Bezpłatna pomoc prawna - Stacjonarnie!

porady prawne

Uprzejmie informuję, iż od dnia 12.07.2021 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działający na terenie Państwa Gminy będzie działał w trybie normalnym tj. porady będą udzielane osobiście przez prawników w punkcie.

Punkt w Solcu Kujawskim będzie działał według następującego harmonogramu

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Solcu Kujawskim, z siedzibą: Urząd Miasta Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert, w roku 2021 jest to: Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej w Bydgoszczy – pomocy udzielają radcy prawni lub adwokaci.

 

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

10.00 – 14.00

Wtorek

10.00 – 14.00

Środa

14.00 – 18.00

Czwartek

14.00 – 18.00

Piątek

13.00 – 17.00