Puszcza Bydgoska

Kompleks leśny o powierzchni ponad 45 tys. ha położony w Kotlinie Toruńskiej na południowy wschód od Bydgoszczy. Drzewostan, głównie sosnowy z domieszką dębu, brzozy i grabu, porasta wysokie wydmy, czyli piaski, które są pozostałością po zalegających tu niegdyś lodowcach. Słabej jakości piaszczyste gleby nie sprzyjały rozwojowi rolnictwa na tym terenie, dzięki czemu lasy obecnej Puszczy Bydgoskiej nie zostały wykarczowane i do dziś zachowały swój naturalny charakter. Ten duży obszar leśny stanowi ważny element sieci korytarzy ekologicznych w Polsce, umożliwiając migrację zwierząt z terenów wschodniej Polski na zachód i w kierunku odwrotnym. Puszcza stanowi także teren rekreacyjny i jest celem pieszych wędrówek oraz wycieczek rowerowych mieszkańców pobliskich miast - Bydgoszczy i Torunia.

Informacje  na temat Puszczy Bydgoskiej na stronie www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl