Pomoc materialna dla uczniow

Przybory szkolne.
Stypendia szkolne
STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024 Do  15 września można złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. Stypendia szkolne na podstawie dyspozycji art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r…
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Kredki
Wyprawka szkolna
Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024.   W bieżącym roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmuje się uczniów:   -…