Herb i flaga

Do czasów zaboru pruskiego Solec nie posiadał swojego herbu. Na pieczęciach herbowych miasta z XVI i XVII wieku widnieje wizerunek Św. Stanisława, który jest patronem miasta. W 1897 r. monachijski malarz Otto Hupp zaprojektował herb dla miasta Solec ustalając jego kolorystykę. Tak zaprojektowany herb został przyjęty przez zgromadzenie rady miejskiej 18 października 1898 r. i zatwierdzony przez rząd pruski. W 2003 r. rada miejska zatwierdziła obecny herb i flagę miasta i gminy.

Herb przedstawia w polu srebrnym dwie wieże blankowane, czerwone z wąską strzelnicą srebrną w każdej, połączone są murem blankowanym, czerwonym z bramą srebrną, z wrotami otwartymi - złotymi i kratą czarną - opuszczoną do 1/3 wysokości. Powyżej linii muru popiersie Św. Stanisława biskupa i męczennika, w szacie i infule błękitnych, ze złotym pastorałem w lewej ręce. Po obu stronach głowy świętego widnieją dwie litery S (Sanctus Stanislaus).

 

 

 

 

Flaga ma postać płata składającego się z trzech jednakowej szerokości pionowych pasów: czerwonego, białego i niebieskiego. Na pasie środkowym umieszczone jest godło z herbu miasta i gminy. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8