Dbajmy o wodę

Burmistrzowie wraz ze swoimi zastępcami na moment przed podpisaniem deklaracji.

"(...)1. Będziemy promować i realizować działania związane z naturalną retencją, łapaniem deszczu, recyklingiem wody i jej zatrzymywaniem.(...)

(...)2. Będziemy promować walory turystyczne rzek, jezior i terenów podmokłych oraz prowadzić edukację ekologiczną zwiększającą świadomość przyrodniczą na każdym etapie życia mieszkańców.(...)

(...)3. Będziemy podejmować działania zmierzające do monitorowania i ciągłej poprawy jakości wód powierzchniowych, wprowadzać zasadę „zero waste” w środowisku i zwiększać skuteczność oczyszczania ścieków i segregacji odpadów.(...)"

To punkty, które znalazły się w deklaracji dbajMY o H2O!, która stała się hasłem przewodnim spływu kajakowego z Wąbrzeźna do Bałtyku. We wtorek 6 lipca deklarację w imieniu Solca Kujawskiego podpisały burmistrz Teresa Substyk i zastępca burmistrza Barbara Białkowska. Stało się to na stanicy wodnej WOPR Salina, gdzie kajakarze zatrzymali się na odpoczynek. Przybili do soleckiego brzegu Wisły 5 lipca, a dzień później przed południem wyruszyli w dalszą drogę. Jak podkreślali organizatorzy spływu, zależy im na promowaniu dbałości o najwyższą jakość wód w Polsce. Burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski mówił, że każdy w deklaracji znajdzie fragment dla siebie. Z kolei T. Substyk zaznaczyła, że soleckiemu samorządowi zależy też na ochronie klimatu, środowiska: - Wiele rzeczy zapisanych w deklaracji będziemy chcieli realizować. Dla rozwoju gminy jest jednak ważny też element gospodarczego wykorzystania Wisły i jej kaskadyzacja.