Pomoc materialna dla uczniow

Stypendium
Stypendia szkolne
STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023 Do  15 września można złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Stypendia szkolne na podstawie dyspozycji art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r…
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
wyprawka szkolna
Wyprawka szkolna
Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023.   W bieżącym roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmuje się uczniów:   -…