosek

Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie. Do dyspozycji rodzice mają kilka kanałów: aplikację mobilną mZUS, PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

 

ZUS pomaga zadłużonym przedsiębiorcom

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z utratą płynności finansowej, mogą wystąpić do ZUS-u
o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Zawarcie ugody z ZUS niesie wiele korzyści, dzięki którym płatnik składek zyskuje czas na wyjście z trudnej sytuacji.

Gdy w firmie pojawiają się kłopoty z płatnościami składek, nie warto czekać z ich rozwiązaniem. Dług odsuwany w czasie rośnie. Jest na to rada. Wystarczy zawrzeć ugodę z ZUS-em. ZUS nie naliczy wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną, która jest o połowę niższa- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Odroczenie terminu płatności

Płatnik składek, który ma trudności z bieżącym opłacaniem składek, może wnioskować
o przesunięcie ich terminu płatności. Odroczenie może jednak dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Wniosek o odroczenie przedsiębiorca powinien złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek. Dzięki umowie z ZUS przedsiębiorca nie będzie płacił odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy (aktualnie wysokość odsetek wynosi 15% w stosunku rocznym, opłata prolongacyjna tylko 7,5%).
Opłata prolongacyjna naliczana jest do nowego terminu płatności odroczonej składki. Poza tym dzięki odroczeniu terminu płatności składek przedsiębiorca uniknie konsekwencji dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Układ ratalny

Gdy zaległości są większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo ich spłacić, to może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie całego zadłużenia na raty, także za zatrudnionych pracowników. A jeśli przedsiębiorca dodatkowo ma zadłużenie z tytułu kosztów egzekucyjnych, bo ZUS wdrożył już postępowanie egzekucyjne, to również może zawnioskować o rozłożenie ich na raty. Po podpisaniu umowy płatnik będzie mógł opłacić zaległe składki w dłuższym terminie, a jeśli prowadzone jest wobec niego przez ZUS postępowanie egzekucyjne, to zostanie ono zawieszone.

Zawarcie ugody z ZUS niesie wiele korzyści, m.in. do składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek,
w ich miejsce pobiera się opłatę prolongacyjną (o której mowa była już przy okazji odroczenia składek). Poza tym przedsiębiorca, który płaci raty w terminie i w ustalonej wysokości oraz reguluje bieżące składki, może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które potrzebne jest m.in. w postępowaniach przetargowych.

O rozłożenie zadłużenia na raty mogą ubiegać się nie tylko obecni i byli przedsiębiorcy, ale także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za cudze zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek. To mogą być np. spadkobiercy, osoby trzecie, następcy prawni, czy małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek czy rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE ZUS,  za pośrednictwem poczty, czy osobiście w placówce ZUS. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. Przedsiębiorca może skorzystać
z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń w wybranych placówkach ZUS. Pomogą mu również pracownicy sali obsługi klientów.

 

Na wnioski 300 plus ZUS czeka tylko do 30 listopada

W ramach „Dobrego Startu” wypłacono już ponad 1,3 mld zł, w województwie kujawsko-pomorskim ponad 70 mln zł. Na wnioski 300 plus ZUS czeka tylko do 30 listopada. Złożenie wniosku po tej dacie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Zainteresowanie programem „Dobry Start” jest duże. Większość uprawnionych osób złożyła już wniosek i otrzymała świadczenie 300 plus na konto bankowe.

- Do tej pory przyjęliśmy niemal 3,2 mln wniosków o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. Kwota wypłat przekroczyła ponad 1,3 mld zł. Rodzice i opiekunowie z województwa kujawsko-pomorskiego złożyli 169,6 tys. wniosków o wyprawkę szkolną, a na ich konta trafiło 70,1 mln zł – mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek
o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Środki z programu „Dobry Start” przysługują na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się
w zerówkach i dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.

Termin na złożenie wniosku o 300 plus mija 30 listopada

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o świadczenie 300 plus, mają czas tylko do końca listopada. Złożenie wniosku po tej dacie będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W innym przypadku, gdy rodzic przeoczy termin i wniosek wyśle później, to niestety nie otrzyma świadczenia. Na rozpatrzenie wniosku złożonego w październiku lub listopadzie, ZUS ma czas do dwóch miesięcy od jego złożenia.

Wniosek o 300 plus można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych  ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

 

Trwają zgłoszenia do olimpiady ZUS. Można wygrać indeks na studia

Do 20 października szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać uczniów do olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na zwycięzców czekają nie tylko nagrody rzeczowe, ale i również indeksy na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych już od blisko 10 lat biorą udział w Lekcjach z ZUS”, a zdobytą wiedzę o ubezpieczeniach społecznych sprawdzają w Olimpiadzie ZUS. Projekt ten cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem w środowisku szkolnym. Dotychczas w „Lekcjach z ZUS” wzięło udział blisko 600 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

- W trakcie czterech lekcji młodzież dowiaduje się, m.in. po co są ubezpieczenia społeczne, jakie świadczenia przysługują osobom ubezpieczonym, od czego zależy wysokość emerytury, a także jak otworzyć firmę, opłacać składki i kontaktować się z ZUS-em elektronicznie – mówi Joanna Karsznia, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji oddziału ZUS w Bydgoszczy.

- „Lekcje z ZUS” to okazja, by poszerzyć swoją wiedzę o ubezpieczeniach społecznych. Zdobyta wiedza będzie procentować w przyszłości młodych ludzi, którzy świadomie będą podejmować decyzje wkraczając na rynek pracy– dodaje Sylwia Bratkowska-Gburek, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji oddziału ZUS w Toruniu.

Uczniowie, którzy wezmą udział w lekcjach, mogą spróbować swoich sił w olimpiadzie ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, indeksy na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych. Ponadto laureaci i finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości.

W tym roku zgłoszenia uczniów do olimpiady przyjmowane są do 20 października. Pierwszy etap rywalizacji odbędzie się już 28 listopada, kolejny -5 marca 2024 r. a finał -18 kwietnia 2024 r. 

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie  „Lekcje z ZUS”  i olimpiadą proszone są o kontakt
z koordynatorami ds. komunikacji społecznej i edukacji. W Bydgoszczy należy kontaktować się
z Joanną Karsznią tel. 502 007 721, w Toruniu z Sylwią Bratkowską-Gburek tel. 502 009 961.

 

ZUS: Więcej jednorazowych odszkodowań za wypadek w pracy

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Tylko w 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 44,2 tys. jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę ponad 326 mln zł, gdzie rok wcześniej było to 43,9 tys. odszkodowań o łącznej wartości 308 mln zł.

W województwie kujawsko-pomorskim także można zaobserwować wzrost wypłaconych przez ZUS jednorazowych odszkodowań w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
W 2022 roku bydgoski i toruński oddział ZUS wypłacił 2,8 tys. takich świadczeń na kwotę 19,5 mln zł.
Dla porównania w 2021 roku było to 2,5 tys. odszkodowań na kwotę 16,8 mln zł- informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Jeśli chodzi o pierwsze półrocze 2023 roku, to w całym kraju wypłacono 21,6 tys. jednorazowych odszkodowań o łącznej wartości niemal 173,6 mln zł, w regionie 1,4 tys. odszkodowań o wartości
9,6 mln zł– dodaje rzeczniczka.

Dla kogo odszkodowanie za wypadek w pracy

O jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stały się długotrwale lub stale niezdolne do pracy. Prawo do odszkodowania mają także uprawnieni członkowie rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Zdarzają się także wyjątkowe sytuacje, gdzie ZUS wypłaci odszkodowanie osobom, za które nie jest odprowadzana składka wypadkowa. Dotyczy to np. ucznia, które uległo wypadkowi na lekcji wychowania fizycznego. Wypłata odszkodowania zależy jednak od tego, czy z tytułu tego wypadku zostanie orzeczona całkowita niezdolność do pracy. Jeżeli lekarz orzecznik ustali tylko sam uszczerbek na zdrowiu bez całkowitej niezdolności do pracy, to odszkodowania ZUS nie wypłaci. Wypadki w szczególnych okolicznościach dotyczą nie tylko uczniów, ale i na przykład ławnika w sądzie, czy wolontariusza.
To mogą być też wypadki, gdy ratujemy czyjeś życie i zdrowie od grożącego niebezpieczeństwa jak powódź, pożar itp. – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Nie każdy wie, że może ubiegać się o zwiększenie jednorazowego odszkodowania, jeśli stan zdrowia pogorszył się o co najmniej 10 proc. i jest następstwem wcześniejszego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ile ZUS płaci za wypadek przy pracy

Wysokość jednorazowego odszkodowania jest uzależniona od tego, w jakiej wysokości zostanie ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonuje Lekarz Orzecznik ZUS lub Komisja Lekarska ZUS. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Do końca marca 2024 roku za każdy procent przysługuje 1269 zł. Na przykład, gdy lekarz orzecznik ustali 5-procentowy uszczerbek na zdrowiu, to odszkodowanie wyniesie 6345 zł.

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania wynosi 22 212 zł. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 114 231 zł. Natomiast jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy odszkodowanie wyniesie 57 115 zł.  Zaś w sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 114 231 zł, które ulega zwiększeniu o kwotę 22 212 zł na każde z tych dzieci. Odszkodowanie ustalone w łącznej kwocie dzieli się wówczas w równych częściach między uprawnionych.

Natomiast 22 212 zł przyznawane jest w sytuacji, gdy obok małżonka lub dzieci, uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego. Mogą to być między innymi  rodzice, macocha czy ojczym, jeżeli w dniu śmierci osoby, po której należne jest odszkodowanie prowadzili z nią wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania. Każdy z nich może otrzymać tę kwotę, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom.

ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji wniosek o jednorazowe odszkodowanie wraz z zaświadczeniem
o stanie zdrowia (druk OL-9) i dokumentacją medyczną ubezpieczony składa do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy. Płatnik składek kompletuje niezbędną dokumentację, a następnie całość przekazuje do ZUS-u.
Lekarz orzecznik ZUS luk Komisja Lekarska ocenia stopień uszczerbku i jego związek z wypadkiem. Przyznanie lub odmowa przyznania tego świadczenia oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS. ZUS wydaje decyzję w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. ZUS wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Dokumenty niezbędne do wypłaty odszkodowania to:

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który sporządza pracodawca
(w przypadku wypadku przy pracy ubezpieczonego zatrudnionego na podstawie umowy
o  pracę).
Karta wypadku wraz z załącznikami. Jeśli wypadkowi ulegnie osoba zatrudniona na podstawie innej umowy niż umowa o pracę np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej postępowanie powypadkowego należy do obowiązków podmiotu, na rzecz którego wykonana była praca. W przypadku osoby prowadzącej  pozarolniczą działalność lub współpracującej z taką osobą albo zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej postępowanie powypadkowe przeprowadzi, właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Natomiast dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania po zmarłym, to m.in.:

Dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie. Dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą. Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o świadczenie ubiega się wdowa lub wdowiec. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie odszkodowania uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat. Dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody
w odniesieniu do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, ojczyma (jeżeli nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie lub osoba zmarła nie przyczyniała się do ich utrzymania).

 • Prawomocny wyrok sądu pracy.
 • Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

  Natomiast dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania po zmarłym, to m.in.:

  Dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie. Dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą. Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o świadczenie ubiega się wdowa lub wdowiec. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie odszkodowania uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat. Dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody
  w odniesieniu do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, ojczyma (jeżeli nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie lub osoba zmarła nie przyczyniała się do ich utrzymania).

 

Zapytaj eksperta o sanatorium, świadczenia dla rodziny czy przeliczanie emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych, które w październiku przeprowadzi oddział ZUS w Bydgoszczy i Toruniu wraz z podległymi jednostkami. 2 i 5 października eksperci ZUS-u odpowiadać będą na pytania o świadczenia dla rodziny: 500+,300+ rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe. Dzwonić można 2 października w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 68 55,  w godz. 9-11.00 pod
nr tel. 52 303 06 18 i 5 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 26- informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

O zasady podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego będzie można zapytać ekspertów
3 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24. Z kolei dzwoniąc 3 i 5 października w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 68 55 będzie można dowiedzieć się na temat elektronicznych form kontaktu z ZUS-em jak:
e-wizyty, Platforma Usług Elektronicznych, czy e-PUAP. W trakcie dyżuru eksperci wyjaśnią również, jak można udzielić pełnomocnictwo w ZUS i je odwołać.

Na pytania, jak wyjechać do sanatorium z ZUS-em, kto może skorzystać z takiej rehabilitacji i ile ona trwa, eksperci będą odpowiadać 3 października w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688. Natomiast 4 października w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 68 55 będzie można zapytać o zasady przeliczania emerytur i rent.

 

Aplikacja mobilna mZUS dla Lekarza – dyżury telefoniczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza lekarzy i asystentów medycznych na październikowe dyżury telefoniczne, podczas których będzie można dowiedzieć się na temat aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarzy do wystawiania e-ZLA. Eksperci wyjaśnią jak zainstalować aplikacje na smartfonie
i z niej korzystać- informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dyżury odbędą się:

4 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 67,

6 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31,

9 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52  303 06 19,

11 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 24,

25 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 24,

30 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 71.

 

Dyżury telefoniczne dla szkół- Projekty edukacyjne ZUS

Nowy rok szkolny to kolejna edycja projektów edukacyjnych ZUS. Warto skorzystać z najbliższych dyżurów telefonicznych z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji. W każdy poniedziałek października nauczyciele, a także dyrektorzy szkół mogą skorzystać z dedykowanego dla nich dyżuru telefonicznego na temat „Projektu z ZUS” dla uczniów szkół podstawowych oraz „Lekcji z ZUS” i olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Dyżury odbędą się 2, 9, 16, 23 i 30 października w godz. 13-14.00 pod nr tel. 52 341 81 24 – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

ZUS wypłaca ostanie czternastki

Pod koniec tygodnia ZUS przekaże ostatnią transzę czternastek. Trafią do osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin wypłaty za wrzesień przypada na
1 października.

Zdecydowana większość uprawnionych świadczeniobiorców otrzymała już we wrześniu czternastą emeryturę. W przeważającej części ZUS przekazywał dodatkową wypłatę na rachunek bankowy. Wynika to z faktu, że coraz więcej emerytów i rencistów otrzymuje swoje świadczenie na konto bankowe. Wskaźnik ubankowienia świadczeń długoterminowych wypłacanych przez Zakład cały czas rośnie i obecnie wynosi 77,8 proc.

Na czternastkę czekają jeszcze osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za wrzesień przypada 1 października. Dodatkowe roczne wsparcie  trafi do nich w tym tygodniu. 26 września ZUS przekazał środki na pocztę, natomiast przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 28 września- informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

W województwie kujawsko-pomorskim w tym tygodniu wraz z zasiłkiem lub świadczeniem przedemerytalnym czternastkę otrzyma 1,8 tys. osób na kwotę 4,7 mln zł. W sumie czternastą emeryturę w regionie w tym roku otrzyma ponad 432 tys. świadczeniobiorców na kwotę niemal
998 mln zł – dodaje rzeczniczka.

ZUS wypłaca czternastą emeryturę wszystkim uprawnionym bez konieczności składania wniosku. Czternastki otrzymują osoby, które na 31 sierpnia miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych np. emerytury, renty, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Pełną kwotę czternastki tj. 2650 zł brutto otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekracza 2 900 zł brutto. Pozostali dodatkową gratyfikację mieli pomniejszoną zgodnie
z zasadą "złotówka za złotówkę", przy czym, jeśli czternastka była niższa niż 50 zł brutto, to
świadczenie nie było przyznawane. Oznacza to, że emeryt ze świadczeniem powyżej 5500 zł brutto dodatkowego wsparcia nie otrzymał.
Czternastki nie otrzymały także osoby, których wypłata świadczenia głównego była zawieszona na 31 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń z ZUS-u, przysługuje tylko  jedna czternastka.
W przypadku renty rodzinnej kwota dodatkowego świadczenia dzielona jest każdemu uprawnionemu po równo. Z czternastki nie dokonuje się potrąceń i egzekucji, pobierana jest tylko składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Złożyłeś wniosek o 500 plus? Dostaniesz przelew z ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco wypłaca środki z programu „Rodzina 500 plus”.
Na konta rodziców od stycznia do końca sierpnia trafiło ponad 27,7 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim 1,4 mld zł.

Świadczenie 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie
od osiąganych dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wzrośnie do kwoty 800 zł. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku. ZUS automatycznie będzie wypłacał wyższe świadczenie wszystkim uprawnionym
- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Prawo do 500 plus ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Przyjmowanie wniosków na obecny okres wypłat rozpoczęło się 1 lutego 2023 r. Jednak aby świadczenie było wypłacone od początku, rodzic wniosek musiał złożyć do końca czerwca 2023 r. Jeśli spóźnił się
i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci. Oni mają 3 miesiące na złożenie wniosku.
Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 500 plus

Wniosek o 500 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia uprawniona osoba otrzyma na swój  profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a także na adres mailowy, który poda we wniosku.

Jeżeli okaże się, że w sprawie o przyznanie świadczenia 500 plus konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, to na profilu PUE ZUS rodzica lub opiekuna będzie zamieszczone wezwanie z prośbą o poprawienie czy uzupełnienia wniosku. O wystawieniu takiego wezwania ZUS poinformuje, wysyłając sms-a i wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazanej we wniosku. Jeśli rodzic nie zareaguje na wezwanie w wyznaczonym w korespondencji  terminie, to ZUS
nie rozpatrzy takiego wniosku.

500 plus przekazywane jest wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Zakład wypłaca środki na bieżąco.  W województwie kujawsko-pomorskim od początku roku do końca sierpnia do ZUS-u wpłynęło 261,6 tys. wniosków o świadczenie 500 plus na 404,4 tys. dzieci. Suma wypłaconych świadczeń w regionie to ponad 1,4 mld zł.

 

ZUS uruchomił już mobilną aplikację mZUS dla Lekarza

ZUS udostępnił nową aplikację mobilną do wystawiania zwolnień lekarskich mZUS dla Lekarza.
Za jej pośrednictwem lekarz, czy asystent medyczny może m.in. wystawić lub anulować zwolnienie lekarskie używając jedynie smartfona, lub tabletu. Wystarczy zainstalować aplikację
i powiązać ze swoim kontem na PUE ZUS.

Lekarze, którzy mają upoważnienie do wystawienia zwolnień lekarskich oraz asystenci medyczni, upoważnieni przez lekarzy do wystawiania zwolnień w ich imieniu, mogą teraz wystawiać lub anulować e-ZLA za pomocą aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza.  Za jej pośrednictwem mogą dodać certyfikat do aplikacji mZUS dla Lekarza, sprawdzić szczegóły zaświadczeń lekarskich pacjenta wystawionych również przez innych lekarzy, skontaktować się telefonicznie z infolinią ZUS, czy wyświetlić komunikaty dla aplikacji mZUS dla Lekarza i powiadomienia PUE- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play (dla urządzeń z systemem Android) oraz App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Aplikacja tylko z profilem PUE

Aby skorzystać z aplikacji mZUS dla Lekarza, trzeba mieć profil „Lekarza” na portalu PUE ZUS.
Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie czy tablecie należy powiązać ją ze swoim kontem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Opis jak to zrobić znajduje się w instrukcji na stronie zus.pl. Bez posiadania profilu PUE nie można korzystać z aplikacji.

MZUS dla Lekarza to kolejna aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej ZUS uruchomił aplikację, która umożliwia szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia dla rodziny, np.: Rodzina 500 +, rodzinny kapitał opiekuńczy, Dobry Start (300+) czy dofinansowanie do żłobka.

 

Dyżury telefoniczne dla mieszkańców Kujaw i Pomorza

Bydgoski i toruński oddział ZUS organizuje eksperckie dyżury telefoniczne w dniach 25-29 września.
25 września w godz. 9-11.00 pod nr tel.
52 386 68 53 będzie można uzyskać informacje na temat świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Dzień później,
26 września zaplanowano trzy dyżury telefoniczne. W godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 498 35 81 będzie można zapytać o ulgi w opłacaniu składek. Eksperci wyjaśnią jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na start, preferencyjnych składek, czy też małego ZUS plus.  W godz. 9-11.00 pod
nr tel. 54 282 83 36 będzie można uzyskać informacje na temat korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, a
pod nr tel. 52 341 87 04  na temat świadczeń z tytułu niezdolności do pracy- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

O świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie można zapytać ekspertów 27 września w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 46, a o wyjazd do sanatorium
z ZUS-em w godz. 11-13.00 pod nr tel.
56 610 93 59.

Z kolei dzwoniąc 28 września w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 59 będzie można dowiedzieć się na temat świadczenia rehabilitacyjnego, a w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 04 na temat renty socjalnej.

Natomiast 29 września w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 71 będzie można uzyskać informacje na temat renty z tytułu niezdolności do pracy. Eksperci odpowiedzą m.in. na pytania jakie dokumenty należy złożyć, ubiegając się o świadczenie, w jakim terminie złożyć wniosek, oraz czy osoba pobierająca rentę może pracować i ile może zarobić.

 

ZUS w Bydgoszczy zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez cały wrzesień organizuje wydarzenia z okazji ”Dnia Osób
z Niepełnosprawnością”.
W tym roku pod hasłem „budzimy zrozumienie”.

W Bydgoszczy obchody ”Dnia Osób z Niepełnosprawnością” ZUS organizuje 22 września w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a przy ul. Krasińskiego 10. W godz. od 10 do 13.00 osoby z niepełnosprawnością, a także ich bliscy będą mogli zobaczyć świat oczami osoby niewidomej. W programie m.in. dyscypliny sportowe uprawiane przez uczniów Ośrodka, sztuka teatralna, występy taneczne, a także owoce pracy zakładów aktywizacji zawodowej  i warsztatów terapii zajęciowej. W trakcie wydarzenia  będzie można również skorzystać z porad specjalistów: ZUS, NFZ, PFRON, PUP, czy poradni psychologiczno-pedagogicznej- informuje Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Bezpłatne szkolenia online – czego będą dotyczyć?

Mieszkańcy regionu we wrześniu mogą skorzystać jeszcze z dwóch bezpłatnych szkoleń online. Pierwsze odbędzie się 26 września o godz. 10.00 i dotyczyć będzie zasad poprawnego wypełniania
i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 24 września pod adresem e-mail:
szkolenia_bydgoszczatzus [dot] pl
-" style="color:blue; text-decoration:underline">szkolenia_bydgoszczatzus [dot] pl- informuje Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Tematem drugiego szkolenia online będzie „Pracownik z niepełnosprawnością. Vademecum przedsiębiorcy”. Szkolenie odbędzie się 27 września o godz. 10.00 za pośrednictwem Platformy Cisco Webex Meeting.  Skierowane jest zarówno do  osób ze szczególnymi potrzebami, jak i do pracodawców. W ramach spotkania odbędą się prelekcje:  

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod adresem e-mail: joanna [dot] karszniaatzus [dot] pl () do
22 września.
W zgłoszeniu należy wskazać ilość osób, które wezmą udział w spotkaniu oraz adresy mailowe, na które zostaną wysłane zaproszenia. „Niezdolność do pracy i niepełnosprawność w aspekcie braku ograniczeń zatrudnienia”
- dr Jerzy Kąkol – Główny Lekarz Orzecznik oddziału ZUS w Bydgoszczy 
  „Orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych” - Tomasz Kamiński – doradca personalny w Wojewódzkim Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności  „Szeroko o aktywizacji, zarządzaniu i zatrudnieniu Osób z Niepełnosprawnościami
i „moście”, który tworzymy” - Michał Świerczyński – specjalista ds. Rynku Pracy w  Fundacji Aktywizacja 
„Pomoc  ze środków PFRON dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić Ozn” - Piotr Kopyciński- PFRON    „Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Dobre praktyki” - przedstawiciel przedsiębiorców.  Panel dyskusyjny

 

Sprawdź, czy Twoje dziecko jest nadal ubezpieczone!

Rodzice bardzo często zapominają, że po ustaniu zatrudnienia dziecka, które dalej się uczy
i nie skończyło 26 lat, powinni zgłosić je ponowie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Jeśli tego nie zrobią, a dziecko nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, to podczas rejestracji do lekarza dziecko „wyświetli się” w systemie eWUŚ na czerwono.

Wielu uczniów i studentów podejmuje wakacyjną, czy dorywczą pracę. Jeśli jest to umowa o pracę czy umowa zlecenia, od której istnieje obowiązek odprowadzania składek, to rodzina bądź uczelnia muszą wyrejestrować młodego człowieka z ubezpieczenia zdrowotnego, po to, by do ubezpieczenia mógł zgłosić go pracodawca lub zleceniodawca. Nawet jeśli rodzic nie dopełni obowiązku wyrejestrowania z ubezpieczenia, to samo zawarcie np. umowy o pracę powoduje wypadnięcie
z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Dziecko w takiej sytuacji ubezpieczone jest  jako pracownik-
informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Po rozwiązaniu umowy uczeń, student znów może być ubezpieczony przez rodzinę albo uczelnię. Nie stanie się to jednak automatycznie. Rodzic albo uczelnia muszą ponownie zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli tego nie zrobią, to uczeń, student straci prawo do bezpłatnego leczenia. Niestety wciąż zdarza się, że rodzice o tym zapominają i kiedy dziecko idzie do lekarza, dowiadują się, że jest ono nieubezpieczone. W systemie  eWUŚ  dziecko wyświetla się „na czerwono”– dodaje rzeczniczka.

Dziecko, które nie ukończyło 26 lat, a nadal się uczy i nie ma innego tytułu  do ubezpieczeń, powinno być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica lub małżonka jako członek rodziny. Jeśli rodzic jest nieubezpieczony (nie pracuje) albo student ma więcej niż 26 lat, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić  go uczelnia.  Trzeba ją o tym poinformować, składając wniosek. Jest jeden wyjątek od tej reguły. Student, który ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub inną niepełnosprawność traktowaną na równi), może być ubezpieczony jako członek rodziny, nawet gdy skończy 26 lat.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny jest bezpłatne i w żaden sposób
nie wpływa na wysokość składki zdrowotnej.

Jak dokonać zgłoszenia  rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego pracodawcy czy zleceniodawcy.  Ma na to 7 dni od dnia zatrudnienia lub od momentu, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. Osoby prowadzące własną firmę zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście.  Ta sama zasada dotyczy wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wyrejestrowania.

 

Ważne informacje dla uczniów i studentów z rentą rodzinną

Uczniowie otrzymujący rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy ukończyli 16. rok życia, mają obowiązek dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie ze szkoły, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. W przeciwnym razie stracą świadczenie.
Taki obowiązek spoczywa również na studentach.

Aby nie stracić renty rodzinnej uczniowie, którzy ukończyli 16 lat, muszą pamiętać o złożeniu wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły. Mają na to czas do końca września, chyba że 16 lat kończą w trakcie roku szkolnego. Wówczas, aby otrzymać świadczenie bez przerwy w wypłacie, uczniowie powinni złożyć komplet dokumentów w miesiącu, w którym osiągają wymagany wiek. Na przykład uczeń, który 16. rok życia kończy 4 listopada, jeśli nie chce stracić prawa do renty rodzinnej za grudzień, powinien niezbędne dokumenty przekazać do ZUS-u maksymalnie do końca listopada, a jeśli chce zachować ciągłość wypłaty, to dokumenty musi przekazać nie później niż 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

W nieco innej sytuacji są maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów. Jeśli chcą otrzymać rentę także za wrzesień, muszą do końca września złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia, a do końca października uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci, którzy kontynuują studia, a zaświadczenie o nauce mieli wydane tylko na rok,  wniosek i zaświadczenie
o kontynuowaniu nauki składają do końca października- dodaje rzeczniczka.

Natomiast w przypadku, gdy podjęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę.

Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie
nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie).
ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu, ale w każdej chwili może sprawdzić, czy uczeń, student faktycznie się uczy.

Rentę rodzinną po zmarłym rodzicu dziecko może pobierać do 16. roku życia, a jeśli kontynuuje naukę – nawet do 25. roku życia lub do końca roku akademickiego, jeśli 25 lat kończy w trakcie ostatniego roku studiów. Jeśli natomiast dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, to rentę rodzinną można pobierać bez względu na wiek i kontynuowanie nauki (w zależności od terminu ważności orzeczenia o niezdolności do pracy).

Przerwałeś naukę – poinformuj ZUS

Uczeń, student, który pobiera rentę rodzinną, musi poinformować ZUS, że przerwał lub wcześniej zakończył naukę. Jeśli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłaconą nienależną rentę rodzinną będzie później musiał zwrócić z odsetkami.

 

14. emerytura. ZUS podaje terminy kolejnych wypłat.

W piątek, 15 września kolejni emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę. W regionie tego dnia dodatkowe świadczenie trafi do 59,6 tys. uprawnionych osób na kwotę 135,5 mln zł.

Na Kujawach i Pomorzu czternastą emeryturę do tej pory otrzymało 208,5 tys. emerytów
i rencistów na kwotę 481,5 mln zł. W tym tygodniu czternastka trafi do kolejnej grupy uprawnionych. W piątek pojawi się na kontach tych osób, których termin płatności świadczenia podstawowego jak np. emerytury, renty przypada na 15. dzień miesiąca. W sumie do 15 września oddziały ZUS w Bydgoszczy i Toruniu wypłacą ponad 268 tys. czternastek na kwotę 617,1 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Przygotowywane są kolejne wypłaty na 20 i 25 września. Ostanie czternastki ZUS wypłaci pod koniec września osobom, pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za wrzesień przypada na 1 października.

Czternastki wypłacane są z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Otrzymają je osoby, które na 31 sierpnia miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych np. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4 plus. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń było zawieszone np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania oraz osoby z emeryturą, czy rentą  wyższą niż 5500 zł brutto.

Nie każdy otrzyma czternastkę w pełnej wysokości tj. 2650 zł brutto. Osoby, których świadczenie podstawowe będzie wyższe niż 2900 zł brutto, czternastkę będą mieć zmniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, przy czym, jeśli czternastka będzie niższa niż 50 zł brutto, to nie zostanie wypłacona. Na przykład senior z emeryturą w kwocie 3200 zł brutto otrzyma dodatkowe świadczenie niższe o 300 zł, a więc 2350 zł brutto. Natomiast emeryt ze świadczeniem powyżej
5500 zł brutto czternastki już nie otrzyma.

Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń z ZUS, będzie przysługiwała tylko jedna dodatkowa czternasta emerytura. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli ktoś pobiera świadczenia emerytalno-rentowe z dwóch instytucji, na przykład z ZUS i KRUS. W tej sytuacji czternastkę wypłaci ZUS.

 

ZUS: Na Kujawach i Pomorzu 217,5 tys. wypłaconych świadczeń 300 plus

Uczniowie wrócili już po wakacjach do szkół. Na konta rodziców i opiekunów wciąż wpływają środki z programu „Dobry Start”. W regionie wypłacono już ponad 217,5 tys. świadczeń 300 plus na kwotę ponad 65,2 mln zł.

Do ZUS-u cały czas wpływają wnioski o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. Jak dotąd
w całym kraju ponad 3 mln uprawnionych złożyło wniosek o wyprawkę szkolną na blisko 4,3 mln dzieci. W województwie kujawsko-pomorskim o jednorazowe wsparcie rodzice i opiekunowie złożyli niemal 164 tys. wniosków na ponad 231 tys. dzieci.  Wypłata świadczeń realizowana jest na bieżąco. Do rodzin w całym kraju trafiło blisko 1,2 mld zł, w regionie ponad 65,2 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Środki z programu „Dobry Start” przysługują rodzicom uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia – dodaje rzeczniczka.

Nie przegap terminu!

O 300 zł na wyprawkę szkolną można ubiegać się tylko do 30 listopada. Złożenie wniosku po tym terminie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie
o niepełnosprawności po 30 listopada.

Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

Rodzice, którzy złożyli do 31 sierpnia poprawnie wypełniony wniosek, świadczenie 300 plus otrzymają do końca września. Ci, którzy złożą go we wrześniu lub dopiero w październiku, czy listopadzie dostaną wsparcie w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

 

We wtorek dzień otwarty w ZUS dla osób z niepełnosprawnością

Porady ekspertów ZUS, NFZ i PFRON to oferta, którą bydgoski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował na Dzień Osób z Niepełnosprawnością w najbliższy wtorek, 12 września. Zainteresowani będą mogli skorzystać z rad specjalistów w godz. między 9 a 12 w siedzibie oddziału Zakładu przy ul. M. Konopnickiej 18 a (budynek A).

W ramach obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnością przez cały wrzesień ZUS organizuje cykl bezpłatnych wydarzeń. W programie m.in. spotkania z ekspertami ZUS oraz instytucji partnerskich, dyżury telefoniczne i szkolenia. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Budzimy zrozumienie”, bo obudzenie w sobie zrozumienia dla siebie i innych jest podstawą budowania dobrych relacji-  informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

- We wtorek, 12 września od godz.  9 do 12 zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, ich bliskich do sali obsługi klientów w bydgoskim ZUS-ie przy ul. M. Konopnickiej 18 a (budynek A). W jednym miejscu będzie można skorzystać z porad ekspertów wielu instytucji, takich jak:  ZUS, NFZ i PFRON – mówi Krystyna Michałek.

Pracownicy ZUS wyjaśnią jak uzyskać rentę, świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, dodatek pielęgnacyjny, czy inne świadczenia, które wiążą się z niezdolnością do pracy czy niepełnosprawnością.  Będzie można ich zapytać m.in. o orzecznictwo lekarskie, bezpłatną rehabilitację leczniczą, czy jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, by swoje sprawy w ZUS-ie załatwiać bez wychodzenia z domu.

Eksperci z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjaśnią, jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się
o dofinansowanie na cele związane z polepszeniem jakości życia osób z niepełnosprawnością. Natomiast pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia będą informować o zasadach wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe oraz o zdrowym trybie życia.
Pomogą również wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zainteresowane osoby tego dnia będą mogły również skorzystać
z bezpłatnego pomiaru masy ciała i ciśnienia. Wyniki będzie można omówić z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia.

Dyżury telefoniczne w ZUS

Oddział ZUS w Bydgoszczy zaprasza także na dyżury telefoniczne dotyczące świadczeń z ZUS dla osób z niepełnosprawnością. O rentę socjalną będzie można zapytać ekspertów:

11 września w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 46, 22 września w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 42, 28 września w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 04.

 

O świadczenia z tytułu niezdolności do pracy będzie można także zapytać 26 września w godz.
9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04 oraz 29 września w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 71.

ZUS na Targach Pracy

Bydgoski oddział ZUS bierze również udział w tragach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością, które 20 września organizuje Fundacja Aktywizacja. W godz. od 11 do 14 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 5, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprezentuje się jako pracodawca, będzie można także skorzystać z porad ekspertów.

Więcej na temat Dnia Osób z Niepełnosprawnością w ZUS oraz harmonogram wydarzeń w regionie dostępny jest tutaj.

12 września w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24 eksperci będą odpowiadać na pytania związane ze zwolnieniem z opłacania składki zdrowotnej prowadzących działalność gospodarczą
z ustalonym stopniem niepełnosprawności.

Dyżur dotyczący świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji odbędzie się:

13 września w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 26, 18 września w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 12, 20 września w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 32.

 

PFRON otworzył zamiejscowy punkt CIDON w oddziale ZUS w Bydgoszczy

7 września w oddziale ZUS w Bydgoszczy odbyło się uroczyste otwarcie zamiejscowego punktu Centrum Informacyjno-Doradczego dla  Osób z Niepełnosprawnością (CIDON) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwszy w regionie CIDON otworzył Tomasz Maruszewski - Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Finansowych.

W uroczystości udział wzięli Aleksandra Gierej - Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mariusz Jaroniewski - Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, dyrekcja i pracownicy ZUS oraz zaproszeni goście. Wśród nich m.in. Krzysztof Czechowski – koordynator ds. dostępności w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  Andrzej Bugalski – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, oraz wielu innych.

CIDON to inaczej Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością, świadczące kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Centra powstały w ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” i obecnie działają  w  Oddziałach  PFRON w całej Polsce. Miesiąc wrzesień jest szczególny w tym zakresie, ponieważ Oddział Kujawsko-Pomorski – jako pierwszy w Polsce uruchamia trzy zamiejscowe punkty CIDON – w Bydgoszczy, we Włocławku
i w Grudziądzu. Wierzymy, że to pilotażowe przedsięwzięcie pozwoli dotrzeć nam do znacznie szerszej rzeszy osób z niepełnosprawnością i że działanie naszych punktów zwiększy dostęp do informacji oraz wsparcia, jakie proponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – powiedziała Aleksandra Gierej Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Otwarcie zamiejscowego punktu CIDON Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w oddziale ZUS w Bydgoszczy przy ul. Konopnickiej 18 a (budynek B) nie jest przypadkowe. Miejsce bardzo znamienne, ponieważ tutaj głównie realizujemy zadania z zakresu orzekania o niezdolności do pracy i z zakresu prewencji rentowej. Mamy nad nami gabinety lekarzy orzeczników ZUS i mamy wreszcie naszych klientów, naszych interesariuszy, którzy przychodzą
z szeroką rozumianą problematyką zdrowia i prewencji rentowej. Dzięki temu klient ma możliwość otrzymania kompleksowej informacji na temat wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Znamienny jest również czas, w którym się spotykamy, ponieważ od  31 sierpnia  w całym kraju obchodzimy dni osób z
niepełnosprawnościami. Właśnie teraz w miesiącu wrześniu mamy czas na aktywności, spotkania, na prelekcje, wykłady na propagowanie szeroko rozumianej polityki
i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób z niepełnosprawnościami- powiedział Mariusz Jaroniewski  Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.

ZUS już od lat wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami, a także ze szczególnymi potrzebami. Nieustannie podnosi jakość swoich usług i dostępność na wszystkich poziomach, cyfrowym, komunikacyjnym, informacyjnym i architektonicznym. Wdraża wiele nowych rozwiązań, które mają przede wszystkim skrócić i ułatwić dostęp do e-usług- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Pandemia przyspieszyła rozwój e-usług w ZUS i pokazała jak ważna jest możliwość korzystania
z obsługi online. Klienci poprzez PUE ZUS oraz aplikację mobilną mogą składać elektronicznie wnioski przez całą dobę niezależnie od godzin otwarcia urzędu. ZUS bardzo promuje rozwiązania online, cyfryzację i nowoczesne technologie, ale nie rezygnuje z tradycyjnej obsługi klientów
w urzędzie-dodaje rzeczniczka.

W uroczystym otwarciu zamiejscowego punktu Centrum Informacyjno-Doradczego dla  Osób
z Niepełnosprawnością udział wzięło ponad 30 osób. Punkt w Bydgoszczy mieszący się w oddziale ZUS w Bydgoszczy, przy ul. M. Konopnickiej 18a budynek B otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Uwaga emeryci i renciści!

Z początkiem września zmieniły się limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Będą obowiązywać do końca listopada. Aby nie narazić się na zmniejszenie świadczenia, przychód nie może przekroczyć miesięcznie 4904,10 zł brutto.

Pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązują limity zarobkowe, które zmieniają się co trzy miesiące. Od 1 września obowiązują nowe, nieco niższe niż w poprzednich trzech miesiącach. Wynika to ze spadku przeciętnego wynagrodzenia w kraju za II kwartał 2023 r. w stosunku do wynagrodzenia krajowego obowiązującego w I kwartale 2023 r. - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Jeśli przychód przekracza określone progi tj. 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszane. Od 1 września limit ten wynosi odpowiednio 4904,10 zł brutto i 9107,50 zł brutto.

Aby nie narazić się na zmniejszenie emerytury czy renty, miesięczne zarobki nie powinny przekroczyć 4904,10 zł brutto. Jeśli przychód przekroczy 4904,10 zł brutto, ale będzie niższy niż 9107,50 zł brutto, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej niż
o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Emeryturę lub rentę
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ZUS można maksymalnie zmniejszyć o 794,35 zł, rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy
o kwotę 595,80 zł, a rentę rodzinną, do której uprawniona jest jedna osoba o 675,24 zł. Natomiast  jeśli dodatkowe przychody przekroczą miesięcznie 9107,50 zł brutto, to świadczenie zostanie zawieszone- wyjaśnia rzeczniczka.

Kiedy można dorabiać bez ograniczeń

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), mogą osiągać dodatkowe przychody bez ograniczeń. Jest jeden wyjątek od tej reguły -gdy ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1588,44 zł brutto).
Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Wysokością przychodów nie muszą też przejmować się osoby, które pobierają rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze od przyznanej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Limity nie dotyczą niektórych rencistów

Osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń, również mogą dorabiać bez ograniczeń.

Od 1 stycznia 2022 r., takie sama zasady i limity dorabiania obowiązują również osoby pobierające renty socjalne.

 

Po raz kolejny ZUS startuje z projektami edukacyjnymi

Z nowym rokiem szkolnym rozpoczyna się kolejna edycja „Lekcji z ZUS” oraz  „Projekt ZUS”. Co roku uczestniczący w nich uczniowie otrzymują solidną dawkę wiedzy z zakresu ubezpieczeń, emerytur, rent czy składek. Nie inaczej będzie w tym roku.

Ruszają zapisy do projektów edukacyjnych organizowanych  przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Każdy dostosowany jest do wieku uczniów. Dla młodzieży szkół podstawowych jest to „Projekt
z ZUS”, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych są to „Lekcje z ZUS”. Dzięki takim lekcjom sprawy związane ze składkami, emeryturami, rentami czy prowadzeniem własnej firmy przestaną być dla nich tajemnicą, a wiedza zdobyta podczas zajęć pozwoli młodym ludziom z pełną świadomością wkroczyć na rynek pracy- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od kilku lat z powodzeniem organizuje w szkołach podstawowych program edukacyjny „Projekt z ZUS”.  Jest to jedna godzina lekcyjna, podczas której

uczniowie  poznają podstawy  obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, prawa
i obowiązki ubezpieczonych, płatników i świadczeniobiorców, a także dowiadują się, na jakie świadczenia mogą liczyć osoby ubezpieczone. Zaletą „Projektu z ZUS” jest to, że może być prowadzony w dowolnym czasie, przez cały rok szkolny. Nauczyciele mogą liczyć na materiały, które pomogą zrealizować przedsięwzięcie, a także na opiekę merytoryczną oraz szkolenie.
Dla zainteresowanych koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji mogą przeprowadzić lekcję instruktażową.

Uczniowie biorący udział w projekcie mogą przystąpić do Konkursu na najlepszą pracę wyjaśniającą, dlaczego ubezpieczenia są ważne w życiu każdego człowieka. Ma ona formę filmu, plakatu lub komiksu, a prace może wykonać od 1 do 5 osób. Konkurs przebiega w trzech etapach – szkolnym, wojewódzkim i centralnym. Najlepsze prace z etapu centralnego prezentowane są na stronie internetowej ZUS, w zakładce Edukacja. Wśród nich są także te od uczniów z naszego województwa. - Mamy czym się pochwalić. Młodzież z naszego regionu już drugi rok z rzędu zajęła dwa miejsca na podium. W roku szkolnym 2022/2023 w kategorii „komiks” najlepsza okazała się Sofiia Atamanowa ze Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, która swoją pracą pt. „Wieczorne rozmowy” zajęła pierwsze miejsce w Polsce- mówi rzeczniczka.

Drugie miejsce w kategorii „film” uzyskał zespół w składzie Helena Dorożyńska, Klaudia Drewka, Magdalena Jędrzejewska, Natalia Lewandowska, Zuzanna Tylmanowska ze Szkoły Podstawowej
nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu. Nagrodzony film można obejrzeć tutaj:
„Szkolna biblioteka wiedzy o ZUS-ie” (link do YouTube).

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu i „Projektu z ZUS” udzielają:

w oddziale ZUS w Bydgoszczy – Emilia Szczęsna tel. 52 34 18 140, mail: emilia [dot] szczesnaatzus [dot] pl, w oddziale ZUS Toruniu – Sylwia Bratkowska-Gburek, tel. 502 009 961, mail: sylwia [dot] bratkowska-gburekatzus [dot] pl.

 

Nauczyciele zainteresowani organizacją zajęć ,,Lekcje z ZUS”  i olimpiadą mogą skorzystać z pomocy koordynatora do spraw komunikacji społecznej i edukacji. W Bydgoszczy należy kontaktować się
z Joanną Karsznią tel. 502 007 721, w Toruniu z Sylwią Bratkowską-Gburek tel. 502 009 961.

„Lekcje z ZUS” skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zawierają treści z podstawy programowej przedmiotu „Biznes i Zarządzanie”, wiedza o społeczeństwie oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach, m.in. technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec i technik ekonomista. Są tak skonstruowane, aby młodzi ludzie nie tylko zdobyli wiedzę teoretyczną, lecz także w praktyce dowiedzieli się między innymi, jak zgłosić siebie i pracowników do ubezpieczeń, gdy założą własną firmę, czy jak rozliczyć składki za pośrednictwem pierwszego kompleksowego e-urzędu, jakim jest Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Gwarantujemy pomoc na każdym etapie realizacji projektu- przygotowaliśmy dla każdego ucznia
i nauczyciela bezpłatne materiały edukacyjne („Zeszyt nauczyciela” i „Zeszyt ucznia), gotowe scenariusze lekcji, stronę internetową
www.zus.pl/edukacja  i indywidualne wsparcie eksperta – zapewnia Joanna Karsznia, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji bydgoskiego oddziału ZUS.

 

Uczniowie, którzy wezmą udział w „Lekcjach z ZUS”, mogą sprawdzić swoją wiedzę  w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Olimpiada jest trzyetapowa (etap szkolny, wojewódzki i centralny). W tym roku zgłoszenia uczniów do olimpiady przyjmowane są do
20 października. Pierwszy etap rywalizacji odbędzie się już 28 listopada, kolejny -5 marca 2024 r.
a finał -18 kwietnia 2024 r.  Na zwycięzców etapu centralnego czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie oraz cenne nagrody rzeczowe. Ponadto laureaci i finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości.

 

W tym tygodniu kolejne wypłaty czternastek

Na Kujawach i Pomorzu czternastą emeryturę otrzymało już 64 tys. osób. Jak dotąd łączna kwota wypłat to 149,5 mln zł. W tym tygodniu czternastkę w regionie dostanie kolejne 144,5 tys. uprawnionych osób na kwotę ponad 332 mln zł.

1 września ZUS rozpoczął wypłaty czternastych emerytur. Dodatkowe świadczenie pieniężne przekazywane jest razem z emeryturą lub rentą za wrzesień. W tym tygodniu czternastka trafi do osób, których termin płatności świadczenia podstawowego przypada na 5, 6 i 10 września. W sumie
w regionie do 10 września dodatkową gratyfikację z ZUS-u otrzyma 208,5 tys. osób na łączną kwotę ponad 481,5 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim.

Kolejne terminy wypłat to 15, 20 i 25 września. Ostanie czternastki  ZUS wypłaci pod koniec września osobom, pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za wrzesień przypada na 1 października.

Czternastki wypłacane są z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Otrzymają je osoby, które na dzień 31 sierpnia mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych np. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczenia rodzicielskiego Mama 4 plus. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Wysokość czternastki uzależniona jest od wysokości już pobieranej emerytury czy renty.
Pełną kwotę, czyli 2650 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali dostaną czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na przykład, jeżeli emerytura wynosi 3,5 tys. zł  brutto, to dodatkowe świadczenie będzie o 600 zł mniejsze, czyli wyniesie 2050 zł brutto. Co ważne, aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastkę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto- wyjaśnia rzeczniczka.

Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń z ZUS, będzie przysługiwała jedna dodatkowa czternasta emerytura. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli ktoś pobiera świadczenia emerytalno-rentowe z dwóch instytucji, na przykład z ZUS i KRUS. W tej sytuacji czternastkę wypłaci ZUS.

Wniosek o 300 plus warto złożyć do końca sierpnia

Rodzice, którzy złożą poprawnie wypełniony wniosek o 300 plus z programu „Dobry Start” do
31 sierpnia, otrzymają pieniądze na wyprawkę szkolną do końca września. Ci, którzy będą zwlekać ze złożeniem wniosku, dostaną wsparcie w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia. Przy czym nabór wniosków o świadczenie trwa tylko do 30 listopada.

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną dla ucznia
w wieku do 20 lat, a jeśli ma on orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.
Za uzyskane środki rodzice mogą zakupić podręczniki, przybory szkolne czy inne niezbędne akcesoria szkolne. Co ważne program „Dobry Start" nie obejmuje dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz studentów. To oznacza, że rodzice nie otrzymają na nich wsparcia- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Chętnych na dodatkowe świadczenie nie brakuje. W województwie kujawsko-pomorskim do
27 sierpnia do ZUS-u wpłynęło elektronicznie ponad 152 tys. wniosków o 300 plus. Kwota wypłaconych jak dotąd świadczeń w regionie wyniosła  blisko 60,8 mln zł. W kraju wpłynęło 2,7 mln wniosków, a na konta rodziców i opiekunów trafiło ponad 1 mld 77 mln zł.

Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o 300 plus na wyprawkę szkolną, to nic straconego, ma na to czas do 30 listopada. Złożenie wniosku po tym terminie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Rodzice, którzy złożyli poprawnie wypełniony wniosek w lipcu lub sierpniu  i dołączyli do niego wszystkie niezbędne dokumenty, mają gwarancję wypłaty świadczenia nie później niż do końca września. Jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie- to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku – dodaje rzeczniczka.

Wniosek o 300 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Kto i kiedy może dziedziczyć środki z subkonta w ZUS?

W razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, zgromadzone na nim środki są dzielone i wypłacane osobom uprawnionym. Nie zawsze jednak rodzina zmarłego ma do nich prawo.

Nie zawsze po śmierci ubezpieczonego rodzina ma prawo do dziedziczenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS. Jeśli zmarły skończył 65 lat i miał przyznaną emeryturę docelową, to wypłata tych środków nie przysługuje. Osoby uposażone mogą wówczas otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne tj. wypłatę gwarantowaną, ale tylko wtedy gdy nie minęły 3 lata od pobrania pierwszej emerytury docelowej przez zmarłego. Po 3 latach pobierania emerytury– wypłata gwarantowana nie będzie już wypłacana - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim.

Czym jest subkonto ZUS

Każdy ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych posiada swoje indywidualne konto.
W ramach indywidualnego konta dla osób, które są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i nie przystąpiły do OFE, ZUS prowadzi subkonto.
Na subkonto (tzw. II filar) trafia:

7,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli ubezpieczony
nie przystąpił do OFE lub gdy ubezpieczony zdecydował, aby składka była przekazywana wyłącznie na subkonto w ZUS,
4,38% składki emerytalnej, jeśli ubezpieczony w trakcie okna transferowego złożył oświadczenie o dalszym przekazywaniu składek do OFE w wysokości 2,92% podstawy.

 

Wypłata gwarantowana to jednorazowe świadczenie pieniężne, które po spełnieniu kilku warunków może być wypłacone po śmierci osobom uposażonym. Jeśli zmarły miał subkonto w ZUS i nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia „męskiego” wieku emerytalnego (65 lat) albo do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku miał ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, to  mógł za życia wskazać imiennie jedną lub kilka osób jako osoby uposażone, na rzecz których wypłacone będzie po jego śmierci jednorazowe świadczenie pieniężne.

Jednak, gdy emeryt pozostający w związku małżeńskim wskaże osobę niespokrewnioną, to wymagana będzie pisemna zgoda współmałżonka. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli jako osoby uposażone  emeryt wskaże dzieci własne, przysposobione,  dzieci drugiego małżonka, rodziców (za rodzica uważa się także ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające) oraz przyjęte na wychowanie wnuki bądź rodzeństwo.  W sytuacji, gdy nie zostanie wskazana żadna osoba, to uposażonym będzie małżonek, o ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności majątkowej. W pozostałych przypadkach środki wchodzą w skład spadku. Wypłatę gwarantowaną można otrzymać tylko w okresie trzech lat od momentu wypłaty pierwszej emerytury docelowej. Po 3 latach pobierania emerytury – wypłata gwarantowana nie będzie już wypłacana.

Raz podjęta decyzja – tylko ZUS czy ZUS i OFE- nie jest ostateczna. Można zmienić dyspozycję przekazywania składek przy okazji okna transferowego. Najbliższe w okresie od 1 kwietnia do
31 lipca 2024 r.

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. nie mogą być członkami OFE i tym samym nie posiadają subkonta w ZUS. OFE obowiązkowe było dla osób urodzonych po 1968 r. a dobrowolne dla osób urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 r. Od 2014 r. przystąpienie do OFE jest już nieobowiązkowe, a osoby, które wchodzą na rynek pracy, mają 4 miesiące na zawarcie umowy
z wybranym funduszem. Jeśli nie podejmą takiej decyzji, to część ich składki emerytalnej,
w wysokości 7,3% podstawy wymiaru będzie zapisana tylko na subkoncie w ZUS. 

Gdy masz subkonto w ZUS i nie jesteś członkiem OFE

Osoby, które nie są członkami OFE, powinny złożyć do ZUS-u pisemne oświadczenie
o stosunkach majątkowych
istniejących między ubezpieczonym a współmałżonkiem. Mogą również wskazać imiennie jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania środków po śmierci (wniosek UWU). Jeśli tego nie zrobią, to środki z subkonta wejdą w skład spadku.

Jeśli ubezpieczony złożył w ZUS taką informację, to po jego śmierci Zakład zawiadamia osoby uprawnione o możliwości złożenia wniosku o wypłatę środków. Ta sama zasada obowiązuje, gdy informację o osobach uprawnionych do dziedziczenia Zakład otrzymał z OFE po przekazaniu do
ZUS-u w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa wszystkich środków zgromadzonych w OFE na 10 lat przed emeryturą- wyjaśnia rzeczniczka.

Co się dzieje ze środkami z subkonta w momencie przejścia na emeryturę

Jeśli ubezpieczony w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego rezygnuje z aktywności zawodowej i przechodzi na emeryturę w wieku powszechnym (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn), to jego środki zgromadzone na subkoncie w ZUS, uwzględniane są w podstawie przyznanego mu świadczenia emerytalnego.

Inaczej jest w przypadku ubezpieczonych, którzy korzystają z tzw. emerytur wcześniejszych – wtedy środki zgromadzone na rachunku w OFE i zewidencjonowane na subkoncie w ZUS przekazywane są na dochody budżetu państwa. Jest to niezbędny warunek uzyskania tego  rodzaju świadczenia.

Zasady dziedziczenia

Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS i OFE podlegają podziałowi m.in. w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej, czy śmierci. W przypadku śmierci są wypłacane osobom wskazanym przez zmarłego lub spadkobiercom. Połowa środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS i OFE w okresie trwania wspólności majątkowej przekazywana jest na subkonto i rachunek w OFE współmałżonka (brak wypłaty gotówkowej). Pozostała część dzielona jest pomiędzy osoby wskazane przez niego za życia, a w przypadku ich braku środki te wchodzą w skład spadku. Jeśli zmarły nie pozostawał w związku małżeńskim, to wszystkie środki zebrane w OFE i na subkoncie są wypłacane osobom wskazanym za życia lub spadkobiercom.

Gdzie złożyć wniosek do ZUS-u, czy OFE

W sytuacji, gdy zmarły miał subkonto w ZUS i nie był członkiem OFE, lub kiedy był członkiem OFE,
a całość środków została już przekazana na subkonto w ZUS w wyniku realizacji procesu suwaka bezpieczeństwa i członkostwo w OFE zostało wykreślone, podział środków na wniosek osoby uprawnionej zaczyna się w ZUS. W pozostałych przypadkach podział środków zaczyna się w OFE.

Jeśli podział środków zaczyna się w OFE, to w ciągu 14 dni od podziału, otwarty fundusz emerytalny zawiadamia ZUS o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE i jaki jest udział tych osób w tych środkach. Następnie ZUS w ten sam sposób dzieli środki zapisane na subkoncie. Zarówno w przypadku otrzymania zawiadomienia o podziale środków z OFE jak i wpływu do ZUS-u wniosku o wypłatę środków z subkonta, Zakład ma 3 miesiące na to, aby podzielić środki zapisane na subkoncie.

Osoby, które są członkami OFE, a także które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i nie przystąpiły do OFE, mogą za życia dokonywać zmian osób uposażonych i zmieniać ich udział procentowy
w dziedziczeniu zgromadzonych środków. Warto na bieżąco aktualizować dane adresowe osób uprawnionych do dziedziczenia. Osoby, które są członkami OFE, nawet jeśli zadecydowały
o zaprzestaniu odprowadzania składek do OFE taką zmianę dyspozycji powinny zgłosić w OFE.

Warto mieć wiedzę, do którego OFE należał zmarły, bo w obecnym stanie prawnym ZUS może udzielić informacji odnośnie członkostwa osoby zmarłej w OFE jedynie na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dla kogo wypłata gwarantowana z ZUS

Wypłata gwarantowana to jednorazowe świadczenie pieniężne, które po spełnieniu kilku warunków może być wypłacone po śmierci osobom uposażonym. Jeśli zmarły miał subkonto w ZUS i nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia „męskiego” wieku emerytalnego (65 lat) albo do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku miał ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, to  mógł za życia wskazać imiennie jedną lub kilka osób jako osoby uposażone, na rzecz których wypłacone będzie po jego śmierci jednorazowe świadczenie pieniężne.

Jednak, gdy emeryt pozostający w związku małżeńskim wskaże osobę niespokrewnioną, to wymagana będzie pisemna zgoda współmałżonka. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli jako osoby uposażone  emeryt wskaże dzieci własne, przysposobione,  dzieci drugiego małżonka, rodziców (za rodzica uważa się także ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające) oraz przyjęte na wychowanie wnuki bądź rodzeństwo.  W sytuacji, gdy nie zostanie wskazana żadna osoba, to uposażonym będzie małżonek, o ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności majątkowej. W pozostałych przypadkach środki wchodzą w skład spadku. Wypłatę gwarantowaną można otrzymać tylko w okresie trzech lat od momentu wypłaty pierwszej emerytury docelowej. Po 3 latach pobierania emerytury – wypłata gwarantowana nie będzie już wypłacana.

 

Od stycznia wyższe świadczenie wychowawcze

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego dla wszystkich uprawnionych zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. ZUS podwyższy świadczenia z urzędu, bez potrzeby składania nowego wniosku.

Obecnie z programu „Rodzina 500 plus” korzysta ponad 6,5 miliona dzieci, w województwie kujawsko-pomorskim niemal 337 tys. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Od nowego roku kwota świadczenia wychowawczego wzrośnie o 300 zł i będzie wynosić 800 zł. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków przeznaczonych na utrzymanie dziecka.
Przy dwójce dzieci jest to 7200 zł, a trójce – 10 800 zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Nie trzeba składać nowego wniosku, aby otrzymać  wyższe świadczenie. ZUS po 1 stycznia 2024 r.  będzie wypłacał świadczenia wychowawcze w nowej wysokości. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych, którzy złożyli wnioski o 500 plus w obecnym okresie świadczeniowym. Wszystkie inne zasady funkcjonowania programu pozostaną bez zmian.

Świadczenie w nowej kwocie będzie wypłacane od stycznia aż do maja 2024 r. Nabór wniosków
o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2024 r. do  31 maja 2025 r. rozpocznie się od 1 lutego 2024 r. Wnioski o świadczenie przyjmowane są jedynie elektronicznie: przez aplikację mobilną mZUS, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, na portalu Emp@tia albo przez bankowość elektroniczną.

Emerytura, renta po śmierci. Kiedy można ją zatrzymać?

Prawo do emerytury czy renty ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Członkowie rodziny mogą jednak otrzymać ostatnie świadczenie zmarłego, jeśli ono mu przysługiwało. ZUS wyjaśnia, kiedy emeryturę lub rentę po zmarłym można zatrzymać, a kiedy trzeba ją oddać do ZUS-u.

Nie zawsze trzeba zwracać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych emeryturę lub rentę po zmarłym. Jeśli przyniósł ją listonosz, gdy uprawniony jeszcze żył, to świadczenie można zatrzymać. Natomiast po śmierci emeryta, czy rencisty rodzina nie powinna już przyjmować pieniędzy od listonosza, bo jeśli to zrobi, to będzie musiała zwrócić świadczenie do ZUS-u. ZUS upomni się o pieniądze i będzie dochodził zwrotu wypłaconej kwoty - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli to było świadczenie, które zmarłemu przysługiwało, czyli za miesiąc, w którym zmarł – bez względu na to, czy śmierć nastąpiła pierwszego dnia miesiąca, czy w  jego połowie, to uprawnieni członkowie rodziny mogą złożyć wniosek do ZUS-u o wypłatę tzw. niezrealizowanego świadczenia. ZUS wyda formalną decyzję i przekaże pieniądze osobom uprawnionym.

Aby uzyskać niezrealizowane świadczenie wniosek (druk ENS) należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwało świadczenie.

Kiedy trzeba zwrócić emeryturę  przekazaną na rachunek bankowy

Nieco inaczej jest, gdy świadczenie wpływa po śmierci na konto bankowe. Obowiązek zwrotu dotyczy tych emerytur czy rent, które zostały wypłacone za miesiące następujące po miesiącu,
w którym nastąpiła śmierć emeryta czy rencisty.  Jeśli np. ktoś zmarł 1 sierpnia, a wypłatę emerytury ma na 10 sierpnia, to ZUS nie będzie dochodził zwrotu świadczenia za sierpień, uznając je za należne, ale będzie dochodził zwrotu za wrzesień jako nienależne świadczenie.

Może być też taka sytuacja, gdy wypłata emerytury za czerwiec była na 1 czerwca, osoba zmarła
25 czerwca a na jej konto 30 czerwca wpłynęła emerytura za lipiec z uwagi, że termin płatności świadczenia przypadał w weekend. W takiej sytuacji emeryturę za lipiec, która wpłynęła w czerwcu, trzeba oddać.

Co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS

Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. Jeżeli np. ktoś zmarł 1 lipca i ZUS nie wypłacił świadczenia, bo otrzymał informację o śmierci, to niezrealizowaną emeryturę można wypłacić członkom rodziny tej osoby – ale wyłącznie na ich wniosek. Niezrealizowane świadczenie to również takie, gdy osoba złożyła wniosek o emeryturę lub rentę i zmarła, zanim ZUS wydał decyzję przyznającą świadczenie. Dotyczy to także sytuacji, gdy osoba zmarła, zanim ZUS rozpatrzył wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty. Należność przysługująca zmarłemu może być wypłacona uprawnionemu członkowi rodziny w ramach niezrealizowanego świadczenia- tłumaczy Krystyna Michałek.

Komu przysługuje wypłata niezrealizowanego świadczenia

W pierwszej kolejności prawo do niezrealizowanych świadczeń mają – mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe. W drugiej kolejności mogą wystąpić małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego, a  w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe.
W dalszej kolejności o niezrealizowane świadczenie mogą ubiegać się inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.

Jakie trzeba złożyć dokumenty

Dokumenty, na podstawie których ZUS ustali uprawnienia do niezrealizowanych świadczeń, to
w szczególności:

odpis aktu zgonu, odpis aktu małżeństwa – w przypadku małżonka, odpis aktu urodzenia – w przypadku dzieci, środki dowodowe potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt przyczyniania się do utrzymywania osoby zmarłej.

Zarezerwuj wizytę w ZUS na konkretny dzień i godzinę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że na wizytę w placówce można umówić się
przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub telefon w dogodnym dla siebie terminie. Dzięki takiej rezerwacji nie trzeba czekać w kolejce na obsługę.

Klient sam może zdecydować, kiedy i o jakiej godzinie przyjść do ZUS-u, by załatwić swoją sprawę. Wystarczy, że wcześniej taką wizytę umówi. Są dwa sposoby rezerwacji wizyty w ZUS: elektronicznie lub telefonicznie- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Aby zarezerwować wizytę elektronicznie, wystarczy zalogować się na swój profil PUE ZUS i wybrać opcje [Wizyty] > [Rezerwacja wizyty]. Następnie wybieramy jednostkę ZUS, w której chcemy zarezerwować wizytę i temat sprawy, który nas interesuje. To mogą być: Emerytury i renty, Firmy
i pracujący, Świadczenia dla rodzin (np. 500+), Zasiłki i świadczenia rehabilitacyjne, Obsługa osób niesłyszących, czy Profil PUE i profil zaufany.
Po wybraniu sprawy, jaką chcemy załatwić, wyświetli się kalendarz z bieżącym tygodniem i dostępne terminy rezerwacji wizyt. Pierwszą wizytę można zaplanować już na ósmą rano, ostatnią na godzinę 14.40, a w poniedziałki nawet na godzinę 16.40. Pamiętajmy, że w każdej chwili można odwołać umówioną wizytę. Wystarczy na PUE ZUS
w zakładce
[Wizyty]  wybrać  opcje [Przegląd i anulowanie rezerwacji] – wyjaśnia rzeczniczka.

Zarezerwuj wizytę przez telefon

Klienci, którzy nie mają jeszcze konta na PUE ZUS taką wizytę mogą zarezerwować telefonicznie. Żeby umówić wizytę w jednej z placówek Oddziału ZUS w Bydgoszczy lub w jednej z podlegających pod niego placówek (w Inowrocławiu, Nakle, Świeciu, Tucholi, Żninie oraz Sępólnie Krajeńskim) należy zadzwonić pod numer 52 341 81 26. Rezerwacja wizyt w placówkach Oddziału ZUS w Toruniu i podlegających pod niego placówek (we Włocławku, Grudziądzu, Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Rypinie oraz Golubiu-Dobrzyniu) odbywa się pod numerem 54 230 73 76.

Podczas rezerwacji wizyty trzeba podać swoje dane – imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu komórkowego. Dodatkowo należy wskazać placówkę, w której ma się odbyć wizyta, sprawę, jaką chce się omówić z ekspertem ZUS oraz podać dzień
i godzinę wizyty. Na podany przez klienta numer telefonu zostanie wysłana wiadomość SMS
z terminem oraz numerem rezerwacji wizyty. Numer rezerwacji wizyty należy wpisać na ekranie urządzenia do wydawania numerków w placówce ZUS.

E-wizyta w ZUS

Nie trzeba przychodzić do ZUS-u, by załatwić swoje sprawy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje też e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS. Więcej informacji na temat umawiania
e-wizyt można znaleźć pod adresem https://www.zus.pl/e-wizyta.

5,5 tys zł dożywotnio z ZUS dla stulatków

Na Kujawach i Pomorzu 181 stulatków oprócz emerytury lub renty, otrzymuje z ZUS-u specjalną premię za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Jest ono dożywotnie i wypłacane co miesiąc
w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Obecnie przyznaje się je
w wysokości 5,5 tys. zł brutto.

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują dodatkowe pieniądze za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Raz przyznane świadczenie nie ulega zmianie i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Od marca 2023 r. do
29 lutego 2024 r. świadczenie przyznaje się w wysokości 5540,25 zł brutto- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Obecnie taki dodatek z ZUS-u otrzymuje 181 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Oddział ZUS w Bydgoszczy wypłaca 93 świadczeń honorowych, a toruńska placówka 88. W regionie

najstarsza beneficjentka świadczenia honorowego z ZUS-u ma 108 lat i mieszka w Toruniu,
a najstarszy beneficjent ma 103 lata i mieszka w Bydgoszczy- dodaje rzeczniczka.

Co trzeba zrobić, żeby dostać dodatkowe pieniądze?

Osoby, które otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS-u, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać świadczenie honorowe. ZUS przyzna im świadczenie z urzędu i będzie wypłacał wraz z pobieraną dotychczas emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym dana osoba kończy sto lat. Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty
z żadnej instytucji. W ich przypadku świadczenie honorowe przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia.

Czy na rencie można pracować?

Osoby, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, mogą podejmować pracę zarobkową, nawet jeśli mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Muszą jedynie pamiętać
o obowiązujących progach przychodu, które powodują zmniejszenie bądź zawieszenie wypłaty świadczenia.

Orzeczona przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską całkowita niezdolność do pracy nie oznacza zakazu wykonywania zatrudnienia. Żaden przepis zarówno na gruncie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak
i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie zabrania osobom pobierającym rentę z ZUS wykonywania pracy zarobkowej. Jednak chcąc pobierać świadczenie w pełnej wysokości, należy przestrzegać limitów przychodów, które zmieniają się co trzy miesiące – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby nie narazić się na zmniejszenie świadczenia, rencista może osiągać przychody z działalności objętej obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w wysokości 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. zarobki do kwoty
4987 zł brutto miesięcznie
nie wpłyną na zmniejszenie renty. Jeśli będą wyższe niż 9261,60 zł brutto, czyli
130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie ZUS może zawiesić- dodaje rzeczniczka.

Natomiast przekroczenie przychodu stanowiącego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jednak nie większego niż 130 proc. tego wynagrodzenia, spowoduje obniżenie renty o kwotę przekroczenia,
nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest to kwota 794,35 zł, a w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 595,80 zł. Kwoty te obowiązują od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r.

O czym warto pamiętać, gdy świadczenie wypłaca ZUS ?

Wciąż zdarza się, że emeryci czy renciści zapominają poinformować ZUS z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie adresu i numeru rachunku bankowego. ZUS przypomina, jakie konsekwencje mogą z tego wynikać.

Każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy pobierający inne świadczenie wypłacane przez ZUS powinien zgłosić do Zakładu najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura, czy renta zostanie zwrócona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A w konsekwencji  senior dłużej będzie musiał czekać na przekaz z poczty lub przelew bankowy- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dlatego warto zawczasu zapobiegać takim sytuacjom i na bieżąco informować ZUS o zmianie adresu
i konta bankowego, na który ma być przekazywana emerytura, renta czy inne świadczenie długoterminowe. W ten sposób unikniemy niepotrzebnego stresu- dodaje rzeczniczka.

Jak dokonać zmiany danych

Osoby mieszkające w Polsce zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego mogą złożyć na druku EZP. Formularz można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS zachęca do e-wizyt

Z pracownikiem ZUS możemy porozmawiać online bez konieczności odwiedzania placówki. Wystarczy zarezerwować e-wizytę na dogodny dla siebie dzień i nawiązać połączenie. Z takiej możliwości
w regionie od początku roku skorzystało  3,8 tys. osób.

Dzięki e-wizytom w bardzo prosty sposób bez wychodzenia z domu każdy może skonsultować się
z pracownikiem ZUS i załatwić większość spraw obsługiwanych przez Zakład, od emerytalnych, rentowych, po zasiłki, potwierdzenie profilu PUE, świadczeń rodzinnych czy kwestie związane
z prowadzeniem firmy.  Z e-wizyty mogą również skorzystać osoby z polskim i zagranicznym stażem pracy, które chcą uzyskać informacje na temat emerytur i rent międzynarodowych.
Usługa dostępna jest też w języku migowym. Mogą z niej również skorzystać osoby z niepełnosprawnością słuchu,
a także niewidzące i niedowidzące. ZUS pomyślał także o osobach starszych i takich, które wymagają szczególnej opieki. Mogą one skorzystać z konsultacji online w obecności członka rodziny, opiekuna faktycznego lub prawnego.

W województwie kujawsko-pomorskim od początku roku na 6 tys. umówionych e-wizyt
3,8 tys. osób skorzystało z rozmowy wideo z ekspertami ZUS. 915 osób, które zrezygnowały z takiej formy kontaktu, pamiętało, aby swoją wizytę anulować, ale niestety aż 1,3 tys. klientów już
nie i w konsekwencji nikt nie skorzystał z e-wizyty- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Na 3,8 tys. e-wizyt, które odbyły się w regionie w tym roku, najwięcej dotyczyło spraw związanych m.in.
z ubezpieczeniami, składkami,  a także emeryturami i rentami.

Jak umówić e-wizytę

Aby skorzystać z e-wizyty, nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Wystarczy mieć dostęp do internetu
i sprzęt wyposażony w kamerkę i mikrofon np. smartfon, tablet czy komputer. Jeśli chcemy zarezerwować wirtualną wizytę, należy
wejść na stronę internetową ZUS, odszukać zakładkę e-wizyta
i kliknąć link „Umów się na e-wizytę”.
Następnie wybieramy temat rozmowy i dogodny dla siebie dzień
i godzinę. Podczas rezerwacji podajemy swoje  dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby firmy – wyjaśnia rzeczniczka.

Dzień przed spotkaniem klient otrzyma mail z przypomnieniem o e-wizycie. W wybranym dniu
i godzinie e-wizyty należy otworzyć  link otrzymany w mailu, aby połączyć się z pracownikiem ZUS.
Jeśli podczas rejestracji klient wskazał numer telefonu, to w dniu e-wizyty godzinę przed spotkaniem, otrzyma sms z przypomnieniem o zarezerwowanej wideorozmowie.

Jeśli podczas konsultacji rozmówca będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas
e-wizyty. Od piątku 14 lipca może posłużyć się  również dokumentem w aplikacji mObywatel.

Nie możesz skorzystać- odwołaj

ZUS przypomina, że w każdej chwili można odwołać umówioną wizytę. Wystarczy kliknąć link „Zrezygnuj z e-wizyty”, który znajduje się w wiadomości potwierdzającej rejestrację. Dzięki temu na taką rozmowę będzie mógł umówić się ktoś inny, kto potrzebuje informacji czy porady eksperta ZUS. Jeśli taka wizyta nie zostanie odwołana, to termin będzie cały czas zarezerwowany, chociaż nikt nie skorzysta e-wizyty.

Na Kujawach i Pomorzu rodzice złożyli już ponad 238 tys. wniosków o  500+

Ponad 238 tysięcy wniosków o świadczenie 500+ na okres świadczeniowy 2023/2024 złożyli rodzice i opiekunowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Najwięcej wniosków wpłynęło do ZUS w Bydgoszczy i Toruniu.

Rodzice, którzy nie złożyli wniosku o 500+ do końca czerwca, stracą prawo do wypłaty za ten miesiąc, a jeśli będą zwlekać ze złożeniem wniosku to również za kolejne miesiące. Świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają 3 miesiące na złożenie wniosku od dnia narodzin pociechy, aby dostać 500+
z wyrównaniem-
informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wnioski o świadczenie można składać jedynie drogą elektroniczną, za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

Świadczenie dla rodzin nadal wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.
Przewidziane w rządowym projekcie ustawy podniesienie od 1 stycznia 2024 r. kwoty świadczenia wychowawczego o 300 zł, czyli z 500 zł do 800 zł miesięcznie zostanie wdrożone automatycznie, bez żadnych dodatkowych wniosków czy konieczności podejmowania kontaktu z ZUS.

Od początku roku ZUS przyznał świadczenia dla blisko 6,8 mln dzieci, w regionie prawie 356 tys.
Na konta rodziców trafiło ponad 20,7 mld zł, w województwie kujawsko-pomorskim ponad miliard złotych.

Świadczenie rehabilitacyjne tylko dla osób rokujących odzyskanie zdolności do pracy

Osoby, które wykorzystały zasiłek  chorobowy przez  maksymalny okres, a nadal są niezdolne do czynności zarobkowych i rokują, że dalsze leczenie lub rehabilitacja przywróci możliwość wykonywania pracy, mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, która po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Ta sama zasada dotyczy także osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym – jeżeli przyczyną niezdolności do pracy był wypadek przy pracy lub choroba zawodowa.

O świadczenie rehabilitacyjne można ubiegać się dopiero po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego, czyli po 182 dniach lub po 91 dniach, gdy niezdolność do pracy występuje po ustaniu zatrudnienia. A jeśli stan chorobowy został spowodowany gruźlicą lub przypada na okres ciąży, to po 270 dniach.

ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne na wniosek. Najlepiej złożyć go co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Taki termin gwarantuje wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego od razu po zakończeniu zasiłku chorobowego.

Oceny stanu zdrowia dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Od jego orzeczenia w ciągu 14 dni od doręczenia można zgłosić sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, ZUS wyda decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne może także otrzymać osoba, która już po zakończeniu chorobowego ubiegała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale lekarz orzecznik ZUS uznał, że stan jej zdrowia rokuje odzyskanie zdolności do pracy i w związku z tym wystarczające będzie przyznanie jej tego świadczenia, a nie renty.

Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Wynosi ono: 90 proc. podstawy wymiaru świadczenia (średniej pensji z 12 miesięcy) przez pierwsze 90 dni,
a w pozostałym okresie  75 proc. Natomiast, jeśli  niezdolność do pracy  przypada w czasie ciąży albo jest związana z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to 100 proc. podstawy (średniej pensji z 12 miesięcy).
Płatnikiem świadczenia tak jak w przypadku zasiłku chorobowego może być albo pracodawca, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, która:

ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, jest nauczycielem i przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia albo pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego.

Lipcowe dyżury telefoniczne z ekspertami ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z eksperckich dyżurów telefonicznych, które odbędą się w lipcu. Tematyka dyżurów dotyczyć będzie m.in. świadczeń dla rodzin, zasiłków, świadczenia rehabilitacyjnego, przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych, sanatorium z ZUS, dziedziczenia z subkonta, ulg i umorzeń należności wobec ZUS-u, czy Platformy Usług Elektronicznych ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Szczegółowy harmonogram dyżurów telefonicznych:

Temat: Świadczenia dla rodzin: 300+, 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe

4 lipca w godz. 8-9.00 pod nr tel. 56 450 68 55 i w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688 5 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 71 6 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52  303 06 18 17 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 18 19 lipca w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688 27 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 45 27 lipca w godz. 10-12.00 pod nr tel. 56 610 93 32 28 lipca w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 58 31 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 67

 

 

 

Temat: Zasady dziedziczenia z subkonta w ZUS

26 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 610 93 32

 

Temat: Zasady podwyższania emerytury do kwoty minimalnej

25 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04

 

Temat: 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

21 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 41

 

Temat: Ulga na start. Zmiana dokumentów dla prowadzących działalność gospodarczą

21 lipca w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 57

 

Temat: Zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

19 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 71 27 lipca w godz. 9-10.00 pod nr tel. 54 282 83 36

 

Temat: Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej, czyli jak wyjechać do sanatorium
z ZUS-em

18 lipca w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688 27 lipca w godz. 11-13.00 pod nr tel. 56 610 93 59

 

Temat: Zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy,

12 lipca w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 498 35 81 13 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 23 14 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 25 19 lipca w godz. 10-12.00 pod nr tel. 56 610 93 24 26 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31

 

Temat: Emerytury, renty, dodatki, przeliczanie świadczeń      

12 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 25 13 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 610 93 32 19 i 20 lipca w godz. 8-9.00 pod nr tel. 56 450 68 55

 

 

Temat: Ulgi i umorzenie należności wobec ZUS  

11 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 56

 

Temat: Roczne rozliczenie składki zdrowotnej- rozliczenie i zwrot nadpłaty

10 lipca w godz. 10-11.00 pod nr tel. 54 282 83 31

 

Temat: ABC działalności gospodarczej- porady dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej

10 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31

 

Temat: Zasiłek pogrzebowy

7 lipca w godz. 8-10.00 pod nr tel. 54 230 73 77

 

Temat: Warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego

7 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31

 

Temat: Platforma Usług Elektronicznych ZUS, e-wizyty, zasady udzielania pełnomocnictw, E-PUAP     

5 i 6 lipca w godz. 8-9.00 pod nr tel. 56 450 68 55 7 lipca w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 498 35 81 i w godz. 10-12.00 pod nr tel. 54 280 28 35 20 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 23 21 lipca w godz. 8-10.00 pod nr tel. 54 230 73 76 28 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 46

 

Temat: Roczne rozliczenie składki zdrowotnej- sporządzanie dokumentów do ZUS-u

4 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 450 69 10

 

Temat: Świadczenie rehabilitacyjne

4 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04 24 lipca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 42

Kto otrzyma 300 plus z ZUS?

Już niebawem, bo od 1 lipca rodzice i opiekunowie będą mogli wnioskować o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko
w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.

W ramach programu „Dobry Start” rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów, czy przyborów szkolnych. Świadczenie przysługuje na  dziecko, które uczy się i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Co ważne wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników
i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek odpowiednio 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym - dodaje rzeczniczka

Wnioski o 300 zł dla ucznia będzie można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Samo złożenie wniosku jest bardzo proste. Trzeba jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane takie jak: prawidłowy numer PESEL dzieci, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta. 

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku o 300 plus jest aplikacja mZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie posiadają konta na PUE ZUS wniosek o świadczenie 300 plus, mogą złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na Kujawach i Pomorzu coraz więcej pracujących emerytów

Z roku na rok pracujących emerytów przybywa. W 2016 roku w całym kraju takich osób było 596 tys., w 2018 roku ponad 747 tys., a pod koniec 2022 roku 826 tys. Na Kujawach
i Pomorzu tylko w ciągu ostatnich czterech lat liczba czynnych zawodowo emerytów wzrosła o ponad 9 proc.

Na koniec grudnia 2022 roku liczba pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu przekroczyła 826 tys. Spośród tych osób 536,3 tys. podlegało także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje województwa mazowieckie (134,2 tys.) i śląskie (120 tys.), najmniej- województwo opolskie (18,5 tys.) W województwie kujawsko-pomorskim tylko w ciągu ostatnich czterech lat liczba czynnych zawodowo emerytów wzrosła o ponad 9 proc. W 2018 roku takich osób było
33,5 tys., a w 2022 roku 36,6 tys.- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Średnio na 1000 osób pobierających emeryturę 135 osób to pracujący seniorzy.
W województwie kujawsko-pomorskim 117.

Wśród aktywnych zawodowo emerytów na koniec ubiegłego roku przeważały kobiety
i stanowiły 57,5 proc. spośród zatrudnionych seniorów. Wyjątkiem jest województwo śląskie, gdzie wśród pracujących emerytów przeważają mężczyźni – stanowią oni 54,8 proc. tej grupy społecznej.

Ponad 95 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Średni
wiek zarobkujących seniorów wyniósł 67,1 roku, dla mężczyzn było to 68,6 roku, dla kobiet – 65,9 roku.

Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu największą grupą są osoby zatrudnione na umowę o pracę, stanowią one 39,1 proc. ogółu pracujących emerytów. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność stanowią 29 proc., a osoby wykonujące pracę  na podstawie umowy zlecenia – 26 proc. Natomiast w przypadku pracujących emerytów podlegających także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zdecydowanie przeważają seniorzy, z którymi pracodawca zawarł umowę o pracę – stanowią one 59,1 proc., a osoby pracujące na umowę zlecenie – 35 proc.

W jakich branżach najchętniej emeryci podejmują pracę?

Najwięcej pracujących emerytów zatrudnianych jest u płatników świadczących usługi związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Stanowią oni 15,3 proc. pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kolejną branżą, w której chętnie dorabiają emeryci, jest handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych
i motocykli (13,9 proc.).

Warto przypomnieć, że emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą osiągać dodatkowe przychody bez ograniczeń.
Nie  muszą obawiać się, że ich świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone, nawet jeśli przychód przekroczy graniczne progi - 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest jeden wyjątek od tej reguły- gdy ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1588,44 zł brutto). Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Nie 800 zł a 500 zł wynosi świadczenie wychowawcze

ZUS przypomina, że wysokość świadczenia wychowawczego nie uległa zmianie. Nadal jest to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Pojawiające się głosy jakoby ZUS wypłacał to świadczenie w wysokości nie 500 zł, a 800 zł są nieprawdziwe.

Od czerwca ZUS wypłaca 500 plus na kolejny okres świadczeniowy, który potrwa do
31 maja 2024 r.
Świadczenie wypłacane jest tak jak dotychczas w wysokości 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Do tej pory świadczenia przyznano dla
ok. 6,3 mln dzieci, a na konta rodziców trafiło łącznie ok. 3,1 mld zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Nie zmieniły się zasady ani kwota wypłaty świadczenia w ramach programu ”Rodzina 500 plus”. Pojawiające się głosy jakoby ZUS wypłacał to świadczenie w wysokości nie 500 zł,
a 800 zł są nieprawdziwe. Jeżeli pojawią się przepisy zwiększające wysokość świadczenia dla rodzin, które zostaną uchwalone i wejdą w życie, to wówczas ZUS będzie je realizował.

Warto pośpieszyć się ze złożeniem wniosku o świadczenie 500 plus. Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli rodzic zrobi to jeszcze w czerwcu, to ma wówczas zagwarantowaną wypłatę do końca sierpnia wraz z wyrównaniem świadczenia od czerwca. Złożenie wniosku po 30 czerwca spowoduje utratę prawa do wyrównania za ten miesiąc. Świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku- dodaje rzeczniczka.

Inaczej jest, gdy wniosek jest składany na nowo narodzone dziecko. Rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku od dnia jego urodzenia, aby dostać 500 plus z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

Jak złożyć wniosek o 500 plus

Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie
w prosty i szybki sposób mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus
w aplikacji mZUS czy poprzez portal PUE ZUS. Wniosek mogą również złożyć przez portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Urlop tylko dla ojca

Tatusiowie, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy działalności gospodarczej mają prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Z tego uprawnienia chętnie korzystają.

Tata objęty ubezpieczeniem chorobowym, któremu urodziło się dziecko, bądź przyjął je na wychowanie, może otrzymać zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego
rodzicielskiego i ojcowskiego.
Najwięcej ojców korzysta z urlopu ojcowskiego. Tylko przez cztery miesiące br. bydgoski i toruński oddział ZUS wypłacał 152 mężczyznom zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego, 92 za okres urlopu rodzicielskiego i ponad 3 tys. za okres urlopu ojcowskiego- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać tylko panowie. Przysługuje nie tylko w przypadku urodzenia dziecka, ale także w przypadku przysposobienia. Wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku i trwa przez 2 tygodnie. Może być wykorzystany jednorazowo albo w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Najwyższy miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wypłacany przez placówkę ZUS w regionie wyniósł niemal 18 tys. zł brutto. Jego podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 38,5 tys. zł brutto.

Na wykorzystanie urlopu ubezpieczony ojciec ma tylko rok od urodzenia dziecka albo od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Jeśli ojciec miał prawo do urlopu ojcowskiego w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. 26 kwietnia 2023 r., to może skorzystać z tego urlopu do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia albo 14 roku życia, o ile nie upłynęły 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie tego dziecka- wyjaśnia rzeczniczka.

Jak napisać wniosek o urlop ojcowski?

Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika, który należy złożyć pracodawcy/zleceniodawcy najpóźniej na 7 dni przed datą planowanego urlopu. Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać informacje, na jaki okres ma być udzielony. Do wypłaty zasiłku za okres urlopu ojcowskiego wymagane jest również oświadczenie czy zasiłek za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu, a także skrócony odpis aktu urodzenia albo jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem. W przypadku przysposobienia dziecka potrzebne jest prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem. Jeśli zasiłek będzie wypłacał ZUS, to pracodawca albo zleceniodawca będzie musiał przekazać do ZUS dokumenty rodzica razem
z zaświadczeniem Z-3 albo Z-3a.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego (formularz ZUS ZAO) wraz
z drukiem Z-3b należy złożyć do ZUS-u przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku.

ZUS wypłacił już 2 mld zł na nowy okres świadczeniowy 500 +

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu rozpoczął wypłatę środków 500+ na kolejny okres świadczeniowy. Do tej pory wsparcie otrzymało ok. 6,3 mln dzieci na łączną kwotę 2 mld zł.

Już od lutego trwa nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do końca maja 2024 r. W województwie kujawsko-pomorskim do połowy czerwca wpłynęło 241,5 tys. wniosków o 500+ na ponad 375 tys. dzieci.
Nie wszyscy jednak rodzice złożyli wniosek o wsparcie - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Warto się pospieszyć i złożyć wniosek jeszcze w czerwcu, aby nie stracić świadczenia za ten miesiąc.
Jeśli wniosek wpłynie w lipcu, to ZUS przyzna środki od lipca, a ich wypłata nastąpi do 30 września. Jeśli rodzic wniosek złoży w sierpniu, to straci świadczenia za czerwiec i lipiec, a 500+ wpłynie na konto dopiero do końca października. Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko.
Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem - dodaje rzeczniczka.

W ramach nowego okresu świadczeniowego 500+ do rodziców trafiło 2 mld zł. ZUS przyznał świadczenia dla ok. 6,3 mln dzieci. Nie zmieniła się kwota świadczenia. Nadal jest to 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. 

Wniosek o wsparcie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

ZUS zachęca do składania wniosków o świadczenie 500+ przez aplikację mobilną mZUS. Trwa to zaledwie kilka minut. Tym bardziej że można utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego, jeśli taki był składany czy to przez aplikację, czy PUE ZUS. Większość danych uzupełni się automatycznie. Jeśli coś się zmieniło, można to poprawić przed wysłaniem. W aplikacji mobilnej mZUS można również złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe czy świadczenie 300+ z programu „Dobry Start”, o które będzie można wnioskować już od 1 lipca.

ZUS zaprasza na szkolenia

Bydgoski i toruński oddział ZUS zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach online. W czerwcu odbędą się trzy. 19 czerwca o godz. 9.00 szkolenie dotyczyć będzie ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących działalność gospodarczą. Zapisy na to szkolenie przyjmowane są do 16 czerwca pod adresem
sylwia [dot] bratkowska-gburekatzus [dot] pl ()- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

„Zasiłki z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa”, to temat kolejnego szkolenia online, które odbędzie się 21 czerwca o godz. 9.00. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 20 czerwca pod adresem sylwia [dot] bratkowska-gburekatzus [dot] pl ().

Z kolei szkolenie dotyczące zasad poprawnego wypełniania i korygowania dokumentów odbędzie się 21 czerwca o godz. 10.00. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 20 czerwca pod adresem szkolenia_bydgoszczatzus [dot] pl ().

Czerwcowe dyżury telefoniczne z ekspertami ZUS

Placówki ZUS w regionie przez cały rok organizują eksperckie dyżury telefoniczne. W czerwcu podczas rozmowy ze specjalistami będzie można zapytać m.in. o wyjazd do sanatorium z ZUS, świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki, świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych, raty, czy zasady dziedziczenia z subkonta w ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Pierwszy dyżur telefoniczny zaplanowano na 19 czerwca. W godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 71 będzie można zapytać ekspertów o zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, a w godz. w godz. 10-12.00 pod nr tel. 56 610 93 59 o rehabilitację leczniczą
w ramach prewencji rentowej ZUS, czyli jak wyjechać do sanatorium z ZUS-em.

20 czerwca w godz. 8-10.00 pod nr. tel. 56 498 35 81 eksperci będą  udzielać informacji na temat renty z tytułu niezdolności do pracy, a w godz. 10-12.00 pod nr. tel. 502 008 688 na temat dodatków do świadczeń emerytalno- rentowych.

Osoby zainteresowane tematem zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego mogą skorzystać z dyżuru telefonicznego, który odbędzie się
21 czerwca w godz. 9-11.00 pod nr tel.
52 389 40 26. Z kolei  21 czerwca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 54 282 83 32 będzie można dowiedzieć kto może ubiegać się o świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dyżur dotyczący świadczenia przedemerytalnego odbędzie się 22 czerwca w godz. 9-11.00 pod
nr tel.
52 336 61 41. Z kolei dzwoniąc w godz. 9-11.00 pod nr tel. 517 370 138 będzie można zapytać ekspertów jak rozłożyć swój dług na raty i jakie korzyści są związane z zawarciem umowy ratalnej.

23 czerwca odbędą się trzy dyżury telefoniczne. W godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 57 będzie można dowiedzieć się na temat zasad dziedziczenia z subkonta w ZUS. W godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 42 eksperci będą odpowiadać na pytania dotyczące renty socjalnej, a pod nr tel.
54 230 73 76 na temat rezerwacji wizyt i e-wizyt w ZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, ePUAP i aplikacji mobilnej mZUS.

Coraz więcej seniorów posiada konto w banku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od wielu lat zachęca swoich najstarszych klientów do pobierania świadczeń na rachunek bankowy. Dziś 81,9 proc. emerytów w naszym regionie otrzymuje przelewy na konto, gdy jeszcze na początku 2020 roku było to 77,3 proc.

Od kilkunastu lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe stopniowo rosną. Jeszcze w 2005 roku było ich nieco ponad 40 proc., a w 2008 roku – połowa. Dziś świadczenia długoterminowe w formie bezgotówkowej otrzymuje 77,5 proc. klientów ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Tendencję wzrostową widać także wśród samych emerytów, którzy coraz częściej chcą, by ich świadczenie wpływało na konto. Potwierdzają to statystyki ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. Na Kujawach i Pomorzu ZUS wypłaca co miesiąc 330 tys. emerytur, z czego niemal
82 proc. świadczeń przekazywana jest na rachunek bankowy. Pozostałe 18 proc. (59,6 tys.) seniorom dostarczają w gotówce listonosze. Wśród osób, które niedawno przeszły na emeryturę, udział wypłat na konto jest zdecydowanie wyższy i wynosi 91 proc. Wynika to z faktu, że większość
z nich pozostawała aktywna zawodowo i korzystała z osobistego rachunku bankowego, opłacając rachunki, robiąc zakupy przez internet, czy posługując się kartą płatniczą. Z tych udogodnień nie chcą więc rezygnować, przechodząc na emeryturę – dodaje rzeczniczka.

Osobiste konto w banku gwarantuje stały i szybki dostęp do pieniędzy, którymi można wygodnie dysponować również podczas urlopu lub pobytu w sanatorium. Świadczenia na konto ZUS przekazuje zawsze w terminie, czasami nawet wcześniej, gdy są dni wolne od pracy. Z przekazem pocztowym bywa różnie. Choć ZUS przekaże pieniądze na pocztę w terminie, to nie zawsze listonosz przyniesie je na czas.

Konto w banku to wygodna i bezpieczna forma otrzymywania świadczeń czego nie można powiedzieć o gotówce przechowywanej w domu. Seniorzy, którzy otrzymują emeryturę, czy rentę na konto rzadziej padają ofiarą oszustów i złodziei. Tym bardziej ZUS zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń.

Aby emerytura wpływała na konto wystarczy wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce) i złożyć go w ZUS. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek można przekazać także za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS.

Młodzież z rentą rodzinną może więcej dorobić

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS-u, mogą dorabiać do swojego świadczenia, ale obowiązują ich określone limity osiąganych zarobków. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacaną rentę.

Zbliżają się wakacje. Wielu młodych ludzi podejmuje w tym czasie pracę. Wśród nich są także uczniowie i studenci pobierający rentę rodzinną z ZUS-u, którzy muszą zwracać uwagę na swoje dodatkowe przychody, aby ich świadczenie nie zostało zmniejszone lub zawieszone - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Na zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej przez ZUS, ma wpływ przede wszystkim przychód
z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą. Wyjątek stanowi umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, która nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To oznacza, że przychody osiągane z takiej  umowy co do zasady nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej. Przychód będzie miał znaczenie, jeśli uczeń, student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem – wyjaśnia rzeczniczka.

Dobra wiadomość jest taka, że od 1 czerwca uczniowie i studenci,  którzy pobierają rentę rodzinną
z ZUS-u mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do 31 sierpnia.

Górna granica bezpiecznego dorabiania to 4987 zł brutto (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Dodatkowy miesięczny przychód do tej granicy nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS renty rodzinnej. Świadczenie może być zawieszone, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 9261,60 zł brutto.

Natomiast jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (4987 zł brutto), ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia (9261,60 zł brutto), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż
o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby  jest to kwota 675,24 zł.

Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia granicznych kwot przychodu zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie  osiągającej dodatkowe przychody.

ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych

O 450 mld zł zwiększył się kapitał na kontach ubezpieczonych w wyniku rocznej czerwcowej waloryzacji. Składki i kapitał początkowy wzrosły o 14,4 proc., a środki na subkontach – o 9,2 proc.

Jak co roku w czerwcu przeprowadzona została roczna waloryzacja składek emerytalnych, kapitału początkowego i środków na subkoncie.  Składki i kapitał początkowy wzrosły
o 14,4 proc., a środki na subkontach – o 9,2 proc. W sumie o ponad 450 mld zł zwiększył
się kapitał na kontach ubezpieczonych.  W ubiegłym roku przyrost ten był niższy o ok.
170 mld zł i wynosił niemal 281 mld zł -
informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dane z przeprowadzonej waloryzacji rocznej będą uwzględnione w informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) według stanu na 31 grudnia 2022 r. i udostępnione na profilach ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informację o stanie konta ubezpieczonego Zakład przygotowuje dla każdej osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która na koncie w ZUS ma zapisaną co najmniej jedną składkę.
Od 2020 r. ZUS nie wysyła już papierowych listów z IOSKU, chyba że poprosi o to klient.

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS?

Ubezpieczeni, którzy są zagrożeni utratą zdolności do pracy, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Celem wyjazdu do sanatorium jest przywrócenie możliwości wykonywania zatrudnienia. Musi jednak istnieć szansa, że ich stan zdrowia po tej rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

Skierowanie do ośrodka  rehabilitacyjnego odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie rehabilitacji.  Wydawane jest przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską. Rehabilitacja może odbywać się w systemie ambulatoryjnym (codzienny dojazd na rehabilitację) albo stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym). W przypadku tej drugiej- kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie na wjeździe w sanatorium. Tylko w 2022 roku z rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS skorzystało ponad 49,5 tys. osób w kraju, a w województwie kujawsko-pomorskim 2,5 tys.- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim.

Ośrodki rehabilitacyjne, do których wysyła ZUS, są zlokalizowane na terenie całej Polski, w tym
w wielu miejscowościach uzdrowiskowych, dlatego chętnych na taki wyjazd nie brakuje.
Tym bardziej że osoba skierowana do sanatorium z ZUS nie ponosi żadnych kosztów związanych
z rehabilitacją, wyżywieniem czy zakwaterowaniem. Leczenie jest finansowane w całości przez ZUS, który również pokrywa koszty przejazdu do sanatorium i powrotem najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Schorzenia, jakie można rehabilitować w sanatorium to: narządy ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, narządy głosu, a także schorzenia psychosomatyczne, np. zaburzenia nerwicowe.
Z sanatorium mogą skorzystać także osoby po leczeniu nowotworu piersi.

Nie każdy może skorzystać z rehabilitacji leczniczej  

O wyjazd do sanatorium z ZUS lub rehabilitację ambulatoryjną (na miejscu) mogą ubiegać się osoby pracujące zawodowo, które podlegają chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, czy osoby pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne. O rehabilitację może ubiegać się także świadczeniobiorca na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, o ile jest również zatrudniony jako pracownik, a także osoba, która pobiera rentę okresową z powodu niezdolności do pracy. Z rehabilitacji może również skorzystać emeryt, ale tylko wtedy gdy jest jeszcze aktywny zawodowo i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Musi jednak istnieć szansa, że po tej rehabilitacji rokuje powrót do zdrowia.

Od czego zacząć?

Starania o wyjazd do sanatorium należy rozpocząć od wizyty u lekarza prowadzącego, który wypełni wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej (formularz PR-4).  To może być lekarz pierwszego kontaktu albo specjalista.

Następnie wniosek należy złożyć do ZUS-u lub przesłać go za pośrednictwem poczty. A jeśli lekarz wystawi wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS to takiego dokumentu nie trzeba zanosić osobiście do ZUS-u, ponieważ lekarz prześle go w formie elektronicznej bezpośrednio do ZUS-u.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną z przebiegu leczenia. Kolejny krok to badanie u lekarza orzecznika ZUS, który oceni czy po rehabilitacji w ośrodku chory ma szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli tak, to lekarz wystawi orzeczenie o celowości przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej. Wydaje wówczas zawiadomienie o skierowaniu na kurację leczniczą, które zawierać będzie termin rehabilitacji, adres ośrodka oraz najważniejsze informacje dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku. Jeśli dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie wyjazdu, ZUS może skierować do sanatorium w tzw. trybie zaocznym. Wówczas bezpośrednie badanie pacjenta przez lekarza orzecznika nie będzie już potrzebne – tłumaczy rzeczniczka.

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatoriów jest różny. Najdłużej czeka się na miejsce  w sanatorium, w którym rehabilitowane są narządy ruchu i głosu. Tu oczekiwać na wyjazd możemy nawet kilka miesięcy. Aktualna mapa ośrodków rehabilitacyjnych jest dostępna na stronie  https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-rentowa/kierowanie-na-rehabilitacje-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-zus.

500 plus dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Co jakiś czas do seniorów docierają informacje dotyczące dodatku 500 plus przysługującego dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Świadczenie to nie jest dedykowane określonej grupie wiekowej. Aby je otrzymać, należy spełnić szereg warunków.

Nie tylko emeryci czy renciści mogą ubiegać się o 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ale również młodsze osoby. Minimalny wiek uprawniający do świadczenia to 18 lat.
Aby otrzymać dodatek, należy jednak spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba być niezdolnym do samodzielnej egzystencji i mieszkać w Polsce. Orzeczenie, które potwierdzi taką niezdolność, musi być wydane przez lekarza orzecznika ZUS bądź komisję lekarską – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Prawo do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.   Zaliczamy do nich m.in. rentę, emeryturę, czy dodatek mieszkaniowy. Nie uwzględnia się natomiast m.in. dodatku
i zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego czy też ryczałtu energetycznego. Próg uprawniający do świadczenia wynosi aktualnie 2157,80 zł brutto.

Jeśli osoba pobierająca emeryturę, rentę lub inne wsparcie finansowane ze środków publicznych otrzymuje łączną kwotę świadczenia przekraczającą 2157,80 zł brutto, to mimo że posiada orzeczenie
o niezdolności do samodzielnej egzystencji 500 plus dla niesamodzielnych, nie otrzyma.

Nie zawsze będzie to 500 zł

Maksymalna kwota świadczenia to 500 zł miesięcznie. Nie każdy jednak otrzyma pełną wysokość świadczenia. Na całą kwotę mogą liczyć osoby, których suma świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie przekracza miesięcznie kwoty 1657,80 zł brutto. Jeśli wynosi więcej niż 1657,80 zł, ale nie przekracza 2157,80 zł brutto, to przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeżeli suma pobieranych dotychczas świadczeń wynosi 1800 zł brutto, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 357,80 zł brutto.

Konieczny wniosek

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek – formularz ESUN. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny.
Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że jest ono
w aktach ZUS. Osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia, do wniosku będą musiały dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką się znajdują (druk OL-9) oraz – jeśli posiadają – dokumentację medyczną i inne zaświadczenia, które mają znaczenie przy orzekaniu
o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji muszą mieć także seniorzy, którzy ukończyli
75. rok życia i z racji wieku, ZUS przyznał im z urzędu dodatek pielęgnacyjny do pobieranego świadczenia.

Warto przypomnieć, że osoba niesamodzielna to taka, u której z powodu upośledzenia funkcji organizmu na skutek choroby, urazu lub wieku zostały stwierdzone ograniczenia aktywności powodujące konieczność stałego albo długotrwałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Pierwsze wypłaty 500 plus na nowy okres już na kontach rodziców

W czwartek, 1 czerwca rodzice otrzymali z ZUS-u ponad 600 mln zł w ramach nowego okresu świadczeniowego 500 plus. Kolejne 300 mln zł Zakład wypłaci we wtorek, 6 czerwca.

Od 1 czerwca rozpoczął się kolejny okres wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus, który potrwa do końca maja 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował już pierwsze przelewy. 
W czwartek, 1 czerwca na konta rodziców trafiło 622 mln zł. We wtorek, 6 czerwca kolejni opiekunowie otrzymają prawie 300 mln zł – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Tak, jak dotychczas w każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22. dzień miesiąca. Zdecydowana większość rodziców i opiekunów, która złożyła wniosek
o 500 plus przed rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego zachowała dotychczasowy termin wypłat.

Nabór wniosków na okres świadczeniowy 2023/2024 trwa już od 1 lutego. Jeśli rodzic chce mieć wypłacone świadczenie 500 plus za czerwiec, to najpóźniej do końca miesiąca musi elektronicznie złożyć wniosek. Może to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony
i tablety, bezpośrednio na PUE, na portalu Emp@tia, albo w bankowości elektronicznej.

Natomiast, jeśli rodzic zapomni wysłać wniosek o 500 plus w czerwcu i zrobi to dopiero w lipcu, to za czerwiec nie będzie miał przyznanego świadczenia. Świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Inaczej jest, gdy wniosek jest składany na nowo narodzone dziecko. Rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku od dnia jego urodzenia, aby dostać 500 plus z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub
w pieczy zastępczej –dodaje rzeczniczka.

ZUS zachęca do składania wniosków przez aplikacje mZUS, która  zawiera funkcje przyspieszające wypełnianie wniosków o świadczenia dla rodzin, nie tylko 500 plus, ale też rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe, czy świadczenie Dobry Start 300+. Nabór wniosków o wyprawkę szkolną
w tym roku rusza już za miesiąc.

Świadczenie 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. Do tej pory ZUS przyznał świadczenia dla blisko 6,2 mln dzieci.

Dodatek dla sieroty zupełnej nie dla wdowy z rentą rodzinną po mężu

Osoby, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i oboje rodzice nie żyją lub zmarła im tylko matka a ojciec jest nieznany, mogą ubiegać się w ZUS o dodatek dla sierot zupełnych. Dodatek ten nie przysługuje wdowom, które pobierają rentę rodzinną po mężu.

Dodatek sierocy nie jest świadczeniem samoistnym. Przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej do renty rodzinnej lub jej części po zmarłym rodzicu i faktycznie pobierającej to świadczenie. Wypłacany jest tylko przy rencie rodzinnej żadnym innym świadczeniu. Nie stanowi przeszkody
w przyznaniu dodatku fakt przebywania sieroty zupełnej w rodzinie zastępczej.

Co prawda dodatek sierocy można otrzymać bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej, ale to nie oznacza, że wdowy, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym mężu, mają do niego prawo. Tak nie jest. Bez względu na wiek prawo do dodatku mają osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem
16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wysokość dodatku zmienia się co roku wraz z waloryzacją świadczeń. Obecnie wynosi 553,30 zł miesięcznie. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba będąca sierotą zupełną, każdej z nich przysługuje pełna kwota dodatku dla sieroty zupełnej.

Dodatek sierocy tylko na wniosek

ZUS nie przyznaje dodatku dla sieroty zupełnej z urzędu. Trzeba złożyć wniosek (druk ERRD)
i dołączyć do niego dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców. Jeśli ojciec jest nieznany, to należy dołączyć dokument  stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Coraz chętniej emeryci i renciści sięgają po mLegitymację

Już ponad 413,5 tys.  emerytów i rencistów pobrało mLegitymację ZUS w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Dzięki elektronicznej legitymacji można m.in. udowodnić prawo do świadczeń zdrowotnych i skorzystać z przysługujących ulg seniorom, np. ze zniżek na bilety.

Od stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty są wydawane w formie elektronicznej. Wystarczy, na swoim smartfonie zainstalować aplikację mObywatel i pobrać dokument „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. Z tej możliwości korzysta już ponad 413,5 tys. świadczeniobiorców ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

MLegitymacja w telefonie to duże ułatwienie, senior nie musi mieć przy sobie plastikowej karty, by potwierdzić swój status emeryta-rencisty. Okazując mLegitymację na ekranie smartfonu potwierdza, że jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych i przysługujących mu ulg, np. dodatkowych rabatów
i ulg na leki dla seniorów.

Jeśli emeryt lub rencista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie
(na formularzu o symbolu ERL). Z obu dostępnych legitymacji seniorzy mogą korzystać według własnych preferencji lub potrzeb.

Dyżury telefoniczne dla mieszkańców Kujaw i Pomorza

Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z eksperckich dyżurów telefonicznych organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 5 czerwca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 25 na temat świadczenia rehabilitacyjnego – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

6 czerwca zaplanowano trzy dyżury telefoniczne. W godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 68 55 eksperci udzielać będą informacji na temat świadczeń dla rodzin (500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe), w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04 w zakresie zmian w zasiłkach macierzyńskich, a w godz. 10-12.00 pod nr tel. 502 008 688 będzie można zapytać o Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

7 czerwca w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 498 35 81 będzie można dowiedzieć się na temat e-wizyty oraz rezerwacji wizyty w placówce ZUS przez PUE i telefon. 7 czerwca eksperci będą również, udzielać porad dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Dzwonić można w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31.

Dyżur telefoniczny dla nauczycieli odbędzie się 7 czerwca w godz. 10-12.00 pod nr tel. 56 450 67 58.

Podczas dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in. jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę nauczycielską czy świadczenie kompensacyjne, a także jak jest ustalana wysokość tych świadczeń. Ekspert wyjaśni również, czy można pracować, pobierając nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także, kto może ubiegać się o emeryturę z rekompensatą.

Z kolei 9 czerwca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31 będzie można zapytać o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a pod nr tel. 54 230 73 72 o zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA.

To ostatni dzwonek, by złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

1 czerwca mija termin na przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 rok.
Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym terminie, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r.

W tym roku część płatników składek po raz pierwszy musiała złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeśli z rocznego rozliczenia wyszła nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to na profilu płatnika na PUE ZUS w dokumentach roboczych został udostępniony wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R). Należy go zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE do 1 czerwca. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Do tej pory blisko 659 tys. przedsiębiorców przekazało już zweryfikowane wnioski o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł. 625,2 tys. płatników wykazało dopłatę składek,
1,4 mln płatników wykazało nadpłatę składek, a 273,1 tys. płatników wykazało 0, czyli roczna kwota składek jest zgodna z wykazaną miesięczną kwotą składek – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

W województwie kujawsko-pomorskim ponad 36 tys. przedsiębiorców przekazało zweryfikowany  wniosek przez PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają czas tylko do 1 czerwca – dodaje rzeczniczka.

Jeśli przedsiębiorca nie będzie ubiegać się o zwrot składki, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r. – o ile Krajowa Administracja Skarbowa nie przekaże informacji o rozbieżnościach
w dokumentach przekazanych do ZUS-u i urzędu skarbowego dotyczących formy opodatkowania
i wysokości przychodów lub dochodów.

Jeśli płatnik z różnych przyczyn nie przekazał rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, mimo że
22 maja minął już termin,  może jeszcze przekazać ten dokument nie później niż do 30-31 maja br.
Musi jednak pamiętać o tym, że jeśli przysługuje mu kwota do zwrotu, to może o nią wystąpić tylko do
1 czerwca br.

Wniosek o zwrot nadpłaty nie generuje się natychmiast po złożeniu rocznego rozliczenia.  Zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na PUE ZUS na drugi dzień po identyfikacji rocznego rozliczenia z kontem płatnika/ubezpieczonego. Jeżeli na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o zwrot nadpłaty, od dziś (30 maja) przedsiębiorca może sporządzić taki wniosek samodzielnie. Wystarczy, że wybierze wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji „Dokumenty robocze”,
a następnie uzupełni go, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota
z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA. Przedsiębiorca powinien również zweryfikować czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest prawidłowy lub wprowadzić go ręcznie.

Natomiast w sytuacji, gdy rozliczenia wynika niedopłata, to płatnik powinien uregulować ją wraz ze składką za kwiecień jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS)
w terminie do 22 maja. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę, jeśli przekraczają kwotę 34,90 zł.

Emerytura dla matek 4 dzieci

Mamy, które nie wypracowały nawet minimalnej emerytury, a wychowały co najmniej czwórkę dzieci i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą liczyć na rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazwane świadczeniem „Mama 4 plus”. Maksymalna wysokość świadczenia to kwota minimalnej emerytury- od marca 1588,44 zł brutto. Nie każdy jednak otrzyma pełną wysokość świadczenia.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić podstawowe środki do życia kobietom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. O świadczenie to mogą ubiegać się nie tylko panie po 60 roku życia, które urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci, ale po spełnieniu określonych warunków również mężczyźni – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć matki po 60 roku życia, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci, o ile spełniają łącznie kilka warunków ustawowych. Jednym z nich jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Przy ocenie prawa do świadczenia są brane pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega.

Maksymalna kwota świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1588,44 zł brutto. Nie każdy jednak otrzyma pełną wysokość świadczenia. Na pełną kwotę świadczenia mogą liczyć osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty
1588,44 zł brutto. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 1000 zł
i nie osiągamy innych dochodów,  to świadczenie Mama 4 plus  zostanie przyznane w kwocie
588,44 zł brutto.

W województwie kujawsko-pomorskim 4067 osób dostaje z ZUS-u tzw. matczyną emeryturę.  
1556 osób otrzymuje pełną wysokość świadczenia, a 2511 otrzymuje uzupełnienie do kwoty gwarantowanej emerytury minimalnej.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane przez ZUS automatycznie.
Trzeba złożyć wniosek (formularz ERSU). Należy dołączyć do niego m.in. oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz  inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie prawa do świadczenia.

O czym należy zawiadomić ZUS, jeśli pobiera się Mama 4 plus

Osoba, która pobiera rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS
o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów, czy też prawie do innego świadczenia.

Na co może liczyć mama, gdy urodzi  lub przysposobi dziecko

Macierzyński wciąż jest domeną kobiet. W 2022 roku bydgoski i toruński ZUS wypłacał zasiłek macierzyński dla 31 tys. osób.  Tylko 9,7 tys. spośród nich to mężczyźni.

Gdy rodzi się maluch, to zwykle zostaje z nim w domu mama. Jeśli jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, może otrzymać z ZUS-u zasiłek macierzyński. Jego długość uzależniona jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie bądź przyjętych na wychowanie.

Przy urodzeniu lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka mama ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. W przypadku urodzenia bliźniaków to
31 tygodni urlopu macierzyńskiego i 34 tygodnie urlopu rodzicielskiego – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Matka może jednak już po 14 tygodniach po porodzie zrezygnować z urlopu macierzyńskiego
i wcześniej wrócić do pracy pod warunkiem, że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ubezpieczony tata dziecka.

Urlopem rodzicielskim (32, 34 tygodnie) rodzice mogą dzielić miedzy sobą  lub może wykorzystać go tylko jeden z rodziców. Mogą zdecydować również, że wykorzystają go w tym samym czasie.
Od 26 kwietnia br. rodzice mogą liczyć na dodatkowe 9 tygodni rodzicielskiego, ale z tej części urlopu może skorzystać tylko jeden z ubezpieczonych rodziców. Na przykład, jeśli ubezpieczona mama wykorzystała  32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, to dodatkowe 9 tygodni może wykorzystać tylko ojciec dziecka. Jeżeli rodzice podzielą się urlopem np. w taki sposób, że matka wykorzysta
20 tygodni urlopu, wówczas ojcu przysługuje 21 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski może trwać także 38 tygodni, jeśli rodzice przyjmą na wychowanie starsze dziecko.

Z kolei rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie „Za życiem” mają prawo do 65 tygodni urlopu rodzicielskiego,  gdy urodziło się, bądź przyjęli na wychowanie jedno dziecko. W przypadku porodu mnogiego jest to 67 tygodni urlopu rodzicielskiego, a w przypadku przyjęcia na wychowanie starszego dziecka 62 tygodnie.

Jak wynika ze statystyk ZUS, to jednak matki częściej korzystają z urlopu macierzyńskiego
i rodzicielskiego.  W 2022 roku placówki ZUS w województwie kujawsko-pomorskim wypłacały  zasiłki macierzyńskie za okres urlopu macierzyńskiego dla ponad 15 tys. kobiet, za okres urlopu rodzicielskiego 16,8 tys.  Natomiast tylko 496 mężczyzn otrzymało zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego i 164 za okres urlopu rodzicielskiego. Zdecydowanie częściej panowie korzystają
z urlopu ojcowskiego. W 2022 roku placówki ZUS w regionie wypłaciły zasiłek ojcowski 9,2 tys. mężczyzn.

Ile wynosi zasiłek

Od 26 kwietnia zasiłek macierzyński jest wyższy. Wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego.
A jeśli ubezpieczona mama złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński w ciągu 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to zasiłek będzie wynosił  81,5 proc. wymiaru za cały okres jego pobierania. Nie dotyczy to dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujących drugiemu z rodziców. Tu zawsze zasiłek będzie wynosił  70 proc.

W przypadku niewykorzystania ani jednego dnia zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego (w wysokości 81,5% podstawy wymiaru zasiłku) w pierwszym roku życia dziecka, rodzic może złożyć wniosek o jednorazowe wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.  Za okres urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński będzie przysługiwać w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Rodzic, który na 26 kwietnia 2023 r. pobierał zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ma prawo do zasiłku na nowych zasadach pod warunkiem, że do 17 maja złożył wniosek o ustalenie nowej wysokości zasiłku. Jeśli tego nie zrobił, będzie otrzymywać zasiłek w starej wysokości.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego obliczana jest na podstawie średniego wynagrodzenia/przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym urodziło się dziecko lub zostało przyjęte na wychowanie. Jeżeli przed porodem ubezpieczona przebywała na zwolnieniu lekarskim, zasiłek macierzyński będzie wypłacany od tej samej podstawy wymiaru, od której wypłacany był zasiłek chorobowy. Najwyższy miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego wypłacany przez placówkę ZUS
w regionie przekroczył 16,5 tys. zł brutto. Jego podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 20,6 tys. zł brutto.

Accordion title 2

Accordion content 2.

 

Ponad 5 tys. firm ubiega się o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy

Z roku na rok rośnie zainteresowanie konkursem na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. W 2023 roku do konkursu przystąpiło ponad 5,1 tys. płatników składek,
a więc o blisko 30 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

18 maja upłynął termin, w którym płatnicy składek mogli przekazać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Wpłynęło 5155 wniosków, w tym 284 z województwa kujawsko-pomorskiego. To odpowiednio o blisko 30 proc. i ok. 31 proc. więcej niż w roku 2022.

Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej wniosków złożyli płatnicy prowadzący działalność
w ramach przetwórstwa przemysłowego (1837), budownictwa (1269), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (661). Choć najwięcej wniosków wpłynęło w województwie wielkopolskim (660), mazowieckim (618) i śląskim (609), to największy wzrost procentowy wniosków odnotowano
w województwie pomorskim (64 proc.) i podlaskim (ok. 57 proc.) – dodaje rzeczniczka.

Dokumentacja o dopłatę do projektów rozpatrywana jest dwuetapowo. Pracownicy ZUS-u sprawdzają wnioski pod kątem formalnym- czy są poprawne i kompletne, a płatnik składek spełnia warunki do uzyskania dofinansowania. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej przekazują je do oceny merytorycznej, której dokonują eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To oni wybiorą najlepsze projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Lista rankingowa  projektów ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana na stronie www.zus.pl  oraz na stronie BIP nie później niż do 31 grudnia br.

W tym roku pula środków to 100 mln zł. Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę. Pieniądze pochodzą
z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom. Za uzyskane środki przedsiębiorca może zakupić m.in. maszyny, urządzenia i sprzęt, które poprawią warunki
i bezpieczeństwo pracy.

ZUS: uwaga na fałszywe SMS-y od oszustów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe SMS-y.
W treści wiadomość zawiera informację:  „Masz do odebrania nieodebrane świadczenie z ZUS, prosimy o jak najszybsze jego otrzymanie, musisz przejść do uzupełnienia:
https://cutl.(...)”.
Jeśli otrzymaliśmy takiego SMS-a, bądźmy czujni i nie klikajmy w załączony link. To może być oszustwo! – mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

ZUS nie wysyła wiadomości SMS ani maili dotyczących  świadczeń. Nie wysyła również  do nikogo wiadomości z linkami, w które należy wejść, nie prosi też o podawanie danych wrażliwych niezabezpieczonymi kanałami komunikacji. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności
w przypadku otrzymania wiadomości o podejrzanej treści, zwłaszcza informacji zawierających linki. Dokładnie czytajmy otrzymane wiadomości i nie klikajmy w podejrzane  linki ani nie pobierajmy załączników niewiadomego pochodzenia – dodaje Krystyna Michałek.

W celu wyjaśnienia wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji należy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cotatzus [dot] pl ().

Wyższe progi dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów

Od czerwca niektórzy pracujący renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia niż dotychczas. Niższy, bezpieczny próg zarobków zwiększa się o ponad
273 zł brutto, a wyższy o 508 zł brutto.

Wielu emerytów i rencistów nadal pracuje. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą osiągać dodatkowe przychody bez ograniczeń.
Nie  muszą obawiać się, że ich świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone, nawet jeśli przychód przekracza określone progi - 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jest jeden wyjątek od tej reguły -gdy ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1588,44 zł brutto). Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dla pozostałych emerytów (na wcześniejszych emeryturach) i większości rencistów są limity zarobkowe, które zmieniają się co trzy miesiące. W porównaniu do pierwszego kwartału są wyższe
i w zależności od tego, czy nie przekroczyliśmy pierwszego, czy też drugiego progu limitu możemy zarobić więcej o ponad 273 zł lub 508 zł brutto – dodaje rzeczniczka

Aby nie narazić się na zmniejszenie emerytury czy renty, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca jest to kwota 4987 zł brutto. Świadczenie może być również zawieszone, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 9261,60 zł brutto.

Jeśli zarobki, które emeryt lub rencista uzyskuje z dodatkowego przychodu, będą mieściły się 
w granicach od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie z ZUS-u będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. wynosi:

794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

 

Kto może jeszcze dorabiać bez ograniczeń

Nie wszyscy świadczeniobiorcy, którzy dodatkowo pracują, muszą obawiać się, że ich świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone. Granicznymi kwotami przychodu  nie muszą przejmować się osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez ograniczeń mogą również dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej  emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Accordion title 2

Accordion content 2.

 

Zbliża się termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

22 maja minął termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok. Obowiązek ten dopełniło ponad 2,2 mln płatników. 1,4 mln przedsiębiorców może liczyć na zwrot nadpłaty.
Na ich koncie na PUE ZUS został udostępniony wniosek o zwrot (RZS-R), który należy zweryfikować, podpisać i odesłać przez platformę  PUE ZUS do 1 czerwca.

Do 22 maja część przedsiębiorców musiała złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Obowiązek ten dopełniło ponad 2,2 mln płatników składek prowadzących działalność, która była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. 1,4 mln płatników może liczyć na zwrot nadpłaty. Wystarczy, że do 1 czerwca odeślą przez PUE ZUS zweryfikowany i podpisany wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej (RZS-R), a ZUS do 1 sierpnia przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, zapisany na koncie płatnika. Do tej pory do ZUS-u trafiło 360 tys. wniosków o zwrot nadpłaty na kwotę 665 mln zł – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne jest coraz mniej.  Jeśli przedsiębiorca nie złoży go do 1 czerwca, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r. – o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach w dokumentach przekazanych do
ZUS-u i urzędu skarbowego dotyczących formy opodatkowania i wysokości przychodów lub dochodów – dodaje rzeczniczka.

W sytuacji, gdy płatnik składek z różnych przyczyn nie mógł złożyć do ZUS-u rocznego rozliczenia
w terminie do 22 maja br., to może jeszcze przekazać ten dokument do 30-31 maja br. Musi jednak pamiętać o tym, że jeśli przysługuje mu kwota do zwrotu, to do 1 czerwca powinien zatwierdzić
i odesłać przez PUE ZUS przygotowany wniosek o symbolu RZS-R, który dostępny będzie
w dokumentach roboczych. Sam fakt przekazania dokumentów rozliczeniowych po terminie (w tym roku po 22 maja) nie rodzi konsekwencji.

Co ważne, jeśli z rocznego rozliczenia wynika niedopłata, to płatnik powinien uregulować ją wraz ze składką za kwiecień jednym przelewem  na swój indywidualny  numer rachunku składkowego (NRS) w terminie do 22 maja. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę- jeśli przekraczają kwotę 34,90 zł.

Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia

Bydgoski oddział ZUS zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium „Program Płatnik dla początkujących”, które odbędzie się 24 maja o godz. 10.00.  Szkolenie przeprowadzimy online za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. Zapisy przyjmujemy do 23 maja pod adresem: szkolenia_bydgoszczatzus [dot] pl ()- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Z kolei oddział ZUS w Toruniu organizuje w maju dwa bezpłatne szkolenia online. Pierwsze odbędzie się 24 maja o godz. 9.00 i dotyczyć będzie zasad poprawnego wypełniania
i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Tematem drugiego szkolenia, które odbędzie się 29 maja o godz. 9.00, będzie
Platforma Usług Elektronicznych ZUS- funkcje dla płatników składek. Na szkolenia obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem: sylwia [dot] bratkowska-gburekatzus [dot] pl ().

ZUS zaprasza na eksperckie dyżury telefoniczne

W ciągu najbliższych dni Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje eksperckie dyżury telefoniczne. Dotyczyć one będą m.in. zasad zarobkowania na świadczeniu przedemerytalnym, zmian w zasiłkach, renty z tytułu niezdolności do pracy, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, czy certyfikatów i elektronicznych zwolnień lekarskich na PUE ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dyżur dla lekarzy i asystentów medycznych w zakresie certyfikatów i elektronicznych zwolnień lekarskich na PUE ZUS odbędzie się 22 maja w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 26 oraz 29 maja w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31.

O dorabianie do świadczenia przedemerytalnego będzie można zapytać ekspertów 23 maja w godz.
9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04. Z kolei osoby zainteresowane tematyką świadczeń chorobowych, zmian w zasiłkach mogą dzwonić 24 maja w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31 i 30 maja w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04.

Dzwoniąc 24 maja w godz. 9-11.00 pod nr tel. 54 282 83 36 i w godz. 10-12.00 pod nr tel. 502 008 688 oraz 31 maja w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 24 będzie można uzyskać informacje na temat
PUE ZUS, e-wizyt, platformy EPUAP, czy wypełniania pełnomocnictw dla płatników. 

25 maja w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 26  będzie można porozmawiać z ekspertami na temat renty z tytułu niezdolności do pracy, a w godz. 10-12.00 pod nr tel. 56 610 93 59 na temat rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, czyli jak wyjechać do sanatorium z ZUS.

O świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres będzie można zapytać 26 maja w godz.
9-11.00 pod nr tel.
52 341 84 26. Natomiast dyżur dla początkujących przedsiębiorców w zakresie składek odbędzie się 31 maja w godz. 9-11.00 pod nr tel. 54 230 73 80.

Urzędnicy ZUS pomogą w rozliczeniu składki zdrowotnej także w sobotę

Czasu na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok zostało już niewiele, dlatego ZUS w Bydgoszczy organizuje dla przedsiębiorców specjalny dyżur ekspercki. Odbędzie się on w sobotę, 20 maja w godz. od 9 do 14.00 przy ul. Św. Trójcy 33. Tego dnia będzie można też zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numer 22 560 16 00, które wspomagane będzie m.in. przez pracowników bydgoskiego i toruńskiego oddziału ZUS.

Do 22 maja cześć płatników składek musi złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień br., uwzględniając w nich roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się pomóc im w wypełnieniu tego obowiązku, organizując cyklicznie dyżury telefoniczne i szkolenia. Pomoc można także uzyskać podczas e-wizyty w ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00, czy u doradcy płatnika
w dowolnej placówce ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach takiego wsparcia, w najbliższą sobotę 20 maja w godz. od 9 do 14.00 nasza placówka ZUS w Bydgoszczy przy ul.  Św. Trójcy 33 będzie otwarta dla płatników składek. Na klientów czekać będą doradcy ZUS, którzy wyjaśnią, pomogą i podpowiedzą w zakresie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Tego dnia w godz. od 9 do 14.00 będzie można także zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numer 22 560 16 00, które wspomagane będzie m.in. przez pracowników bydgoskiego i toruńskiego oddziału ZUS – dodaje rzeczniczka.

Ostateczny termin na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej upływa 22 maja, dlatego warto skorzystać z sobotniego dyżuru w ZUS. Co ważne w sobotę nie załatwimy innych spraw np. związanych z emeryturami, rentami czy zasiłkami. Ten dzień dedykowany jest wyłącznie płatnikom składek, którzy potrzebują pomocy przy rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej.

Zostały dwa dni na zwiększenie zasiłku macierzyńskiego

Tylko do 17 maja br. rodzice mogą złożyć wniosek o podwyższenie zasiłku macierzyńskiego.
Jeśli wniosek wpłynie po tej dacie, to świadczenie nie będzie przeliczone, a zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości. Wniosek o przeliczenie zasiłku mogą złożyć rodzice, którzy pobierali go na 26 kwietnia br.  – przypomina Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Od 26 kwietnia br. zasiłek macierzyński jest wyższy i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego. Natomiast jeśli ubezpieczona mama złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński w ciągu 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to zasiłek będzie wynosił  81,5 proc. wymiaru za cały okres jego pobierania. Nie dotyczy to dodatkowych wprowadzonych nowymi przepisami
9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujących drugiemu z rodziców. Za tą część urlopu zasiłek zawsze będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Wyższy zasiłek tylko na wniosek

Rodzice, którzy na 26 kwietnia br. pobierali zasiłek macierzyński  za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, mogą do 17 maja złożyć wniosek o podwyższenie świadczenia. Jeśli wniosek wpłynie po tej dacie, przeliczenie zasiłku już 
nie będzie możliwe i świadczenie będzie wypłacane w ustalonej do tej pory wysokości.

Gdzie rodzic składa wniosek

Wniosek o przeliczenie zasiłku macierzyńskiego w nowej, korzystniejszej wysokości rodzic składa do

do płatnika zasiłku tj. pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u. Jeśli zasiłek wypłacany jest przez  pracodawcę lub  zleceniodawcę, wówczas wniosek powinien mieć formę pisemną.  Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, to wniosek może być złożony na piśmie lub w formie elektronicznej np. przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na formularzu POG.

Dla kogo dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego

Nowelizacja przepisów wynikająca z wdrożenia dyrektywy unijnej „work life balance” wydłużyła także o 9 tygodni urlop rodzicielski dla drugiego z rodziców. Gdy ubezpieczona mama skorzysta
z zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze
np. 32 tygodni lub 34 tygodnie, to przysługujące dodatkowe 9 tygodni może wykorzystać już tylko ojciec dziecka. Wniosek o udzielenie takiego urlopu ubezpieczony rodzic powinien złożyć do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

ZUS: 16 maja webinarium- roczne rozliczenie składki zdrowotnej w programie Płatnik

Ponad 600 tys. płatników składek złożyło już roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Termin na jego złożenie mija 22 maja. ZUS zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium.

Zostało coraz mniej czasu na złożenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za ubiegły rok. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Pytań i wątpliwości jest wiele, dlatego ZUS organizuje kolejne bezpłatne webinarium nt. rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Spotkanie
z ekspertami ZUS odbędzie się wtorek 16 maja o godz. 10 na platformie Webex.
Nie trzeba mieć zainstalowanej żadnej specjalnej aplikacji – wystarczy przeglądarka z dostępem do internetu- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Podczas szkolenia eksperci z centrali ZUS zaprezentują jak wypełnić dokumenty w programie Płatnik, omówią zagadnienia, z którymi najczęściej zgłaszają się osoby dokonujące rozliczenia oraz postarają się odpowiedzieć na pytania uczestników. Na webinarium nie trzeba się zapisywać, jest otwarte dla wszystkich chętnych. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w link.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w webinarium, będą miały dostęp do nagrania z tego spotkania. Zostanie ono udostępnione na stronie internetowej ZUS oraz na kanale Elektroniczny ZUS w serwisie Youtube.

Dyżury eksperckie ZUS i szkolenia w regionie

Placówki ZUS w regionie zapraszają na szkolenia i dyżury telefoniczne dotyczące m.in. rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej zus.pl, w zakładce Szkolenia i Wydarzenia (https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia).

Accordion title 2

Accordion content 2.

 

100 mln zł czeka na firmy

Tylko do 18 maja przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. W tym roku pula środków to 100 mln zł. Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

Do ZUS-u wpłynęło już kilkaset wniosków od firm na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Płatnicy składek, którzy nie złożyli jeszcze wniosku, a chcieliby pozyskać takie dofinansowanie z ZUS-u, muszą się pospieszyć, bo czasu zostało zaledwie kilka dni. Wniosek
o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją można złożyć tylko do 18 maja, wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony
www.prewencja.zus.pl- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się przedsiębiorca, wynosi 10 tys. zł,  maksymalna nie może przekroczyć 80 proc. inwestycji i być wyższa niż 300 tys. zł. Za uzyskane środki przedsiębiorca może zakupić m.in. maszyny, urządzenia i sprzęt chroniący przed hałasem
i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Może na przykład zakupić podnośniki, wózki jezdniowe, środki ochrony indywidualnej, oświetlenie, czy filtrowentylację. Lista możliwości jest długa -dodaje rzeczniczka.

W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze
i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.  Realizacja projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy m.in. nie zalegają z opłatą składek
i podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym,
w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie
z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/ prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkursatzus [dot] pl">konkursatzus [dot] pl.

Szkolenia i dyżury dla przedsiębiorców z rozliczenia składki zdrowotnej

W tym roku po raz pierwszy część płatników składek musi złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok. Rozliczenie do ZUS-u trzeba przekazać do 22 maja. Placówki ZUS w regionie organizują szkolenia i dyżury telefoniczne z tego tematu. Warto z nich skorzystać- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Nasi eksperci będą czekać na pytania:

16 maja w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 498 35 81, w godz. 9-10.00 pod nr tel. 54 282 83 23, w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24, w godz. 10-11.00 pod nr tel. 54 288 61 57, 17 maja w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 68 55, w godz. 9-11.00 pod nr tel. 54 230 73 83, w godz. 10-12.00 pod nr tel. 54 280 28 35, w godz. 12-14.00 pod nr tel. 502 008 688, 18 maja w godz. 10-11.00 pod nr tel. 54 288 61 58, 19 maja w godz. 11-13.00 pod nr tel. 502 008 688.

 

Aby wziąć udział w webinariach, należy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia zgłosić swój udział na adres email: sylwia [dot] bratkowska-gburekatzus [dot] pl ().

Stacjonarne szkolenia w Golubiu-Dobrzyniu

17 maja w godz. 10-12.00 w siedzibie ZUS w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się stacjonarne szkolenie dla biur rachunkowych w temacie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

 • 18 maja w godz. 8-10.00 i 10.00-12.00,
 • 19 maja w godz. 9-11.00.

O zasady rozliczania wpłat na poczet należności z tytułu składek i zasady zwrotu nadpłaconych składek będzie można zapytać ekspertów 17 maja w godz. 10-11.00 pod nr tel. 56 610 95 97
i 19 maja w godz. 9-11.00 pod nr tel. 54 230 73 57.

 

 

Dodatkowo ZUS w Toruniu, Grudziądzu, Brodnicy i we Włocławku organizuje bezpłatne szkolenie online dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Szkolenia odbędą się:

16 maja w godz. 8-10.00,
18 maja w godz. 8-10.00 i 10.00-12.00,
19 maja w godz. 9-11.00.

 

Stacjonarne szkolenia w Golubiu-Dobrzyniu

17 maja w godz. 10-12.00 w siedzibie ZUS w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się stacjonarne szkolenie dla biur rachunkowych w temacie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Aby wziąć udział w webinariach, należy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia zgłosić swój udział na adres email: