Dodatek Węglowy

Dodatek węglowy….

Z dniem dzisiejszym tj. 12.08.br. wchodzi w życie  ustawa o dodatku węglowym. Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałezasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Dodatek węglowy będzie wynosił 3.000,00 zł. i będzie przyznawany jednorazowo. Warunki uzyskania dodatku, w tym komu  przysługuje dodatek zostały określone w ww. ustawie.  Wnioski o wypłatę dodatku będzie można składać do 30 listopada 2022 r. na piśmie lub drogą elektroniczną do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim przy ul. Kościuszki 12.

Wnioski o dodatek węglowy będą dostępne w MGOPS,  po ich  określeniu przez Ministra Klimatu  i Środowiska w  drodze Rozporządzenia, o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.

 

Bliższych informacji będzie można uzyskać pod nr: 798 422 413 lub 798 476 281.