Konsultacje Wspólnej Polityki Rolnej

Aktualności dla rolników

Logo KRUS na tle polskich monet.
Odsetki za zwłokę
Plakat ze zdjęciem gabinetu rehabilitacyjnego.

Turnusy rehabilitacyjny dla dzieci rolników

INFORMACJE

WNIOSEK

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA

OŚWIADCZENIE

RODO


Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wznawia rehabilitację leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Pierwsze turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się 18 marca 2021 r.

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego. Na badanie należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem. Wykonanie testu jest bezpłatne.

Placówki, które wykonują testy w kierunku SARS-CoV-2 dostępne są pod adresem: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa.

Jeśli jesteś lub przebywasz z osobą na kwarantannie albo w izolacji - pozostań w domu!

Plakat ze zdjęciem gabinetu rehabilitacyjnego.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy