Centrum Usług Społecznych

Budynek CUS, obecnie MGOPS.

Burmistrz Solca Kujawskiego ma przyjemność poinformować, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację o przyznaniu Gminie Solec Kujawski dofinansowana w wysokości 3.832.097,88 zł. w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na  realizację od 1 kwietnia projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim”. W ramach pozyskanych środków nastąpi przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Całkowita wartość projektu wyniesie 4.033.787,25 zł  Od 1 sierpnia 2024 roku mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z nowych usług społecznych tj.: profilaktycznej lub diagnostycznej opieki pielęgniarskiej w miejscu zamieszkania, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, wsparcia dla osób opiekujących się osobą starszą lub niepełnosprawną, wsparcia w mieszkaniu treningowym oraz usług interwencji kryzysowej. Na szczególną uwagę zasługuje usługa transportowa door-to-door, polegająca na zapewnieniu transportu, dla osób niesamodzielnych lub z niepełnosprawnością do lekarza, urzędu lub innej instytucji na terenie Solca Kujawskiego i jego okolic. Realizacja projektu przewidziana jest na 36 miesięcy. O terminach rekrutacji i wszystkich zaplanowanych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.