Budżet na 2024 r.

W grudniu rada miejska przyjęła budżet gminy na 2024 r. Uchwałę budżetową w zakresie dochodów i wydatków przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych zawartych w ustawie budżetowej w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 r. Budżet opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów i informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody zaplanowano na 130 mln zł, w tym dochody bieżące 97 mln zł, a wydatki na 126 mln zł, w tym wydatki bieżące 100 mln zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3,3 mln zł. Szczegółowe informacje o finansach gminy w 2024 r. oraz najważniejszych zadaniach inwestycyjnych znajdują się w informatorze budżetowym do po brania TUTAJ.