Dofinansowanie na drogi

Widok na ul. Krótką.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy burmistrz Teresa Substyk podpisała 7 lipca umowę na dofinansowanie przebudowy ulicy Długiej oraz ulicy Krótkiej. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie wynosi 334 601 zł i stanowi 50 proc. kosztów inwestycji.