Miasta partnerskie

15 października 2015 podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej, w Soleckim Centrum Kultury podpisana została Umowa w zakresie rozwoju stosunków wzajemnych i współpracy pomiędzy Bashtanską radą miejską w obwodzie Mykolaiwskim (Ukraina) i Gminą Solec Kujawski w Powiecie Bydgoskim (Rzeczpospolita Polska).

 

 Strona internetowa Bashtanki www.bashtanka.org.ua.

Zarys historyczny miasta Bashtanka

Bashtanka to centralne miasto w obwodzie Mikołajewskim, leżące na południu Ukrainy, 200 km. od Odessy. (Obwód jest odpowiednikiem województwa, Bashtanka pełni rolę jego stolicy) Samo miasto liczy 13,2 tys. mieszkańców, jednak łącznie z obszarami przynależącymi do miasta, (odpowiednik gminy) jest to niemal 23 tys. mieszkańców. Przez miasto biegnie droga krajowa Odessa - Dnipro.

Historia Bashtanki sięga ok. 1806 roku, kiedy to na terenie dzisiejszego miasta, założono osadę Poltawka. W 1963 roku Bashtanka stała się miastem a w 1987 stolicą obwodu Mikołajewskiego.

W mieście w latach 2001 - 2004 nastąpiła reforma komunalna, której skutkiem było m.in. utworzenie wspólnot mieszkaniowych. Efektem działań wspólnot i mieszkańców było np. uniezależnienie się od kotłowni miejskiej (każdy blok posiada własne źródła ciepła) a także przeprowadzenie kapitalnego remontu dachów w blokach mieszkalnych.

Na terytorium Bashtanki działa wiele przedsiębiorstw zarówno dużych i średnik, jednak przeważają te o charakterze przemysłowo - rolniczym (produkcja i sprzedaż zboża, słonecznika). Jednym z większych przedsiębiorstw znanych w kraju, jest firma "Slavia" zajmująca się produkcją serów. Kolejnym dużym przedsiębiorcą jest "Zorza Ingółu", specjalizująca się w przetwórstwie owoców.

Na terenie miasta działa wiele placówek i instytucji. W ofercie edukacyjnej znajdują się 2 szkoły ogólnokształcące, gimnazjum oraz szkoła muzyczna. W Bashtance mieści się szpital rejonowy, dom kultury, budynek pobytu dziennego dla emerytów oraz osób potrzebujących opieki, centrum rehabilitacyjne, biblioteki, stadion sportowy a także wiele organizacji i klubów sportowych.

W mieście funkcjonują place zabaw, fontanny oraz miejsca gdzie można odpocząć na świeżym powietrzu. Większość tych obiektów powstało w ramach realizacji inwestycji będących częścią rozwoju gospodarczego, dzięki czemu czyni to Bashtankę najbardziej rozwiniętym obszarem w całym obwodzie Mikołajewskim.