Dystrybucja węgla

Węgiel.

Od 2 stycznia rozpoczął się drugi etap dystrybucji paliwa stałego po preferencyjnych cenach. Mieszkańcy Solca Kujawskiego chcący zakupić węgiel powinni złożyć NOWY wniosek na jego zakup. Wzory wniosków na II etap sprzedaży węgla są do pobrania na stronie internetowej BIP Solec Kujawski oraz w formie papierowej w punkcie informacyjnym urzędu po 1 stycznia 2023 r.

Nastąpiła zmiana zasad co do ilości zakupu węgla w I i II etapie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z 1 grudnia br. ustala się ilość paliwa stałego dostępną dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego:

- do 31 grudnia 2022 r. - nie więcej niż 1500 kg,

- od 1 stycznia 2023 r. - nie więcej niż 1500 kg.

Jeśli jednak do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do 31 grudnia powiększa limit określony od 1 stycznia.

W tym roku wnioski o zakup węgla można składać od 2 stycznia do 14 kwietnia. Płatność do 21 kwietnia 2023 r.