Dwa jubileusze w "Jagódce".

Zespół "Soleczanie" na scenie w czasie występu.

W sobotę 10 września w świetlicy „Jagódka” świętowali zespół „Solecczanie” oraz Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Kujawska. Jubilaci obchodzili swoje 35-lecie. W jubileuszowym spotkaniu wzięło udział wielu gości, w tym przedstawiciele soleckiego samorządu. Ze sceny dobiegał śpiew „Solecczan”, którzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Nie inaczej było w wypadku występu zespołu ze Złejwsi Małej. Zebrani usłyszeli także kilka słów o historii „Solecczan”, ich osiągnięciach na przeglądach i festiwalach, a także o kole gospodyń. Zaproszeni goście przekazali życzenia i gratulacje. Część oficjalną zakończyła degustacja tortu przygotowanego specjalnie na tę okazję, a ufundowanego przez gminę.