Co z odpadami po remoncie?

Śmieci przed wiatą śmietnikową.

Odpady poremontowe i budowlane powstają w naszych gospodarstwach domowych w wyniku prowadzenia niewielkich prac remontowych lub budowlanych (niewymagających pozwolenia na budowę). Wytworzone odpady, np. gruz, odpady z betonu, ceramikę, płyty kartonowo-gipsowe, armaturę łazienkową, panele podłogowe należy gromadzić w workach typu big bag przy nieruchomości, której dotyczy remont.

Zapełniony worek należy dostarczyć do PSZOKu przy ul. Targowej 3, gdzie bezpłatnie można oddać do 1 m3 odpadów budowlanych i poremontowych. Odpłatnie można zamówić z ZGK Sp. z o.o. usługę odbioru i transportu zapełnionego worka.

Odpady wielkogabarytowe, np. meble, drzwi należy gromadzić przy wiacie jedynie w dzień odbioru tej frakcji zgodnie z harmonogramem wywozu. Ponadto, zawsze i w każdej ilości można oddawać odpady wielkogabarytowe do PSZOK-u bezpłatnie.

Nieprawidłowe jest wyrzucanie odpadów poremontowych pod wiaty śmietnikowe. Powstaje wówczas tzw. dzikie wysypisko, za którego usunięcie dodatkowo płacimy wszyscy.