Dodatek osłonowy

Dokument w teczce

Od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Zgodnie z  przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wnioski można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Niezwłocznie po opublikowaniu tego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, wnioski będą dostępne dla mieszkańców w urzędzie. Wniosek wraz ze wskazówkami jak go wypełnić można ściągnąć również TUTAJ.

Dodatki osłonowe przyznane na kompletne wnioski złożone do 31 stycznia  2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym wypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek energetyczny w 2022 r. zostaje na mocy ustawy o dodatku osłonowym zawieszony.