Mieszkalnictwo

Listy mieszkaniowe

Listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas oznaczony, zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim w dniu 30 listopada 2022 r. Wszystkie osoby znajdujące się na listach mieszkaniowych, które nie otrzymały lokalu z zasobu gminy i są nadal zainteresowane jego otrzymaniem, są zobowiązane do aktualizacji wniosku od stycznia do końca czerwca 2023 r.

Komisja Mieszkaniowa
Komisja Mieszkaniowa
Zaświadczenia i wnioski
Zaświadczenia i wnioski
Krajowy Rejestr Długów
Krajowy Rejestr Długów