Konsultacje Wspólnej Polityki Rolnej

Aktualności dla rolników

KONKURS
„Bezpiecznie na wsi mamy – wypadkom zapobiegamy”
Plakat przypominający o konsultacjach

Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej są na półmetku. Potrwają jeszcze do 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie w konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo..

Do pobrania