Dwa listy intencyjne

Chwilę po podpisaniu dokumentu. Za stołem siedzą dwie osoby. Za nimi stoi osiem osób. Na tle banerów reklamowych trzech instytucji.

Burmistrz Teresa Substyk podpisała 13 października list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Dokument dotyczy współpracy w ramach realizacji budowy nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim wraz z zapleczem logistyczno-magazynowym.

Strony uznając potrzebę rozwoju potencjału gospodarczego Wisły jako szlaku komunikacyjnego oraz wspierania dobrych praktyk w zakresie popularyzacji i promocji żeglugi śródlądowej, podejmą działania zmierzające do utworzenia nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim i poprawy warunków żeglugowych na rzece. Wody Polskie zadeklarowały między innymi wymianę wiedzy, informacji, opinii, doświadczeń i dobrych praktyk w celu opracowania koncepcji zagospodarowania nabrzeża przeładunkowego wraz z określeniem jego funkcji oraz rodzaju zaplecza technicznego niezbędnego do obsługi firm logistycznych, wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych oraz podjęcie działań w kierunku poprawy warunków żeglugowych na odcinku drogi wodnej Wisły objętym projektem. To ostatnie, w ramach dostępnych środków finansowych i technicznych.

Dokument do podpisu w imieniu Krzysztofa Wosia, prezesa PGW Wody Polskie, przekazał Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Miało to miejsce podczas posiedzenia Zespołu ds. Żeglugi Śródlądowej i Turystyki Wodnej gdańskiego RZGW, który po raz kolejny obradował w Solcu Kujawskim.

Burmistrz poinformowała również o podpisaniu drugiego listu intencyjnego, mającego związek z działaniami zmierzającymi do budowy w Solcu Kujawskim nabrzeża przeładunkowego. Partnerem jest Baltic Hub Container Terminal, jeden z czołowych operatorów terminali kontenerowych, obsługujący Port Gdański. Z dokumentu wynika, iż strony zobowiązują się do wymiany informacji w celu opracowania koncepcji budowy nabrzeża przeładunkowego, wspierania rozwoju transportu z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej oraz zastosowania technologii wodorowej w zakresie budowy jednostek z napędem o neutralnym oddziaływaniu na środowisko.

W imieniu Baltic Hub list podpisali Charls Baker, dyrektor generalny i członek zarządu oraz Adam Żołnowski dyrektor finansowy i członek zarządu.