Budżet Obywatelski

Plakat informuje o zmianie terminu.

Szanowni Mieszkańcy!

W tym roku, po przerwie wracam do Państwa z propozycją wspólnego zagospodarowania pieniędzy z budżetu naszej gminy w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego.  Na realizację budżetu obywatelskiego przeznaczyliśmy łącznie kwotę w wysokości 425 000 złotych, z czego 375 000 zł na projekty inwestycyjne i 50 000 zł na nieinwestycyjne. 

Budżet obywatelski to niezwykle ważna sprawa. Jest to inicjatywa, dzięki której będą mogli Państwo czuć się współodpowiedzialnymi za to, co dzieje się w naszej „Małej Ojczyźnie”.  Zapraszam więc do udziału w tym przedsięwzięciu wszystkich tych z Państwa, którzy chcą włączyć się w ten proces.

Do 11 sierpnia 2023 roku trwa przyjmowanie zgłoszeń projektów w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego. W tym czasie pracownicy urzędu pozostają do Państwa dyspozycji, służąc pomocą. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 0523870112 lub wysyłając e-mail na adres: sbo at soleckujawski [dot] pl. Zachęcam do zgłaszania projektów i współdecydowania o tym, które z nich zostaną zrealizowane. Mam nadzieję, że dzięki naszemu współdziałaniu powstanie wiele cennych inicjatyw ważnych dla naszego miasta.

Z wyrazami szacunku,

Teresa Substyk

Plakat