MUKS WISEŁKA Solec Kujawski

ul. Słowackiego 4
86 - 050 Solec Kujawski
R. Wilczarski, tel: 608 767 682
pwwilrobatwp [dot] pl
Klub ma celu w min. planowanie i organizowanie życie sportowego członków w oparciu o możliwości techniczne i materialne, upowszechnianie idei piłki nożnej oraz innych dyscyplin sportowych, jak również organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach i zawodach sportowych.