Awaria oswietlenia

Lampy uliczne przy pl. Jana Pawła II.

W pierwszy dzień świąt miała miejsce awaria oświetlenia w sieci ENEA. Awaria ta została zgłoszona przez pracownika Wydziału Utrzymania Miasta 1 kwietnia za pośrednictwem platformy dostępnej tylko i wyłącznie na komputerze w urzędzie. ENEA przyjęła zgłoszenie i od godzin porannych 2 kwietnia przystąpiła do usuwania przyczyny awarii.

Właścicielami oświetlenia ulicznego są Gmina Solec Kujawski oraz ENEA Oświetlenie. Wykonawcę do prac związanych z utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej własność gminy, wybieramy na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a na utrzymanie oświetlenia stanowiącego własność ENEA ustalamy w drodze negocjacji zasad i ceny jego utrzymania z ENEĄ – właścicielem tego oświetlenia.

Czas usunięcia awarii, określony w umowie wynosi od 7 do 10 dni, z wyłączeniem usterek zagrażających życiu (tj. przewrócony słup , wystające kable, zdewastowane szafki). Usterki usuwane są przez całą dobę w ciągu tygodnia, w niedziele i święta uruchomiony jest dyżur w celu likwidacji zagrożeń życia. Zgłaszanie usterek następuje poprzez udostępnioną przez ENEA platformę z komputera znajdującego się w budynku urzędu.

Natomiast mieszkańcy wszystkie awarie mogą zgłaszać w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 52 387 01 69 lub całodobowo na e-mail: drogiatsoleckujawski [dot] pl.